:: ::

ESG to akronim używany w odniesieniu do ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego. Te trzy obszary zostały zdefiniowane jako kluczowe przy pomiarze zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i są oceniane przez większość odpowiedzialnych społecznie inwestorów przy analizie potencjalnych inwestycji. Chociaż wskaźniki ESG nie były dotychczas obowiązkowymi aspektami sprawozdawczości finansowej a sprawozdawczość dotyczyła wyłącznie spółek giełdowych, to inwestorzy coraz częściej stosowali te niefinansowe zmienne w rozmowach biznesowych, jako część swojego procesu analizy inwestycyjnej. Powodowało to, że przedsiębiorstwa decydowały się na analizowanie i udostępnianie interesariuszom danych z obszarów ESG w rocznych sprawozdaniach a niektóre z nich nawet decydowały się sporządzać odrębne, niezależne raporty.


Źródła:

  • Kumar Sumit, Exploratory review of ESG factor attribution to the portfolio return in Fama-French factor model framework . Academy of Marketing Studies Journal 27: 1-20, 2022.
  • Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainabilityreporting. PE/35/2022/REV/1. OJ L 322, 16.12.2022, p. 15-80.

Jest to odcinek podkastu:
Biznes dla Klimatu

Mówimy o najlepszych praktykach proekologicznych wdrażanych w firmach. To też silny głos świata nauki, który pomaga lepiej zrozumieć zmiany klimatu. www.manifestklimatyczny.pl

Kategorie:
Biznes Non-Profit

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie