:: ::

Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/13/55


Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/6/3


A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Galacjan/1/19


Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Koryntian/9/5


Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/7/5


Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/1/14


Jest to odcinek podkastu:
Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie