Podcast o niepełnosprawności

Radiowy plac budowy podmiotowości, godności osób z niepełnosprawnością i ich prawa do niezależności. "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” - Święty Jan Paweł Drugi.


Odcinki od najnowszych:

"Podcast o niepełnosprawności" - odcinek 34.
2022-06-18 17:00:00

W tym odcinku - walka o godność osób, które przewijają swoich podopiecznych w niehigienicznych i urągających godności warunkach: na podłogach publicznych toalet, aptek lub restauracji, na ławkach w parkach, w samochodach. Rok temu ruszyła akcja "Przwijamy Polskę". Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.
W tym odcinku - walka o godność osób, które przewijają swoich podopiecznych w niehigienicznych i urągających godności warunkach: na podłogach publicznych toalet, aptek lub restauracji, na ławkach w parkach, w samochodach. Rok temu ruszyła akcja "Przwijamy Polskę". Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.

"Podcast o niepełnosprawności" - odcinek 33.
2022-06-12 14:59:13

Proces deinstytucjonalizacji obejmuje działania zmierzające do rozwoju usług społecznych w społeczności lokalnej. Integracja,  rozwój, zwiększenie dostępności usług społecznych to z kolei cele działania Centrum Usług Społecznych. W tym odcinku rozpoczynamy prezentowanie rozwiązań, które mają wspomóc przechodzenie od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.
Proces deinstytucjonalizacji obejmuje działania zmierzające do rozwoju usług społecznych w społeczności lokalnej. Integracja,  rozwój, zwiększenie dostępności usług społecznych to z kolei cele działania Centrum Usług Społecznych. W tym odcinku rozpoczynamy prezentowanie rozwiązań, które mają wspomóc przechodzenie od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.

"Podcast o niepełnosprawności" - odcinek 32.
2022-06-04 20:12:45

Wystartował konkurs "Inte-GRA" na projekt dostępnego placu zabaw.  Organizatorami konkursu są PFR Nieruchomości S.A. i Fundacja „Integracja”. Konkurs to poważne wyzwanie dla projektantów krajobrazu, zieleni, architektów, czy multidyscyplinarnych zespołów projektowych. Przedstawione propozycje mają uwzględniać nie tylko nowatorskie elementy wyposażenia, ale również autorskie funkcje zabawowe, rekreacyjne oraz integracyjne. Szczegóły na stronie niepełnosprawni.org Jury konkursu nagrodzi użycie takich elementów kompozycji jak : kolor, faktura, dźwięk i zapach. Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.
Wystartował konkurs "Inte-GRA" na projekt dostępnego placu zabaw.  Organizatorami konkursu są PFR Nieruchomości S.A. i Fundacja „Integracja”. Konkurs to poważne wyzwanie dla projektantów krajobrazu, zieleni, architektów, czy multidyscyplinarnych zespołów projektowych. Przedstawione propozycje mają uwzględniać nie tylko nowatorskie elementy wyposażenia, ale również autorskie funkcje zabawowe, rekreacyjne oraz integracyjne. Szczegóły na stronie niepełnosprawni.org Jury konkursu nagrodzi użycie takich elementów kompozycji jak : kolor, faktura, dźwięk i zapach. Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.

"Podcast o niepełnosprawności" - odcinek 31.
2022-05-28 10:39:34

Każdego roku na całym świecie w trzeci czwartek maja społeczność związana z dostępnością cyfrową obchodzi Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności. W jednym z poprzednich odcinków podcastu naszym gościem był Kamil Kowalski dyrektor Integracja LAB - Fundacji Integracja, który mówił między innymi o „dostępności społecznej”. Dziś powracamy do tej rozmowy. Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.
Każdego roku na całym świecie w trzeci czwartek maja społeczność związana z dostępnością cyfrową obchodzi Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności. W jednym z poprzednich odcinków podcastu naszym gościem był Kamil Kowalski dyrektor Integracja LAB - Fundacji Integracja, który mówił między innymi o „dostępności społecznej”. Dziś powracamy do tej rozmowy. Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.

"Podcast o niepełnosprawności" - odcinek 30.
2022-05-21 14:00:00

Uświadamianie społeczeństwa na temat przebiegu choroby, a także wsparcie chorych i ich bliskich w walce ze stwardnieniem rozsianym (SM) – jest podstawowym celem Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego. W Polsce oficjalne obchody 30 maja organizuje Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.
Uświadamianie społeczeństwa na temat przebiegu choroby, a także wsparcie chorych i ich bliskich w walce ze stwardnieniem rozsianym (SM) – jest podstawowym celem Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego. W Polsce oficjalne obchody 30 maja organizuje Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.

"Podcast o niepełnosprawności" - odcinek 29.
2022-05-14 14:00:00

Zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem występujących barier architektonicznych, a także upowszechnianie pozytywnych rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej obiektów i przestrzeni dla osób z różnymi niepełnosprawnościami – to cel Konkursu - „LIDER DOSTĘPNOŚCI” – konkursu ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO Integracji i Towarzystwa Urbanistów Polskich pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jesienią poznamy laureatów tego cyklicznego konkursu. Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.
Zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem występujących barier architektonicznych, a także upowszechnianie pozytywnych rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej obiektów i przestrzeni dla osób z różnymi niepełnosprawnościami – to cel Konkursu - „LIDER DOSTĘPNOŚCI” – konkursu ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO Integracji i Towarzystwa Urbanistów Polskich pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jesienią poznamy laureatów tego cyklicznego konkursu. Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.

"Podcast o niepełnosprawności" - odcinek 28.
2022-05-06 23:35:49

W 1992 roku w wyniku działań grupy rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - powstała w Warszawie Fundacja "Malwa". Jej głównym celem była budowa, a następnie prowadzenie domu dla osób z niepełnosprawnościami - także ich dzieci. Dom stoi, ale dzieci w nim nie mogą zamieszkać, chociaż  rodzice zadbali o wymagających dziennej opieki mieszkańców dzielnicy Bielany. Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.
W 1992 roku w wyniku działań grupy rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - powstała w Warszawie Fundacja "Malwa". Jej głównym celem była budowa, a następnie prowadzenie domu dla osób z niepełnosprawnościami - także ich dzieci. Dom stoi, ale dzieci w nim nie mogą zamieszkać, chociaż  rodzice zadbali o wymagających dziennej opieki mieszkańców dzielnicy Bielany. Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.

"Podcast o niepełnosprawności" - odcinek 27.
2022-04-30 15:23:00

W tym odcinku stwardnienie rozsiane. Jak czytamy na stronie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego: " to jedna z najczęściej występujących w światowej populacji  chorób układu immunologicznego, która dotyka ośrodkowego układu nerwowego (czyli mózgu i rdzenia kręgowego). Przyczyną stwardnienia rozsianego jest wadliwe działanie układu odpornościowego (immunologicznego), który odpowiedzialny jest za ochronę naszego organizmu przed wirusami, bakteriami itp." Towarzystwo ma swoją infolinię 22 127 48 50. Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.
W tym odcinku stwardnienie rozsiane. Jak czytamy na stronie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego: " to jedna z najczęściej występujących w światowej populacji  chorób układu immunologicznego, która dotyka ośrodkowego układu nerwowego (czyli mózgu i rdzenia kręgowego). Przyczyną stwardnienia rozsianego jest wadliwe działanie układu odpornościowego (immunologicznego), który odpowiedzialny jest za ochronę naszego organizmu przed wirusami, bakteriami itp." Towarzystwo ma swoją infolinię 22 127 48 50. Zapraszam, Krzysztof Kaczmarczyk.

"Podcast o niepełnosprawności" - odcinek 26.
2022-04-23 18:39:00

"Skazani na samotność tracą sens życia" - czytamy na stronie Stowarzyszenia "Mali bracia Ubogich". Około 1/3 osób w wieku 80 lat doświadcza samotności i izolacji, a co piąta z nich nigdy nie wychodzi z domu. To wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Stowarzyszenia. I tak zrodził się między innymi Program "TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ" - zorganizowany wolontariat towarzyszący, który polega na regularnych odwiedzinach wolontariuszy w domach podopiecznych. Zapraszam do pomagania i słuchania, Krzysztof Kaczmarczyk.  
"Skazani na samotność tracą sens życia" - czytamy na stronie Stowarzyszenia "Mali bracia Ubogich". Około 1/3 osób w wieku 80 lat doświadcza samotności i izolacji, a co piąta z nich nigdy nie wychodzi z domu. To wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Stowarzyszenia. I tak zrodził się między innymi Program "TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ" - zorganizowany wolontariat towarzyszący, który polega na regularnych odwiedzinach wolontariuszy w domach podopiecznych. Zapraszam do pomagania i słuchania, Krzysztof Kaczmarczyk.  

"Podcast o niepełnosprawności" - odcinek 25.
2022-04-16 17:00:00

Wojna w Ukrainie - potęguje cierpienie tych, którzy codziennie walczą o swój los i los swoich dzieci z niepełnosprawnościami. Trafiają do Polski, między innymi do Lasek. "Ośrodek w Laskach natychmiast zgłosił swoją gotowość na przyjęcie uchodźców - rodzin z dziećmi z dysfunkcją wzroku. Pierwsi uchodźcy przyjechali już po pierwszym tygodniu wojny, były to dzieci z Domu Dziecka z okolic Charkowa. Organizowaliśmy również zbiórki humanitarne dla sióstr w Żytomierzu i Starym Skałacie" - czytamy na stronie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zapraszam do słuchania tego odcinka podcastu i wspierania Dzieła Pomocy Niewidomym z Ukrainy, Krzysztof Kaczmarczyk.
Wojna w Ukrainie - potęguje cierpienie tych, którzy codziennie walczą o swój los i los swoich dzieci z niepełnosprawnościami. Trafiają do Polski, między innymi do Lasek. "Ośrodek w Laskach natychmiast zgłosił swoją gotowość na przyjęcie uchodźców - rodzin z dziećmi z dysfunkcją wzroku. Pierwsi uchodźcy przyjechali już po pierwszym tygodniu wojny, były to dzieci z Domu Dziecka z okolic Charkowa. Organizowaliśmy również zbiórki humanitarne dla sióstr w Żytomierzu i Starym Skałacie" - czytamy na stronie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zapraszam do słuchania tego odcinka podcastu i wspierania Dzieła Pomocy Niewidomym z Ukrainy, Krzysztof Kaczmarczyk.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie