O naszych, po naszymu

,,O naszych, po naszymu’’

O naszych po naszymu je podcast, czyli rozmowy z ludziami a mianowicie z ludziami ze Zaolzia.
Dwaj koledzy, Roman a Tomasz, se zapraszajóm każdy miesiónc jaksigo ciekawego gościa a pomówiom se z Nim przi szklónce dobrego wina.

Znajdziecie nas na Spotify albo Apple Podcasts

Roman a Tomasz


Odcinki od najnowszych:

Krzycho Mitura, Macio Szewczyk a Andrzej Glac - Harcerstwo
2020-08-15 06:00:00

Jak my uż pisali tak mómy aj drugóm epizode a ta je na temat Harcerstwa. Naszymi gośćmi byli  Krzycho Mitura, Macio Szewczyk a Andrzej Glac. Każdy z wyży mianowanych panów prowadzili albo prowadzóm drużyne harcerskom tu na Zaolziu, tak my podrzistali o samotnej organizacji HPC no a potym my zaspóminali na jaksi ty przigody z obozów.

Jak my uż pisali tak mómy aj drugóm epizode a ta je na temat Harcerstwa. Naszymi gośćmi byli  Krzycho Mitura, Macio Szewczyk a Andrzej Glac. Każdy z wyży mianowanych panów prowadzili albo prowadzóm drużyne harcerskom tu na Zaolziu, tak my podrzistali o samotnej organizacji HPC no a potym my zaspóminali na jaksi ty przigody z obozów.

Łukasz Niemiec - Jak to działo w Albrechcickim browaru
2020-07-15 08:00:00

Cześć!   tym razym my se spotkali nietypowo w Dziupli z żywóm widownióm a nasz gość był Łukasz Niemiec czyli własciciel Albrechcickigo browaru. Na poczóntek my se pomówili o tym jak właściwie wzniknył cały pomysł browaru w Albrachcicach, potym  my se podrzistali o samotnym procesie warzynia piwa no a na kóniec zostoł czas aj na pytania z widowni a YouTube-a.

Cześć!  

tym razym my se spotkali nietypowo w Dziupli z żywóm widownióm a nasz gość był Łukasz Niemiec czyli własciciel Albrechcickigo browaru. Na poczóntek my se pomówili o tym jak właściwie wzniknył cały pomysł browaru w Albrachcicach, potym  my se podrzistali o samotnym procesie warzynia piwa no a na kóniec zostoł czas aj na pytania z widowni a YouTube-a.

PZKO Karwina - Frysztat
2020-06-15 06:00:00

Leszek Koch, Marek Matuszynski, Bogdan Zemene... czyli członkowie PZKO Karwina - Frysztat i jedni z organizatorów Dolańskiego Grómu. Na poczóntku my przedyskutowali temat PZKO, czyli co w ogóle je ta ''pezetka''. Póznij my se powykłodali o remoncie i standardowych imprezach PZKO we Frysztocie a tak naturalnie my se dostali do tematu Dolańskigo Grómu. Tam nóm syncy wytłumaczyli jak własciwie wznikła cało idea Dolańskigo Grómu a jak wyglóndajóm przygotowania a samotny przebieg akcji. Całe wideo je do dyspozycji na YouTubie  ''O naszych po naszymu'' a podcast, standardowo na Waszych ulubionych stacjach podcastowych.

Leszek Koch, Marek Matuszynski, Bogdan Zemene... czyli członkowie PZKO Karwina - Frysztat i jedni z organizatorów Dolańskiego Grómu. Na poczóntku my przedyskutowali temat PZKO, czyli co w ogóle je ta ''pezetka''. Póznij my se powykłodali o remoncie i standardowych imprezach PZKO we Frysztocie a tak naturalnie my se dostali do tematu Dolańskigo Grómu. Tam nóm syncy wytłumaczyli jak własciwie wznikła cało idea Dolańskigo Grómu a jak wyglóndajóm przygotowania a samotny przebieg akcji.

Całe wideo je do dyspozycji na YouTubie  ''O naszych po naszymu'' a podcast, standardowo na Waszych ulubionych stacjach podcastowych.

Anet Wałach - O podróży do południowej ameryki
2020-05-15 06:00:00

Tak tymtu razym my se kupe zamówili.... Z Anet, kiero była ze swojóm koleżankóm Alex na pół roku w Ekwadorze. Musieli my to skrócić, bo na taki format my was eszcze nie przigotowali. :D. Cieszcie se na opowiadania o trudnej podróży do Ekwadoru, studiu, wycieczkach a życiu w tamtym innym świecie. Prziszło aj na doświadczynia z kawowej plantaży albo pobytu w dżungli. Nóm se ta rozmowa bardzo podobała, tak mómy nadzieje że aj Wóm se bydzie podobać. Po piyrsze my spróbowali online streamowani, kaj se możecie podziwać na to jak cało rozmowa przebiegała ( https://youtu.be/RQ4WpFA_LrQ ).

Tak tymtu razym my se kupe zamówili.... Z Anet, kiero była ze swojóm koleżankóm Alex na pół roku w Ekwadorze. Musieli my to skrócić, bo na taki format my was eszcze nie przigotowali. :D. Cieszcie se na opowiadania o trudnej podróży do Ekwadoru, studiu, wycieczkach a życiu w tamtym innym świecie. Prziszło aj na doświadczynia z kawowej plantaży albo pobytu w dżungli. Nóm se ta rozmowa bardzo podobała, tak mómy nadzieje że aj Wóm se bydzie podobać. Po piyrsze my spróbowali online streamowani, kaj se możecie podziwać na to jak cało rozmowa przebiegała (https://youtu.be/RQ4WpFA_LrQ).

Marek Grycz a Marian Adamek - Z dwóma sportowcami o dwóch różnych sportach.
2020-04-15 14:50:36

Je tu dalszy 15. dziyń miesiónca a my wóm publikujymy dalszy z odcinków naszego podcastu. Tym razym z naszymi dwoma kolegami Markym Gryczym, kiery robi pjynciobój nowoczesny a Marianym Adamkym, kiery gro za Trzyniec w ''A-czku''. Tak jak zawsze rozmowa różnie lotała od tematu do tematu. Przedyskutowali my z synkami naprziklad jak to fónguje w jejich sportach, jak zacznyli swojóm kariere, jaki majom plany a wiele innych. 

Je tu dalszy 15. dziyń miesiónca a my wóm publikujymy dalszy z odcinków naszego podcastu. Tym razym z naszymi dwoma kolegami Markym Gryczym, kiery robi pjynciobój nowoczesny a Marianym Adamkym, kiery gro za Trzyniec w ''A-czku''. Tak jak zawsze rozmowa różnie lotała od tematu do tematu. Przedyskutowali my z synkami naprziklad jak to fónguje w jejich sportach, jak zacznyli swojóm kariere, jaki majom plany a wiele innych. 

Marek David - Reżyser a student JAMU
2020-03-15 08:00:00

Cześć, Dzisio my se zaprosili Marka Davida. Je to nasz kolega, reżyser a dramaturg. Powykłodali my se o jego karierze studenta reżysera. Co wszystko napisoł a jak funguje teatr a film. Troche my aj odskoczyli do Hollywood-u. Wyglóndo to aj na to, że bydymy mieć swój własny film. :D Marków film Babi je na YT,  czyli w ramach karanteny polecomy se podziwać ( https://www.youtube.com/watch?v=0i_FUAQZ4-E )

Cześć,

Dzisio my se zaprosili Marka Davida. Je to nasz kolega, reżyser a dramaturg. Powykłodali my se o jego karierze studenta reżysera. Co wszystko napisoł a jak funguje teatr a film. Troche my aj odskoczyli do Hollywood-u. Wyglóndo to aj na to, że bydymy mieć swój własny film. :D

Marków film Babi je na YT,  czyli w ramach karanteny polecomy se podziwać (https://www.youtube.com/watch?v=0i_FUAQZ4-E)

Michał Staszowski - Narciarz a strzigocz owiec
2020-02-15 08:00:00

Je 15.2. a my mómy dla Was nowy odcinek. Naszym gościym je teraz inszy Michał a mianowicie Michał Staszowski. Michał je reprezentant ČR w narciarstwie zjazdowym. Pokecali my o samotnym jeżdżyniu na nartach a tak samo aj o ekwipunku, pózni my se dostali na strzigani owiec a potym my se wrócili zas na narty...... a potym zas owce :)

Je 15.2. a my mómy dla Was nowy odcinek. Naszym gościym je teraz inszy Michał a mianowicie Michał Staszowski. Michał je reprezentant ČR w narciarstwie zjazdowym. Pokecali my o samotnym jeżdżyniu na nartach a tak samo aj o ekwipunku, pózni my se dostali na strzigani owiec a potym my se wrócili zas na narty...... a potym zas owce :)

#0 Intro - Co se gotuje ?
2020-01-13 14:51:01

Jak uz mómy w popisie naszego kanału, tak je w planie zaczóńć robić podcast na temat ciekawych osób na zaolziu. Moderatorami całego podcastu bedymy my dwo: Roman a Tomasz. Momy nadzieje że was bedóm nasze rozmowy bawić tak jak nas bawiły w ramach nagrowanio.

Jak uz mómy w popisie naszego kanału, tak je w planie zaczóńć robić podcast na temat ciekawych osób na zaolziu. Moderatorami całego podcastu bedymy my dwo: Roman a Tomasz. Momy nadzieje że was bedóm nasze rozmowy bawić tak jak nas bawiły w ramach nagrowanio.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie