GOFIN: Podatki, Księgowość, Prawo pracy

Praktyczna, profesjonalna pomoc dla Księgowych i Kadrowych w bieżącym stosowaniu przepisów z zakresu VAT, PIT, CIT, rachunkowości i prawa pracy.See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Kategorie:
Biznes

Odcinki od najnowszych:

Wystawienie zwykłej faktury do faktury uproszczonej
2020-10-12 07:37:36

Sprzedawca może wystawić tzw. zwykłą fakturę do paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł (lub 100 euro) zawierającego NIP nabywcy, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że nabywca zwróci mu ten paragon przy kasie, tak żeby faktura uproszczona w postaci paragonu z NIP nie weszła do obrotu prawnego. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Otwieranie nowego okresu zasiłkowego
2020-10-07 14:44:49

Niezdolność do pracy z powodu choroby może trwać maksymalnie przez tak zwany okres zasiłkowy wynoszący 182 dni, a jeżeli została spowodowana gruźlicą lub przypada w czasie ciąży przez 270 dni. W niniejszym artykule wyjaśniamy w jakich przypadkach poszczególne okresy choroby zalicza się do jednego okresu zasiłkowego, a kiedy można otworzyć nowy? See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Ustalanie stanu zatrudnienia na potrzeby wpłat na PFRON
2020-09-28 11:00:23

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Zatrudnienie na czas określony osoby w wieku przedemerytalnym
2020-09-28 09:40:37

Nie ma przeszkód prawnych aby z osobą w wieku przedemerytalnym, objętą ochroną stosunku pracy, zawrzeć umowę terminową. Podcast omawia konsekwencje tej czynności. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Zasady zgłaszania zmian do CRBR
2020-09-25 12:15:24

Z dniem 13 października 2019 r. uruchomiony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Spółki handlowe, z wyjątkiem jedynie spółek partnerskich i publicznych spółek akcyjnych, muszą zgłaszać do tego rejestru określone informacje. Obejmują one dane identyfikacyjne spółki, a także jej beneficjentów rzeczywistych oraz osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku zmiany informacji przekazanych do CRBR muszą być one zaktualizowane w określonym terminie. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Jak liczyć odsetki od zaliczek na podatek dochodowy?
2020-09-25 12:00:11

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej – w tym zaliczki na podatek dochodowy – nalicza się zasadniczo za każdy dzień opóźnienia w jej zapłacie. Sprawa komplikuje się, gdy podatnik reguluje ją po upływie terminu płatności ostatniej zaliczki za dany rok podatkowy, ale przed przekazaniem zeznania podatkowego. Urzędy skarbowe domagają się odsetek za zwłokę do dnia złożenia rozliczenia. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Instalacje zamontowane w budynku mogą być odrębnie amortyzowane
2020-09-23 07:30:34

Jeżeli instalacje obsługujące dany budynek są w sposób trwały wbudowane w jego konstrukcję, to koszt ich wykonania zwiększa wartość początkową budynku. Natomiast gdy instalacje zostały umieszczone np. w podwieszanych sufitach w sposób umożliwiający ich przeniesienie w inne miejsce bez uszkodzenia konstrukcji budynku, a jednocześnie są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania na potrzeby działalności gospodarczej, to stanowią odrębne środki trwałe. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Moment powstania przychodu z tytułu usługi wynajmu budynku
2020-09-23 07:15:32

Usługi wynajmu nieruchomości często rozliczane są w tzw. okresach rozliczeniowych (miesięcznych, kwartalnych). Wyjaśniamy, kiedy od takich usług powstaje przychód podatkowy. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie