W poszukiwaniu Słowa

Zapraszamy na codzienne rozważania Słowa Bożego z ewangelicko-augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.


Odcinki od najnowszych:

Poranek ze Słowem na 28 listopada 2023
2023-11-27 22:06:00

Poznanie Twoich słów oświeca, daje mądrość prostym ludziom. Ps 119,130 (BE) Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Ef 5,8
Poznanie Twoich słów oświeca, daje mądrość prostym ludziom. Ps 119,130 (BE) Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Ef 5,8

Poranek ze Słowem na 27 listopada 2023
2023-11-27 07:19:14

Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich. Za 7,10 Wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Ef 4,20
Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich. Za 7,10 Wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Ef 4,20

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 26 listopada 2023
2023-11-26 15:12:04

Zapraszamy do wysłuchania rozważania z dzisiejszego nabożeństwa w Niedzielę Wieczności. Podstawą rozważania jest fragment z Drugiego Listu Piotra (2 P 3,8-13), a prowadzi je ks. Piotr Gaś.
Zapraszamy do wysłuchania rozważania z dzisiejszego nabożeństwa w Niedzielę Wieczności. Podstawą rozważania jest fragment z Drugiego Listu Piotra (2 P 3,8-13), a prowadzi je ks. Piotr Gaś.

Poranek ze Słowem na 25 listopada 2023 r.
2023-11-24 18:14:27

Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. 2 Mż 24,7 Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jk 1,22
Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. 2 Mż 24,7 Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jk 1,22

Poranek ze Słowem na 24 listopada 2023 r.
2023-11-23 21:01:11

Ja powiem: Moim jest ludem, a ona odpowie: Pan jest moim Bogiem. Za 13,9 Będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich. Obj 21,3-4
Ja powiem: Moim jest ludem, a ona odpowie: Pan jest moim Bogiem. Za 13,9 Będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich. Obj 21,3-4

Poranek ze Słowem na 23 listopada 2023 r.
2023-11-22 19:54:45

Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są ci tajne. Ps 69,6 W Chrystusie mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego. Ef 1,7
Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są ci tajne. Ps 69,6 W Chrystusie mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego. Ef 1,7

Poranek ze Słowem na 22 listopada 2023 r.
2023-11-22 00:48:11

Jak mógłby człowiek mieć słuszność w obliczu Boga? Jeśli zechce się z nim spierać, nie znajdzie odpowiedzi ani na jedną rzecz z tysiąca. Hi 9,2-3 Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Łk 15,18
Jak mógłby człowiek mieć słuszność w obliczu Boga? Jeśli zechce się z nim spierać, nie znajdzie odpowiedzi ani na jedną rzecz z tysiąca. Hi 9,2-3 Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Łk 15,18

Poranek ze Słowem na 21 listopada 2023 r.
2023-11-21 07:06:53

Aż dotąd pomagał nam Pan. 1 Sm 7,12 Paweł powiedział: Ponieważ (…) opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo. Dz 26,22
Aż dotąd pomagał nam Pan. 1 Sm 7,12 Paweł powiedział: Ponieważ (…) opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo. Dz 26,22

Poranek ze Słowem na 20 listopada 2023
2023-11-20 07:37:13

Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze, zmiłuj się nad sługami swymi! Ps 90,13 Jezus mówi: Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. J 14,3
Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze, zmiłuj się nad sługami swymi! Ps 90,13 Jezus mówi: Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. J 14,3

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 19 listopada 2023
2023-11-19 12:48:57

Wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana Zastępów. Ml 2,7 Bądźcie zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. 1 P 3,15
Wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana Zastępów. Ml 2,7 Bądźcie zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. 1 P 3,15

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie