Bądź odpowiedzialnym uczestnikiem mediów

Bycie odpowiedzialnym uczestnikiem mediów oznacza umiejętne i świadome korzystanie z różnych źródeł informacji, komunikacji i rozrywki. Odpowiedzialny uczestnik mediów potrafi ocenić wiarygodność, wartość i celowość treści medialnych, a także krytycznie analizować ich wpływ na własne życie i społeczeństwo. Odpowiedzialny uczestnik mediów nie jest biernym odbiorcą, ale aktywnym twórcą i nadawcą własnych przekazów, z szacunkiem dla praw i godności innych ludzi.
We wzmacnianiu kompetencji medialnych pomoże nam dr hab. Katarzyna Drąg, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Audycja powstała przy współpracy z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Autorem koncepcji cyklu jest śp. ks. prof. Michał Drożdż


Odcinki od najnowszych:

#10 Doceniaj własną naturalną inteligencję wobec wyzwań AI
2023-09-05 12:01:31

Doceniaj własną naturalną inteligencję wobec wyzwań AI. Wykorzystywanie sztucznej inteligencji wyzwaniem dla twórców i odbiorców mediów.

Doceniaj własną naturalną inteligencję wobec wyzwań AI. Wykorzystywanie sztucznej inteligencji wyzwaniem dla twórców i odbiorców mediów.

#09 Ucz się nieustannie języka mediów
2023-08-26 10:02:00

Ucz się nieustannie języka mediów. Język mediów – sztuka tworzenia i odbioru nowej formy językowej.

Ucz się nieustannie języka mediów. Język mediów – sztuka tworzenia i odbioru nowej formy językowej.

#08 Wykorzystuj media do własnego integralnego rozwoju
2023-08-19 08:47:00

Wykorzystuj media do własnego integralnego rozwoju. Potencjał mediów na rozwój duchowy człowieka.

Wykorzystuj media do własnego integralnego rozwoju. Potencjał mediów na rozwój duchowy człowieka.

#06 Nie trać czasu na niewiarygodne przekazy
2023-08-05 09:05:00

Nie trać czasu na niewiarygodne przekazy. Uczciwość i prawdziwość przekazu miarą wiarygodności mediów.

Nie trać czasu na niewiarygodne przekazy. Uczciwość i prawdziwość przekazu miarą wiarygodności mediów.

#05 Bądź panem medialnych narzędzi
2023-07-29 08:08:00

Troska o zachowanie właściwego i naturalnego, że człowiek jest panem mediów, a nie ich niewolnikiem.

Troska o zachowanie właściwego i naturalnego, że człowiek jest panem mediów, a nie ich niewolnikiem.

#04 Nie pozwól się medialnie manipulować
2023-07-22 09:40:00

Manipulacja jako narzędzie „gry” człowiekiem. To działanie celowe, zmierzające do oszukanie drugiej osoby, tej  manipulowanej i skłonienia jej do działania nie po swojej myśli, ale w sposób narzucony przez manipulatora. Działanie to nie ma na celu dobra osoby manipulowanej. Manipulator dąży do osiągnięcia czegoś kosztem innych.

Manipulacja jako narzędzie „gry” człowiekiem. To działanie celowe, zmierzające do oszukanie drugiej osoby, tej  manipulowanej i skłonienia jej do działania nie po swojej myśli, ale w sposób narzucony przez manipulatora. Działanie to nie ma na celu dobra osoby manipulowanej. Manipulator dąży do osiągnięcia czegoś kosztem innych.

#03 Bądź mocny w oddziaływaniach perswazyjnych
2023-07-15 09:06:00

Perswazja w mediach – narzędzia, efektywność, etyczność. Perswazja (z języka łacińskiego: persuasio) oznacza wywieranie wpływu na ludzi. W założeniu perswazja ma na celu przekonać innego człowieka lub grupę ludzi do racji czy zdania osoby, która to właśnie tę perswazję stosuje. W sztuce perswazji decydującym elementem jest jej źródło, czyli osoba nadająca przekaz.

Perswazja w mediach – narzędzia, efektywność, etyczność. Perswazja (z języka łacińskiego: persuasio) oznacza wywieranie wpływu na ludzi. W założeniu perswazja ma na celu przekonać innego człowieka lub grupę ludzi do racji czy zdania osoby, która to właśnie tę perswazję stosuje. W sztuce perswazji decydującym elementem jest jej źródło, czyli osoba nadająca przekaz.

#02 Nie bądź bezkrytycznym fanem medialnych informacji
2023-07-08 09:00:00

 Informacja w mediach – treść, forma, sztuka przekazu. Informacja jest powszechna w naszym życiu stykamy się z nią codziennie przeglądając wiadomości lub czytając gazetę. Jednak wbrew pozorom podanie ogólnej definicji czym jest informacja nie jest takie proste, a samych definicji wyjaśniających pojęcie informacja jest wiele.

 Informacja w mediach – treść, forma, sztuka przekazu. Informacja jest powszechna w naszym życiu stykamy się z nią codziennie przeglądając wiadomości lub czytając gazetę. Jednak wbrew pozorom podanie ogólnej definicji czym jest informacja nie jest takie proste, a samych definicji wyjaśniających pojęcie informacja jest wiele.

#01 Nie bądź medialnym ignorantem
2023-07-02 10:36:00

Kompetencje medialne warunkiem odpowiedzialnego odbioru mediów. Dzisiejszy świat w dużej mierze zależy od mediów, a kształt współczesnych mediów zależy przede wszystkim od przekazywanych przez nie wartości oraz od jakości i wartości samych mediów.

Kompetencje medialne warunkiem odpowiedzialnego odbioru mediów. Dzisiejszy świat w dużej mierze zależy od mediów, a kształt współczesnych mediów zależy przede wszystkim od przekazywanych przez nie wartości oraz od jakości i wartości samych mediów.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie