Poczet pisarzy polskich | Radio Katowice

Niezwykłą podróż do świata literatury. Jakie tajemnice skrywali pisarze i poeci przed wiekami? Czy cytaty z renesansowych utworów mogą się przydać nam współczesnym? Dlaczego niezmiennie uwodzi nas skromne piękno zadrukowanej strony? Na te i inne pytania odpowiada profesor Ryszard Koziołek wybitny literaturoznawca w rozmowach z Ewą Niewiadomską. Poczet Pisarzy Polskich, czyli bliskie spotkania z autorami najsłynniejszych tekstów - od Mikołaja Reja do Olgi Tokarczuk.
Fot. Arkadiusz Ławrywianiec

Kategorie:
Książki Kultura

Odcinki od najnowszych:

Poczet pisarzy polskich. Odc. 13 Aleksander Fredro | Radio Katowice
2021-12-07 13:58:00

Hrabia Aleksander Fredro (1793-1876) najwybitniejszy polski komediopisarz. Autor „Zemsty”, „Ślubów panieńskich”, „Pana Jowialskiego”. Jego dramaty chętnie grywane są do dziś na polskich scenach. Doczekały się wielu tradycyjnych i awangardowych w formie inscenizacji. O twórczości Aleksandra Fredry Ewa Niewiadomska rozmawia z profesorem Ryszardem Koziołkiem.
Hrabia Aleksander Fredro (1793-1876) najwybitniejszy polski komediopisarz. Autor „Zemsty”, „Ślubów panieńskich”, „Pana Jowialskiego”. Jego dramaty chętnie grywane są do dziś na polskich scenach. Doczekały się wielu tradycyjnych i awangardowych w formie inscenizacji. O twórczości Aleksandra Fredry Ewa Niewiadomska rozmawia z profesorem Ryszardem Koziołkiem.

Poczet pisarzy polskich. Odc. 12 Cyprian Kamil Nowid | Radio Katowice
2021-03-25 14:30:15

Cyprian Kamil Norwid – poeta, prozaik, dramatopisarz i eseista. Urodzony 24 września 1821 roku w Laskowie-Głuchach, zmarł w 1883 roku w Paryżu. Badacze literatury zaliczają go często do czwórki najważniejszych polskich poetów romantycznych. Inni uważają go za współtwórcę klasycyzmu i parnasizmu. O pięknie twórczości autora „Fortepianiu Szopnena” z profesorem Ryszardem Koziołkiem rozmawia Ewa Niewiadomska.
Cyprian Kamil Norwid – poeta, prozaik, dramatopisarz i eseista. Urodzony 24 września 1821 roku w Laskowie-Głuchach, zmarł w 1883 roku w Paryżu. Badacze literatury zaliczają go często do czwórki najważniejszych polskich poetów romantycznych. Inni uważają go za współtwórcę klasycyzmu i parnasizmu. O pięknie twórczości autora „Fortepianiu Szopnena” z profesorem Ryszardem Koziołkiem rozmawia Ewa Niewiadomska.

Poczet pisarzy polskich. Odc. 11 Zygmunt Krasiński | Radio Katowice
2021-03-18 14:25:03

Zygmunt Krasiński – a właściwie Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt Krasiński - jeden z trzech wieszczów – najważniejszych poetów polskiego romantyzmu. Urodził się w 1812 roku w Paryżu i tam też zmarł w 1859 roku. Debiutował w 1828 jako autor opowieści gotyckich. Jego twórczość przepełniona była cierpieniem, wizją zagłady i śmierci. O autorze słynnej „Nie-Boskiej” Komedii z profesorem Ryszardem Koziołkiem rozmawia Ewa Niewiadomska.
Zygmunt Krasiński – a właściwie Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt Krasiński - jeden z trzech wieszczów – najważniejszych poetów polskiego romantyzmu. Urodził się w 1812 roku w Paryżu i tam też zmarł w 1859 roku. Debiutował w 1828 jako autor opowieści gotyckich. Jego twórczość przepełniona była cierpieniem, wizją zagłady i śmierci. O autorze słynnej „Nie-Boskiej” Komedii z profesorem Ryszardem Koziołkiem rozmawia Ewa Niewiadomska.

Poczet pisarzy polskich. Odc. 10 Juliusz Słowacki | Radio Katowice
2021-03-12 14:05:19

Juliusz Słowacki – jeden z wieszczów narodowych. Obok Mickiewicza uznawany za największego przedstawiciela polskiego romantyzmu. Urodził się w 1809 roku w Krzemieńcu, zmarł w 1849 roku w Paryżu. Autor „Kordiana” i „Balladyny” tworzył w duchu narodowowyzwoleńczym, poruszał też uniwersalne tematy egzystencjalne. O niezwykłej wyobraźni poetyckiej Słowackiego z profesorem Ryszardem Koziołkiem rozmawia Ewa Niewiadomska.
Juliusz Słowacki – jeden z wieszczów narodowych. Obok Mickiewicza uznawany za największego przedstawiciela polskiego romantyzmu. Urodził się w 1809 roku w Krzemieńcu, zmarł w 1849 roku w Paryżu. Autor „Kordiana” i „Balladyny” tworzył w duchu narodowowyzwoleńczym, poruszał też uniwersalne tematy egzystencjalne. O niezwykłej wyobraźni poetyckiej Słowackiego z profesorem Ryszardem Koziołkiem rozmawia Ewa Niewiadomska.

Poczet pisarzy polskich. Odc. 9 Adam Mickiewicz cz. 2 | Radio Katowice
2021-01-31 16:15:03

Pozostajemy w kręgu literatury romantycznej. Powaga, komizm i liryzm znajdują swoje miejsce w twórczości Adama Mickiewicza. Pojawiają się w dramatach i balladach. Prezentujemy drugą część rozważań o poecie. Usłyszymy o jego życiu na emigracji, elitarnym świecie, do którego należał i niebezpiecznych ludziach, którzy lubili jego towarzystwo. Profesor Ryszard Koziołek w rozmowie z Ewą Niewiadomską.
Pozostajemy w kręgu literatury romantycznej. Powaga, komizm i liryzm znajdują swoje miejsce w twórczości Adama Mickiewicza. Pojawiają się w dramatach i balladach. Prezentujemy drugą część rozważań o poecie. Usłyszymy o jego życiu na emigracji, elitarnym świecie, do którego należał i niebezpiecznych ludziach, którzy lubili jego towarzystwo. Profesor Ryszard Koziołek w rozmowie z Ewą Niewiadomską.

Poczet pisarzy polskich. Odc. 8 Adam Mickiewicz cz. 1 | Radio Katowice
2021-01-25 15:50:12

Adam Mickiewicz jeden z trzech największych poetów romantycznych. Autor "Pana Tadeusza", "Dziadów", "Ballad i romansów", które od dziesięcioleci pozostają na liście lektur szkolnych. Był działaczem patriotycznym i społecznym, tłumaczem i nauczycielem akademickim. Bywa porównywany do Byrona i Goethego. Jego życie, również na emigracji, było nierozerwalnie związane z historią Polski. "Mickiewicz jest największym "lewiatanem" polskiej literatury" - mówi profesor Ryszard Koziołek w rozmowie z Ewą Niewiadomską
Adam Mickiewicz jeden z trzech największych poetów romantycznych. Autor "Pana Tadeusza", "Dziadów", "Ballad i romansów", które od dziesięcioleci pozostają na liście lektur szkolnych. Był działaczem patriotycznym i społecznym, tłumaczem i nauczycielem akademickim. Bywa porównywany do Byrona i Goethego. Jego życie, również na emigracji, było nierozerwalnie związane z historią Polski. "Mickiewicz jest największym "lewiatanem" polskiej literatury" - mówi profesor Ryszard Koziołek w rozmowie z Ewą Niewiadomską

Poczet pisarzy polskich. Odc. 7 Benedykt Chmielowski | Radio Katowice
2020-07-22 19:40:14

Benedykt Chmielowski - twórca jednej z pierwszych polskich encyklopedii, która do dziś jest obiektem zarówno zachwytów jak i szyderczej krytyki. Urodził się w 1700 roku w Łucku, zmarł w w 1763 w Firlejowie. Był polskim księdzem katolickim i pisarzem dewocyjnym. Wspomniana encyklopedia nosi tytuł "Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scjencji pełna". Dziełem pisarza był również niezwykle popularny modlitewnik "Bieg roku całego".
Benedykt Chmielowski - twórca jednej z pierwszych polskich encyklopedii, która do dziś jest obiektem zarówno zachwytów jak i szyderczej krytyki. Urodził się w 1700 roku w Łucku, zmarł w w 1763 w Firlejowie. Był polskim księdzem katolickim i pisarzem dewocyjnym. Wspomniana encyklopedia nosi tytuł "Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scjencji pełna". Dziełem pisarza był również niezwykle popularny modlitewnik "Bieg roku całego".

Poczet pisarzy polskich. Odc. 6 Jakub Wujek | Radio Katowice
2020-07-15 18:35:10

Jakub Wujek - kolejna ciekawa postać świata literatury, której zawdzięczamy między innymi przekład Biblii. Urodzony w 1541 w Wągrowcu. Zmarł w 1597 w Krakowie. Jezuita, rektor kolegium jezuickiego w Poznaniu. Niezwykle pracowity i uzdolniony językowo. W roku 1584 władze zakonu jezuitów zleciły mu przełożenie Pisma Świętego. Podstawą przekładu był łaciński przekład przypisywany św. Hieronimowi. Zapraszają prof. Ryszard Koziołek i Ewa Niewiadomska.
Jakub Wujek - kolejna ciekawa postać świata literatury, której zawdzięczamy między innymi przekład Biblii. Urodzony w 1541 w Wągrowcu. Zmarł w 1597 w Krakowie. Jezuita, rektor kolegium jezuickiego w Poznaniu. Niezwykle pracowity i uzdolniony językowo. W roku 1584 władze zakonu jezuitów zleciły mu przełożenie Pisma Świętego. Podstawą przekładu był łaciński przekład przypisywany św. Hieronimowi. Zapraszają prof. Ryszard Koziołek i Ewa Niewiadomska.

Poczet pisarzy polskich. Odc. 5 Jan Chryzostom Pasek | Radio Katowice
2020-04-25 14:55:03

Jan Chryzostom Pasek - jedna z barwniejszych postaci polskiej literatury. Pochodził ze szlachty. Wykształcenie zdobył w kolegium jezuickim w Rawie Mazowieckiej. Prowadził barwne i awanturnicze życie. Jego "Pamiętniki" są niezwykle barwnym zapisem polskiej obyczajowości XVII wieku. Stały się inspiracją dla wielkich twórców literatury, wśród których byli miedzy innymi :Mickiewicz, Słowacki i Sienkiewicz.
Jan Chryzostom Pasek - jedna z barwniejszych postaci polskiej literatury. Pochodził ze szlachty. Wykształcenie zdobył w kolegium jezuickim w Rawie Mazowieckiej. Prowadził barwne i awanturnicze życie. Jego "Pamiętniki" są niezwykle barwnym zapisem polskiej obyczajowości XVII wieku. Stały się inspiracją dla wielkich twórców literatury, wśród których byli miedzy innymi :Mickiewicz, Słowacki i Sienkiewicz.

Poczet pisarzy polskich. Odc. 4 Mikołaj Sęp Szarzyński | Radio Katowice
2020-04-23 13:53:00

Mikołaj Sęp Szarzyński - uważany za najwybitniejszego, obok Jana Kochanowskiego, twórcę literatury staropolskiej. Pisał po polsku i po łacinie. Był autorem sonetów, pieśni, liryków patriotycznych i erotyków. W swojej poezji próbował przestudiować człowieka jako całość - jego duchowość i cielesność.
Mikołaj Sęp Szarzyński - uważany za najwybitniejszego, obok Jana Kochanowskiego, twórcę literatury staropolskiej. Pisał po polsku i po łacinie. Był autorem sonetów, pieśni, liryków patriotycznych i erotyków. W swojej poezji próbował przestudiować człowieka jako całość - jego duchowość i cielesność.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie