Homilie, kazania, rozważania - dźwiękowy zapis posługi

Kapłaństwo to piękna sprawa. Codzienna Eucharystia, posługa w konfesjonale, spotkania z ludźmi... i głoszenie Słowa Bożego. Tej ostatniej rzeczywistości dotyczy ten podcast. Jest zapisem posługi, jaką wypełniam w parafii, kiedy staję na ambonie.
Powstaje głownie dlatego, że czasem ktoś chce powtórzyć, przypomnieć sobie to, co usłyszał w kościele. Ale może służyć każdemu, kto zechce słuchać.
A jeśli uznasz, że zasłużyłem - postaw mi kawę: https://www.buymeacoffee.com/ksiendzu


Odcinki od najnowszych:

Homilia - Zesłanie Ducha Świętego
2023-05-28 11:03:39

Duch Święty jest dawcą jedności, jednoczenie jest jego znakiem, za to podział jest sprzeczny z Jego naturą. Ie można więc mówić o działaniu Ducha Świętego tam, gdzie dochodzi do rozbicia i odłączenia od Kościoła.
Duch Święty jest dawcą jedności, jednoczenie jest jego znakiem, za to podział jest sprzeczny z Jego naturą. Ie można więc mówić o działaniu Ducha Świętego tam, gdzie dochodzi do rozbicia i odłączenia od Kościoła.

Homilia - Poniedziałek Wielkanocny
2023-04-10 11:06:36

Żyć zobowiązaniami Chrztu, który z wiarą przyjęliśmy.
Żyć zobowiązaniami Chrztu, który z wiarą przyjęliśmy.

Wielki Piątek
2023-04-07 20:15:16

„Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.” — „…poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli…” — a właściwie - wyzwoliła!
„Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.” — „…poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli…” — a właściwie - wyzwoliła!

Kazanie Pasyjne 6
2023-04-02 17:05:55

O potrzebie wspólnoty
O potrzebie wspólnoty

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie