:: ::

Zrównoważona konsumpcja i produkcja są związane z promowaniem efektywnego zużycia energii i innych zasobów, trwałej infrastruktury, dostępu do podstawowych usług, godziwych miejsc pracy, w tym w sektorze środowiskowym oraz lepszej jakości życia. Korzystanie z takich wzorców pomaga przy realizacji planów rozwojowych, obniża koszty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, wzmacnia konkurencyjność gospodarczą i ogranicza skalę ubóstwa.

Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji jest jednym z celów zrównoważonego rozwoju zawartym w Agendzie 2030, czyli dokumencie przyjętym w 2015 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Co więcej był to główny punkt zainteresowania w 2023 roku.


Przydatne linki:

Agenda 2030

Cele Zrównoważonego Rozwoju (un.org.pl)

Raport Kantar Sustainability Sector Index 2022 - Sustainability Sector Index 2022 (kantarpolska.pl) Raport Circular Voice Stena Recyckling Raport Circular Voice 2023 | Stena Recycling


Jest to odcinek podkastu:
Biznes dla Klimatu

Mówimy o najlepszych praktykach proekologicznych wdrażanych w firmach. To też silny głos świata nauki, który pomaga lepiej zrozumieć zmiany klimatu. www.manifestklimatyczny.pl

Kategorie:
Biznes Non-Profit

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie