Z Tych Wybrzeży : Nauczanie Biblijne po Polsku

klarowne nauczanie biblijne, które pomoże ci zrozumieć Słowo Boże .

„Z Tych Wybrzeży „ narodziło się z pragnienia głoszenia Słowa Bożego, rozbudzić pragnienie zrozumienia i rozbudzić ducha przebudzenia.

Od ponad 24 lat jestem nauczycielem Biblii i cało - etatowym duszpasterzem nauczając w kościołach i Szkołach Biblijnych. Moim pragnieniem jest pomagać ludziom wzrastać w zrozumieniu Słowa Bożego .

Dodatkowo do tych lekcji online nadaje na żywo nauczanie Biblijne w każdy czwartek na Facebook .

fromtheseshores.com


Odcinki od najnowszych:

Prawdziwy Bog : bezkompromisowa wiadomosc
2020-03-02 22:11:00

Prawdziwy Bog : bezkompromisowa wiadomosc. na żywo studiowanie Pisma Świętego. Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski. 1 John emphasises the true and the false. John wants believers to know the true God, rather than a false representation of who He is and what the Gospel is. This message follows on from the previous one about God is light.

Prawdziwy Bog : bezkompromisowa wiadomosc.

na żywo studiowanie Pisma Świętego.

Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski.

1 John emphasises the true and the false. John wants believers to know the true God, rather than a false representation of who He is and what the Gospel is. This message follows on from the previous one about God is light.

Światłość przeciwko ciemności : Bóg jest Światłością
2020-02-21 10:15:00

Światłość przeciwko ciemności : Bóg jest Światłością. Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski. The Bible teaches that Jesus is the Light and God is light. This episode studies the difference between light and darkness to help us get clarity about who God is, what He does and what He is not involved in. Claiming God does things that the Bible connects to darkness is accusing God of darkness. The New Testament shows a clear distinction between light and darkness. We should understand what it means that God is light.

Światłość przeciwko ciemności : Bóg jest Światłością. Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski.

The Bible teaches that Jesus is the Light and God is light. This episode studies the difference between light and darkness to help us get clarity about who God is, what He does and what He is not involved in. Claiming God does things that the Bible connects to darkness is accusing God of darkness.

The New Testament shows a clear distinction between light and darkness. We should understand what it means that God is light.

Ewangelia Chrystusa
2020-02-14 19:25:00

Ewangelia Chrystusa. Prawda Nowego Testamentu o Uzdrowieniu - cześć 2. Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski. pomoc w zrozumieniu Pisma Świetego. The Gospel is the core message of the church. In the New Testament, healing is constantly linked to the Gospel. This episode studies this connection to help us understand God’s desire to heal today.

Ewangelia Chrystusa. Prawda Nowego Testamentu o Uzdrowieniu - cześć 2. Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski. pomoc w zrozumieniu Pisma Świetego.

The Gospel is the core message of the church. In the New Testament, healing is constantly linked to the Gospel. This episode studies this connection to help us understand God’s desire to heal today.

pytania dotyczące choroby, cierpienia i uzdrowienia
2020-02-03 20:00:00

pytania dotyczące choroby, cierpienia i uzdrowienia. Słowo Boże o Uzdrowieniu - cześć 1. Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski. pomoc w zrozumieniu Pisma Świetego. Many people are confused about what the Bible says concerning suffering, sickness and healing. This episode looks at how to correctly interpret the Bible to avoid misunderstandings, so we can know what God’s will is concerning healing.

pytania dotyczące choroby, cierpienia i uzdrowienia. Słowo Boże o Uzdrowieniu - cześć 1. Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski. pomoc w zrozumieniu Pisma Świetego.

Many people are confused about what the Bible says concerning suffering, sickness and healing. This episode looks at how to correctly interpret the Bible to avoid misunderstandings, so we can know what God’s will is concerning healing.

Zrozumiec Wole Boga
2020-01-28 23:42:00

Zrozumiec Wole Boga. Bóg chce, żebyś znał Jego Wole. Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski. Many believe we cannot know God’s will. They think that because God is sovereign, we must accept that we cannot know His will. However, the Bible shows that God wants us to know His will. He made a decision inside Himself to reveal His will to us.

Zrozumiec Wole Boga. Bóg chce, żebyś znał Jego Wole. Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski.

Many believe we cannot know God’s will. They think that because God is sovereign, we must accept that we cannot know His will. However, the Bible shows that God wants us to know His will. He made a decision inside Himself to reveal His will to us.

Oświecenie i zrozumienie Słowa Bożego
2020-01-22 20:00:00

na żywo studiowanie Pisma Świętego.    Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski.    Bible study: English with Polish translation. This episode examines how we can know and understand the Bible. God wants us to understand His Word. We are not supposed to be in the dark about what He is saying.

na żywo studiowanie Pisma Świętego.   

Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski.   

Bible study: English with Polish translation.

This episode examines how we can know and understand the Bible. God wants us to understand His Word. We are not supposed to be in the dark about what He is saying.

Jak otrzymać od Boga - Cześć 9
2020-01-22 17:00:00

Jak otrzymać od Boga - Cześć 9.    na żywo studiowanie Pisma Świętego.    Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski.    Receiving from God part 9: Hold fast and stay steady. The Bible teaches us to hold fast to our confidence in God. This episode examines what this means.

Jak otrzymać od Boga - Cześć 9.   

na żywo studiowanie Pisma Świętego.   

Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski.   

Receiving from God part 9: Hold fast and stay steady. The Bible teaches us to hold fast to our confidence in God. This episode examines what this means.

Jak otrzymać od Boga - Cześć 8
2020-01-22 15:00:00

na żywo studiowanie Pisma Świętego. Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski. English Bible study with Polish translation. How to Receive from God part 8: The Word of God in our mouths. The Bible teaches that God wants His word in our hearts and mouths. As we learn to speak His Word, we give it power in our lives and circumstances.

na żywo studiowanie Pisma Świętego.

Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski.

English Bible study with Polish translation.

How to Receive from God part 8: The Word of God in our mouths. The Bible teaches that God wants His word in our hearts and mouths. As we learn to speak His Word, we give it power in our lives and circumstances.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie