W rytmie ekonomii

"W rytmie ekonomii" to podcast, w którym badaczki i badacze z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW opowiadają o inflacji i polityce pieniężnej, o migracjach i edukacji, o klimacie i nowych technologiach, o kryptowalutach i rynkach finansowych. Co drugi czwartek na otaczający nas świat spojrzymy okiem naukowców, ale opowiemy go językiem zrozumiałym dla wszystkich. Rozmowy prowadzą Dominika Milczarek-Andrzejewska i Leszek Wincenciak.

Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

Kategorie:
Nauka Nauki społeczne

Odcinki od najnowszych:

Dlaczego kapitał społeczny jest ważny?
2023-06-29 12:34:59

W dzisiejszym odcinku prof. Beata Łopaciuk-Gonczaryk opowiada, czym jest kapitał społeczny, jak funkcjonują sieci społeczne i czy można pogodzić interesy indywidualne i społeczne. Zastanawia się też, co dla wspólnoty i dobrobytu społeczeństwa jest ważniejsze - rywalizacja czy współpraca. Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska. Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

W dzisiejszym odcinku prof. Beata Łopaciuk-Gonczaryk opowiada, czym jest kapitał społeczny, jak funkcjonują sieci społeczne i czy można pogodzić interesy indywidualne i społeczne. Zastanawia się też, co dla wspólnoty i dobrobytu społeczeństwa jest ważniejsze - rywalizacja czy współpraca.

Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska.

Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

O relacjach między polityką i gospodarką
2023-06-22 12:58:42

W kolejnym odcinku prof. Jan Fałkowski opowiada o zależnościach między sferą polityczną a gospodarczą. Wyjaśnia, dlaczego oraz jakimi narzędziami państwo interweniuje na rynkach, a z drugiej strony - jak sytuacja ekonomiczna wpływa na wyniki wyborów. Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska. Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

W kolejnym odcinku prof. Jan Fałkowski opowiada o zależnościach między sferą polityczną a gospodarczą. Wyjaśnia, dlaczego oraz jakimi narzędziami państwo interweniuje na rynkach, a z drugiej strony - jak sytuacja ekonomiczna wpływa na wyniki wyborów.

Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska.

Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.


Jak pogodzić życie rodzinne z karierą zawodową?
2023-06-15 10:56:13

W dzisiejszym odcinku prof. Anna Matysiak opowiada, jak zmiany na rynku pracy, wywołane nowymi technologiami, starzeniem się społeczeństwa czy globalizacją, wpływają na rodziny i ich codzienne życie. Mówi również o procesach lustrzanych, czyli jak zmieniające się wartości społeczne i modele rodziny kształtują kariery zawodowe kobiet i mężczyzn. Rozmowę prowadzi Leszek Wincenciak. Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

W dzisiejszym odcinku prof. Anna Matysiak opowiada, jak zmiany na rynku pracy, wywołane nowymi technologiami, starzeniem się społeczeństwa czy globalizacją, wpływają na rodziny i ich codzienne życie. Mówi również o procesach lustrzanych, czyli jak zmieniające się wartości społeczne i modele rodziny kształtują kariery zawodowe kobiet i mężczyzn.

Rozmowę prowadzi Leszek Wincenciak.

Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

Co się kryje w szarej strefie?
2023-06-01 14:25:04

W dzisiejszym odcinku dr hab. Stanisław Cichocki opowiada, czym jest szara strefa, jak funkcjonuje i jaki ma wpływ na gospodarkę i dobrobyt państw. Wyjaśnia, jakie są ekonomiczne, kulturowe czy socjologiczne przyczyny rozrastania się szarej strefy oraz jakie są jej negatywne skutki dla jednostek i społeczeństw. Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska. Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

W dzisiejszym odcinku dr hab. Stanisław Cichocki opowiada, czym jest szara strefa, jak funkcjonuje i jaki ma wpływ na gospodarkę i dobrobyt państw. Wyjaśnia, jakie są ekonomiczne, kulturowe czy socjologiczne przyczyny rozrastania się szarej strefy oraz jakie są jej negatywne skutki dla jednostek i społeczeństw.

Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska.

Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

Czy maszyny potrafią myśleć?
2023-05-18 14:17:45

W dzisiejszym odcinku prof. Piotr Wójcik opowiada, na czym polega uczenie maszynowe, jak nauka i biznes wykorzystują algorytmy i jak zmieniają one nasze codzienne życie. Zastanawia się też, jak może wyglądać relacja między ludźmi a inteligentnymi maszynami. Rozmowę prowadzi Leszek Wincenciak. Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

W dzisiejszym odcinku prof. Piotr Wójcik opowiada, na czym polega uczenie maszynowe, jak nauka i biznes wykorzystują algorytmy i jak zmieniają one nasze codzienne życie. Zastanawia się też, jak może wyglądać relacja między ludźmi a inteligentnymi maszynami.

Rozmowę prowadzi Leszek Wincenciak.

Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

Dlaczego przestrzeń jest ważna w ekonomii?
2023-05-04 13:36:40

W kolejnym odcinku prof. Katarzyna Kopczewska opowiada, jak ekonomiści odkryli przestrzeń. Wyjaśnia, dlaczego zjawisk gospodarczych nie powinno się analizować w oderwaniu od lokalizacji oraz opowiada, z jakich danych i narzędzi korzysta się w analizach przestrzennych. Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska. Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

W kolejnym odcinku prof. Katarzyna Kopczewska opowiada, jak ekonomiści odkryli przestrzeń. Wyjaśnia, dlaczego zjawisk gospodarczych nie powinno się analizować w oderwaniu od lokalizacji oraz opowiada, z jakich danych i narzędzi korzysta się w analizach przestrzennych.

Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska.

Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

AI w pracy i w szkole
2023-04-20 12:27:39

W siódmym odcinku prof. Katarzyna Śledziewska opowiada, jak zmiany technologiczne, cyfryzacja i rozwój sztucznej inteligencji wpływają na otaczający nasz świat. Zastanawia się, czy rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą więcej szans czy zagrożeń, szczególnie dla rynku pracy i systemu edukacji. Rozmowę prowadzi Leszek Wincenciak. Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

W siódmym odcinku prof. Katarzyna Śledziewska opowiada, jak zmiany technologiczne, cyfryzacja i rozwój sztucznej inteligencji wpływają na otaczający nasz świat. Zastanawia się, czy rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą więcej szans czy zagrożeń, szczególnie dla rynku pracy i systemu edukacji.

Rozmowę prowadzi Leszek Wincenciak.

Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

Ile kosztuje kultura?
2023-04-06 11:34:49

W szóstym odcinku dr Wojciech Hardy opowiada, jak ekonomiści badają kulturę, jaką wartość ma twórczość artystyczna, czym jest piractwo i jak rynek kultury zmieniał się wraz z rozwojem technologii. Wyjaśnia też, czym jest ekonomia uwagi i jak o naszą uwagę zabiegają platformy streamingowe, twórcy gier czy media społecznościowe. Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska. Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

W szóstym odcinku dr Wojciech Hardy opowiada, jak ekonomiści badają kulturę, jaką wartość ma twórczość artystyczna, czym jest piractwo i jak rynek kultury zmieniał się wraz z rozwojem technologii. Wyjaśnia też, czym jest ekonomia uwagi i jak o naszą uwagę zabiegają platformy streamingowe, twórcy gier czy media społecznościowe.


Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska.


Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

Czy zbliża się koniec globalizacji?
2023-03-23 11:00:50

W piątym odcinku prof. Jan Hagemejer mówi o handlu międzynarodowym i globalizacji. Opowiada, jak w XIX i XX w. świat się kurczył, a bariery handlowe i cła zanikały. Zastanawia się też, dlaczego USA i Chiny znalazły się na skraju wojny handlowej i jak to wpłynie na światową gospodarkę. Rozmowę prowadzi Leszek Wincenciak. Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

W piątym odcinku prof. Jan Hagemejer mówi o handlu międzynarodowym i globalizacji. Opowiada, jak w XIX i XX w. świat się kurczył, a bariery handlowe i cła zanikały. Zastanawia się też, dlaczego USA i Chiny znalazły się na skraju wojny handlowej i jak to wpłynie na światową gospodarkę.

Rozmowę prowadzi Leszek Wincenciak.

Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

O zmianach klimatycznych i ich kosztach
2023-03-09 08:01:17

W kolejnym odcinku podcastu WNE dr Jan Witajewski-Baltvilks mówi o kosztach zmian klimatycznych, o transformacji energetycznej, którą Polska musi przeprowadzić oraz o wyzwaniach stojących przed władzami państwowymi, przedsiębiorstwami i obywatelami.  Opowiada również, jak powstawał Szósty Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC), którego jest współautorem. Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska. Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

W kolejnym odcinku podcastu WNE dr Jan Witajewski-Baltvilks mówi o kosztach zmian klimatycznych, o transformacji energetycznej, którą Polska musi przeprowadzić oraz o wyzwaniach stojących przed władzami państwowymi, przedsiębiorstwami i obywatelami. 

Opowiada również, jak powstawał Szósty Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC), którego jest współautorem.

Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska.

Seria powstała w ramach projektu Let's make together economics in Warsaw finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie