GeoEdukacja

Geografia w przestrzeni dźwiękowej. Podcasty w zdecydowanej większości zawierają się w programie nauczania szkoły ponadpodstawowej. Dzięki formie podcastu możesz ich słuchać kiedy znajdziesz wolną chwilę. Poszczególne tematy trwają od około 10 do maksymalnie 20 minut - a więc czas na nie znajdziesz bez problemu. Więcej materiałów, także dla maturzystów i uczniów szkół podstawowych na stronie https://geoedukacja.edu.pl Zachęcam do wsparcia podcastu za pomocą portalu Patronite. To od Was zależy dalszy rozwój GeoEdukacji: https://patronite.pl/geoedukacja/description

Kategorie:
Edukacja Kursy

Odcinki od najnowszych:

Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji
2021-09-20 20:45:48

Jakie są przyczyny i skutki występowania zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi w Azji? W której części kontynentu występują? Jakie inne zjawiska występują w pobliżu krawędzi płyt litosfery? Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w serwisie Patronite: https://patronite.pl/geoedukacja/description

Środowisko przyrodnicze Azji
2021-08-28 21:38:36

Jakie są cechy środowiska przyrodniczego największego kontynentu i jakie jest jego zróżnicowanie na tak dużym obszarze? Jakie rekordy możemy tam odnaleźć? I wreszcie jak powstaje i jakie są skutki występowania monsunu?

Rozmieszczenie ludności na świecie
2021-08-26 14:26:31

Co wpływa na rozmieszczenie ludności na świecie? Jakie bariery i atrakcje osadnicze wpływają na zróżnicowanie gęstości zaludnienia? Materiały dodatkowe: https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/10/rewelacyjne-mapy-rozmieszczenia-ludnosci.html https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/12/demografia-2019.html https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/12/ciekawe-mapy-z-zakresu-demografii.html

Plastik
2021-07-18 13:26:48

Plastik to wspaniałe tworzywo sztuczne produkowane z ropy naftowej. Jesteśmy nim w stanie zastąpić zarówno różnego rodzaju opakowania, ale także niektóre elementy używane w budownictwie. Plastik to także ubrania. To dlaczego uznawany jest za jedno z największych wyzwań w zakresie ochrony środowiska? Zapraszam do przesłuchania tego odcinka oraz zapoznania się z krótkim artykułem a także danymi w postaci graficznej: https://geo-edukacja.blogspot.com/2021/04/plastik-skoro-nam-tak-dobrze-to-czemu.html Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w serwisie Patronite: https://patronite.pl/geoedukacja/description

Turystyka w Polsce
2021-05-24 13:30:42

Jak możemy podzielić atrakcje turystyczne występujące w Polsce? Jakie są główne regiony turystyczne? Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w serwisie Patronite: https://patronite.pl/geoedukacja/description

Rodzaje usług. Transport i łączność.
2021-04-30 12:52:48

Czym są i jak dzielimy usługi? Co rozumiemy pod terminem łączność? Jak dzielimy środki transportu oraz jakie są ich wady i zalety? Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w serwisie Patronite: https://patronite.pl/geoedukacja/description

Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego w Polsce
2021-04-22 08:18:37

Jakie są rodzaje zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego w Polsce? Jakie są ich źródła (przyczyny) oraz skutki życia w takim środowisku? Jaki jest stan środowiska w Polsce? Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w serwisie Patronite: https://patronite.pl/geoedukacja/description

Handel międzynarodowy Polski
2021-04-08 09:34:19

Czym jest eksport oraz import? Co oznacza saldo bilansu handlowego? Które kraje są naszymi głównymi partnerami handlowymi i jak to się zmieniało w przeszłości? Czym handlujemy? Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w serwisie Patronite: https://patronite.pl/geoedukacja/description

Energetyka jądrowa
2021-02-15 21:21:29

Jakie są tendencje na świecie dotyczące energetyki jądrowej? Czy ten rodzaj energii się rozwija, czy traci na znaczeniu? Jakie są jej wady i zalety? Dodatkowe materiały (dane, wykresy): https://geo-edukacja.blogspot.com/2021/02/energia-atomowa.html Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w serwisie Patronite: https://patronite.pl/geoedukacja/description

Ludność Ameryki
2021-02-01 17:25:44

Jak zmieniała się struktura zamieszkania Ameryki przez ludność głównych ras ludzkich? Przedstawiciele jakich odmian mieszanych występują w Ameryce? Jakie czynniki zadecydowały o tak dużym zróżnicowaniu ludności i jakie są tego efekty? Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w serwisie Patronite: https://patronite.pl/geoedukacja/description

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie