DroneCast Latajaca Kawka

Podcast by Rafal Galinski


Odcinki od najnowszych:

NOWE PRZEPISY DRONOWE A ŻYCIE 3 Latająca Kawka 169
2021-02-10 14:43:14

Episode Notes Kolejna audycja pod kątem wymiany doświadczeń z nowymi przepisami dronowymi Check out our podcasting host, Pinecast . Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.
Episode Notes

Kolejna audycja pod kątem wymiany doświadczeń z nowymi przepisami dronowymi

Check out our podcasting host, Pinecast. Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.

DRONY W ŚWIECIE MUZYKI - KONCERTY I TELEDYSKI Latająca Kawka 168
2021-02-10 14:21:50

Episode Notes W odcinku rozmawiamy na temat obecności dronów w realizacjach ujęć dla teledysków i podczas koncertów muzycznych. Check out our podcasting host, Pinecast . Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.
Episode Notes

W odcinku rozmawiamy na temat obecności dronów w realizacjach ujęć dla teledysków i podczas koncertów muzycznych.

Check out our podcasting host, Pinecast. Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.

NOWE PRAWO DRONOWE A ŻYCIE 2 Latająca Kawka 167
2021-02-10 14:14:27

Episode Notes Dzisiaj rozmawiamy o możliwościach, jakie dają nam wprowadzone regulacje dronowe. Check out our podcasting host, Pinecast . Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.
Episode Notes

Dzisiaj rozmawiamy o możliwościach, jakie dają nam wprowadzone regulacje dronowe.

Check out our podcasting host, Pinecast. Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.

PRZED PREMIERĄ DJI FPV Latająca Kawka 166
2021-02-10 13:19:22

Episode Notes Dzisiaj rozmawiamy o nowym produkcie od DJI - zapewne już w marcu 2021 będzie dostępny. Pozdrowienia Check out our podcasting host, Pinecast . Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.
Episode Notes

Dzisiaj rozmawiamy o nowym produkcie od DJI - zapewne już w marcu 2021 będzie dostępny. Pozdrowienia

Check out our podcasting host, Pinecast. Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.

NOWE PRZEPISY DRONOWE A ŻYCIE Latająca Kawka 165
2021-02-10 13:11:42

Episode Notes W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania dronami W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania dronamiW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania dronamW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania dronaW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania dronW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania droW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania drW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania dW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących lataniaW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących lataniW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latanW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących lataW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących laW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących lW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczącychW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczącycW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczącyW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczącW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotycząW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotycW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach doW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisachW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisacW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisaW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepiW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przeW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych prW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych pW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowychW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowycW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowyW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych noW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonychW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonycW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonyW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzoW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowaW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wproW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wpW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie oW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie W tym epizodzie rozmawiamy przy kawieW tym epizodzie rozmawiamy przy kawiW tym epizodzie rozmawiamy przy kawW tym epizodzie rozmawiamy przy kaW tym epizodzie rozmawiamy przy kW tym epizodzie rozmawiamy przy W tym epizodzie rozmawiamy przyW tym epizodzie rozmawiamy przW tym epizodzie rozmawiamy prW tym epizodzie rozmawiamy pW tym epizodzie rozmawiamy W tym epizodzie rozmawiamyW tym epizodzie rozmawiamW tym epizodzie rozmawiaW tym epizodzie rozmawiW tym epizodzie rozmawW tym epizodzie rozmaW tym epizodzie rozmW tym epizodzie rozW tym epizodzie roW tym epizodzie rW tym epizodzie W tym epizodzieW tym epizodziW tym epizodzW tym epizodW tym epizoW tym epizW tym epiW tym epW tym eW tym W tymW tyW tW WNotes go hereW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania dronami Check out our podcasting host, Pinecast . Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.
Episode Notes

W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania dronami W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania dronamiW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania dronamW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania dronaW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania dronW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania droW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania drW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania dW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących lataniaW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących lataniW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latanW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących lataW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących laW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących lW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczącychW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczącycW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczącyW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczącW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotycząW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotycW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach doW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisachW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisacW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisaW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepiW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przeW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych prW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych pW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowychW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowycW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowyW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych noW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonychW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonycW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonyW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzoW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowaW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wproW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wpW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o W tym epizodzie rozmawiamy przy kawie oW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie W tym epizodzie rozmawiamy przy kawieW tym epizodzie rozmawiamy przy kawiW tym epizodzie rozmawiamy przy kawW tym epizodzie rozmawiamy przy kaW tym epizodzie rozmawiamy przy kW tym epizodzie rozmawiamy przy W tym epizodzie rozmawiamy przyW tym epizodzie rozmawiamy przW tym epizodzie rozmawiamy prW tym epizodzie rozmawiamy pW tym epizodzie rozmawiamy W tym epizodzie rozmawiamyW tym epizodzie rozmawiamW tym epizodzie rozmawiaW tym epizodzie rozmawiW tym epizodzie rozmawW tym epizodzie rozmaW tym epizodzie rozmW tym epizodzie rozW tym epizodzie roW tym epizodzie rW tym epizodzie W tym epizodzieW tym epizodziW tym epizodzW tym epizodW tym epizoW tym epizW tym epiW tym epW tym eW tym W tymW tyW tW WNotes go hereW tym epizodzie rozmawiamy przy kawie o wprowadzonych nowych przepisach dotyczących latania dronami

Check out our podcasting host, Pinecast. Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.

Najlepsze Drony 2020 || Latająca Kawka 164
2021-02-10 12:37:04

Episode No W tym odcinku rozmawiamy o najlepszych modelach dronów na przełomie 2020 i 2021 roku. Check out our podcasting host, Pinecast . Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.
Episode No

W tym odcinku rozmawiamy o najlepszych modelach dronów na przełomie 2020 i 2021 roku.

Check out our podcasting host, Pinecast. Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.

LOTY NAD WODĄ || Latająca Kawka 163
2021-02-10 12:08:19

W tym odcinku rozmawiamy o podstawowych czynnikach związanych z lotami nad wodą. Check out our podcasting host, Pinecast . Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.

W tym odcinku rozmawiamy o podstawowych czynnikach związanych z lotami nad wodą.

Check out our podcasting host, Pinecast. Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.

CZYM LATAĆ PONIŻEJ 250 G Latająca Kawka 162
2021-02-10 11:57:42

Episode Notes W tym epizodzie rozmawiamy na temat niewielkich dronów, którymi możemy latać zgodnie z nowymi przepisami bez uprawnień i certyfikatów Check out our podcasting host, Pinecast . Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.
Episode Notes

W tym epizodzie rozmawiamy na temat niewielkich dronów, którymi możemy latać zgodnie z nowymi przepisami bez uprawnień i certyfikatów

Check out our podcasting host, Pinecast. Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.

MAVIC ENTERPRISE ADVANCED Latająca Kawka 161
2021-02-10 11:54:01

Episode Notes W tym epizodzie rozmawiamy o drogowej nowości z segmentu enterpfice, czyli Mavic Enterprice Advanced. Check out our podcasting host, Pinecast . Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.
Episode Notes

W tym epizodzie rozmawiamy o drogowej nowości z segmentu enterpfice, czyli Mavic Enterprice Advanced.

Check out our podcasting host, Pinecast. Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.

DRONEM PRZEZ CZTERY LAMBORGINI - Gość Specjalny MIK Dahl-Nielsen r3xfpv || Latająca Kawka 160
2021-02-10 11:36:59

Episode Notes W tym epizodzie rozmawiamy o precyzyjnych lotach i ujęciach przy wykorzystaniu naked gopro - czyli kamery GoPro o zredukowanej masie z 115 g do ok. 35 g - noszonej przez małe drony. Check out our podcasting host, Pinecast . Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.
Episode Notes

W tym epizodzie rozmawiamy o precyzyjnych lotach i ujęciach przy wykorzystaniu naked gopro - czyli kamery GoPro o zredukowanej masie z 115 g do ok. 35 g - noszonej przez małe drony.

Check out our podcasting host, Pinecast. Start your own podcast for free, no credit card required, forever. If you decide to upgrade, use coupon code r-540237 for 40% off for 4 months, and support DroneCast Latajaca Kawka.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie