Karne CollegePolskie prawo karne - opowiada dr hab. Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego


Odcinki od najnowszych:

Uchwała SN o usiłowaniu nieudolnym LIVE #28
2021-04-21 20:30:00

Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 14.04.2021. Analizujemy uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19.01.2017, I KZP 16/16 w sprawie usiłowania nieudolnego. Sąd Najwyższy rozstrzygał, co to znaczy "brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego". Przyglądamy się krytycznym okiem uzasadnieniu przedstawionemu przez Sąd Najwyższy.
Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 14.04.2021. Analizujemy uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19.01.2017, I KZP 16/16 w sprawie usiłowania nieudolnego. Sąd Najwyższy rozstrzygał, co to znaczy "brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego". Przyglądamy się krytycznym okiem uzasadnieniu przedstawionemu przez Sąd Najwyższy.

Czynny żal LIVE #27
2021-03-31 20:30:00

Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 31.03.2021. Analizujemy czynny żal, który sprawia, że sprawca może uwolnić się od odpowiedzialności za usiłowanie. Badamy znamiona czynnego żalu określone w art. 15 Kodeksu karnego, w tym odstąpienie od dokonania i zapobiegnięcie skutkowi, oraz dobrowolność. Przylądamy się cechom dobrowolności: wolności, wolniości, dobrej woli, ostateczności.
Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 31.03.2021. Analizujemy czynny żal, który sprawia, że sprawca może uwolnić się od odpowiedzialności za usiłowanie. Badamy znamiona czynnego żalu określone w art. 15 Kodeksu karnego, w tym odstąpienie od dokonania i zapobiegnięcie skutkowi, oraz dobrowolność. Przylądamy się cechom dobrowolności: wolności, wolniości, dobrej woli, ostateczności.

Usiłowanie nieudolne LIVE #26
2021-03-24 19:30:00

Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 24.03.2021. Każde usiłowanie to nieudane dokonanie. Ale co to znaczy, że usiłowanie jest nieudolne? Omawiamy znamiona usiłowania nieudolnego, w tym brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego i użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.
Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 24.03.2021. Każde usiłowanie to nieudane dokonanie. Ale co to znaczy, że usiłowanie jest nieudolne? Omawiamy znamiona usiłowania nieudolnego, w tym brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego i użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.

Przygotowanie czy usiłowanie LIVE #25
2021-03-17 19:30:00

Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 17.03.2021. Zdarzyła się kiedyś taka sytuacja: matka oświadczyła domownikom, że idzie utopić dzieci w pobliskiej rzece. Następnie udała się z dziećmi w kierunku rzeki. Policja zatrzymała ją kilkadziesiąt metrów od rzeki. Co to było: niekaralne przygotowanie do zabójstwa czy karalne usiłowanie zabójstwa? Podczas ćwiczeń poznawaliśmy metodę udzielania odpowiedzi na to pytanie, zgodnie z polskim Kodeksem karnym (kryteria "bezpośredniości" zmierzania).
Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 17.03.2021. Zdarzyła się kiedyś taka sytuacja: matka oświadczyła domownikom, że idzie utopić dzieci w pobliskiej rzece. Następnie udała się z dziećmi w kierunku rzeki. Policja zatrzymała ją kilkadziesiąt metrów od rzeki. Co to było: niekaralne przygotowanie do zabójstwa czy karalne usiłowanie zabójstwa? Podczas ćwiczeń poznawaliśmy metodę udzielania odpowiedzi na to pytanie, zgodnie z polskim Kodeksem karnym (kryteria "bezpośredniości" zmierzania).

Ciągłość czynu LIVE #24
2021-03-10 19:30:00

Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 10.03.2021. Przyglądaliśmy się różnicom między zachowaniem ciągłym i ciągłością stypizowaną, czynem ciągłym, ciągiem czynów i ciągiem przestęptw. Wspólnie interpretowaliśmy znamiona czynu ciągłego z art. 12 Kodeksu karnego, w tym krótkie odstępy czasu i z góry powzięty zamiar.
Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 10.03.2021. Przyglądaliśmy się różnicom między zachowaniem ciągłym i ciągłością stypizowaną, czynem ciągłym, ciągiem czynów i ciągiem przestęptw. Wspólnie interpretowaliśmy znamiona czynu ciągłego z art. 12 Kodeksu karnego, w tym krótkie odstępy czasu i z góry powzięty zamiar.

Zbiegi przepisów LIVE #23
2021-03-06 12:30:00

Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 3.03.2021. Co to znaczy "ten sam" czyn? Analizujemy art. 11 Kodeksu karnego i wyrażoną w nim zasadę tożsamości czynu, oraz rozwiązujemy prosty kazus ilustrujący zasady kumulatywnego zbiegu przepisów.
Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 3.03.2021. Co to znaczy "ten sam" czyn? Analizujemy art. 11 Kodeksu karnego i wyrażoną w nim zasadę tożsamości czynu, oraz rozwiązujemy prosty kazus ilustrujący zasady kumulatywnego zbiegu przepisów.

Stany mentalne LIVE #22
2021-03-05 12:30:00

Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 20.01.2021. Dokładniejszy rzut oka na różnorodne stany mentalne, opisane w Kodeksie karnym. Przejrzeliśmy przepisy mówiące o zamiarze, braku zamiaru, chęci, wiedzy, a także nieuświadomieniu sobie czegoś przez sprawcę.
Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 20.01.2021. Dokładniejszy rzut oka na różnorodne stany mentalne, opisane w Kodeksie karnym. Przejrzeliśmy przepisy mówiące o zamiarze, braku zamiaru, chęci, wiedzy, a także nieuświadomieniu sobie czegoś przez sprawcę.

Przykłady od Prof. Andrzeja Zolla LIVE #21
2021-03-03 12:30:00

Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 13.01.2021. Badaliśmy trzy rzeczywiste przykłady pod kątem zasad przypisania skutku i strony podmiotowej: śmiertelne przerwanie ciąży, źle podana kroplówka, nieudzielenie pomocy przez męża.
Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 13.01.2021. Badaliśmy trzy rzeczywiste przykłady pod kątem zasad przypisania skutku i strony podmiotowej: śmiertelne przerwanie ciąży, źle podana kroplówka, nieudzielenie pomocy przez męża.

Nielegalna godzina policyjna LIVE #20
2020-12-31 12:30:00

Jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów ostatnich dni 2020 roku - nielegalna godzina policyjna w noc sylwestrową z 2020 na 2021. "Sformułowaliśmy ten zapis, ten postulat, ten dezyderat, to obostrzenie, w formie jednoznacznej" - mówił premier Mateusz Morawiecki. To w końcu zapis, postulat, dezyderat czy obostrzenie? Na LIVIE, który odbył się 30.12.2020 w Polu Karnym na YT przeanalizowaliśy godzinę policyjną pod kątem prawnym: dlaczego jest nielegalna, co "wolno" robić zgodnie z rozporządzeniem, dlaczego jakiekolwiek kary nie będą miały podstaw prawnych?
Jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów ostatnich dni 2020 roku - nielegalna godzina policyjna w noc sylwestrową z 2020 na 2021. "Sformułowaliśmy ten zapis, ten postulat, ten dezyderat, to obostrzenie, w formie jednoznacznej" - mówił premier Mateusz Morawiecki. To w końcu zapis, postulat, dezyderat czy obostrzenie? Na LIVIE, który odbył się 30.12.2020 w Polu Karnym na YT przeanalizowaliśy godzinę policyjną pod kątem prawnym: dlaczego jest nielegalna, co "wolno" robić zgodnie z rozporządzeniem, dlaczego jakiekolwiek kary nie będą miały podstaw prawnych?

Kazus płonącego anioła LIVE #19
2020-12-30 17:30:00

Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 16.12.2020. W trakcie szkolnych jasełek zapalił się stój uczennicy przebranej za anioła. Nauczycielki, które ułożyły scenariusz przedstawienia, zostały oskarżone o spowodowanie ciężkich obrażeń ciała dziewczyny. Zastanawialiśmy się, czy nauczycielki są rzeczywiście sprawcami czynu zabronionego i jakie argumenty przemawiają za, a jakie przeciwko ich odpowiedzialności karnej.
Ćwiczenia w Polu Karnym LIVE 16.12.2020. W trakcie szkolnych jasełek zapalił się stój uczennicy przebranej za anioła. Nauczycielki, które ułożyły scenariusz przedstawienia, zostały oskarżone o spowodowanie ciężkich obrażeń ciała dziewczyny. Zastanawialiśmy się, czy nauczycielki są rzeczywiście sprawcami czynu zabronionego i jakie argumenty przemawiają za, a jakie przeciwko ich odpowiedzialności karnej.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie