GOFIN: Podatki, Księgowość, Prawo pracy

Praktyczna, profesjonalna pomoc dla Księgowych i Kadrowych w bieżącym stosowaniu przepisów z zakresu VAT, PIT, CIT, rachunkowości i prawa pracy.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Kategorie:
Biznes

Odcinki od najnowszych:

Możliwość rozszerzenia zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym
2024-02-26 07:30:57

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż ta, którą określają załączniki do tej ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki danej jednostki. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż ta, którą określają załączniki do tej ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki danej jednostki.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
2024-02-22 07:30:54

Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, roczne sprawozdanie finansowe za 2023 r. powinny sporządzić do 31 marca 2024 r. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, roczne sprawozdanie finansowe za 2023 r. powinny sporządzić do 31 marca 2024 r.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Roczna korekta podatku VAT odliczanego proporcjonalnie
2024-02-12 07:30:11

Podatnik odliczający VAT od dokonanych zakupów na podstawie wstępnego wskaźnika proporcji, po zakończeniu roku może być zobowiązany do dokonania rocznej korekty odliczenia VAT w oparciu o rzeczywisty wskaźnik ustalony na podstawie obrotu uzyskanego w danym roku podatkowym. Roczną korektę VAT wykazuje się w deklaracji podatkowej, składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywana jest korekta, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Podatnik odliczający VAT od dokonanych zakupów na podstawie wstępnego wskaźnika proporcji, po zakończeniu roku może być zobowiązany do dokonania rocznej korekty odliczenia VAT w oparciu o rzeczywisty wskaźnik ustalony na podstawie obrotu uzyskanego w danym roku podatkowym.

Roczną korektę VAT wykazuje się w deklaracji podatkowej, składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywana jest korekta, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Kogo dotyczą uproszczone zasady podpisywania sprawozdań finansowych?
2024-02-08 07:30:14

Przepisy prawa bilansowego nie zawierają żadnych wyłączeń, w związku z tym z uproszczonych zasad dotyczących podpisywania sprawozdań finansowych mogą skorzystać wszystkie stosujące ustawę o rachunkowości jednostki, kierowane przez organ wieloosobowy, bez względu na ich formę prawną. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Przepisy prawa bilansowego nie zawierają żadnych wyłączeń, w związku z tym z uproszczonych zasad dotyczących podpisywania sprawozdań finansowych mogą skorzystać wszystkie stosujące ustawę o rachunkowości jednostki, kierowane przez organ wieloosobowy, bez względu na ich formę prawną.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Samofakturowanie - moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
2024-01-30 07:30:10

W przypadku samofakturowania obowiązek podatkowy w VAT ustala się tak samo, jak przy „tradycyjnym” sposobie dokumentowania transakcji. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
W przypadku samofakturowania obowiązek podatkowy w VAT ustala się tak samo, jak przy „tradycyjnym” sposobie dokumentowania transakcji.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Odpłatne zbycie nieruchomości poza działalnością gospodarczą - powstanie obowiązku podatkowego
2024-01-25 07:30:34

U osób fizycznych, które odpłatnie zbędą nieruchomości i prawa majątkowe do nieruchomości, może powstać obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Powstanie on, jeżeli odpłatne zbycie nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie zbywanych nieruchomości i prawa majątkowego do nieruchomości. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
U osób fizycznych, które odpłatnie zbędą nieruchomości i prawa majątkowe do nieruchomości, może powstać obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Powstanie on, jeżeli odpłatne zbycie nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie zbywanych nieruchomości i prawa majątkowego do nieruchomości.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wycofanie części środków zgromadzonych przez uczestnika na rachunku PPK
2024-01-22 07:30:22

Uczestnik PPK może skorzystać ze swoich oszczędności zgromadzonych w PPK przed ukończeniem 60. roku życia m.in. w trybie zwrotu, czyli wycofania środków zgromadzonych w PPK. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Uczestnik PPK może skorzystać ze swoich oszczędności zgromadzonych w PPK przed ukończeniem 60. roku życia m.in. w trybie zwrotu, czyli wycofania środków zgromadzonych w PPK.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych w służbie cywilnej po zmianach od 1 stycznia 2024 r.
2024-01-18 07:30:59

Do końca 2023 r. praca w godzinach nadliczbowych w służbie cywilnej rekompensowana była wyłącznie czasem wolnym. Zasady tej rekompensaty zależały od statusu członka korpusu służby cywilnej. Od 1 stycznia 2024 r. pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze albo wynagrodzenie. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Do końca 2023 r. praca w godzinach nadliczbowych w służbie cywilnej rekompensowana była wyłącznie czasem wolnym. Zasady tej rekompensaty zależały od statusu członka korpusu służby cywilnej. Od 1 stycznia 2024 r. pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze albo wynagrodzenie.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie