MOC HISTORII

Moc Historii to audycja, która przenosi słuchacza do korzeni polskiej państwowości. Wędruje z nim w czasie i przestrzeni przez świętokrzyską ziemię, przybliża dzieje miejsc i ludzi z tymi miejscami związanych. Poszukuje rozwiązań niewyjaśnionych tajemnic historii. Do tej pory ponad 400 miast, miasteczek, wsi, zabytkowych obiektów, zdarzeń z przeszłości takich jak powstania, wierzenia przedchrześcijańskie znalazło swe odzwierciedlenie w tej właśnie formie na antenie Radia Kielce. W tej wędrówce dziennikarzowi Radia Kielce Robertowi Kałuży towarzyszy dr Cezary Jastrzębski, którego wiedza o regionie świętokrzyskim wprawia w zdumienie. Audycji „Moc historii” można słuchać na antenie Radia Kielce w każde niedzielne popołudnie o godz. 12.05. Teraz udostępniamy ją również jako podcast - nowe odcinki w każdą niedzielę.

Kategorie:
Historia

Odcinki od najnowszych:

Złota koło Pińczowa
2020-07-05 13:00:16

Obecnie Złota - wieś w powiecie pińczowskim. Kiedyś - Złota Wielka - taka nazwa pojawia się w drugiej połowie XV wieku w zapiskach Jana Długosza. Według kronikarza Złota, należała wtedy do niejakiego Złotskiego - herbu Półkozic i musiała mieć duże znaczenie. O dziejach miejscowości, odkrytym tam wczesnośredniowiecznym cmentarzysku oraz wyjątkowo pięknym XVIII-wiecznym spichlerzu ze Złotej - opowiadamy kolejnym odcinku programu "Moc Historii", który jak zawsze prowadza Cezary Jastrzębski i Robert Kałuża.

Biskup Marcin Szyszkowski fundator kościoła na Karczówce
2020-06-28 13:00:14

W roku 1622 dobra Biskupów Krakowskich pustoszyła zaraza. Urzędujący wtedy biskup Marcin Szyszkowski złożył ślubowanie, że jeśli za wstawiennictwem świętego Karola Boromeusza - patrona chroniącego przed morowym powietrzem, epidemia ustanie, to wybuduje kaplicę lub kościół pod jego wezwaniem. Zaraza Kielce ominęła, zaś biskup obietnicy dotrzymał i ufundował kościół na Karczówce. Potem sprowadził tam ojców bernardynów. O postaci biskupa Marcina Szyszkowskiego i jego związkach z regionem dowiecie się z kolejnego odcinka programu "Moc Historii, który jak zawsze prowadzą: doktor Cezary Jastrzębski i Robert Kałuża.

Brudzów w gminie Morawica
2020-06-21 13:00:21

Brudzów - wieś w gminie Morawica. W dokumentach historycznych wymieniona jest w XV wieku. Jednak ludzie na tym terenie żyli znacznie wcześniej - potwierdzają to odkryte przez archeologów ślady osad kultury pucharów lejkowatych oraz kultury łużyckiej. Kiedyś - prawdopodobnie w centrum Brudzowa - znajdował się murowany dwór. Nie został po min ślad, ale ciągle możemy zobaczyć m.in zabytkową kapliczkę z ołtarzykiem i stojącą obok niej, kamienną figurę świętego Jana Nepomucena. Uwagę zwraca także wysoka drewniana wieża obok remizy OSP. Skąd pochodzi nazwa - Brudzów i do jakich rodów należała wieś na przestrzeni wieków - o tym usłyszycie w najnowszym odcinku audycji "Moc Historii", którą jak zawsze prowadzą: Cezary Jastrzębski i Robert Kałuża.

Rączki w gminie Kluczewsko
2020-06-14 13:00:10

Obecnie Rączki, kiedyś Raczki - wieś położona w gminie Kluczewsko, w powiecie włoszczowskim. Pierwsze wzmianki o tej "osadzie leśnej" leżącej nad rzeką, pojawiają się w 15 wieku. Znacznie później, bo w drugiej połowie 17 wieku, był tutaj dwór. Mieszkała w nim pewna dama, która była właścicielką Rączek. Z jakiego rodu pochodziła i czy po jej siedzibie zostały jakieś pamiątki - odpowiedzi m.in. na te pytania znajdziecie Państwo w tym odcinku programu "Moc Historii", który jak zawsze prowadzą: Cezary Jastrzębski i Robert Kałuża

Wrocimowice cz. 2
2020-06-11 13:00:18

Będąc we Wrocimowiach można wejść na Kopiec Marcina. Od drugiej połowy XIV wieku do końca XVI, na tym wzgórzu wznosiła się murowana, obronna rycerska budowla. Mieszkali tam właściciele Wrocimowic. Dziś po zamku, pozostały jedynie resztki murów i eksponaty archeologiczne. Można natomiast podziwiać piękną panoramę okolicznych terenów. Z kopca widać m.in kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła. Właśnie o dziejach kościoła i o tym, jak mógł wyglądać zamek dowiecie się Państwo z programu "Moc Historii", który jak zawsze poprowadzą: Cezary Jastrzębski i Robert Kałuża.

Wrocimowice cz. 1
2020-06-07 13:00:15

Podczas bitwy grunwaldzkiej Marcin z Wrocimowic niósł naczelną chorągiew wojsk polskich z białym orłem, o którą toczyła się zaciekła walka. Został upamiętniony przez Jana Długosza w Rocznikach, a potem przez Henryka Sienkiewicza w Krzyżakach i Jana Matejkę na obrazie Bitwa pod Grunwaldem. Na tym obrazie Marcin ubrany jest w zbroję husarską i dmie w róg na znak triumfu. Więcej o tej postaci a także o Wrocimowicach, usłyszycie w programie "Moc Historii"., który jak zawsze prowadzą: Cezary Jastrzębski i Robert Kałuża.

Krobielice w gminie Klimontów
2020-05-24 13:00:02

Krobielice -  wieś w gminie Klimontów. Te nazwę wymieniono już w roku 1277 w dokumencie potwierdzającym jej przynależność do klasztoru cystersów koprzywnickich. W archiwach zachował się także dokument z 1378 roku: sąd ziemski sandomierski zaświadcza w nim, że Mikołaj z siostrą i bratem, dziedzice dóbr Gołębiów, sprzedali część dóbr Krobielice, niejakiemu Spytkowi ze Szczeki. Ta postać występuje także w innych zapisach dotyczących Krobielic. Co ciekawe, nazwa Krobielice praktycznie nie zmieniała się i nawet w dawnych wiekach była zapisywana bardzo podobnie jak dziś. Co oznaczała i skąd się wywodzi - to wyjaśniamy w kolejnym programie "Moc Historii", który jak zawsze prowadzą: Cezary Jastrzębski i Robert Kałuża.

Mniszek w gminie Małogoszcz
2020-05-17 13:00:17

Mniszek – wieś w gminie Małogoszcz. Wspominano o niej już w pierwszej połowie XII wieku, w roku 1210. O Mniszku pisał również Jan Długosz: "był wsią klasztoru cystersów jędrzejowskich w ostatniej ćwierci XVI wieku, aż do supresji zakonu". W pewnym okresie Mniszek leżał przy ważnym trakcie komunikacyjnym. Funkcjonowała tam też znana papiernia. Czy Mniszek, malowniczo położony nad Białą Nidą, ma coś wspólnego z popularną rośliną stosowaną w medycynie ludowej, wyjaśniamy w audycji "Moc Historii" który jak zawsze prowadzą: Cezary Jastrzębski i Robert Kałuża.

Pochówek księcia Jeremiego Wiśniowieckiego na Świętym Krzyżu, część II
2020-05-10 13:05:06

Druga część audycji w której bohaterem jest książę Jeremi Michał Korybut Wiśniowiecki. Wiemy już, że jego ciało zostało przewiezione na Święty Krzyż. Nie wiadomo jednak dlaczego nie odbył się uroczysty pogrzeb i dlaczego po tak wybitnym wodzu nie zachowały się żadne materialne pamiątki, jak choćby szabla czy buława. Naukowcy mają też wątpliwości, czy szczątki Jeremiego Wiśniowieckiego nadal znajdują się w klasztorze. To własnie temat drugiej części programu "Moc Historii" w którym jak zawsze usłyszycie Państwo: doktora Cezarego Jastrzębskiego i redaktora Roberta Kałużę

Pochówek księcia Jeremiego Wiśniowieckiego na Świętym Krzyżu, część I
2020-05-01 13:00:20

Książę Jeremi Michał Korybut Wiśniowiecki zgodnie z testamentem, miał być pogrzebany w rodzinnym Wiśniowcu. Ostatecznie jednak ciało księcia nie zostało pochowane przez dwa lata, bowiem jego żona nie miała funduszy na pogrzeb. We wrześniu 1653 r. przywiozła ona trumnę z ciałem księcia Jeremiego do klasztoru na Świętym Krzyżu. Więcej o historii pochówku księcia Jeremiego dowiecie się z audycji "Moc Historii" prowadzonej jak zawsze przez dr Cezarego Jastrzębskiego i redaktora Roberta Kałużę.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie