:: ::

Asa objął władzę królewską nad Judą w dwudziestym roku panowania Jeroboama, króla izraelskiego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/15/9


Nawet Maachę, swoją babkę, pozbawił godności królowej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/15/13


Przeciwko nim wyruszył Zerach, Kuszyta, z wojskiem liczącym milion żołnierzy i trzysta wozów wojennych i dotarł aż do Mareszy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/14/8


Lecz w trzydziestym szóstym roku panowania Asy wyruszył Baasza, król izraelski, przeciwko Judzie i obwarował Ramę, aby odciąć ludziom dostęp do Asy, króla judzkiego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/16/1


Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. W tym czasie także niektórym z ludu zadał Asa gwałt.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/16/10


Jest to odcinek podkastu:
Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie