Salus Rei Publicae

Pogadanki o Sejmie Czteroletnim. Dużo polityki międzynarodowej, trochę obyczajówki, niedużo zagadnień ustrojowych (bo to nudne).


Odcinki od najnowszych:

LIV: o sejmie grodzieńskim
2021-08-07 13:47:49

O tym, jak skonfederowany naród zjechał się dopełniać rozbiorowych formalności i jak się od tychże formalności wszelkimi sposobami próbował wykręcać. Bibliografia: 1. Ł. Kądziela, "Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryderyk Moszyński w latach 1792-1793", Warszawa 1993 (rozdziały 1-3); 2. Ł. Kądziela, "Od konstytucji do insurekcji. Studia nad dziejami Rzeczypospolitej w latach 1791-1794", Warszawa 2011 (rozdział 3: "Targowica i Grodno"); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 20: "Sejm grodzieński i dopełnienie drugiego rozbioru Polski"); 4. J.J. Sieviers, "Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski", Warszawa 1992; 5. Z. Zielińska, "Geneza i treść aktu abdykacji Stanisława Augusta", "Studia Źródłoznawcze. Commentationes" 51/2013; 6. "Sejm w Grodnie zatwierdził drugi rozbiór Polski", polskieradio.pl.

LIII: o kryzysie bankowym 1793
2021-08-06 00:01:21

O tym, jak Piotr Tepper nie dostał w Berlinie kredytu. Bibliografia: 1. M. Bąk, "Upadek banków warszawskich w 1793 roku", "Mówią Wieki" 11/2019; 2. T. Fleming, "Wall Street’s First Collapse", "American Heritage", 6/2008; 3. R. G. Hawtrey, "The Collapse of the French Assignats", "The Economic Journal" 28/1918; 4. Ł. Kądziela, "Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryderyk Moszyński w latach 1792–1793", Warszawa 1993 (rozdziały: 2.5., 3.4, 3.13); 5. W. Kornatowski, "Kryzys bankowy w Polsce 1793 roku. Upadłość Teppera, Szulca, Kabryta, Prota Potockiego, Łyszkiewicza i Heyzlera", Warszawa 1937 (rozdziały 2 i 3); 6. R. Kowalczyk, "Tsunami finansowe XVIII wieku: Francja, Holandia, Prusy, Rzeczpospolita", "Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи", 1/2012; 7. A. Jezierski, "Historia gospodarcza Polski", (rozdział 3.5.3.: "Kredyt"); 8. W. Morawski, "Od Piotra Skargi do Andrzeja Kapostasa", „Mówią Wieki”, 12/2013; 9. wiki: "Assignat" [en]; "Jiaochao" [en]; "Kryzys bankowy w Polsce w 1793" [pl]; "Panic of 1792" [en]; "Panika roku 1792" [pl].

LII: o eksporcie rewolucji
2021-08-05 00:56:44

O ostatnim wielkim przedsięwzięciu Gustawa III oraz o niemniej wielkich projektach paryskiej żyrondy i polskich emigrantów. Bibliografia: 1. Z. Anusik, M. Karkocha, "Zamach na życie króla Szwecji Gustawa III w świetle polskojęzycznej prasy warszawskiej z 1792 roku", Przegląd Nauk Historycznych 2/2019; 2. W. Kępka-Mariański, "Insurekcja Warszawska 1794", Warszawa 2012 (rozdział 1: "Rzeczpospolita i jej stolica po klęsce w wojnie 1792 r."; 3. R. H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 19: "Stosunek Anglii i Francji do rozbioru Polski"); 4. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę Chłopów", Warszawa 2011 (rozdział 11: "Arystokraci zdrajcy"); 5. B. Szyndler, "Racławice 1794", Warszawa 2009 (rozdziały 4 i 5); 6. wiki [en]: "Battle of Neerwinden (1793)"; "Campaigns of 1792 in the French Revolutionary Wars"; "Campaigns of 1793 in the French Revolutionary Wars"; "Charles François Dumouriez"; "Flanders campaign"; "French expedition to Sardinia"; "Gustav III"; "Timeline of the French Revolution"; "War of the First Coalition".

LI: o bitwie pod Valmy i o drugim rozbiorze
2021-06-13 01:38:54

O dwóch inwazjach wojskowych Fryderyka Wilhelma. Bibliografia 1. B. Borucki, "Valmy 1792", Warszawa 1990 (rozdziały 1-20); 2. V.I. Lenin, "Advice of an Onlooker", Lenin Internet Archive; 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały: 11.4-11.5; 12.4-12.5; 13-18); 4. J. Łojek, "Dzieje zdrajcy", Katowice 1988 (rozdziały 7-11); 5. W. Smoleński, "Kondfederacya Targowicka", Kraków 1903 (rozdziały 8-13) 6. wiki [en]: "Brunswick Manifesto"; "Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord"; "Cordeliers"; "Demonstration of 20 June 1792"; "Insurrection of 10 August 1792"; "La patrie en danger"; "Louis Philippe II, Duke of Orleans"; "Marie Thérèse Louise of Savoy, Princesse de Lamballe"; "National Convention"; "Paris Commune (1789-1795)"; "September Massacres"; "Square du Temple"; "Timeline of the French Revolution"; "The Fifteen Decisive Battles of the World"; "Trial of Louis XVI".

L: o kapitulacji i alternatywach
2021-05-05 08:42:28

O tym, co wyszło z sojuszu pruskiego, o pomyśle wymigania się rozbiorów ofertą następstwa tronu dla Konstantego i o perspektywach dalszego oporu. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze Polsko-Pruskie", Lwów 1918 (rozdział 4: "Zerwanie"); 2. A. Bocheński, "Dzieje głupoty w Polsce", Warszawa 1947 (rozdział 16: "Tokarz"); 3. J. David Singer, "The level-of-analysis problem in international relations", World Politics 14/1961 4. P. Derdej, "Zieleńce - Mir - Dubienka 1792", Warszawa 2008 (rozdziały 6, 8 i 9); 5. R.H. Lord "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały: 10.4, 11.2, 11.3, 12.3-12.5); 6. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdział 3: "Obrona i obalenie dzieła 3 maja"); 7. S. Cat-Mackiewicz, "Stanisław August", Kraków 2009 (rozdział 16: "Od Konstytucji 3 Maja do Targowicy"); 8. E. Rostworowski, "Maj 1791-Maj 1792. Rok monarchii konstytucyjnej", Warszawa 1985; 9. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 Maja", Toruń 1966 (rozdział 4.4. "Raczej piórem niż orężem); 10. W. Smoleński, "Konfederacya targowicka", Kraków 1903 (rozdziały: 5-7); 11. A. Wolański, "Wojna polsko-rosyjska 1792 roku", Oświęcim 2019 (rozdziały 6.3-6.7; 6.10-6.15; 6.17-6.19); 12. "Kiedy wybuchnie wojna... Studium kryzysu 1938 roku" Debata wokół książki Piotra M. Majewskiego; ohistorie.eu 9.08.2020; https://www.youtube.com/watch?v=jGuO57eoglg 13. [wiki]: Hamilcar Barca [en]; Level of analysis [en]; Stab-in-the-back myth [en] Zakhar Chernyshev [en].

XLIX: o Zieleńcach i Dubience
2021-03-09 00:51:25

O tym, jak naród dawał odpór najeźdźcy. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Książę Józef Poniatowski", Warszawa 1974 (rozdział 2.2., "Kampania ukrainna - Odwrót - Raport z Lubaru - Bitwa pod Zieleńcami"); 2. P. Derdej, "Zieleńce - Mir - Dubienka 1792", Warszawa 2008 (rozdziały 5 i 6); 3. J. Kitowicz, "Pamiętniki czyli Historia polska", Warszawa 1971 (rozdział 2.42. "O wojnie z Moskwą 1792"); 4. W. Smoleński, "Konfederacya Targowicka", Kraków 1903 (rozdziały 3-6); 5. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę chłopów", Warszawa 2011 (rozdział 11 "Arystokraci zdrajcy"); 6. A. Wolański, "Wojna polsko-rosyjska 1792 roku", Oświęcim 2019 (rozdziały 1.1.-1.5. i 2.1.-2.6.); 7. Z. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 199 (rozdziały: 63 i 68); 8. [wiki]: "Bitwa pod Dubienką"[pl, be, en, eo, fr, ru, uk] ; "Bitwa pod Zieleńcami" [pl, ar, be, en, eo; fr, id, it, ru, uk].

XLVIII: o wojsku nad Renem i Dnieprem
2020-12-14 01:04:26

O tym, jak trzymiesięczny europejski pokój dobiegł końca i jak dwaj niedoszli polscy monarchowie zbierali wojska nad granicami. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze Polsko-Pruskie", Lwów 1918 (rozdział 4: "Zerwanie"); 2. P. Chastain Howe, "Foreign Policy and the French Revolution: Charles‐François Dumouriez, Pierre LeBrun, and the Belgian Plan, 1789–1793", Nowy Jork 2008 (rozdziały 4-5); 3. P. Derdej, "Zieleńce-Mir-Dubienka 1792", Warszawa 2008 (rozdziały: 1, 3, 4); 4. W. Doyle, "The Oxford History of the French Revolution", Nowy Jork 2018 (rozdziały 8-9); 5. F. Ch. Montague i A. W. Holland, "French Revolution, The" w: Encyclopædia Britannica, 1911; 6. R.H. Lord "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały: 10.4, 11.3, 11.5-12.2); 7. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdziały 2.8-3.1"); 8. J.B. O'Brien, "The Life and Character of Maximilian Robespierre", Londyn 1873 (rozdział 15); 9. W. Smoleński, "Konfederacya targowicka", Kraków 1903 (rozdział 2: "Przygotowania inwazyi i obrony"); 10. W. Smoleński, "Ostatni rok Sejmu Wielkiego", Poznań 2006 (rozdziały 11-15); 11. S. Szenic, "Większy niż król ten książę", Warszawa 1976 (rodział 13 "Przygotowania obronne"); 12. A. Wolański, "Wojna Polsko-Rosyjska 1792 roku", Oświęcim 2019 (wstęp, rodziały 1.1.1-1.1.6, 2.1.") ; 13. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdziały 60, 61, 63); 14. wiki (en): "Assignat", "Battle of Marquain (1792)" , "Battle of Quiévrain (1792)" "Belgian Legion (1792)", "Campaigns of the 1792 in the French Revolutionary Wars", "Charles Francois Dumouriez"; "Committee of United Belgians and Liégeois", "Declaration of the Rights of Woman and of the Female Citizen", "Feuillant (political group)", "French Revolution, "French Revolutionary Wars", "Girondins", "Jan Frans Vonck", "Louis XVI and the Legislative Assembly", "Maximilien Robespierre", "La Marseillaise", "National Legislative Assembly, France", "Olympe de Gouges", "Self-denying Ordinance (French Revolution)", "Symbolism in the French Revolution", "Timeline of the French Revolution".

XLVII: o Targowicy
2020-08-18 18:59:10

O tym, jak klucznik pojął mistrza, ręką zakrył lica. I o przetasowaniach na dworze petersburskim. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze Polsko-Pruskie", Lwów 1918 (rozdział 4: "Zerwanie"); 2. J. Holland Roose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdziały 26 i 27); 3. R.H. Lord "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały: 11.1, 11.2, 11.6); 4. J. Łojek, "Dzieje zdrajcy", Katowice 1988 (rozdział 2: "Sprawa Gertrudy"); 5. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdział 2: "Zagrożenie dzieła 3 maja"); 6. S. Cat-Mackiewicz, "Stanisław August", Kraków 2009 (rozdział 16: "Od Konstytucji 3 Maja do Targowicy"); 7. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę Książąt", Warszawa 2006 (rozdziały 32 i 33); 8. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Toruń 1966 r. (rozdział 4.3. "Ostatni rokosz"); 9. W. Smoleński, "Konfederacya targowicka", Kraków 1903 (rozdział 1: "Twórcy konfederacji"); 10. W. Smoleński, "Ostatni rok Sejmu Wielkiego", Poznań 2006 (rozdziały 3, 6, 7, 10, 14); 11. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 57: "Droga do Targowicy"); 12. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczpospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 4: "O rokoszu pod Targowicą rzecz krótka").

XLVI: o pięknej Bitynce
2020-03-10 01:08:30

O tym, jak niezwykle potrafią się ułożyć losy jednostek, na przykładzie p. Zofii Glavani (za biografią pióra J. Łojka). Bibliografia: 1. J. Łojek, "Dzieje pięknej Bitynki", Szczecin 1988 (rozdziały 1-3); 2. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 31: "Piękna Bitynka"); 3. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę chłopów", Warszawa 2011 (rozdział 10: "Pierwsza konstytucja w Europie i polska rewolucja").

XLV: o roku monarchii konstytucyjnej
2019-12-31 00:05:50

O tym, jak naród świętował konstytucyę i jak dochodził do konkluzji, że przydałyby się jeszcze ze dwie. Bibliografia: 1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, "Historia ustroju i prawa polskiego", Warszawa 2001 (rozdział 7.8.B "Ustrój polityczny"); 2. B. Leśnodorski, "Ojczyznę moją wszelkimi sposobami ratować" [w:] "Konstytucja 3 Maja 1791", Warszawa 1981; 3. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdziały 2.1. i 2.3); 4. J. Malec, "Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów – w 220 rocznicę uchwalenia", Studia Iuridica Toruniensia, t. X / 2011; 5. E. Rostworowski, "Maj 1791-Maj 1792. Rok monarchii konstytucyjnej", Warszawa 1985; 6. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Warszawa 1966 (rozdział 4.2. "Polonez Trzeciego Maja"); 7. W. Smoleński, "Ostatni rok sejmu wielkiego", Poznań 2006 (rozdziały 1-5 i 9); 8. S. Szenic, "Większy niż król ten książę", Warszawa 1976 (rozdziały 11 i 12); 9. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdziały 49-51); 10. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 3: "Sejm Czteroletni"); 11. wiki: "Jakobini" [pl]; "Polski Fiat 125p" [pl]; "Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów" [pl]; 12. wikisource: "Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów".

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie