Homilie, kazania, rozważania - dźwiękowy zapis posługi

Kapłaństwo to piękna sprawa. Codzienna Eucharystia, posługa w konfesjonale, spotkania z ludźmi... i głoszenie Słowa Bożego. Tej ostatniej rzeczywistości dotyczy ten podcast. Jest zapisem posługi, jaką wypełniam w parafii, kiedy staję na ambonie. Powstaje głownie dlatego, że czasem ktoś chce powtórzyć, przypomnieć sobie to, co usłyszał w kościele. Ale może służyć każdemu, kto zechce słuchać.


Odcinki od najnowszych:

Kazanie Pasyjne II
2020-03-08 17:27:09

Zaprawdę powiadam Ci: dziś ze Mną będziesz w raju. - o poszukiwaniu szczęścia i obietnicy danej przez Boga.

Kazanie Pasyjne
2020-03-01 17:25:31

“Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.” - Przebaczenie.

Homilia III Niedzieli w ciągu roku - Niedzieli Słowa Bożego
2020-01-26 11:10:22

„Oto Słowo Boże” - deklaracja, wręcz wyznanie wiary, które w liturgii Słowa pojawia się na zakończenie biblijnych czytań. Czy to także moja deklaracja? Moje wyznanie wiary w to, ze Bóg zwraca się do mnie poprzez Słowo? Jak sprawić, by Słowo Boże przeniknęło cały dzień i całe życie? By Słowa Bożego „słuchać, kontemplować i dotykać” jak zachęca papież Benedykt?

Homilia - II niedziela po Bożym Narodzeniu
2020-01-05 12:38:36

Słowo stało się ciałem. Ale co znaczy „Słowo” - próba rozważenia Prologu Ewangelii wg św. Jana w oparciu o znaczenie słowa Logos i odniesienia tego do Mszy Świętej i życia codziennego.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie