:: ::

Dzisiejszy odcinek poświęcony jest teorii wartości pracy, która została zaadaptowana i zmodyfikowana przez przez Karola Marksa. Postaramy się też pokazać wam jej aktualność w dzisiejszym świecie.

  Mimo, że po upadku Związku Radzieckiego marksizm nie jest obecnie zagrożeniem dla kapitalistów, krytyka metod analitycznych czy nawet pojęć opracowanych przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa wciąż jest obecna w kręgach burżuazyjnych ekonomistów i socjologów. Często słyszymy, że marksizm się zdezaktualizował, czy używa przestarzałych pojęć. Jednym z nich jest stale negowana przez burżuazję teoria wartości. Jest to zrozumiałe, ponieważ z tej właśnie teorii wypływają wszystkie inne wnioski Marksa, w szczególności te o sprzecznościach kapitalizmu, z czego wynika potrzeba jego obalenia i zastąpienia sprawiedliwszym ustrojem. Jeśli mamy położyć kres wszelkiemu wyzyskowi związanemu z tym niesprawiedliwym systemem, który skazuje miliony istot ludzkich na skrajną nędzę, masowe bezrobocie, okresowe kryzysy gospodarcze i wojny musimy zrozumieć podstawy jego działania, co ułatwiają pojęcia wypracowane przez klasyków.


Jest to odcinek podkastu:
Czerwony Głos

Czerwony Głos jest oficjalnym podcastem Czerwonego Frontu, czyli organizacji marksistowskiej, polskiej sekcji Międzynarodowej Tendencji Marksistowskiej (ang. International Marxist Tendency, IMT), największej i najlepiej zorganizowanej organizacji rewolucyjnej naszych czasów. Nasze działania skupiają się na promowaniu idei Marksa, Engelsa, Lenina, Trockiego oraz innych wybitnych teoretyków i praktyków socjalizmu naukowego. Naszym celem jest budowa partii awangardowej – jedynej partii, która zdolna jest poprowadzić klasę robotniczą do momentu, w którym ta wejdzie na scenę historii, obejmie demokratyczną kontrolę nad gospodarką i kulturą, a w efekcie nad własnym życiem. Do tego celu potrzebna jest kadra świadomych marksistów i marksistek, stojących na solidnym fundamencie ideologicznym. Z tego względu nieustannie podkreślamy wagę edukacji i teorii, co odróżnia nas od innych, podobnych organizacji i daje możliwość efektywnego działania na rzecz proletariatu. Wyłącznie w ten sposób jesteśmy w stanie ostatecznie zerwać z nieludzkim i nihilistycznym systemem kapitalistycznym.

Kategorie:
Historia

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie