W poszukiwaniu Słowa

Zapraszamy na codzienne rozważania Słowa Bożego z ewangelicko-augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.


Odcinki od najnowszych:

Poranek ze Słowem na 10 grudnia 2022
2022-12-09 21:58:49

Jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną – mówi Pan – tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. Iz 66,22 Wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios. Mt 8,11
Jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną – mówi Pan – tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. Iz 66,22 Wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios. Mt 8,11

Poranek ze Słowem na 9 grudnia 2022
2022-12-08 21:00:19

On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Iz 53,4 Pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Hbr 12,3
On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Iz 53,4 Pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Hbr 12,3

Poranek ze Słowem na 8 grudnia 2022
2022-12-07 18:45:00

Każdy mężczyzna i każda kobieta z Izraela, których pobudziło serce, (…) przynosili dobrowolne dary dla Pana. 2 Mż 35,29 Wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. 1 P 2,5
Każdy mężczyzna i każda kobieta z Izraela, których pobudziło serce, (…) przynosili dobrowolne dary dla Pana. 2 Mż 35,29 Wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. 1 P 2,5

Poranek ze Słowem na 7 grudnia 2022
2022-12-06 22:15:36

Biada tym, którzy (…) uniewinniają winowajcę za łapówkę, a niewinnym odmawiają sprawiedliwości. Iz 5,22.23 Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Flp 4,8
Biada tym, którzy (…) uniewinniają winowajcę za łapówkę, a niewinnym odmawiają sprawiedliwości. Iz 5,22.23 Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Flp 4,8

Poranek ze Słowem na 6 grudnia 2022
2022-12-05 22:58:16

Już nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. Iz 60,18 Oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. 2 P 3,13
Już nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. Iz 60,18 Oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. 2 P 3,13

Poranek ze Słowem na 5 grudnia 2022
2022-12-04 19:32:39

Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch twój prowadzi mnie po równej ziemi! Ps 143,10 Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Ga 5,22-23
Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch twój prowadzi mnie po równej ziemi! Ps 143,10 Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Ga 5,22-23

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 4 grudnia 2022
2022-12-04 14:19:46

Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego rozważania z porannego nabożeństwa w drugą niedzielę w Adwencie. Podstawą rozważania jest fragment z Pieśni nad Pieśniami (Pnp 2,8-13), a prowadzi je ks. Piotr Gaś.
Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego rozważania z porannego nabożeństwa w drugą niedzielę w Adwencie. Podstawą rozważania jest fragment z Pieśni nad Pieśniami (Pnp 2,8-13), a prowadzi je ks. Piotr Gaś.

Poranek ze Słowem na 3 grudnia 2022 r.
2022-12-03 07:19:25

Pan spojrzał z nieba na ziemię, aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć. Ps 102,20-21 Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. J 8,36
Pan spojrzał z nieba na ziemię, aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć. Ps 102,20-21 Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. J 8,36

Poranek ze Słowem na 2 grudnia 2022 r.
2022-12-02 07:28:48

Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha! 4 Mż 11,29 Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. 1 Tes 5,19-21
Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha! 4 Mż 11,29 Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. 1 Tes 5,19-21

Poranek ze Słowem na 1 grudnia 2022 r.
2022-12-01 07:04:54

Jakub powiedział: Pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mię wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. 1 Mż 35,3 [Dziękujcie] zawsze za wszystko Bogu i Ojcu. Ef 5,20
Jakub powiedział: Pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mię wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. 1 Mż 35,3 [Dziękujcie] zawsze za wszystko Bogu i Ojcu. Ef 5,20

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie