Salus Rei Publicae

Pogadanki o Sejmie Czteroletnim. Dużo polityki międzynarodowej, trochę obyczajówki, niedużo zagadnień ustrojowych (bo to nudne).


Odcinki od najnowszych:

XLVII: o Targowicy
2020-08-18 18:59:10

O tym, jak klucznik pojął mistrza, ręką zakrył lica. I o przetasowaniach na dworze petersburskim. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze Polsko-Pruskie", Lwów 1918 (rozdział 4: "Zerwanie"); 2. J. Holland Roose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdziały 26 i 27); 3. R.H. Lord "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały: 11.1, 11.2, 11.6); 4. J. Łojek, "Dzieje zdrajcy", Katowice 1988 (rozdział 2: "Sprawa Gertrudy"); 5. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdział 2: "Zagrożenie dzieła 3 maja"); 6. S. Cat-Mackiewicz, "Stanisław August", Kraków 2009 (rozdział 16: "Od Konstytucji 3 Maja do Targowicy"); 7. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę Książąt", Warszawa 2006 (rozdziały 32 i 33); 8. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Toruń 1966 r. (rozdział 4.3. "Ostatni rokosz"); 9. W. Smoleński, "Konfederacya targowicka", Kraków 1903 (rozdział 1: "Twórcy konfederacji"); 10. W. Smoleński, "Ostatni rok Sejmu Wielkiego", Poznań 2006 (rozdziały 3, 6, 7, 10, 14); 11. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 57: "Droga do Targowicy"); 12. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczpospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 4: "O rokoszu pod Targowicą rzecz krótka").

XLVI: o pięknej Bitynce
2020-03-10 01:08:30

O tym, jak niezwykle potrafią się ułożyć losy jednostek, na przykładzie p. Zofii Glavani (za biografią pióra J. Łojka). Bibliografia: 1. J. Łojek, "Dzieje pięknej Bitynki", Szczecin 1988 (rozdziały 1-3); 2. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 31: "Piękna Bitynka"); 3. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę chłopów", Warszawa 2011 (rozdział 10: "Pierwsza konstytucja w Europie i polska rewolucja").

XLV: o roku monarchii konstytucyjnej
2019-12-31 00:05:50

O tym, jak naród świętował konstytucyę i jak dochodził do konkluzji, że przydałyby się jeszcze ze dwie. Bibliografia: 1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, "Historia ustroju i prawa polskiego", Warszawa 2001 (rozdział 7.8.B "Ustrój polityczny"); 2. B. Leśnodorski, "Ojczyznę moją wszelkimi sposobami ratować" [w:] "Konstytucja 3 Maja 1791", Warszawa 1981; 3. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdziały 2.1. i 2.3); 4. J. Malec, "Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów – w 220 rocznicę uchwalenia", Studia Iuridica Toruniensia, t. X / 2011; 5. E. Rostworowski, "Maj 1791-Maj 1792. Rok monarchii konstytucyjnej", Warszawa 1985; 6. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Warszawa 1966 (rozdział 4.2. "Polonez Trzeciego Maja"); 7. W. Smoleński, "Ostatni rok sejmu wielkiego", Poznań 2006 (rozdziały 1-5 i 9); 8. S. Szenic, "Większy niż król ten książę", Warszawa 1976 (rozdziały 11 i 12); 9. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdziały 49-51); 10. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 3: "Sejm Czteroletni"); 11. wiki: "Jakobini" [pl]; "Polski Fiat 125p" [pl]; "Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów" [pl]; 12. wikisource: "Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów".

XLIV: o Ludwiku XVI
2019-11-13 01:08:17

O tym, jak cesarz pan balansował pomiędzy dwiema rewolucjami. Bibliografia: 1. Z. Anusik, "Gustaw III w obozie kontrrewolucji. Stanowisko dworu sztokholmskiego wobec sytuacji we Francji po nieudanej ucieczce Ludwika XVI z Paryża w czerwcu 1791 r.", Przegląd Nauk Historycznych nr 1(3)/2003; 2. Sz. Askenazy, "Przymierze Polsko-Pruskie", Warszawa 1918 (rozdział 4 "Zerwanie); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały 9 i 10); 4. A. Krajewski, "Pociąg do Eurazji, który przerósł apetyt carskiego imperium", DGP 26.07.2019; 5. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 2.4.: "Dwór austriacki wobec Polski po 3 maja 1791 roku"); 6. E. Rostworowski, "Maj 1791 - Maj 1792. Rok monarchii konstytucyjnej", Warszawa 1985; 7. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę chłopów", Warszawa 2011 (rozdział 10: "Pierwsza konstytucja w Europie i polska rewolucja"); 8. wiki: "Champ de Mars massacre" [en]; "Day of Daggers" [en]; "Declaration of Pillnitz" [en]; "Flight to Varennes" [en]; "Louis XVI of France" [en]; "Padua Circular" [en]; "Timeline of the French Revolution" [en].

XLIII: o wolnomularzach
2019-09-21 13:07:29

O tym, co to była i skąd się wzięła masoneria oraz o jej roli w opisywanych wydarzeniach. Bibliografia: 1. A. Doboszyński, "Konstytucja 3 maja a masoneria", „Prosto z Mostu” nr 31(252)/1939, 30.07.1939 r. 2. L. Hass, "Sekta farmazonii Warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721-1821)", Warszawa 1980 (rozdziały 1-4); 3. S. Mackiewicz, "Stanisław August", Kraków 2009 (rozdział 3: "Mopsice"); 4. S. Małachowski-Łempicki, "Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738 - 1821", Kraków 1929; 5. A. Rybak, "Wybitnie polskie nazwisko", "Rzeczpospolita", 11.04.2009; 6. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 9: "Budowla Salomonowa, czyli bujda salonowa"); 7. "Konstytucja Andersona", wolnomularstwo.pl 8. wiki: "Freemasonry" [en]; "Iluminaci bawarscy" [pl]; "Illuminati" [en]; "Siemion Woroncow" [en]; "Wolnomularstwo" [pl]; "Zakon iluminatów" [en]; 9. odmęty internetu, w tym: 9a. "Jeszcze o Konstytucji 3 maja – 3 maja święto masonów", forumemjot.wordpress.com 9b. G. Braun, "3 maja – nieodrobiona lekcja", pch24.pl 9c. J. Korwin-Mikke, "Kilka poważnych słów o konstytucji 3 maja", youtube.com 9d. J. Korwin-Mikke, "Lewa masoneria", korwin-mikke.pl 9e. S. Krajski, "Konstytucja 3 maja to efekt wpływów masonerii w Polsce", youtube.com

XLII: o ustawie rządowej
2019-08-29 13:13:41

O tym, czy konstytucja trzeciego maja była legalna, czy faktycznie była pierwszą nowożytną europejską konstytucją i na czym właściwie polegała opieka prawa i rządu nad polskim ludem. Bibliografia: 1. J. Bardach i in., "Historia ustroju i prawa polskiego", Warszawa 2001 (rozdziały 7.4-7.7); 2. M. Brandys, "Nieznany książę Poniatowski", Warszawa 1960 (rozdział 11: "Awantura na sejmie"); 3. L. Green, "Legal Positivism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2018); 4. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Warszawa 1991 (rozdziały 5.5.170, 6.1.173 i 6.2); 5. J. Łojek, "Konstytucja 3 maja 1791", Lublin 1981 (rozdział 4, "Treść Ustawy Rządowej 3 maja 1971"); 6. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę chłopów", Warszawa 2011 (rozdział 10: "Pierwsza konstytucja w Europie i polska rewolucja"); 7. R. Sidorski, "Pierwsze konstytucje europejskie", histmag.org (2011); 8. W. Smoleński, "Ostatni rok sejmu wielkiego", Poznań 2006 (rozdział 4, "Podczas limity"); 9. S. Starzyński, "O niezmienialności ustaw w Polsce dawnej a dzisiejszej", Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 8/1928; 10. B. Szyndler, "Czy sejm czteroletni uchwalił konstytucję 3 maja?", Warszawa 2010 11. Ustawa rządowa czyli Konstytucya 3 maja 1791 [wikisource]; 12. Volumina Legum. Tom VII/Articuli pactorum Conventorum [wikisource]; 13. Volumina Legum. Tom VII/Prawa kardynalne [wikisource]; 14. wiki: "Constitution" [en]; "Constitution of Pylyp Orlyk" [en]; "Constitutionalism" [en]; "Corsican Constitution" [en]; "Great Law of Peace" [en]; "Instrument of Government" [en]; "Instrument of Government" (1772) [en]; "Solonian Constitution" [en].

XLI: o trzecim maja
2019-07-17 02:12:58

O tym, jak naród zakrzyknął "vivat trzeci maj!", o Rejtanie 2.0 i o problemach rodzinnych marszałka Sapiehy. Bibliografia: 1. P. Borecki, "Historia pewnej świątyni - historią pewnych idei", Ars Regia 12/19. 2. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Warszawa 1991 (rozdział 6.2. "Zamach stanu"); 3. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Warszawa 1966 (rozdział 4.1. "Ustawa Rządowa"); 4. B. Szyndler, "Czy sejm czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja?", Warszawa 2010; 5. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdziały 46-50); 6. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 3: "Sejm Czteroletni"); 7. K. Zienkowska, "Spisek 3 maja", Warszawa 1991 (rozdział 3: "Spisek"). 8. wiki: "Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie" [pl]

XL: o inwazji na Petersburg
2019-06-13 01:12:16

O tym, jak dalsze dzieje Rzeczpospolitej rozstrzygały się na miesiąc przed majowym przewrotem, przy czynnym udziale Charlesa Foxa i Edmunda Burke'a. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Warszawa 1918 (rozdział 4: "Zerwanie"); 2. R. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rodział 26: "Pitt and Catharine II" i rozdział 27: "The Triumph of Catharine II"); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 8: "Katarzyna constans invicta"); 4. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdziały 1.6.-1.9.); 5. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Warszawa 1991 (rozdziały 6.1.171-173); 6. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 31: "Piękna Bitynka" i rozdział 21: "Karnawał i kryzys"); 7. wiki: "Siemion Woroncow" [pl], "Elżbieta Woroncowa" [pl].

XXXIX: o wiośnie 1791
2019-05-26 20:47:31

O tym, jak w Warszawie, Londynie i Berlinie zapadały decyzje brzemienne w skutkach. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Warszawa 1918 (rozdział 4: "Zerwanie"); 2. J Holland Roose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 26: "Pitt and Catharine II"); 3. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Warszawa 1991 (rozdziały 4.4.141-142, 5.4.166-6.1.174); 4. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 8: "Katarzyna constans invicta"); 5. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 1.6: "Ultimatum brytyjsko-pruskie z marca 1791 roku" i rozdział 1.10 "Debata sejmowa w sprawach polityki zagranicznej"); 6. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Warszawa 1966 (rozdział 3.5: "Marzenie dobrego obywatela"); 7. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 42 "Tryumf posła" i 43 "Gazeta i szmata"); 8. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 3: "Sejm Czteroletni"); 9. K. Zienkowska, "Spisek 3 maja", Warszawa 1991 (rozdział 2: "Sejm" i rozdział 3: "Spisek").

XXXVIII: o sukcesyi tronu w Polszcze
2019-05-02 23:33:59

O tym, kto ostrzył zęby na polską koronę, o rezultacie nowych sejmików i o tym, jak Ignacemu Potockiemu coś się popsuło i nie było go słychać. Bibliografia: 1. M. Brandys, "Nieznany książę Poniatowski", Warszawa 1960 (rozdział 10 "Zjazd w Kaniowie"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 3.4.107-108, 4.4.140) i Warszawa 1991 (rozdziały 5.4.160-5.5.167); 3. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdział 1.5., "Misja Ogińskiego w Londynie w grudniu 1790"); 4. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 29, "Wspaniały i okrutny); 5. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Toruń 1966 (rozdział 3.3 "Prawodawcze trudy pana Ignacego"); 6. Z. Zielińska, "O sukcesyi tronu w Polszcze 1787-1790", Łódź 1991 (rozdziały 1-11).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie