Biznes dla Klimatu

Mówimy o najlepszych praktykach proekologicznych wdrażanych w firmach. To też silny głos świata nauki, który pomaga lepiej zrozumieć zmiany klimatu. www.manifestklimatyczny.pl

Kategorie:
Biznes Non-Profit

Odcinki od najnowszych:

Paulina Sobiesiak-Penszko: Troska o środowisko może wywodzić się z różnych wartości
2024-04-05 13:27:22

Dlaczego o zmianie klimatu rozmawiamy narracjami politycznymi? Jak pracować ze społeczeństwem w dobie kryzysu klimatycznego? Jak być czujnym na dezinformację i manipulację ze strony polityków oraz mediów? W tym odcinku rozmawiamy z dr Pauliną Sobiesiak-Penszko, Dyrektorka Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej w Instytucie Spraw Publicznych.
  • Dlaczego o zmianie klimatu rozmawiamy narracjami politycznymi?
  • Jak pracować ze społeczeństwem w dobie kryzysu klimatycznego?
  • Jak być czujnym na dezinformację i manipulację ze strony polityków oraz mediów?


W tym odcinku rozmawiamy z dr Pauliną Sobiesiak-Penszko, Dyrektorka Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej w Instytucie Spraw Publicznych.

Piotr Nieznański - Podejście do rzek jest destrukcyjne dla przyrody i jakości naszego życia
2024-02-08 14:22:46

Niemal 99% polskich rzek jest w fatalnym stanie ekologicznym - czy katastrofa, która dotknęła Odrę niczego nas nie nauczyła? Dlaczego traktujemy rzeki czysto gospodarczo – np. jako miejsce odprowadzania ścieków. Mało kro się pochyla nad walorami przyrodniczymi, mało kto zastanawia się czy w ogóle takie traktowanie przyrody jest moralne. Czy nadanie osobowości prawnej rzece to dobry pomysł i miałby szanse powieść się z Polsce? To tylko niektóre kwestie poruszone w najnowszym odcinku podcastu Biznes dla Klimatu, w którym rozmawiamy z Piotrem Nieznańskim, ekspertem WWF do spraw ochrony i renaturyzacji rzek.

Niemal 99% polskich rzek jest w fatalnym stanie ekologicznym - czy katastrofa, która dotknęła Odrę niczego nas nie nauczyła?

Dlaczego traktujemy rzeki czysto gospodarczo – np. jako miejsce odprowadzania ścieków. Mało kro się pochyla nad walorami przyrodniczymi, mało kto zastanawia się czy w ogóle takie traktowanie przyrody jest moralne.

Czy nadanie osobowości prawnej rzece to dobry pomysł i miałby szanse powieść się z Polsce?


To tylko niektóre kwestie poruszone w najnowszym odcinku podcastu Biznes dla Klimatu, w którym rozmawiamy z Piotrem Nieznańskim, ekspertem WWF do spraw ochrony i renaturyzacji rzek.

Leszek Naziemiec: Rzeki - jak najwięcej szacunku, jak najmniej ingerencji
2023-12-29 21:13:00

O czym myśli człowiek, który płynie 250 km i jest przez kilkadziesiąt godzin otoczony wodą i jej mieszkańcami? Walka z przyrodą czy raczej współpraca? Jak smakuje rzeka i w których miejscach Wisła jest smakowo najlepsza? Czego o rzece oraz otaczającej ją przyrodzie uczy "dzikie pływanie"? Jak obudzić świadomość ekologiczną w biznesie związanym ze sportem? Zapraszam na rozmowę z Leszkiem Naziemcem - sportowcem, aktywistą ekologicznym, autorem książki "Dzikie Pływanie".

O czym myśli człowiek, który płynie 250 km i jest przez kilkadziesiąt godzin otoczony wodą i jej mieszkańcami? Walka z przyrodą czy raczej współpraca?

Jak smakuje rzeka i w których miejscach Wisła jest smakowo najlepsza?

Czego o rzece oraz otaczającej ją przyrodzie uczy "dzikie pływanie"?

Jak obudzić świadomość ekologiczną w biznesie związanym ze sportem?


Zapraszam na rozmowę z Leszkiem Naziemcem - sportowcem, aktywistą ekologicznym, autorem książki "Dzikie Pływanie".


Q&A - Zrównoważona konsumpcja to odpowiedzialna produkcja
2023-12-15 13:15:02

Zrównoważona konsumpcja i produkcja są związane z promowaniem efektywnego zużycia energii i innych zasobów, trwałej infrastruktury, dostępu do podstawowych usług, godziwych miejsc pracy, w tym w sektorze środowiskowym oraz lepszej jakości życia. Korzystanie z takich wzorców pomaga przy realizacji planów rozwojowych, obniża koszty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, wzmacnia konkurencyjność gospodarczą i ogranicza skalę ubóstwa. Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji jest jednym z celów zrównoważonego rozwoju zawartym w Agendzie 2030, czyli dokumencie przyjętym w 2015 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Co więcej był to główny punkt zainteresowania w 2023 roku. Przydatne linki: Agenda 2030 Cele Zrównoważonego Rozwoju (un.org.pl) Raport Kantar Sustainability Sector Index 2022 - Sustainability Sector Index 2022 (kantarpolska.pl) Raport Circular Voice Stena Recyckling Raport Circular Voice 2023 | Stena Recycling

Zrównoważona konsumpcja i produkcja są związane z promowaniem efektywnego zużycia energii i innych zasobów, trwałej infrastruktury, dostępu do podstawowych usług, godziwych miejsc pracy, w tym w sektorze środowiskowym oraz lepszej jakości życia. Korzystanie z takich wzorców pomaga przy realizacji planów rozwojowych, obniża koszty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, wzmacnia konkurencyjność gospodarczą i ogranicza skalę ubóstwa.

Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji jest jednym z celów zrównoważonego rozwoju zawartym w Agendzie 2030, czyli dokumencie przyjętym w 2015 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Co więcej był to główny punkt zainteresowania w 2023 roku.


Przydatne linki:

Agenda 2030

Cele Zrównoważonego Rozwoju (un.org.pl)

Raport Kantar Sustainability Sector Index 2022 - Sustainability Sector Index 2022 (kantarpolska.pl) Raport Circular Voice Stena Recyckling Raport Circular Voice 2023 | Stena Recycling

Q&A ESG - nie taki armagedon straszny
2023-10-30 16:02:38

ESG to akronim używany w odniesieniu do ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego. Te trzy obszary zostały zdefiniowane jako kluczowe przy pomiarze zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i są oceniane przez większość odpowiedzialnych społecznie inwestorów przy analizie potencjalnych inwestycji. Chociaż wskaźniki ESG nie były dotychczas obowiązkowymi aspektami sprawozdawczości finansowej a sprawozdawczość dotyczyła wyłącznie spółek giełdowych, to inwestorzy coraz częściej stosowali te niefinansowe zmienne w rozmowach biznesowych, jako część swojego procesu analizy inwestycyjnej. Powodowało to, że przedsiębiorstwa decydowały się na analizowanie i udostępnianie interesariuszom danych z obszarów ESG w rocznych sprawozdaniach a niektóre z nich nawet decydowały się sporządzać odrębne, niezależne raporty. Źródła: Kumar Sumit, Exploratory review of ESG factor attribution to the portfolio return in Fama-French factor model framework . Academy of Marketing Studies Journal 27: 1-20, 2022. Who cares wins – connecting financial markets to a changing world. IFC, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_report_whocareswins__wci__1319579355342 . Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable development. United Nations General Assembly, https://sdgs.un.org/2030agenda . Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainabilityreporting. PE/35/2022/REV/1. OJ L 322, 16.12.2022, p. 15-80.

ESG to akronim używany w odniesieniu do ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego. Te trzy obszary zostały zdefiniowane jako kluczowe przy pomiarze zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i są oceniane przez większość odpowiedzialnych społecznie inwestorów przy analizie potencjalnych inwestycji. Chociaż wskaźniki ESG nie były dotychczas obowiązkowymi aspektami sprawozdawczości finansowej a sprawozdawczość dotyczyła wyłącznie spółek giełdowych, to inwestorzy coraz częściej stosowali te niefinansowe zmienne w rozmowach biznesowych, jako część swojego procesu analizy inwestycyjnej. Powodowało to, że przedsiębiorstwa decydowały się na analizowanie i udostępnianie interesariuszom danych z obszarów ESG w rocznych sprawozdaniach a niektóre z nich nawet decydowały się sporządzać odrębne, niezależne raporty.


Źródła:

  • Kumar Sumit, Exploratory review of ESG factor attribution to the portfolio return in Fama-French factor model framework. Academy of Marketing Studies Journal 27: 1-20, 2022.
  • Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainabilityreporting. PE/35/2022/REV/1. OJ L 322, 16.12.2022, p. 15-80.

#18 Międzyuczelniana Akademia Klimatu - studia unikalne w skali kraju
2023-10-02 16:15:42

Międzyuczelniana Akademia Klimatu, to unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie łączące trzy uczelnie - Uniwersytet Wrocławski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Inicjatywa wspierana jest również ze strony sektora bankowego i biznesu: Fundacji Banku Ochrony Środowiska (Fundacji BOŚ), Fundacji Biznes dla Klimatu i Fundacji Edukacji Klimatycznej.  W podcaście goszczą dziś są przedstawiciele trzech uczelni, które wzięły na swoje barki wyzwanie, jakim jest edukacja klimatyczna: pani profesor Dorotę Niedziółkę, przedstawicielka Szkoły Głównej Handlowej, pan doktor Filip Duszyński z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Tomasz Bergier z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Międzyuczelniana Akademia Klimatu, to unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie łączące trzy uczelnie - Uniwersytet Wrocławski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Inicjatywa wspierana jest również ze strony sektora bankowego i biznesu: Fundacji Banku Ochrony Środowiska (Fundacji BOŚ), Fundacji Biznes dla Klimatu i Fundacji Edukacji Klimatycznej. 

W podcaście goszczą dziś są przedstawiciele trzech uczelni, które wzięły na swoje barki wyzwanie, jakim jest edukacja klimatyczna:

pani profesor Dorotę Niedziółkę, przedstawicielka Szkoły Głównej Handlowej, pan doktor Filip Duszyński z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Tomasz Bergier z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

#17 Tomasz Grochowski: Myślmy o środowisku jako dobru, które jest ponad podziałami!
2023-09-14 15:08:41

W zeszłym roku w Polsce symbolem zmian klimatu nie były bowiem jak w Szwajcarii topniejące lodowce, lecz umierająca rzeka Odra. Jak w przypadku każdej katastrofy, czynników ją wywołującą było wiele, większość z nich jest nam dobrze znana. Jednak poza bezpośrednią działalnością człowieka taką jak niekontrolowane zrzuty zanieczyszczeń, w ich gronie były też wysokie temperatury i susza.  Tegoroczna konferencja Stormwater Poland w czasie dwudniowych obrad pochyli się nad stanem polskich wód, nie tylko pod kątem ilości ale przede wszystkim jakości. A tak, jak wiemy nie jest najlepsza. Ponad 94%  wód (badanych jako „jednostkowe części wód powierzchniowych”) nie osiągnęło dobrego stanu ekologicznego wymaganego Ramową Dyrektywą Wodną. W przypadku badań stanu chemicznego tylko 12% wykazało stan dobry. Należy podkreślić, że w tego typu badaniach, przekroczenie stężeń jednego z wymaganych wskaźników determinuje klasyfikację, nie mniej prezentowane dane pokazują zły stan czystości wód w Polsce. Tomasz Grochowski, prezes RetencjaPL: "Bliskie jest mi myślenie o środowisku, jako o dziedzictwu. To nie jest tak, że rzeka czy teren zielony jest dla Kowalskiego czy dla rządzących na własność. Wcześniej na tych terenach żyli nasi przodkowie, teraz jesteśmy my, a w następnych latach z tych terenów korzystać będą nasze dzieci i wnuki. To jest dobro, o które musimy dbać w trybie ciągłym". Słuchaj podcastu, w którym rozmawiamy o osobowości prawnej dla rzeki Wisły, świadomości ekologicznej i klimatycznej samorządowców, wyzwaniach w prowadzeniu biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju oraz o zbliżającej się konferencji Stormwater Poland 2023.

W zeszłym roku w Polsce symbolem zmian klimatu nie były bowiem jak w Szwajcarii topniejące lodowce, lecz umierająca rzeka Odra. Jak w przypadku każdej katastrofy, czynników ją wywołującą było wiele, większość z nich jest nam dobrze znana. Jednak poza bezpośrednią działalnością człowieka taką jak niekontrolowane zrzuty zanieczyszczeń, w ich gronie były też wysokie temperatury i susza.  Tegoroczna konferencja Stormwater Poland w czasie dwudniowych obrad pochyli się nad stanem polskich wód, nie tylko pod kątem ilości ale przede wszystkim jakości. A tak, jak wiemy nie jest najlepsza. Ponad 94%  wód (badanych jako „jednostkowe części wód powierzchniowych”) nie osiągnęło dobrego stanu ekologicznego wymaganego Ramową Dyrektywą Wodną. W przypadku badań stanu chemicznego tylko 12% wykazało stan dobry. Należy podkreślić, że w tego typu badaniach, przekroczenie stężeń jednego z wymaganych wskaźników determinuje klasyfikację, nie mniej prezentowane dane pokazują zły stan czystości wód w Polsce. Tomasz Grochowski, prezes RetencjaPL: "Bliskie jest mi myślenie o środowisku, jako o dziedzictwu. To nie jest tak, że rzeka czy teren zielony jest dla Kowalskiego czy dla rządzących na własność. Wcześniej na tych terenach żyli nasi przodkowie, teraz jesteśmy my, a w następnych latach z tych terenów korzystać będą nasze dzieci i wnuki. To jest dobro, o które musimy dbać w trybie ciągłym". Słuchaj podcastu, w którym rozmawiamy o osobowości prawnej dla rzeki Wisły, świadomości ekologicznej i klimatycznej samorządowców, wyzwaniach w prowadzeniu biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju oraz o zbliżającej się konferencji Stormwater Poland 2023.

#16 Izabela Sałamacha: Idealnie by było, gdybyśmy żyli odpowiedzialnie i nie generowali odpadów
2023-07-24 15:53:55

Dwie trzecie Polaków deklaruje, że odczuwa niepokój związany z ryzykiem zanieczyszczenia wody, jednak tylko 8 proc. wprowadziło w życie ekologiczne nawyki po ostatniej katastrofie na Odrze w 2022 r. – wynika z najnowszej fali badania EKObarometr zrealizowanego przez SW Research wspólnie z akcją „Operacja Czysta Rzeka”. Czerpanie przyjemności z kontaktu z naturą, szczególnie popularnego w okresie wiosenno-letnim, może być zaburzone przez niepokojące zjawiska, które dostrzegamy w naszym naturalnym środowisku.  Największe obawy, zdaniem 69% Polaków, budzą pozostawione w lesie lub parku odpady i nieczystości . Na drugim i trzecim miejscu badani wskazują obszary związane ze zbiornikami wodnymi – zanieczyszczenie wody, pływające śmieci (64%) oraz martwe zwierzęta, w tym ryby (59%). Niemal równie często (57%) nasz niepokój budzą ślady po wycieku paliwa, ścieki z kanalizacji i inne płyny przemysłowe. O samych badaniach, ale również o wartości, jaką nam daje czyste środowisko i istotności edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży rozmawiamy z Izabelą Sałamachą, rzeczniczką Operacji Czysta Rzeka.

Dwie trzecie Polaków deklaruje, że odczuwa niepokój związany z ryzykiem zanieczyszczenia wody, jednak tylko 8 proc. wprowadziło w życie ekologiczne nawyki po ostatniej katastrofie na Odrze w 2022 r. – wynika z najnowszej fali badania EKObarometr zrealizowanego przez SW Research wspólnie z akcją „Operacja Czysta Rzeka”. Czerpanie przyjemności z kontaktu z naturą, szczególnie popularnego w okresie wiosenno-letnim, może być zaburzone przez niepokojące zjawiska, które dostrzegamy w naszym naturalnym środowisku. Największe obawy, zdaniem 69% Polaków, budzą pozostawione w lesie lub parku odpady i nieczystości. Na drugim i trzecim miejscu badani wskazują obszary związane ze zbiornikami wodnymi – zanieczyszczenie wody, pływające śmieci (64%) oraz martwe zwierzęta, w tym ryby (59%). Niemal równie często (57%) nasz niepokój budzą ślady po wycieku paliwa, ścieki z kanalizacji i inne płyny przemysłowe. O samych badaniach, ale również o wartości, jaką nam daje czyste środowisko i istotności edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży rozmawiamy z Izabelą Sałamachą, rzeczniczką Operacji Czysta Rzeka.

#15 Andrzej Gorczycki: "Mamy zieleń w sercu"
2023-06-20 19:45:43

EKOFABRYKA to jedyne takie miejsce w Polsce. Powstała na terenie dawnych zakładów drzewnych w Wejherowie. Jest dopełnieniem istniejącego gminnego systemu gospodarki odpadami. Siedzibą Ekofabryki jest zabytkowy budynek, który został poddany modernizacji i jako pierwszy dostał „drugie życie”. Ekofabryka prowadzi szeroko rozumianą działalność proekologiczną. Do dyspozycji są dwie sale do pracy indywidulanej oraz sala konferencyjna przeznaczona dla ok 50 osób. W strefie upcyklingu i recyklingu przeznaczonej do wykonywania napraw znajduje się 8 stanowisk pracy ko mpleksowo wyposażonych w narzędzia z których bezpłatnie mogą korzystać mieszkańcy Wejherowa. Zgodnie z hasłem „Myśl globalnie- działaj lokalnie” promuje ekologiczne inicjatywy oraz ekowolontariat.  W odcinku podcastu Biznes dla Klimatu rozmawiam z Andrzejem Gorczyckim, prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie.

EKOFABRYKA to jedyne takie miejsce w Polsce. Powstała na terenie dawnych zakładów drzewnych w Wejherowie.
Jest dopełnieniem istniejącego gminnego systemu gospodarki odpadami. Siedzibą Ekofabryki jest zabytkowy budynek, który został poddany modernizacji i jako pierwszy dostał „drugie życie”. Ekofabryka prowadzi szeroko rozumianą działalność proekologiczną. Do dyspozycji są dwie sale do pracy indywidulanej oraz sala konferencyjna przeznaczona dla ok 50 osób.
W strefie upcyklingu i recyklingu przeznaczonej do wykonywania napraw znajduje się 8 stanowisk pracy kompleksowo wyposażonych w narzędzia z których bezpłatnie mogą korzystać mieszkańcy Wejherowa.

Zgodnie z hasłem „Myśl globalnie- działaj lokalnie” promuje ekologiczne inicjatywy oraz ekowolontariat. 


W odcinku podcastu Biznes dla Klimatu rozmawiam z Andrzejem Gorczyckim, prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie.

#14 Łukasz Broniewski: "Konkurencyjność klimatyczna polskiej gospodarki nie jest zbyt duża. Przegrywamy naszym mixem energetycznym"
2023-06-09 20:26:38

W sytuacji, kiedy 50% polskiego PKB opiera się na eksporcie, a 75% tego eksportu trafia do krajów Unii Europejskiej, obowiązująca w Unii Europejskiej strategia zeroemisyjności i cel zerowych emisji netto oznacza dla większości polskich firm fundamentalną zmianę otoczenia biznesowego. Żeby nie wypaść z łańcucha dostaw polskie przedsiębiorstwa będą musiały dostarczać dane dotyczące między innymi śladu węglowego. Z czego to wynika, co taka zmiana przyniesie w kontekście globalnym i lokalnym i wreszcie - jak liczyć ślad węglowy? O tym w rozmowie z Łukaszem Broniewskim, współzałożycielem Fundacji Climate Strategies Poland, która udostępniła przedsiębiorcom bezpłatne narzędzia w postaci kalkulatora śladu węglowego i kompendium wiedzy z tego zakresu.

W sytuacji, kiedy 50% polskiego PKB opiera się na eksporcie, a 75% tego eksportu trafia do krajów Unii Europejskiej, obowiązująca w Unii Europejskiej strategia zeroemisyjności i cel zerowych emisji netto oznacza dla większości polskich firm fundamentalną zmianę otoczenia biznesowego. Żeby nie wypaść z łańcucha dostaw polskie przedsiębiorstwa będą musiały dostarczać dane dotyczące między innymi śladu węglowego.

Z czego to wynika, co taka zmiana przyniesie w kontekście globalnym i lokalnym i wreszcie - jak liczyć ślad węglowy? O tym w rozmowie z Łukaszem Broniewskim, współzałożycielem Fundacji Climate Strategies Poland, która udostępniła przedsiębiorcom bezpłatne narzędzia w postaci kalkulatora śladu węglowego i kompendium wiedzy z tego zakresu.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie