:: ::

Więcej informacji:

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla biura rachunkowego


Ubezpieczenie od utraty dochodu dla biura rachunkowego – to temat który opisujemy w tym wpisie. Biura księgowe to grupa firm i przedsiębiorców którzy często wybierają ubezpieczenie od utraty dochodu dla biura księgowego jako formę zabezpieczenia przyszłości finansowej. 

Biuro rachunkowe – przedsiębiorstwo uprawnione do prowadzenia ksiąg, które na podstawie umowy zawartej z podatnikiem świadczy usługi w tym zakresie.

Przedmiotem działalności biura rachunkowego jest wykonywanie w imieniu i na rzecz zlecającego usług w zakresie rachunkowości, prowadzenie dokumentacji płacowej i kadrowej itp. Poprzez zawarcie umowy zlecenia z biurem rachunkowym zleceniobiorca zleca, w zakresie określonym umową, wykonywanie ciążących na nim obowiązków z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, przepisów z zakresu statystyki itp., podmiotowi zwanemu „biuro rachunkowe”.

W tym podcaście znajdziesz informacje:

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla biura rachunkowego działa w następujący sposób:

  • zanim właściciel biura księgowego wykupi ubezpieczenie, podaje średni uzyskiwany dochód 
  • właściciel biura księgowego podpisuje umowę ubezpieczenia od utraty dochodu i wpłaca składkę
  • w przypadku choroby właściciela biura księgowego (lub zdarzeń opisanych w umowie) może się spodziewać równowartości miesięcznego dochodu

Co właściciel biura księgowego zyskuje przy ubezpieczeniu od utraty dochodu

  • ubezpieczenie od utraty dochodu dla biur księgowych zapewnia środki na utrzymanie płynności finansowej
  • wypłata z ubezpieczenia od utraty dochodu dla biur księgowych może być też użyta do opłacenia diagnozy lekarskiej lub zabiegu
  • przy prowadzeniu działalności gospodarczej trzeba też czasami kogoś zatrudnić. Do tego też może być wykorzystane ubezpieczenie od utraty dochodu

Dla kogo jest ubezpieczenie od utraty dochodu właściciela biura księgowego

Ubezpieczenie od utraty dochodu biur księgowych jest najczęściej wybierane przez osoby które są właścicielami biur księgowych..

Jednak inne grupy zawodowe które często sięgają po to ubezpieczenie to między innymi:


Jest to odcinek podkastu:
Ubezpieczenia po ludzku

Wyjaśniamy produkty ubezpieczeniowe.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie