:: ::

Jako pierwszego księcia wśród braci wysunął Rechabeam Abiasza, syna Maachy, chciał bowiem, aby on został królem.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/11/22


Abiasz objął władzę królewską nad Judą w osiemnastym roku panowania Jeroboama

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/13/1


Wtedy Judejczycy wydali okrzyk bojowy. Skoro tylko Judejczycy wydali okrzyk bojowy, Pan pobił Jeroboama i całego Izraela wobec Abiasza i Judejczyków.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/13/15


Popełniał on wszystkie grzechy swojego ojca, które ten czynił przed nim, a jego serce nie było szczerze oddane Panu, Bogu jego, jak serce Dawida, jego praojca.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/15/3


Jest to odcinek podkastu:
Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie