:: ::

„Czar­ne kwia­ty” to utwór, który Cy­prian Ka­mil Nor­wid poświęcił ostat­nim chwi­lom ży­cia swoich przy­ja­ciół - wielkich artystów cza­sów, w któ­rych sam two­rzył. O kim opowiada i jakie formy artystyczne zastosował w "Czarnych kwiatach" Norwid? Posłuchaj podcastu z opracowaniem tego dzieła i dowiedz się, jak można je interpretować.

Jest to odcinek podkastu:
Lektury szkolne - streszczenia

Streszczenia najważniejszych lektur z liceum. Opracowania, problematyka, charakterystyka bohaterów. Wiedza podstawowa oraz rozszerzony materiał z najczęściej pojawiających się lektur na egzaminach i maturze.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie