W poszukiwaniu Słowa

Zapraszamy na cotygodniowe rozważania Słowa Bożego z Ewangelicko-Augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.


Odcinki od najnowszych:

Poranek ze Słowem na 25 czerwca 2021
2021-06-25 00:38:05

Wierność Boga jest tarczą i puklerzem. Ps 91,4 Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. J 8,31-32

Poranek ze Słowem na 24 czerwca 2021
2021-06-23 23:49:45

Mojżesz rzekł: Jeżeli znalazłem łaskę w oczach twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas. 2 Mż 34,9 Zachariasz powiedział: Ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi jego, aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. Łk 1,76-77

Poranek ze Słowem na 23 czerwca 2021
2021-06-22 22:17:46

Błogosławić cię będę, póki życia mego, w imieniu twoim podnosić będę ręce moje. Ps 63,5 Z radością [dziękujcie] Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Kol 1,11-12

Poranek ze Słowem na 22 czerwca 2021
2021-06-21 20:23:18

Dni człowieka są jak trawa: tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma (…). Lecz łaska Pana od wieków na wieki. Ps 103,15-17 Dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Rz 5,2

Poranek ze Słowem na 21 czerwca 2021
2021-06-20 22:43:30

Będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Iz 12,3 Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Mt 11,28

Rozważanie z nabożeństwa z 20 czerwca 2021 (3. Niedziela po Trójcy Św.)
2021-06-20 12:45:04

Niedziela, 20 czerwca 2021 (3. Niedziela po Trójcy Św.) Hasło tygodnia: Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. (Łk 19, 10) Psalm tygodnia: Ps 103, 1-13 Pieśń tygodnia: Jezus grzesznych przyjąć chce (637) Czytania: Mi 7, 18-20 1 Tm 1, 12-17 Kazanie: Łk 15, 1-10 Pieśni wybrane na dzisiejsze nabożeństwo: 475, 1-6 (Dzięki za ten dzisiejszy ranek) Introit 58/II 637, 1.3.7 (Jezus grzesznych przyjąć chce) 595, 1-3 (Głoście radośnie wszyscy wraz) 404, 1-3 (Zbawicielu, na Twój głos) 311, 1-3 (Pobłogosław, Panie)

Poranek ze Słowem na 19 czerwca 2021
2021-06-18 22:03:22

Biada tym, którzy leżąc na swych łożach, obmyślają zbrodnię i knują zło, a gdy świta poranek, popełniają je, gdyż jest to w ich mocy. Mi 2,1 Jezus mówi: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. Mt 20,25-26

Poranek ze Słowem na 18 czerwca 2021
2021-06-17 22:49:16

Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo ludzka pomoc jest niczym. Ps 60,13 Wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. 2 Tes 3,3

Poranek ze Słowem na 17 czerwca 2021
2021-06-16 23:11:02

Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę twoich rąk. 5 Mż 28,12 [Zakosztowaliście], iż dobrotliwy jest Pan. 1 P 2,3

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie