:: ::

W zeszłym roku w Polsce symbolem zmian klimatu nie były bowiem jak w Szwajcarii topniejące lodowce, lecz umierająca rzeka Odra. Jak w przypadku każdej katastrofy, czynników ją wywołującą było wiele, większość z nich jest nam dobrze znana. Jednak poza bezpośrednią działalnością człowieka taką jak niekontrolowane zrzuty zanieczyszczeń, w ich gronie były też wysokie temperatury i susza.  Tegoroczna konferencja Stormwater Poland w czasie dwudniowych obrad pochyli się nad stanem polskich wód, nie tylko pod kątem ilości ale przede wszystkim jakości. A tak, jak wiemy nie jest najlepsza. Ponad 94%  wód (badanych jako „jednostkowe części wód powierzchniowych”) nie osiągnęło dobrego stanu ekologicznego wymaganego Ramową Dyrektywą Wodną. W przypadku badań stanu chemicznego tylko 12% wykazało stan dobry. Należy podkreślić, że w tego typu badaniach, przekroczenie stężeń jednego z wymaganych wskaźników determinuje klasyfikację, nie mniej prezentowane dane pokazują zły stan czystości wód w Polsce. Tomasz Grochowski, prezes RetencjaPL: "Bliskie jest mi myślenie o środowisku, jako o dziedzictwu. To nie jest tak, że rzeka czy teren zielony jest dla Kowalskiego czy dla rządzących na własność. Wcześniej na tych terenach żyli nasi przodkowie, teraz jesteśmy my, a w następnych latach z tych terenów korzystać będą nasze dzieci i wnuki. To jest dobro, o które musimy dbać w trybie ciągłym". Słuchaj podcastu, w którym rozmawiamy o osobowości prawnej dla rzeki Wisły, świadomości ekologicznej i klimatycznej samorządowców, wyzwaniach w prowadzeniu biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju oraz o zbliżającej się konferencji Stormwater Poland 2023.


Jest to odcinek podkastu:
Biznes dla Klimatu

Mówimy o najlepszych praktykach proekologicznych wdrażanych w firmach. To też silny głos świata nauki, który pomaga lepiej zrozumieć zmiany klimatu. www.manifestklimatyczny.pl

Kategorie:
Biznes Non-Profit

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie