:: ::

Drugi wykład z cyklu "Słowem o musicalu" wygłoszony w Instytucie Teatralnym przez dr. Wojciecha Bernatowicza 14 marca 2023 r.

Poświęcony był rozwojowi gatunku musicalowego od jego XIX-wiecznych źródeł do czasów najnowszych. Problematyka wykładu skupiała się na zmianach, jakie zachodziły w procesie rozwoju gatunku na kanwie stylu muzycznego oraz formy musicalu. Omówione zostały takie postaci amerykańskiego teatru muzycznego jak minstrel show, melodramat, burleska, extravaganza, czy wodewil.

Główna część prelekcji dotyczyła kwestii związanych z rynkiem musicalowym, m.in. relacji między Broadwayem i Tin Pan Alley, politycznego musicalu lat trzydziestych, reformy Rodgersa i Hammersteina, nowatorskich rozwiązań II poł. XX wieku oraz XX-wiecznego musicalu w jego wszelkich przejawach (musical comedy, musical play, concept musical, megamusical, musical animowany).

__________

Teatr musicalowy w Polsce cieszy się ogromnym zainteresowaniem setek tysięcy widzów. Kolejne premiery biją rekordy frekwencyjne, rozwija się „turystyka musicalowa”. Twórcy nie sięgają wyłącznie po znane broadwayowskie formaty – coraz śmielej inspirują się klasyką polskiej literatury, przyczyniając się tym samym do upowszechniania i popularyzacji polskiej kultury. Co roku polskie teatry przygotowują 20 premier, co przy ogromnym nakładzie środków niezbędnych przy produkcji spektaklu musicalowego pokazuje, jak intensywnie rozwija się życie musicalowe w Polsce. Instytut Teatralny proponuje w roku 2023 cykl wykładów o teorii, historii i współczesności musicalu w Polsce i na świecie. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów w tej dziedzinie – artystów, teatrologów, literaturoznawców i muzykologów.

Więcej informacji:

www.instytut-teatralny.pl/dzialalnosc/projekty-i-programy/slowem-o-musicalu-cykl-wykladow/

__________

W czołówce podcastu wykorzystaliśmy muzykę:

The following music was used for this media project:

Music: Light Sting by Kevin MacLeod

Free download: https://filmmusic.io/song/3979-light-sting

License (CC BY 4.0): https://filmmusic.io/standard-license


Jest to odcinek podkastu:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Witamy w podcaście Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Znajdziecie tu rozmowy, które powstają co dwa tygodnie dla "Raptularza" e-teatru oraz archiwalne podcasty i audycje Instytutu.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie