:: ::

Lecz kroczył drogą królów Izraelskich, tak jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną; toteż czynił to, co złe w oczach Pana.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/18


Achazjasz miał dwadzieścia dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował jeden rok w Jeruzalemie; matka jego zaś nazywała się Atalia, a była córką Omriego, króla izraelskiego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/26


A gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską domu Judy.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/10


Gdyż bezbożna Atalia i jej synowie wtargnęli do świątyni Bożej i nawet wszystkie święte przedmioty należące do świątyni Pana oddali Baalom.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/7


I ukrywał się z nią w świątyni Bożej sześć lat, podczas gdy Atalia sprawowała rządy nad krajem.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/12


A gdy Atalia usłyszała wrzawę ludu biegającego i wznoszącego okrzyki na cześć króla, wyszła do ludu do świątyni Pańskiej

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/23/12


Jest to odcinek podkastu:
Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie