Leśne wędrowanie w Radiu Lublin

Ekologia, ochrona lasów Lubelszczyzny, rezerwaty przyrody, urokliwe miejsca do rekreacji i odpoczynku. Las o każdej porze roku jest przepiękny - nie musimy tego wszystkim udowadniać, choć często warto to podkreślać. Co tak naprawdę 'las' dla nas znaczy?
Zapraszam na wspólne leśne wędrówki, Magdalena Lipiec-Jaremek.

Kategorie:
Biologia Nauka

Odcinki od najnowszych:

Leśne wędrowanie - Międzynarodowy Dzień Lasów
2020-03-21 12:00:00

Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Lasów (21 marca). W tym roku dzień ten obchodzony jest pod hasłem: Lasy i bioróżnorodność. Dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 roku w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla człowieka. To także początek wiosny – czas przebudzenia się do życia przyrody i wielkiego symbolicznego zaproszenia wszystkich do polskich lasów ale w zgodzie z zasadami bezpiecznego zachowania podczas pandemii koronawirusa. Lasy zajmują prawie 30% terytorium naszego kraju. Polska jest w europejskiej czołówce jeśli chodzi o powierzchnię lasów – to obszar 9,2 mln ha z czego niemal 7,6 mln ha zarządzane przez Lasy Państwowe. To wiodące tematy podczas spotkania w „Leśnym wędrowaniu”.

Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Lasów (21 marca). W tym roku dzień ten obchodzony jest pod hasłem: Lasy i bioróżnorodność. Dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 roku w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla człowieka. To także początek wiosny – czas przebudzenia się do życia przyrody i wielkiego symbolicznego zaproszenia wszystkich do polskich lasów ale w zgodzie z zasadami bezpiecznego zachowania podczas pandemii koronawirusa.

Lasy zajmują prawie 30% terytorium naszego kraju. Polska jest w europejskiej czołówce jeśli chodzi o powierzchnię lasów – to obszar 9,2 mln ha z czego niemal 7,6 mln ha zarządzane przez Lasy Państwowe. To wiodące tematy podczas spotkania w „Leśnym wędrowaniu”.

Leśne wędrowanie - Lasy w czasie koronawirusa
2020-03-14 12:00:00

"W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2), a także decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr inż. Andrzeja Koniecznego, informujemy, że odwołane zostają wszelkie imprezy masowe, konferencje naukowe, zajęcia edukacyjne i tym podobne wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Słowo klucz na najbliższy czas: ODPOWIEDZIALNOŚĆ!" - to treść komunikatu wystosowanego przez RDLP w Lublinie. W programie przekażemy także informacje z nadleśnictw o tym, że w jaki sposób możemy kontaktować się z pracownikami biura nadleśnictwa, którzy przeszli w tryb pracy zdalnej.

"W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2), a także decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr inż. Andrzeja Koniecznego, informujemy, że odwołane zostają wszelkie imprezy masowe, konferencje naukowe, zajęcia edukacyjne i tym podobne wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Słowo klucz na najbliższy czas: ODPOWIEDZIALNOŚĆ!" - to treść komunikatu wystosowanego przez RDLP w Lublinie. W programie przekażemy także informacje z nadleśnictw o tym, że w jaki sposób możemy kontaktować się z pracownikami biura nadleśnictwa, którzy przeszli w tryb pracy zdalnej.

Leśne wędrowanie - Odnawianie lasów
2020-03-07 12:00:00

Zaczęły kwitnąć już przylaszczki w roztoczańskich buczynach. Większość fragmentów lasu na terenie RDLP w Lublinie została posadzona po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, gdyż lasy zostały wycięte przez zaborców w wyniku prowadzenia rabunkowej gospodarki leśnej. Wskutek tych działań powstały bardzo duże fragmenty pięknych borów sosnowych. Są to lasy ponad 100-letnie, w których drzewa weszły w proces starzenia się. Powoduje to stopniową utratę stabilności lasu, drzewostany zaczynają chorować, a drewno traci swoje właściwości. To moment, w którym las dojrzał do pozyskania plonów (podobnie jak w rolnictwie) i zastąpienia go młodym pokoleniem. Oczywiście próchniejące i dziuplaste drewno jest również potrzebne w ekosystemie leśnym, dlatego niektóre fragmenty lasu pozostawione są do naturalnej śmierci, a na powierzchniach zrębowych zostają kępy starodrzewu i część drewna. W programie przedstawimy, m.in. kolejne dary lasu, bardzo ekologiczne i atrakcyjne ekonomicznie, czyli zrębki.

Zaczęły kwitnąć już przylaszczki w roztoczańskich buczynach. Większość fragmentów lasu na terenie RDLP w Lublinie została posadzona po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, gdyż lasy zostały wycięte przez zaborców w wyniku prowadzenia rabunkowej gospodarki leśnej. Wskutek tych działań powstały bardzo duże fragmenty pięknych borów sosnowych. Są to lasy ponad 100-letnie, w których drzewa weszły w proces starzenia się. Powoduje to stopniową utratę stabilności lasu, drzewostany zaczynają chorować, a drewno traci swoje właściwości. To moment, w którym las dojrzał do pozyskania plonów (podobnie jak w rolnictwie) i zastąpienia go młodym pokoleniem. Oczywiście próchniejące i dziuplaste drewno jest również potrzebne w ekosystemie leśnym, dlatego niektóre fragmenty lasu pozostawione są do naturalnej śmierci, a na powierzchniach zrębowych zostają kępy starodrzewu i część drewna.

W programie przedstawimy, m.in. kolejne dary lasu, bardzo ekologiczne i atrakcyjne ekonomicznie, czyli zrębki.

Leśne wędrowanie - Jak ważny jest tlen z lasu?
2020-02-29 12:00:00

Łącznie lasy Ziemi zaspakajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi, zwierząt, produkując rocznie 26 mld ton tlenu. Drzewa w lesie na każdy metr sześcienny przyrostu masy absorbują tonę dwutlenku węgla i oddają atmosferze 730 kg tlenu. Każda susza w lesie zmniejsza wydajność tej produkcji, który jest widoczny w przekroju pnia drzewa. Leśnicy mając ten przekrój potrafią odczytać przebiegi klimatu. O tym, jak ważny jest tlen z lasu rozmawiamy podczas "Leśnego wędrowania", a naszym przewodnikiem będzie m.in. Piotr Kosmala - specjalista Służby Leśnej z Nadleśnictwa Chełm.

Łącznie lasy Ziemi zaspakajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi, zwierząt, produkując rocznie 26 mld ton tlenu. Drzewa w lesie na każdy metr sześcienny przyrostu masy absorbują tonę dwutlenku węgla i oddają atmosferze 730 kg tlenu. Każda susza w lesie zmniejsza wydajność tej produkcji, który jest widoczny w przekroju pnia drzewa. Leśnicy mając ten przekrój potrafią odczytać przebiegi klimatu.

O tym, jak ważny jest tlen z lasu rozmawiamy podczas "Leśnego wędrowania", a naszym przewodnikiem będzie m.in. Piotr Kosmala - specjalista Służby Leśnej z Nadleśnictwa Chełm.

Leśne wędrowanie - Ekspansja jemioły
2020-02-22 12:00:00

W programie temat: pogarszanie się stanu zdrowotnego drzewostanów ze względu na opanowanie przez jemiołę, które stało się nowym wyzwaniem. Jemioła może wpływać na zmiany gospodarowania lasami, wywołać konieczność zmian planowania urządzeniowego i potrzebę szybkich działań mających zapobiec ekspansji jemioły. Leśnicy przyglądają się zagrożeniom związanym z opanowywaniem drzewostanów sosnowych przez tego półpasożyta. Czy tylko susza osłabiając drzewa przyczynia się do zasiedlania sosny przez jemiołę?

W programie temat: pogarszanie się stanu zdrowotnego drzewostanów ze względu na opanowanie przez jemiołę, które stało się nowym wyzwaniem. Jemioła może wpływać na zmiany gospodarowania lasami, wywołać konieczność zmian planowania urządzeniowego i potrzebę szybkich działań mających zapobiec ekspansji jemioły. Leśnicy przyglądają się zagrożeniom związanym z opanowywaniem drzewostanów sosnowych przez tego półpasożyta. Czy tylko susza osłabiając drzewa przyczynia się do zasiedlania sosny przez jemiołę?

Leśne wędrowanie - Zrzucanie poroży
2020-02-15 12:00:00

Najstarsze byki zaczynają zrzucać swoje ozdoby. Te młodsze będą chodzić z porożem do późnej wiosny. Co to są zrzuty? Jakie są zasady postępowania w przypadku znalezienia zrzuconego poroża? Powiemy też o nowych przepisach w zakresie zdrowia roślin. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, dlatego też wspomnimy o m.in. globalnym znaczeniu otaczającej flory, rosnących zagrożeniach dla zdrowia roślin wynikających z chorób wirusowych i bakteryjnych oraz szkodach jakie powoduje działalność owadów inwazyjnych.

Najstarsze byki zaczynają zrzucać swoje ozdoby. Te młodsze będą chodzić z porożem do późnej wiosny. Co to są zrzuty? Jakie są zasady postępowania w przypadku znalezienia zrzuconego poroża?

Powiemy też o nowych przepisach w zakresie zdrowia roślin. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, dlatego też wspomnimy o m.in. globalnym znaczeniu otaczającej flory, rosnących zagrożeniach dla zdrowia roślin wynikających z chorób wirusowych i bakteryjnych oraz szkodach jakie powoduje działalność owadów inwazyjnych.

Leśne wędrowanie - Światowy Dzień Mokradeł
2020-02-08 12:00:00

W programie wspomnimy Światowy Dzień Mokradeł. Zasadniczym celem obchodów jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych. Mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie, ale w czasie Dnia Mokradeł uwaga poświęcana jest również nieco szerszym obszarom (np. łęgom, które poza powodziami nie są pokryte ani przesycone wodą). Informujemy o okresowych zakazach wstępach do lasu. Trwają poszukiwania dzików padłych na ASF. Zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

W programie wspomnimy Światowy Dzień Mokradeł. Zasadniczym celem obchodów jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych.

Mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie, ale w czasie Dnia Mokradeł uwaga poświęcana jest również nieco szerszym obszarom (np. łęgom, które poza powodziami nie są pokryte ani przesycone wodą).

Informujemy o okresowych zakazach wstępach do lasu. Trwają poszukiwania dzików padłych na ASF.

Zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Leśne wędrowanie (01.02.2020)
2020-02-01 12:00:00

Leśnik to taki zawód, którego plany muszą wybiegać na kilkanaście i kilkadziesiąt lat do przodu. Często leśnicy stają przed zadaniem przebudowania części lasu tak, aby był on jak najlepiej dostosowany do siedliska. Aby nad tym popracować leśniczowie przeprowadzają tzw. szacunki brakarskie. Przyjrzymy się tym zadaniom. Zastanowimy się też czy możliwe jest przystosowanie bobrów do życia w suchym terenie, bez wody. Przedstawimy odnalezione przez leśniczego Mariana Mazura żeremie, którego wlot możemy zobaczyć, gdyż wokół wyschły źródła wody. Czy jest możliwe, aby zwierzę wodno-lądowe przystosowało się do życia bez wody? Prof. Grzegorz Grzywaczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego skomentuje ten ewenement przyrodniczy - czy gdzieś w świecie bobry żyją bez wody? Co o takim zachowaniu mówi literatura naukowa? Do usłyszenia na antenie, do zobaczenia w lesie mówi Magdalena Lipiec- Jaremek.

Leśnik to taki zawód, którego plany muszą wybiegać na kilkanaście i kilkadziesiąt lat do przodu. Często leśnicy stają przed zadaniem przebudowania części lasu tak, aby był on jak najlepiej dostosowany do siedliska. Aby nad tym popracować leśniczowie przeprowadzają tzw. szacunki brakarskie. Przyjrzymy się tym zadaniom.

Zastanowimy się też czy możliwe jest przystosowanie bobrów do życia w suchym terenie, bez wody. Przedstawimy odnalezione przez leśniczego Mariana Mazura żeremie, którego wlot możemy zobaczyć, gdyż wokół wyschły źródła wody. Czy jest możliwe, aby zwierzę wodno-lądowe przystosowało się do życia bez wody? Prof. Grzegorz Grzywaczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego skomentuje ten ewenement przyrodniczy - czy gdzieś w świecie bobry żyją bez wody? Co o takim zachowaniu mówi literatura naukowa?

Do usłyszenia na antenie, do zobaczenia w lesie mówi Magdalena Lipiec- Jaremek.

Leśne wędrowanie (25.01.20)
2020-01-29 13:31:38

Leśnicy w styczniu... sadzą las! Niektóre leśnictwa w Polsce rozpoczęły prace odnowieniowe. Zazwyczaj leśnicy zaczynali w marcu/kwietniu (w latach, kiedy był śnieg i mróz), w zeszłym roku wyjątkowo w lutym. Obecnie warunki są takie, że młodziutkie sadzonki już teraz, w styczniu lądują w terenie. I rzeczywiście, gdzie nie spojrzeć, pąki albo już puściły, albo już pękają. Wschodzą rośliny zielne, słychać zięby i szpaki. Tegoroczna zima nawet w górach jest wyjątkowo łagodna. W Bieszczadach pojawiły się pierwsze rozkwitające przebiśniegi. Jakie jeszcze nietypowe zjawiska pogodowe obserwują słuchacze i leśnicy? O tym w audycji opowiedzą m.in. leśnicy z Nadleśnictwa Chełm. Spotkamy się u Pana Leśniczego Mariana Mazura w Leśnictwie Ostrowy.

Leśnicy w styczniu... sadzą las! Niektóre leśnictwa w Polsce rozpoczęły prace odnowieniowe.

Zazwyczaj leśnicy zaczynali w marcu/kwietniu (w latach, kiedy był śnieg i mróz), w zeszłym roku wyjątkowo w lutym. Obecnie warunki są takie, że młodziutkie sadzonki już teraz, w styczniu lądują w terenie. I rzeczywiście, gdzie nie spojrzeć, pąki albo już puściły, albo już pękają. Wschodzą rośliny zielne, słychać zięby i szpaki.

Tegoroczna zima nawet w górach jest wyjątkowo łagodna. W Bieszczadach pojawiły się pierwsze rozkwitające przebiśniegi. Jakie jeszcze nietypowe zjawiska pogodowe obserwują słuchacze i leśnicy? O tym w audycji opowiedzą m.in. leśnicy z Nadleśnictwa Chełm. Spotkamy się u Pana Leśniczego Mariana Mazura w Leśnictwie Ostrowy.

Leśne wędrowanie (18.01.20)
2020-01-29 13:24:19

Żurawie zimą? Rudziki w styczniu? Zięby? Czaple? Temperatura się zmienia, już dawno nie było siarczystych mrozów, jak kiedyś. Coraz więcej ptaków zamiast dalekich podróży na południe pozostaje z nami przez cały rok. Porozmawiamy, jakie ptaki zostają z nami na zimę i dlaczego. Co instynkt podpowiada ptakom w czasie ciepłych zim? Na spacer do lasu tym razem zabierze nas m.in. leśniczy Ryszard Tokarzewski z Nadleśnictwa Parczew.

Żurawie zimą? Rudziki w styczniu? Zięby? Czaple? Temperatura się zmienia, już dawno nie było siarczystych mrozów, jak kiedyś. Coraz więcej ptaków zamiast dalekich podróży na południe pozostaje z nami przez cały rok. Porozmawiamy, jakie ptaki zostają z nami na zimę i dlaczego. Co instynkt podpowiada ptakom w czasie ciepłych zim? Na spacer do lasu tym razem zabierze nas m.in. leśniczy Ryszard Tokarzewski z Nadleśnictwa Parczew.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie