Zwierzę liturgiczne

Dziwne zwierzę z tego człowieka: od początku swojej historii nie tylko je, ale ucztuje; nie tylko pracuje, ale też tworzy sztukę; nie tylko wreszcie zadowala się tym, co ma przed oczami, ale przez rzeczywistości widzialne szuka kontaktu z niewidzialnym, ponadczasowym, absolutnym... Dlaczego tacy jesteśmy, celebrujący, liturgiczni? I jak ten naturalny potencjał realizuje się w odpowiedzi człowieka na chrześcijańskie Objawienie? Więcej informacji na: fdol.pl/zwierze


Odcinki od najnowszych:

Ubrałeś się w Chrystusa!
2024-02-20 17:58:02

„Stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa... abyś włączony do ludu Bożego, wytrwał w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.” Piękne, prawda? Zapraszamy na rozmowę o obrzędach chrztu dzieci.
„Stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa... abyś włączony do ludu Bożego, wytrwał w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.” Piękne, prawda? Zapraszamy na rozmowę o obrzędach chrztu dzieci.

Tajemnicze obrzędy wtajemniczenia
2024-02-06 13:30:13

Jaką drogę przechodzi dorosły, który chce zostać chrześcijaninem? Każda historia nawrócenia jest wyjątkowa, ale wspólnota Kościoła prowadzić go będzie drogą starożytnych obrzędów i znaków, i o nich właśnie dziś wam opowiadamy.
Jaką drogę przechodzi dorosły, który chce zostać chrześcijaninem? Każda historia nawrócenia jest wyjątkowa, ale wspólnota Kościoła prowadzić go będzie drogą starożytnych obrzędów i znaków, i o nich właśnie dziś wam opowiadamy.

Kogo błogosławić?
2024-01-23 15:15:33

Kogo, kiedy, kto może? I co z takiego błogosławieństwa wynika? Rozmawiamy o teologii i praktyce błogosławieństw w Kościele.
Kogo, kiedy, kto może? I co z takiego błogosławieństwa wynika? Rozmawiamy o teologii i praktyce błogosławieństw w Kościele.

Zwierzę samo w domu
2023-12-22 14:34:45

A gdyby tak nie było całej „magii Świąt”: światełek, choinek, muzyki? Czym jest Boże Narodzenie samo w sobie? Jak je świętowano, zanim stało się znanym nam dzisiaj zimowym festiwalem? I czy można pomylić żłobek z… grobem? Ikonę znajdziesz na stronie podcastu.
A gdyby tak nie było całej „magii Świąt”: światełek, choinek, muzyki? Czym jest Boże Narodzenie samo w sobie? Jak je świętowano, zanim stało się znanym nam dzisiaj zimowym festiwalem? I czy można pomylić żłobek z… grobem? Ikonę znajdziesz na stronie podcastu.

Q&A z ks. dr. hab. Dominikiem Ostrowskim
2023-12-14 15:25:56

Na zakończenie serii rozmów o konstytucji Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II – dokumentu nakreślającego wizję odnowy życia liturgicznego w Kościele – zapraszamy Was na rozmowę live z ks. dr. hab. Dominikiem Ostrowskim, liturgistą.
Na zakończenie serii rozmów o konstytucji Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II – dokumentu nakreślającego wizję odnowy życia liturgicznego w Kościele – zapraszamy Was na rozmowę live z ks. dr. hab. Dominikiem Ostrowskim, liturgistą.

Gitara i gotyk? Sobór o muzyce i architekturze
2023-11-28 15:35:04

Czy w muzyce liturgicznej są style lepsze i gorsze? Czy kształt bogato zdobionego barokowego kielicha jest bardziej „godny” niż elegancka prostota współczesnych kościelnych dizajnów? Dzisiaj komentujemy fragmenty konstytucji Sacrosanctum Concilium.
Czy w muzyce liturgicznej są style lepsze i gorsze? Czy kształt bogato zdobionego barokowego kielicha jest bardziej „godny” niż elegancka prostota współczesnych kościelnych dizajnów? Dzisiaj komentujemy fragmenty konstytucji Sacrosanctum Concilium.

Liturgiczny dzień, liturgiczny rok: Sobór o modlitwie i czasie
2023-11-14 15:47:03

Hymn wieczności śpiewany w czasie, odsłanianie całego misterium Chrystusa z biegiem roku... Co jeszcze mówi konstytucja Sacrosanctum Concilium o liturgii godzin i kalendarzu liturgicznym? I czy zakonnik ma grzech, jeśli nie odmówi jutrzni?
Hymn wieczności śpiewany w czasie, odsłanianie całego misterium Chrystusa z biegiem roku... Co jeszcze mówi konstytucja Sacrosanctum Concilium o liturgii godzin i kalendarzu liturgicznym? I czy zakonnik ma grzech, jeśli nie odmówi jutrzni?

Sakramenty i sakramen...talia?
2023-10-31 15:55:44

Co (i po co?) można poświęcić? Czy sakramenty i sakramentalia mają nas czegoś nauczyć? I wreszcie: czym jest pascha? Dzisiaj komentujemy kolejny rozdział Konstytucji o liturgii Soboru Watykańskiego II, przy okazji pytając o rolę poczucia humoru.
Co (i po co?) można poświęcić? Czy sakramenty i sakramentalia mają nas czegoś nauczyć? I wreszcie: czym jest pascha? Dzisiaj komentujemy kolejny rozdział Konstytucji o liturgii Soboru Watykańskiego II, przy okazji pytając o rolę poczucia humoru.

Prowadzić w głąb tajemnicy: Sobór o Eucharystii i formacji liturgicznej
2023-10-17 18:00:36

Żeby postulaty odnowy liturgii przyniosły owoc, niezbędna jest organiczna praca na poziomie diecezji i parafii. Dzisiaj komentujemy fragmenty Sacrosanctum Concilium mówiące o roli biskupa i życiu liturgicznym katedr, rozmawiamy też o „misterium”.
Żeby postulaty odnowy liturgii przyniosły owoc, niezbędna jest organiczna praca na poziomie diecezji i parafii. Dzisiaj komentujemy fragmenty Sacrosanctum Concilium mówiące o roli biskupa i życiu liturgicznym katedr, rozmawiamy też o „misterium”.

Odnowić, ale jak? Zasady odnowy liturgii według Soboru
2023-10-03 18:00:49

Jeśli zmieniać liturgię, to jakie mają być obszary i kryteria tej zmiany? W dzisiejszym odcinku przyglądamy się zasadom odnowy liturgii zarysowanym w soborowej Konstytucji o Liturgii, którą czytam z okazji 60 rocznicy jej powstania.
Jeśli zmieniać liturgię, to jakie mają być obszary i kryteria tej zmiany? W dzisiejszym odcinku przyglądamy się zasadom odnowy liturgii zarysowanym w soborowej Konstytucji o Liturgii, którą czytam z okazji 60 rocznicy jej powstania.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie