Psychologia komunikacji - z Gerhardem Ohrbandem

OBECNIE NAGRYWAM NOWE ODCINKI. Wrócę najpóźniej 10 sierpnia. Przepraszam za niedogodności! Jesteś specjalistą ds. sprzedaży, ekspertem od marketingu, czy po prostu zwykłym człowiekiem zainteresowanym poprawą komunikacji w mniej niż trzy minuty tygodniowo? Jestem psychologiem (mgr Uniwersytetu w Hamburgu) i nauczycielem języka z Hamburga/Niemcy. W tym podkaście omówimy wszystkie obszary komunikacji międzyludzkiej. W dłuższej perspektywie skupimy się na komunikacji międzykulturowej i dwujęzycznej, a także na radzeniu sobie z trudnymi ludźmi – w pracy iw domu.

Kategorie:
Nauka Nauki społeczne

Odcinki od najnowszych:

Ekspresyjne pisanie
2021-09-20 08:23:11

7 Expressive writing Recommended literature: James W. Pennebaker , John E. Evans (2014). Expressive Writing: Words that     Heal .    Idyll Arbor. Stefanie P. Spera, Eric D. Buhrfeind and James W. Pennebaker (1994). Expressive Writing and Coping with Job Loss. The Academy of Management Journal, 37, 287–322. Gerhard J. Ohrband Psychologist, author and consultant from Hamburg /Germany (*1979). Married, two sons. MA in psychology from the University of Hamburg. More than 14 years of experience teaching psychology as well as a consultant for UNICEF, Terre des Hommes, IOM, the EU and private companies. Speaks 21 languages. Contact gerhard.j.ohrband@gmail.com https://thegomethod.org/ On Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gerhard-j%C3%B6rg-ohrband-22525147/ Twitter: https://twitter.com/JOhrband If you want to save time in learning a foreign language without a teacher, please check out my book “The GO Method” on Amazon.

Zagrożenie stereotypami
2021-09-13 05:00:00

6 Stereotype threat Recommended literature for this episode: Shih, M. , Pittinsky, T.L.M. and Ambady, N. (1999). Stereotype Susceptibility: Identity, Salience and Shifts in Quantitative Performance. Psychological Science, 10 (1), 80–83. Steele, C.M ., Aronson J. (1995). Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans.   Journal of Personality and Social Psychology, 69 (5), 797–811. Steele, C.M . (1997). A threat in the air: How stereotypes shape intellectual identity and performance. American Psychologist , 52 (6), 613–629. Gerhard J. Ohrband Psychologist, author and consultant from Hamburg /Germany (*1979). Married, two sons. MA in psychology from the University of Hamburg. More than 14 years of experience teaching psychology as well as a consultant for UNICEF, Terre des Hommes, IOM, the EU and private companies. Speaks 21 languages. Contact gerhard.j.ohrband@gmail.com https://thegomethod.org/ On Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gerhard-j%C3%B6rg-ohrband-22525147/ Twitter: https://twitter.com/JOhrband If you want to save time in learning a foreign language without a teacher, please check out my book “The GO Method” on Amazon.

Czułość odrzucenia
2021-09-06 05:00:00

5 Rejection sensitivity Recommended literature: Downey, Geraldine , & Feldman, Scott I. (1994). Implications of rejection sensitivity for intimate relationships. Journal of Personality and Social Psychology, nr. 70, pp. 1327-1343. Gerhard J. Ohrband Psychologist, author and consultant from Hamburg /Germany (*1979). Married, two sons. MA in psychology from the University of Hamburg. More than 14 years of experience teaching psychology as well as a consultant for UNICEF, Terre des Hommes, IOM, the EU and private companies. Speaks 21 languages. Contact gerhard.j.ohrband@gmail.com https://thegomethod.org/ On Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gerhard-j%C3%B6rg-ohrband-22525147/ Twitter: https://twitter.com/JOhrband If you want to save time in learning a foreign language without a teacher, please check out my book “The GO Method” on Amazon.

Teoria Carol Dweck
2021-08-30 05:00:00

4 Recommended literature: Dweck, C. S. (1999). Self-theories: Their role in motivation, personality and development . Philadelphia: Psychology Press. Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York: Random House. Hong, Ying-yi , Chiu, Chi-yue , Dweck, Carol S. , Lin, Derrick M.-S. , Wan, Wendy (1999). Implicit theories, attributions, and coping: A meaning system approach. Journal of Personality and Social Psychology nr. 77 , pp. 588-599. Wood, Robert and Bandura, Albert (1989). Impact of conceptions of ability on self-regulatory mechanisms and complex decision making. Journal of Personality and Social Psychology nr. 56, pp. 407-415. Gerhard J. Ohrband Psychologist, author and consultant from Hamburg /Germany (*1979). Married, two sons. MA in psychology from the University of Hamburg. More than 14 years of experience teaching psychology as well as a consultant for UNICEF, Terre des Hommes, IOM, the EU and private companies. Speaks 21 languages. Contact gerhard.j.ohrband@gmail.com https://thegomethod.org/ On Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gerhard-j%C3%B6rg-ohrband-22525147/ Twitter: https://twitter.com/JOhrband If you want to save time in learning a foreign language without a teacher, please check out my book “The GO Method” on Amazon.

Gaslighting
2021-08-23 06:00:00

3 Recommended literature: Patricia Evans “Victory over verbal abuse”, “Controlling people”, “The verbally abusive relationship” Recommended podcast: https://www.mentalhealthnewsradionetwork.com/our-shows/save-your-sanity/ Gerhard J. Ohrband Psychologist, author and consultant from Hamburg /Germany (*1979). Married, two sons. MA in psychology from the University of Hamburg. More than 14 years of experience teaching psychology as well as a consultant for UNICEF, Terre des Hommes, IOM, the EU and private companies. Speaks 21 languages. Contact gerhard.j.ohrband@gmail.com https://thegomethod.org/ On Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gerhard-j%C3%B6rg-ohrband-22525147/ Twitter: https://twitter.com/JOhrband If you want to save time in learning a foreign language without a teacher, please check out my book “The GO Method” on Amazon.

Czy masz cztery uszy?
2021-08-16 06:00:00

2 Recommended literature: Friedemann Schulz von Thun “Miteinander reden 1: Störungen und Klärungen: Allgemeine Psychologie der Kommunikation“ Gerhard J. Ohrband Psychologist, author and consultant from Hamburg /Germany (*1979). Married, two sons. MA in psychology from the University of Hamburg. More than 14 years of experience teaching psychology as well as a consultant for UNICEF, Terre des Hommes, IOM, the EU and private companies. Speaks 21 languages. Contact gerhard.j.ohrband@gmail.com https://thegomethod.org/ On Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gerhard-j%C3%B6rg-ohrband-22525147/ Twitter: https://twitter.com/JOhrband If you want to save time in learning a foreign language without a teacher, please check out my book “The GO Method” on Amazon.

Witamy w Psychologii Komunikacji
2021-08-09 06:14:54

1 Gerhard J. Ohrband Psychologist, author and consultant from Hamburg /Germany (*1979). Married, two sons. MA in psychology from the University of Hamburg. More than 14 years of experience teaching psychology as well as a consultant for UNICEF, Terre des Hommes, IOM, the EU and private companies. Speaks 21 languages. Contact gerhard.j.ohrband@gmail.com https://thegomethod.org/ On Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gerhard-j%C3%B6rg-ohrband-22525147/ Twitter: https://twitter.com/JOhrband If you want to save time in learning a foreign language without a teacher, please check out my book “The GO Method” on Amazon.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie