:: ::

I spoczął Manasses ze swoimi ojcami, i pochowano go w jego pałacu, władzę królewską zaś po nim objął Amon, jego syn.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/33/20


Amon miał dwadzieścia dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował dwa lata w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Meszullemet, a była córką Charusa z Jotby.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/21/19


Nie ukorzył się natomiast przed Panem, jak ukorzył się jego ojciec Manasses, owszem on, Amon, jeszcze pomnożył winę.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/33/23


Lecz prosty lud wytracił wszystkich spiskowców przeciwko królowi Amonowi, po czym tenże prosty lud ogłosił królem po nim Jozjasza, jego syna.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/21/24


Słowo Pana, które doszło Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, w czasach Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sofoniasza/1/1


Wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciwko wszystkim obywatelom Jeruzalemu, i wytępię z tego miejsca resztki Baala i imiona wróżbitów wraz z kapłanami

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sofoniasza/1/4


Jest to odcinek podkastu:
Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie