:: ::

Modlitwa Pańska czyli modlitwa "Ojcze nasz" rozpoczyna obrzędy Komunii św. Jest ona jedyną modlitwą, której nauczył nas Jezus Chrystus. Prosimy w niej o dwie ważne sprawy, które wiążą siię z Komunią św.: o chleb nadprzyrodzony i o przebaczenie.


Jest to odcinek podkastu:
Jak rozkochać się w Eucharystii

Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata? (Mt28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją. Słusznie Sobór Watykański II określił, że Ofiara eucharystyczna jest ”źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego??.
Jak więc rozkochać się w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem naszego życia. W tym pomoże o. Zbigniew Ptak paulin, w audycji Jak rozkochać się w Eucharystii.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie