GeoEdukacja

Geografia w przestrzeni dźwiękowej

Kategorie:
Edukacja Kursy

Odcinki od najnowszych:

Problem głodu na świecie
2020-05-24 12:22:36

Czym jest głód? Jakie są jego przyczyny i metody walki z głodem? Oraz kilka informacji na temat otyłości i racjonalnego odżywiania. Materiały dodatkowe: https://geo-edukacja.blogspot.com/2020/05/problem-otyosci.html https://geo-edukacja.blogspot.com/2020/05/god-2019.html

Typy rolnictwa
2020-05-22 18:01:05

Charakterystyka rolnictwa: intensywnego i ekstensywnego; konsumpcyjnego i towarowego; odłogowego, ugorowego, plantacyjnego i uspołecznionego

Trzęsienia ziemi
2020-05-21 12:11:06

Przyczyny, skutki i rozmieszczenie trzęsień ziemi. Dodatkowe materiały: https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/09/trzesienia-ziemi.html https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/09/materiay-dotyczace-tsunami.html

Grawitacyjne ruchy masowe
2020-05-20 21:26:51

Rodzaje grawitacyjnych ruchów masowych, czynniki wpływające na ich intensywność

Wietrzenie
2020-05-19 12:09:04

Rodzaje wietrzenia i przebieg procesu wietrzenia. Zróżnicowanie intensywności wietrzenia w różnych strefach

Migracje i przemiany obszarów wiejskich
2020-05-17 13:34:18

Jak zmienia się struktura demograficzna obszarów wiejskich położonych z dala od dużych miast? Uzupełnienie: https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/07/migracje-w-polsce.html https://geo-edukacja.blogspot.com/2020/05/zmiany-demograficzne-w-polsce-w-2019.html

Zmiany w strefach podmiejskich
2020-05-17 13:24:27

Jakie zmiany zachodzą w strefach podmiejskich? Zarówno jeżeli chodzi o zmiany w strukturze i liczbie ludności oraz infrastrukturze i przeznaczeniu terenu w strefach podmiejskich. Warto uzupełnić informacje o: https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/07/migracje-w-polsce.html https://geo-edukacja.blogspot.com/2020/05/zmiany-demograficzne-w-polsce-w-2019.html

Energia odnawialna w Polsce
2020-05-14 22:42:00

Warunki przyrodnicze wykorzystania odnawialnych źródeł energii  w produkcji energii elektrycznej. Uzupełnieniem są mapy i krótki opis na: https://geo-edukacja.blogspot.com/2020/05/warunki-do-korzystania-ze-zrode-energii.html

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie