W poszukiwaniu Słowa

Zapraszamy na codzienne rozważania Słowa Bożego z ewangelicko-augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.


Odcinki od najnowszych:

Poranek ze Słowem na 27 listopada 2021
2021-11-26 21:22:24

Okaż cudowną łaskę swoją, Zbawco tych, którzy szukają schronienia w prawicy twojej przed wrogami swymi! Ps 17,7 Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 1 Tes 5,23

Poranek ze Słowem na 26 listopada 2021
2021-11-25 23:14:35

Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko? (Ps 94,9); Wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. (Mt 6,8)

Poranek ze Słowem na 25 listopada 2021
2021-11-25 00:01:26

U Ciebie przecież sierota znajdzie zmiłowanie. (Oz 14,4); Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. (Ef 2,19)

Poranek ze Słowem na 24 listopada 2021
2021-11-23 22:25:11

Niechaj nie będzie wśród was korzenia, wydającego truciznę i piołun. (5 Mż 29,17); Paweł pisze: Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy. (1 Tes 3,12)

Poranek ze Słowem na 23 listopada 2021
2021-11-22 21:18:05

Nie bój się, Syjonie! Niech nie opadają twoje ręce! Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, On zbawi! (So 3,16-17); Uczniowie wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu. (J 21,3-4)

Poranek ze Słowem na 22 listopada 2021
2021-11-21 17:53:13

Oto są na górach nogi zwiastuna, ogłaszającego radosną wieść o pokoju. (Na 2,1); Bóg nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. (2 Kor 5,18)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie