ŁĄCZY NAS KARNE

Wspólnie patrzymy na prawo karne. Dr hab. Mikołaj Małecki rozmawia o prawie karnym z osobami badającymi prawo karne i piszącymi o prawie karnym. Program emitowany na żywo w poniedziałki o godz. 20:00 na kanale Pole Karne na You Tube.
2023: Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa, w ramach programu MEiN pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki, nr projektu SONP/SN/551016/2022, kwota dofinansowania 59 000 zł, całkowita wartość projektu 66 100 zł.
2024: Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez MEiN w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Kategorie:
Nauka Nauki społeczne

Odcinki od najnowszych:

Lekarze bez winy? – dr hab. Tomasz Sroka | dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, prof. UJ
2024-02-26 22:48:04

Ósmy odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy odpowiedzialności karnej lekarzy. Czy lekarze powinni być bez winy? Dyskutujemy o koncepcji "no fault" w przypadku odpowiedzialności za błędy medyczne. Czy przesłanki odpowiedzialności za skutki na zdrowiu człowieka powinny się różnić w zależności od wykonywanego zawodu? Czy koncepcja "no fault" powinna zostać skodyfikowana? Jak powinien brzmieć ewentualny przepis? Jak pogodzić koncepcję "bez winy" z prawami pacjenta? Dlaczego lekarz tak rzadko odpowiada za skutki niewłaściwego leczenia? Gośćmi programu są dr hab. Tomasz Sroka z Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy są autorami m.in. Systemu Prawa Medycznego oraz opracowań dotyczących odpowiedzialności karnej lekarzy. Premiera odcinka na żywo odbyła się 26.2.2024 r. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Ósmy odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy odpowiedzialności karnej lekarzy.

Czy lekarze powinni być bez winy? Dyskutujemy o koncepcji "no fault" w przypadku odpowiedzialności za błędy medyczne. Czy przesłanki odpowiedzialności za skutki na zdrowiu człowieka powinny się różnić w zależności od wykonywanego zawodu? Czy koncepcja "no fault" powinna zostać skodyfikowana? Jak powinien brzmieć ewentualny przepis? Jak pogodzić koncepcję "bez winy" z prawami pacjenta? Dlaczego lekarz tak rzadko odpowiada za skutki niewłaściwego leczenia?

Gośćmi programu są dr hab. Tomasz Sroka z Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy są autorami m.in. Systemu Prawa Medycznego oraz opracowań dotyczących odpowiedzialności karnej lekarzy.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 26.2.2024 r.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Dzień niespodziewanego całusa – dr Michał Grudecki | Karolina Śliwecka
2024-02-19 22:45:53

Siódmy odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy prawnym aspektom dnia niespodziewanego całusa. 24 lutego przypada dzień "niespodziewanego całusa". Jednak dlaczego należy zachować szczególną ostrożność w świętowaniu niespodziewanego całusa? Za jakie przestępstwa można odpowiadać karnie, obdarowując kogoś niespodziewanym całusem? Czym się różni ochrona nietykalności osobistej i autonomii intymnej? W jaki sposób penalizować ataki na wolność seksualną człowieka? Czy należy zmienić przepisy opisujące przestępstwa na tle seksualnym? Jak oceniać ostatnie propozycje zmian w prawie, wniesione pod obrady Sejmu? Gośćmi programu są dr Michał Grudecki z Uniwersytetu Śląskiego, autor opracowań poświęconych nietypowym zachowaniom seksualnym oraz mgr Karolina Śliwecka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w swoich badaniach zajmuje się etyką relacji seksualnych. Premiera odcinka na żywo odbyła się 19.2.2024 r. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Siódmy odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy prawnym aspektom dnia niespodziewanego całusa.

24 lutego przypada dzień "niespodziewanego całusa". Jednak dlaczego należy zachować szczególną ostrożność w świętowaniu niespodziewanego całusa? Za jakie przestępstwa można odpowiadać karnie, obdarowując kogoś niespodziewanym całusem? Czym się różni ochrona nietykalności osobistej i autonomii intymnej? W jaki sposób penalizować ataki na wolność seksualną człowieka? Czy należy zmienić przepisy opisujące przestępstwa na tle seksualnym? Jak oceniać ostatnie propozycje zmian w prawie, wniesione pod obrady Sejmu?

Gośćmi programu są dr Michał Grudecki z Uniwersytetu Śląskiego, autor opracowań poświęconych nietypowym zachowaniom seksualnym oraz mgr Karolina Śliwecka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w swoich badaniach zajmuje się etyką relacji seksualnych.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 19.2.2024 r.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Zasada wdowiego grosza – Daniel Kwiatkowski
2024-02-12 23:09:53

Szósty odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy wymiarowi kary i racjonalizacji kary wymierzanej przez sądy. Archetypiczna zasada "wdowiego grosza" mówi, że ten sam nominał nie zawsze oznacza tę samą wartość. Tyle samo lat więzienia nie zawsze oznacza taką samą dolegliwość. Ale jak to racjonalnie określać, jaka kara jest sprawiedliwa, a jaka jest już przesadą? Czy za handel narkotykami może grozić wyższa kara niż za spowodowanie śmierci człowieka? Dlaczego dolegliwość kary musi być relatywna? Jak przeliczyć wymiar kary w przypadku wielkiej szkody majątkowej? Czy kara łączna powinna się sumować? Co to znaczy, że sąd wymierza karę według swojego uznania? Czy sądy radzą sobie z racjonalizacją wymierzanej kary? Gościem programu jest Danielem Kwiatkowskim z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Premiera odcinka na żywo odbyła się 12.2.2024 r. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Szósty odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy wymiarowi kary i racjonalizacji kary wymierzanej przez sądy.

Archetypiczna zasada "wdowiego grosza" mówi, że ten sam nominał nie zawsze oznacza tę samą wartość. Tyle samo lat więzienia nie zawsze oznacza taką samą dolegliwość. Ale jak to racjonalnie określać, jaka kara jest sprawiedliwa, a jaka jest już przesadą? Czy za handel narkotykami może grozić wyższa kara niż za spowodowanie śmierci człowieka? Dlaczego dolegliwość kary musi być relatywna? Jak przeliczyć wymiar kary w przypadku wielkiej szkody majątkowej? Czy kara łączna powinna się sumować? Co to znaczy, że sąd wymierza karę według swojego uznania? Czy sądy radzą sobie z racjonalizacją wymierzanej kary?

Gościem programu jest Danielem Kwiatkowskim z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 12.2.2024 r.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Dylemat wagonika dziś – prof. dr hab. Wojciech Sadurski | dr hab. Szymon Tarapata
2024-02-05 22:28:26

Piąty odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy sposobom przywracania praworządności w Polsce. Dylemat wagonika i jego współczesne oblicze, czyli czy władze publiczne mogą stosować zasadę "mniejszego zła", by ratować ustrój państwa przed niebezpieczeństwem? Czy ratowanie praworządności uzasadnia poświęcanie innych dóbr prawnych? Czy i kiedy organy władzy mają prawo przestawić wajchę ustroju? Jak radzić sobie z instytucjami-atrapami? Czy wolno kierować się zasadą "mniejszego zła" porządkując sytuację w Trybunale Konstytucyjnym i zaoferować sędziom bezpieczny stan spoczynku w zamian za odejście z urzędu? Kiedy państwo może działać w stanie wyższej konieczności? Czy Konstytucja jest zdolna do samoobrony i czy w realiach 2024 r. jej układ immunologiczny nadal działa? Co wolno robić władzy, gdy każda jej decyzja okaże się "zła" - a może jest to niewłaściwe postawienie sprawy? Gośćmi programu są prof. Wojciech Sadurski, profesor prawa Uniwersytetu Sydnejskiego, profesor gościnny na Uniwersytecie Princeton w USA oraz dr hab. Szymon Tarapata z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Premiera odcinka na żywo odbyła się 5.2.2024 r. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Piąty odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy sposobom przywracania praworządności w Polsce.

Dylemat wagonika i jego współczesne oblicze, czyli czy władze publiczne mogą stosować zasadę "mniejszego zła", by ratować ustrój państwa przed niebezpieczeństwem? Czy ratowanie praworządności uzasadnia poświęcanie innych dóbr prawnych? Czy i kiedy organy władzy mają prawo przestawić wajchę ustroju? Jak radzić sobie z instytucjami-atrapami? Czy wolno kierować się zasadą "mniejszego zła" porządkując sytuację w Trybunale Konstytucyjnym i zaoferować sędziom bezpieczny stan spoczynku w zamian za odejście z urzędu? Kiedy państwo może działać w stanie wyższej konieczności? Czy Konstytucja jest zdolna do samoobrony i czy w realiach 2024 r. jej układ immunologiczny nadal działa? Co wolno robić władzy, gdy każda jej decyzja okaże się "zła" - a może jest to niewłaściwe postawienie sprawy?

Gośćmi programu są prof. Wojciech Sadurski, profesor prawa Uniwersytetu Sydnejskiego, profesor gościnny na Uniwersytecie Princeton w USA oraz dr hab. Szymon Tarapata z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 5.2.2024 r.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Więzienie za mema – Krzysztof Krupa | dr Bohdan Widła
2024-01-29 22:30:00

Czwarty odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy odpowiedzialności karnej i prawnoautorskiej za tworzenie memów. Gdzie przebiega granica między śmiesznym memem a naruszeniem prawa w Internecie? Jaka jest znajomość prawa wśród influencerów? Czy twórców internetowych łamiących prawo spotyka odpowiedzialność karna? Czy w ogóle w Internecie obowiązuje prawo karne? Czy wolno wykorzystywać cudze zdjęcia lub grafiki, by zrobić z nich mema? A co z przeróbkami cudzych memów? Jak prawo autorskie radzi sobie z twórczością w mediach społecznościowych? Jakie wyzwania prawne stoją przed nami, jeśli chodzi o regulowanie zachowań w internecie? Czy platformy radzą sobie z przestrzeganiem prawa? Gośćmi programu są Krzyszof Krupa, prawnik, aplikant adwokacki, prowadzący popularny profil poPrawnie na Instagramie oraz dr Bohdan Widła z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizujący się w prawie autorskim. Premiera odcinka na żywo odbyła się 29.1.2024 r. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Czwarty odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy odpowiedzialności karnej i prawnoautorskiej za tworzenie memów.

Gdzie przebiega granica między śmiesznym memem a naruszeniem prawa w Internecie? Jaka jest znajomość prawa wśród influencerów? Czy twórców internetowych łamiących prawo spotyka odpowiedzialność karna? Czy w ogóle w Internecie obowiązuje prawo karne? Czy wolno wykorzystywać cudze zdjęcia lub grafiki, by zrobić z nich mema? A co z przeróbkami cudzych memów? Jak prawo autorskie radzi sobie z twórczością w mediach społecznościowych? Jakie wyzwania prawne stoją przed nami, jeśli chodzi o regulowanie zachowań w internecie? Czy platformy radzą sobie z przestrzeganiem prawa?

Gośćmi programu są Krzyszof Krupa, prawnik, aplikant adwokacki, prowadzący popularny profil poPrawnie na Instagramie oraz dr Bohdan Widła z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizujący się w prawie autorskim.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 29.1.2024 r.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Zabójstwo drogowe – Łukasz Zboralski | dr Grzegorz Bogdan
2024-01-22 22:15:14

Trzeci odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy kwestii tzw. zabójstwa drogowego. Czy piratów niosących śmierć na drodze spotykają adekwatne kary? Jak karać za tzw. zabójstwo drogowe? Wyścigi, rażąco nadmierna prędkość, popisy w Internecie - które z tych sytuacji zasługują na najwyższy wymiar kary? Czy potrzebna jest zmiana przepisów, czy to problem stosowania prawa? Jak mógłby brzmieć przepis przewidujący odpowiedzialność za zabójstwo dokonane na drodze? Czym zabójstwo drogowe różni się od "zwykłego" zabójstwa? Gośćmi programu są Łukasz Zboralski, redaktor portalu BRD24.pl, specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz dr Grzegorz Bogdan z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji poświęconych przestępstwom drogowym. Premiera odcinka na żywo odbyła się 22.1.2024 r. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Trzeci odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy kwestii tzw. zabójstwa drogowego.

Czy piratów niosących śmierć na drodze spotykają adekwatne kary? Jak karać za tzw. zabójstwo drogowe? Wyścigi, rażąco nadmierna prędkość, popisy w Internecie - które z tych sytuacji zasługują na najwyższy wymiar kary? Czy potrzebna jest zmiana przepisów, czy to problem stosowania prawa? Jak mógłby brzmieć przepis przewidujący odpowiedzialność za zabójstwo dokonane na drodze? Czym zabójstwo drogowe różni się od "zwykłego" zabójstwa?

Gośćmi programu są Łukasz Zboralski, redaktor portalu BRD24.pl, specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz dr Grzegorz Bogdan z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji poświęconych przestępstwom drogowym.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 22.1.2024 r.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Oblicza odpowiedzialności – dr Monika Haczkowska
2024-01-15 22:23:55

Drugi odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy obliczom odpowiedzialności konstytucyjnej, karnej i politycznej. Czy rzeczywiście wszyscy są równi wobec prawa, skoro Prezydent może ułaskawić niczym król kogo chce, za co chce i w jakim trybie chce? Skąd wywodzi się i jak powinno działać prawo łaski? Czy prawo łaski w państwie demokratycznym ma w ogóle rację bytu? Jak egzekwować odpowiedzialność karną za nadużycia władzy polityków? Czy przepisy o postępowaniu przed Trybunałem Stanu to faktyczna blokada przed odpowiedzialnością polityków? Czy Trybunał Stanu jest w ogóle potrzebny? Dlaczego prezydent przerzuca odpowiedzialność na zwolnienie z więzienia skazanych polityków na ministra Adama Bodnara, w trybie ułaskawienia? Kto będzie odpowiedzialny za bunt w więzieniach, jeśli okaże się, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuszczą zakład karny? Gościem programu jest dr Monika Haczkowska, konstytucjonalistka, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Premiera odcinka na żywo odbyła się 15.1.2024 r. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Drugi odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy obliczom odpowiedzialności konstytucyjnej, karnej i politycznej.

Czy rzeczywiście wszyscy są równi wobec prawa, skoro Prezydent może ułaskawić niczym król kogo chce, za co chce i w jakim trybie chce? Skąd wywodzi się i jak powinno działać prawo łaski? Czy prawo łaski w państwie demokratycznym ma w ogóle rację bytu? Jak egzekwować odpowiedzialność karną za nadużycia władzy polityków? Czy przepisy o postępowaniu przed Trybunałem Stanu to faktyczna blokada przed odpowiedzialnością polityków? Czy Trybunał Stanu jest w ogóle potrzebny? Dlaczego prezydent przerzuca odpowiedzialność na zwolnienie z więzienia skazanych polityków na ministra Adama Bodnara, w trybie ułaskawienia? Kto będzie odpowiedzialny za bunt w więzieniach, jeśli okaże się, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuszczą zakład karny?

Gościem programu jest dr Monika Haczkowska, konstytucjonalistka, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 15.1.2024 r.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Służba publiczna a prawo karne – prof. Zbigniew Ćwiąkalski | dr Maciej Pach
2024-01-08 23:01:50

Pierwszy odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy służbie publicznej i stosowaniu prawa karnego wobec osób nadużywających swoich uprawnień. Czy prezydenckie ułaskawienie przed prawomocnym wyrokiem może uwolnić od kary? Co grozi osobie podającej się za funkcjonariusza publicznego? Na czym polega wygaśnięcie mandatu poselskiego? Jaka Izba Sądu Najwyższego powinna zajmować się nadużyciami władzy? Co grozi sędziemu za skazanie człowieka niewinnego? Gośćmi programu są prof. Zbigniew Ćwiąkalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, były Minister Sprawiedliwości oraz dr Maciej Pach z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor opracowań poświęconych kryzysowi konstytucyjnemu. Premiera odcinka na żywo odbyła się 8.1.2024 r. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Pierwszy odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie 2024 poświęcamy służbie publicznej i stosowaniu prawa karnego wobec osób nadużywających swoich uprawnień.

Czy prezydenckie ułaskawienie przed prawomocnym wyrokiem może uwolnić od kary? Co grozi osobie podającej się za funkcjonariusza publicznego? Na czym polega wygaśnięcie mandatu poselskiego? Jaka Izba Sądu Najwyższego powinna zajmować się nadużyciami władzy? Co grozi sędziemu za skazanie człowieka niewinnego?

Gośćmi programu są prof. Zbigniew Ćwiąkalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, były Minister Sprawiedliwości oraz dr Maciej Pach z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor opracowań poświęconych kryzysowi konstytucyjnemu.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 8.1.2024 r.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Nieumyślna schadzka z prowokatorem. Karalna?
2023-05-15 23:14:56

Dwudziesty piąty odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie naukowym poświęcamy odpowiedzialności karnej osób związanych z działalnością tzw. łowców pedofilów oraz dopuszczalności analogicznych do niej czynności operacyjno-rozpoznawczych organów ścigania. Czy nieumyślne spotkanie się z dorosłą osobą w przekonaniu, że to dziecko, rodzi odpowiedzialność karną? Kontynuujemy temat łowców pedofilów, dyskutując o losie ofiary złowionej przez samozwańczych szeryfów, którzy przebierają się w paramilitarne stroje, osaczają ofiarę i stygmatyzują ją w czasie internetowej transmisji. Na czym polega tzw. grooming? Na czym polega tzw. błąd co do znamienia? Dlaczego polski Kodeks karny nie przewiduje odpowiedzialności karnej za nieudolne przygotowanie do przestępstwa i dlaczego niektóre sądy twierdzą, że jest inaczej? Gościem programu jest Mateusz Wiktorek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmuje się badaniem zjawiska łowienia pedofilów, autor publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Premiera odcinka na żywo odbyła się 15.05.2023

Dwudziesty piąty odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie naukowym poświęcamy odpowiedzialności karnej osób związanych z działalnością tzw. łowców pedofilów oraz dopuszczalności analogicznych do niej czynności operacyjno-rozpoznawczych organów ścigania.

Czy nieumyślne spotkanie się z dorosłą osobą w przekonaniu, że to dziecko, rodzi odpowiedzialność karną? Kontynuujemy temat łowców pedofilów, dyskutując o losie ofiary złowionej przez samozwańczych szeryfów, którzy przebierają się w paramilitarne stroje, osaczają ofiarę i stygmatyzują ją w czasie internetowej transmisji. Na czym polega tzw. grooming? Na czym polega tzw. błąd co do znamienia? Dlaczego polski Kodeks karny nie przewiduje odpowiedzialności karnej za nieudolne przygotowanie do przestępstwa i dlaczego niektóre sądy twierdzą, że jest inaczej?

Gościem programu jest Mateusz Wiktorek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmuje się badaniem zjawiska łowienia pedofilów, autor publikacji poświęconych temu zagadnieniu.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 15.05.2023

Łowcy pedofilów
2023-05-15 23:04:39

Dwudziesty czwarty odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie naukowym poświęcamy działalności tzw. łowców pedofilów. Kontrowersji wokół działalności łowców pedofilów nie ma końca. W programie przyglądamy się, dlaczego aktywność grup określających siebie mianem "łowców pedofilów", co stygmatyzuje ludzi traktowanych jak zwierzyna, nie da się pogodzić z obowiązującymi przepisami prawa. Czy wolno przeciągać w czasie trwanie przestępstwa, by zgodnie ze scenariuszem przeprowadzić transmisję na żywo z zatrzymania "pedofila", hejtować go publicznie i wystawiać na poniżenie? Co z prawem do obrony? Co z domniemaniem niewinności? Kiedy łowca popełnia prowokację i jakie przestępstwa łowców zostały odnotowane przez sądy? Jak wygląda odpowiedzialność karna funkcjonariuszy policji za dopuszczanie do pozbawienia wolności człowieka złowionego przez samozwańczych szeryfów? Gościem programu jest Mateusz Wiktorek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmuje się badaniem zjawiska łowienia pedofilów, autor publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Premiera odcinka na żywo odbyła się 15.05.2023

Dwudziesty czwarty odcinek programu ŁĄCZY NAS KARNE w sezonie naukowym poświęcamy działalności tzw. łowców pedofilów.

Kontrowersji wokół działalności łowców pedofilów nie ma końca. W programie przyglądamy się, dlaczego aktywność grup określających siebie mianem "łowców pedofilów", co stygmatyzuje ludzi traktowanych jak zwierzyna, nie da się pogodzić z obowiązującymi przepisami prawa. Czy wolno przeciągać w czasie trwanie przestępstwa, by zgodnie ze scenariuszem przeprowadzić transmisję na żywo z zatrzymania "pedofila", hejtować go publicznie i wystawiać na poniżenie? Co z prawem do obrony? Co z domniemaniem niewinności? Kiedy łowca popełnia prowokację i jakie przestępstwa łowców zostały odnotowane przez sądy? Jak wygląda odpowiedzialność karna funkcjonariuszy policji za dopuszczanie do pozbawienia wolności człowieka złowionego przez samozwańczych szeryfów?

Gościem programu jest Mateusz Wiktorek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmuje się badaniem zjawiska łowienia pedofilów, autor publikacji poświęconych temu zagadnieniu.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 15.05.2023

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie