Dark Side of the Earth

Cześć! Mam na imię Kacper. Z wykształcenia jestem kulturoznawcą. W podcaście "Dark Side of the Earth" poruszam tematy związane z kulturą alternatywną i gotycyzmem. Czasami do podcastu zapraszam także ciekawych gości: artystów, muzyków, organizatorów gotyckich imprez czy naukowców zajmujących się badaniami nad kulturą alternatywną i subkulturą gotycką.

#gotyk #muzykaniezależna #kulturaalternatywna

Kategorie:
Muzyka

Odcinki od najnowszych:

Muzyka gotycka | Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku | DSOTE #06
2022-04-03 18:00:00

W odcinku szóstym serii "Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku" podcastu Dark Side of the Earth przedstawiam muzykę okresu gotyckiego w średniowiecznej sztuce (ars nova), następnie przenoszę się do XVIII wieku, przyglądając się najpopularniejszym gatunkom i stylom muzycznym tworzonym w okresie gotycyzmu (galant, klasycyzm, początki muzyki romantycznej), na końcu odcinka omawiam muzykę współcześnie określaną mianem gotyckiej (post-punk, coldwave, rock gotycki, deathrock, darkwave, dark-electro, metal gotycki).  Sprawdź: FB: https://www.facebook.com/darksideof.podcast IG: https://www.instagram.com/darksideof.podcast YT: https://www.youtube.com/channel/UCFnIr-W96naW-s9yNkQqgqQ Link do artykułu Bohdana Pocieja pt. "Czasy katedr i uniwersytetów", o analogiach zachodzących między architekturą a muzyką ars nova w dobie stylu gotyckiego:  http://www.podkowianskimagazyn.pl/nr44/pociej44.htm Link do artykułu Anny Andrusiewicz pt. "Między pięknem a grozą: tradycja konwencji i estetyki gotyckiej":  https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Id_Ruch_dla_Kultury_rocznik_naukowy_filozofia_nauka_tradycje_wschodu_kultura_zdrowie_edukacja_/Id_Ruch_dla_Kultury_rocznik_naukowy_filozofia_nauka_tradycje_wschodu_kultura_zdrowie_edukacja_-r2005-t5/Id_Ruch_dla_Kultury_rocznik_naukowy_filozofia_nauka_tradycje_wschodu_kultura_zdrowie_edukacja_-r2005-t5-s133-139/Id_Ruch_dla_Kultury_rocznik_naukowy_filozofia_nauka_tradycje_wschodu_kultura_zdrowie_edukacja_-r2005-t5-s133-139.pdf Link do artykułu Mirosława Aleksandra Miernik pt. "Od Gotyku do Dark Independent. O rozwoju subkultury gotyckiej w Polsce po roku 1999": https://www.academia.edu/18122307/Od_Gotyku_do_Dark_Independent_O_rozwoju_subkultury_gotyckiej_w_Polsce_po_roku_1999   Muzyka wykorzystana w odcinku:  Intro: Utwór Feels - Patrick Patrikios  Tło: Guillaume de Machaut - La Messe de Nostre Dame / Kurt - Cheel

W odcinku szóstym serii "Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku" podcastu Dark Side of the Earth przedstawiam muzykę okresu gotyckiego w średniowiecznej sztuce (ars nova), następnie przenoszę się do XVIII wieku, przyglądając się najpopularniejszym gatunkom i stylom muzycznym tworzonym w okresie gotycyzmu (galant, klasycyzm, początki muzyki romantycznej), na końcu odcinka omawiam muzykę współcześnie określaną mianem gotyckiej (post-punk, coldwave, rock gotycki, deathrock, darkwave, dark-electro, metal gotycki). 


Sprawdź:


FB: https://www.facebook.com/darksideof.podcast


IG: https://www.instagram.com/darksideof.podcast


YT: https://www.youtube.com/channel/UCFnIr-W96naW-s9yNkQqgqQLink do artykułu Bohdana Pocieja pt. "Czasy katedr i uniwersytetów", o analogiach zachodzących między architekturą a muzyką ars nova w dobie stylu gotyckiego: 

http://www.podkowianskimagazyn.pl/nr44/pociej44.htm


Link do artykułu Anny Andrusiewicz pt. "Między pięknem a grozą: tradycja konwencji i estetyki gotyckiej": 

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Id_Ruch_dla_Kultury_rocznik_naukowy_filozofia_nauka_tradycje_wschodu_kultura_zdrowie_edukacja_/Id_Ruch_dla_Kultury_rocznik_naukowy_filozofia_nauka_tradycje_wschodu_kultura_zdrowie_edukacja_-r2005-t5/Id_Ruch_dla_Kultury_rocznik_naukowy_filozofia_nauka_tradycje_wschodu_kultura_zdrowie_edukacja_-r2005-t5-s133-139/Id_Ruch_dla_Kultury_rocznik_naukowy_filozofia_nauka_tradycje_wschodu_kultura_zdrowie_edukacja_-r2005-t5-s133-139.pdf


Link do artykułu Mirosława Aleksandra Miernik pt. "Od Gotyku do Dark Independent. O rozwoju subkultury gotyckiej w Polsce po roku 1999":

https://www.academia.edu/18122307/Od_Gotyku_do_Dark_Independent_O_rozwoju_subkultury_gotyckiej_w_Polsce_po_roku_1999 


Muzyka wykorzystana w odcinku: 


Intro: Utwór Feels - Patrick Patrikios 

Tło: Guillaume de Machaut - La Messe de Nostre Dame / Kurt - Cheel

Film grozy | Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku | DSOTE #05
2022-04-02 13:00:00

W piątym odcinku cyklu "Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku" podcastu Dark Side of the Earth przedstawiam tendencje gotyckie w kinematografii, począwszy od ekspresjonizmu niemieckiego, a skończywszy na bardziej współczesnych gatunkach filmowych, takich, jak kino gore. UWAGA! Fragment odcinka 18:50-20:40 zawiera omówienie fabuły filmu "Inni" (2001, reż. Alejandro Amenabar). Fragment stanowi analizę dzieła i zawiera SPOJLERY. Jeśli nie widzieliście tego filmu, polecam pominąć ten fragment odcinka ;) Sprawdź: FB: https://www.facebook.com/darksideof.podcast IG: https://www.instagram.com/darksideof.podcast YT: https://www.youtube.com/channel/UCFnIr-W96naW-s9yNkQqgqQ Muzyka wykorzystana w odcinku: Intro: Utwór Feels - Patrick Patrikios Tło: Utwór Kurt - Cheel

W piątym odcinku cyklu "Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku" podcastu Dark Side of the Earth przedstawiam tendencje gotyckie w kinematografii, począwszy od ekspresjonizmu niemieckiego, a skończywszy na bardziej współczesnych gatunkach filmowych, takich, jak kino gore.

UWAGA! Fragment odcinka 18:50-20:40 zawiera omówienie fabuły filmu "Inni" (2001, reż. Alejandro Amenabar). Fragment stanowi analizę dzieła i zawiera SPOJLERY. Jeśli nie widzieliście tego filmu, polecam pominąć ten fragment odcinka ;)


Sprawdź:


FB: https://www.facebook.com/darksideof.podcast


IG: https://www.instagram.com/darksideof.podcast


YT: https://www.youtube.com/channel/UCFnIr-W96naW-s9yNkQqgqQMuzyka wykorzystana w odcinku:


Intro: Utwór Feels - Patrick Patrikios

Tło: Utwór Kurt - Cheel

Oblicza gotyku | Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku | DSOTE #04
2022-04-01 18:00:00

Czwarty odcinek cyklu "Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku" podcastu Dark Side of the Earth poświęcony jest zmieniającemu się na przestrzeni dziejów znaczeniu, jakie przypisywane było terminowi "gotyk". Analizę używania słowa "gotyk" rozpoczynam od germańskich plemion gockich i średniowiecznej architektury gotyckiej, następnie skupiam się na fenomenie gotycyzmu w preromantyzmie, szczególnie podkreślając narastające sprzeczności w tej długowiecznej, „gotyckiej” terminologii. Sprawdź: FB: https://www.facebook.com/darksideof.podcast IG: https://www.instagram.com/darksideof.podcast YT: https://www.youtube.com/channel/UCFnIr-W96naW-s9yNkQqgqQ Muzyka wykorzystana w odcinku: Intro: Utwór Feels - Patrick Patrikios Tło: Utwór Kurt - Cheel Link do strony internetowej Masłomęckiego Stowarzyszenia "Wioska Gotów": http://www.wioska-gotow.pl Na stronie Stowarzyszenia można znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji na temat stanu badań, źródeł archeologicznych i pisanych na temat aktywności starożytnych, gockich plemion na terenach dzisiejszej Polski.

Czwarty odcinek cyklu "Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku" podcastu Dark Side of the Earth poświęcony jest zmieniającemu się na przestrzeni dziejów znaczeniu, jakie przypisywane było terminowi "gotyk". Analizę używania słowa "gotyk" rozpoczynam od germańskich plemion gockich i średniowiecznej architektury gotyckiej, następnie skupiam się na fenomenie gotycyzmu w preromantyzmie, szczególnie podkreślając narastające sprzeczności w tej długowiecznej, „gotyckiej” terminologii.Sprawdź:


FB: https://www.facebook.com/darksideof.podcast


IG: https://www.instagram.com/darksideof.podcast


YT: https://www.youtube.com/channel/UCFnIr-W96naW-s9yNkQqgqQMuzyka wykorzystana w odcinku:


Intro: Utwór Feels - Patrick Patrikios

Tło: Utwór Kurt - CheelLink do strony internetowej Masłomęckiego Stowarzyszenia "Wioska Gotów":

http://www.wioska-gotow.pl


Na stronie Stowarzyszenia można znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji na temat stanu badań, źródeł archeologicznych i pisanych na temat aktywności starożytnych, gockich plemion na terenach dzisiejszej Polski.


Dark Culture | Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku | DSOTE #03
2022-03-31 16:58:11

W trzecim odcinku cyklu "Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku" podcastu Dark Side of the Earth przedstawiam mroczną kulturę niezależną (dark culture/dark independent) oraz grupę zwyczajowo określaną mianem subkultury gotyckiej. Staram się ukazać różnice między tymi dwoma określeniami, współczesne gotyckie fascynacje; wewnętrzne spory w "gotyckim" świecie w ustaleniu czym jest, a czym nie jest gotyk; a także to, jak z reguły osoby postronne interpretują wygląd zewnętrzny przedstawicieli subkultury Gotów. Muzyka wykorzystana w odcinku: Intro: Utwór Feels - Patrick Patrikios Tło: Utwór Kurt - Cheel Sprawdź: FB: https://www.facebook.com/darksideof.podcast IG: https://www.instagram.com/darksideof.podcast YT: https://www.youtube.com/channel/UCFnIr-W96naW-s9yNkQqgqQ Filmy dokumentalne, z których zaczerpnąłem wypowiedzi nt. "gotyku": - Dzieci nocy, reż. D. Tuńska, Planete 2007, https://www.youtube.com/watch?v=IUksvxMyNt0 - Gotyk, industrial i black metal, reż. T. Theunissen, ZDF 2009, https://www.youtube.com/watch?v=KBmTzq6zV2E - Po ciemnej stronie – Castle Party 2006, realizacja B. Wilman, Telewizja Sudecka 2006, https://www.youtube.com/watch?v=ykoxY20hOA8 - Castle Party documentary, reż. A. Schmidt, 2006, https://www.youtube.com/watch?v=aK4S_mAA0Cg Link do artykułu Macieja Falskiego pt. "Wampiry, upiory i inne istoty mroku – od folkloru do muzyki gotyckiej": https://www.academia.edu/5761056/Wampiry_upiory_i_inne_istoty_mroku_od_folkloru_do_muzyki_gotyckiej Muzyka wykorzystana w odcinku: Intro: Utwór Feels - Patrick Patrikios Tło: Utwór Kurt - Cheel

W trzecim odcinku cyklu "Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku" podcastu Dark Side of the Earth przedstawiam mroczną kulturę niezależną (dark culture/dark independent) oraz grupę zwyczajowo określaną mianem subkultury gotyckiej. Staram się ukazać różnice między tymi dwoma określeniami, współczesne gotyckie fascynacje; wewnętrzne spory w "gotyckim" świecie w ustaleniu czym jest, a czym nie jest gotyk; a także to, jak z reguły osoby postronne interpretują wygląd zewnętrzny przedstawicieli subkultury Gotów.


Muzyka wykorzystana w odcinku:


Intro: Utwór Feels - Patrick Patrikios

Tło: Utwór Kurt - CheelSprawdź:


FB: https://www.facebook.com/darksideof.podcast


IG: https://www.instagram.com/darksideof.podcast


YT: https://www.youtube.com/channel/UCFnIr-W96naW-s9yNkQqgqQFilmy dokumentalne, z których zaczerpnąłem wypowiedzi nt. "gotyku":


- Dzieci nocy, reż. D. Tuńska, Planete 2007, https://www.youtube.com/watch?v=IUksvxMyNt0


- Gotyk, industrial i black metal, reż. T. Theunissen, ZDF 2009, https://www.youtube.com/watch?v=KBmTzq6zV2E


- Po ciemnej stronie – Castle Party 2006, realizacja B. Wilman, Telewizja Sudecka 2006, https://www.youtube.com/watch?v=ykoxY20hOA8


- Castle Party documentary, reż. A. Schmidt, 2006, https://www.youtube.com/watch?v=aK4S_mAA0CgLink do artykułu Macieja Falskiego pt. "Wampiry, upiory i inne istoty mroku – od folkloru do muzyki gotyckiej":

https://www.academia.edu/5761056/Wampiry_upiory_i_inne_istoty_mroku_od_folkloru_do_muzyki_gotyckiejMuzyka wykorzystana w odcinku:


Intro: Utwór Feels - Patrick Patrikios

Tło: Utwór Kurt - Cheel

Bolków | Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku | DSOTE #02
2022-03-30 20:00:00

W drugim odcinku serii "Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku" pokrótce przedstawiam historię festiwalu Castle Party, lokalizację wydarzenia - Bolków (nazwa miasta w kręgu gotyckim stała się de facto synonimem imprezy) oraz odbywające się w trakcie trwania festiwalu performanse. Muzyka wykorzystana w odcinku:  Intro: Utwór Feels - Patrick Patrikios  Tło: Utwór Kurt - Cheel Sprawdź: FB: https://www.facebook.com/darksideof.podcast IG: https://www.instagram.com/darksideof.podcast YT: https://www.youtube.com/channel/UCFnIr-W96naW-s9yNkQqgqQ Linki do wspomnianych festiwali gotyckich:  Wave Gotik Treffen: https://wave-gotik-treffen.de/ M'era Luna: https://meraluna.de/ Dark Malta: https://www.darkmalta.com/ Feuertanz Festival: https://www.feuertanz-festival.com/   Przy okazji ;) podaję również link do oficjalnej strony Castle Party:  https://castleparty.com/

W drugim odcinku serii "Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku" pokrótce przedstawiam historię festiwalu Castle Party, lokalizację wydarzenia - Bolków (nazwa miasta w kręgu gotyckim stała się de facto synonimem imprezy) oraz odbywające się w trakcie trwania festiwalu performanse.


Muzyka wykorzystana w odcinku: 


Intro: Utwór Feels - Patrick Patrikios 


Tło: Utwór Kurt - Cheel


Sprawdź:


FB: https://www.facebook.com/darksideof.podcast


IG: https://www.instagram.com/darksideof.podcast


YT: https://www.youtube.com/channel/UCFnIr-W96naW-s9yNkQqgqQLinki do wspomnianych festiwali gotyckich: 


Wave Gotik Treffen: https://wave-gotik-treffen.de/


M'era Luna: https://meraluna.de/


Dark Malta: https://www.darkmalta.com/


Feuertanz Festival: https://www.feuertanz-festival.com/ 


Przy okazji ;) podaję również link do oficjalnej strony Castle Party: 


https://castleparty.com/

Geneza | Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku | DSOTE #01
2022-03-29 19:12:07

Pilot serii "Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku", w którym przedstawiona została geneza powstania cyklu.   Muzyka wykorzystana w odcinku:  Intro: Feels - Patrick Patrikios  Tło: Kurt - Cheel Sprawdź: FB: https://www.facebook.com/darksideof.podcast IG: https://www.instagram.com/darksideof.podcast YT: https://www.youtube.com/channel/UCFnIr-W96naW-s9yNkQqgqQ

Pilot serii "Subkultura gotycka i Castle Party: w poszukiwaniu wspólnoty smaku", w którym przedstawiona została geneza powstania cyklu.  


Muzyka wykorzystana w odcinku: 


Intro: Feels - Patrick Patrikios 

Tło: Kurt - Cheel


Sprawdź:


FB: https://www.facebook.com/darksideof.podcast


IG: https://www.instagram.com/darksideof.podcast


YT: https://www.youtube.com/channel/UCFnIr-W96naW-s9yNkQqgqQ


Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie