Rozmowy niekontrolowane | Radio Katowice

Cykl rozmów Wojciecha Jerzego Poczachowskiego, publicysty i historyka z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją, historykiem i historykiem sztuki XIX i XX wieku, profesorem nauk humanistycznych, byłym rektorem Uniwersytetu Opolskiego. To rozmowy na temat odzyskania przez Polskę niepodległości (przyczyn jej utraty i dróg do niepodległości) a także omawianie procesu ostatecznego kształtowania się II RP, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu trzech Powstań Śląskich, plebiscytu, a także dorobku polskiej państwowości na Górnym Śląsku. Dodatkowo w rozmowach poruszane są kwestie kształtowania systemów totalitarnych, przyczyn wybuchu II wojny światowej, napaści hitlerowskich Niemiec i agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 z uwzględnieniem wydarzeń na terenie Górnego Śląska oraz tworzenia pierwszych organizacji podziemnych w Zagłębiu Dąbrowskim.

Kategorie:
Historia

Odcinki od najnowszych:

Rozmowy niekontrolowane Odc. 17 | Radio Katowice
2020-07-04 18:45:02

Druga Rzeczpospolita zaczęłą silnie rozwijać gospodarkę. Reformy Władysława Grabskiego rozpoczęły kolejne działania. Następnie powstał port w w Gdyni, rozbudowano Centralny Okręg Przemysłowy, rozwijano Górny Sląsk.. Jakie były osiągniecia tego okresu? O tym rozważają prof. Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Poczachowski.
Druga Rzeczpospolita zaczęłą silnie rozwijać gospodarkę. Reformy Władysława Grabskiego rozpoczęły kolejne działania. Następnie powstał port w w Gdyni, rozbudowano Centralny Okręg Przemysłowy, rozwijano Górny Sląsk.. Jakie były osiągniecia tego okresu? O tym rozważają prof. Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Poczachowski.

Rozmowy niekontrolowane Odc. 16 | Radio Katowice
2020-06-27 18:30:11

Jest rok 1919. Nowy ład w Europie i okres wielkiego zamętu w Niemczech. Na tym fermencie społecznym, który po wojnie pojawił się w Niemczech próbowali wygrać komuniści. Berlin wrzał. Czy podobne nastroje były na ówczesnym Górnym Śląsku? Jak w takiej sytuacji zachowywali się Anglicy i Francuzi? Jak doszło do wybuchu I Powstania Śląskiego? O tym rozważają profesor Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Poczachowski.
Jest rok 1919. Nowy ład w Europie i okres wielkiego zamętu w Niemczech. Na tym fermencie społecznym, który po wojnie pojawił się w Niemczech próbowali wygrać komuniści. Berlin wrzał. Czy podobne nastroje były na ówczesnym Górnym Śląsku? Jak w takiej sytuacji zachowywali się Anglicy i Francuzi? Jak doszło do wybuchu I Powstania Śląskiego? O tym rozważają profesor Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Poczachowski.

Rozmowy niekontrolowane Odc. 15 | Radio Katowice
2020-06-20 18:40:06

Polska w dwudziestoleciu międzywojennym odzyskiwała swoje miejsce na mapie Europy. Po pierwszych latach niepodległości i reformach Władysława Grabskiego pomimo rozwoju sytuacja w kraju po 1924 roku nie była stabilna. Zaniepokoiło to Marszałka Józefa Piłsudskiego. O podłożu przewrotu majowego w 1925 roku rozważają prof. Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Poczachowski.
Polska w dwudziestoleciu międzywojennym odzyskiwała swoje miejsce na mapie Europy. Po pierwszych latach niepodległości i reformach Władysława Grabskiego pomimo rozwoju sytuacja w kraju po 1924 roku nie była stabilna. Zaniepokoiło to Marszałka Józefa Piłsudskiego. O podłożu przewrotu majowego w 1925 roku rozważają prof. Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Poczachowski.

Rozmowy niekontrolowane Odc. 14 | Radio Katowice
2020-06-13 18:55:16

Druga Rzeczpospolita to nie tylko wojsko, polityka, gospodarka ale rówinież rzecz niebagatelna, rzecz tworzaca silną polską tożsamość czyli kultura. Jak wygladałą odbudowa polskiej działalności kulturalne? Jak wygladały działania w dziedzinie kultury w wielonarodowym społeczeństwie? O tych zagadnieniach rozważają prof. Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Poczachowski.
Druga Rzeczpospolita to nie tylko wojsko, polityka, gospodarka ale rówinież rzecz niebagatelna, rzecz tworzaca silną polską tożsamość czyli kultura. Jak wygladałą odbudowa polskiej działalności kulturalne? Jak wygladały działania w dziedzinie kultury w wielonarodowym społeczeństwie? O tych zagadnieniach rozważają prof. Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Poczachowski.

Rozmowy niekontrolowane Odc. 13 | Radio Katowice
2020-06-06 18:35:14

Tuż przed wybuchem II wojny Światowej Druga Rzeczpospolita Polska znajduje się w najbardziej dramatycznej sytuacji w swojej młodej historii. Z jednej strony zagrożenie ze strony Sowietów, z drugiej ze strony III Rzeszy Niemieckiej. Dodatkowo Polska jest niezbyt „kochana” przez swoich sojuszników z Zachodu – Wielką Brytanię i Francję. Byliśmy de facto osamotnieni… Rozważają prof. Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Poczachowski
Tuż przed wybuchem II wojny Światowej Druga Rzeczpospolita Polska znajduje się w najbardziej dramatycznej sytuacji w swojej młodej historii. Z jednej strony zagrożenie ze strony Sowietów, z drugiej ze strony III Rzeszy Niemieckiej. Dodatkowo Polska jest niezbyt „kochana” przez swoich sojuszników z Zachodu – Wielką Brytanię i Francję. Byliśmy de facto osamotnieni… Rozważają prof. Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Poczachowski

Rozmowy niekontrolowane Odc. 12 | Radio Katowice
2020-06-02 11:48:39

W latach trzydziestych XX wieku Polska armia się modernizowała. Jednak ta modernizacja była obliczona na rok 1945 wtedy planowano jej zakończenie. Z oczywistych względów nie udało się tego zrealizować. W polityce międzynarodowej jednocześnie do tego procesu pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku pojawiła się retoryka wojenna. I to nie tylko w Europie ale też w Azji… O tym rozważają profesor Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Pocachowski.
W latach trzydziestych XX wieku Polska armia się modernizowała. Jednak ta modernizacja była obliczona na rok 1945 wtedy planowano jej zakończenie. Z oczywistych względów nie udało się tego zrealizować. W polityce międzynarodowej jednocześnie do tego procesu pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku pojawiła się retoryka wojenna. I to nie tylko w Europie ale też w Azji… O tym rozważają profesor Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Pocachowski.

Rozmowy niekontrolowane Odc. 11 | Radio Katowice
2020-05-23 19:10:17

Nietypowo zaczynamy od muzyki… Ta smutna pieśń stanowi wprowadzenie do dyskusji o tym ile cennych osób pochłonęła wojna rozpoczęta we wrześniu 1939 roku. Szczególnie, że w owym czasie Rzeczpospolita Polska była bardzo dobrze rozwijającym się państwem zarówno pod względem gospodarczym jak i militarnym. Wybuch wojny zastał wojsko polskie w momencie przezbrajania i modernizacji. Wybór takiego momentu na atak nie był przypadkowy. O tym rozważają profesor Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Pocachowski.
Nietypowo zaczynamy od muzyki… Ta smutna pieśń stanowi wprowadzenie do dyskusji o tym ile cennych osób pochłonęła wojna rozpoczęta we wrześniu 1939 roku. Szczególnie, że w owym czasie Rzeczpospolita Polska była bardzo dobrze rozwijającym się państwem zarówno pod względem gospodarczym jak i militarnym. Wybuch wojny zastał wojsko polskie w momencie przezbrajania i modernizacji. Wybór takiego momentu na atak nie był przypadkowy. O tym rozważają profesor Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Pocachowski.

Rozmowy niekontrolowane Odc. 10 | Radio Katowice
2020-05-16 18:15:12

Jesteśmy w przededniu wybuchu Drugiej Wojny Światowej i napaści Hitlera oraz sowieckiej agresji na Polskę. 17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. O tym jak wyglądała Polska po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i jak wyglądała polska armia przed wybuchem wojny rozważają prof. Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Poczachowski.
Jesteśmy w przededniu wybuchu Drugiej Wojny Światowej i napaści Hitlera oraz sowieckiej agresji na Polskę. 17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.
O tym jak wyglądała Polska po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i jak wyglądała polska armia przed wybuchem wojny rozważają prof. Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Poczachowski.

Rozmowy niekontrolowane Odc. 9 | Radio Katowice
2020-05-09 18:15:14

Druga polowa lat trzydziestych to okres dynamicznego wzrostu polskiej gospodarki. Polska zaczyna stabilizować się tez politycznie. Jednak na forum międzynarodowym sprawy przybierają niekorzystny obrót. Porozumienie Stalina z Hitlerem, wojna w Hiszpanii. Polska stawał asie obok Francji i Wielkiej Brytanii wyspą, którą zaczynają otaczać niebezpiecznie wzburzone wody. Dochodzi do tzw. anschlussu, czyli przyłączenia Austrii do Niemiec. Gdzie jest geneza tej sytuacji? O tym rozważają prof. Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Poczachowski.
Druga polowa lat trzydziestych to okres dynamicznego wzrostu polskiej gospodarki. Polska zaczyna stabilizować się tez politycznie. Jednak na forum międzynarodowym sprawy przybierają niekorzystny obrót. Porozumienie Stalina z Hitlerem, wojna w Hiszpanii. Polska stawał asie obok Francji i Wielkiej Brytanii wyspą, którą zaczynają otaczać niebezpiecznie wzburzone wody. Dochodzi do tzw. anschlussu, czyli przyłączenia Austrii do Niemiec. Gdzie jest geneza tej sytuacji? O tym rozważają prof. Zygmunt Woźniczka i Wojciech Jerzy Poczachowski.

Rozmowy niekontrolowane Odc. 8 | Radio Katowice
2020-04-27 23:45:17

Jak wygladał okres pomiedzy końcem Pierwszej Wojny Światowej a wybuchem Drugiej Wojny Światowej? Jak ruch komunistyczny rozprzestrzeniał sie po ówczesnej Europie? Co Hiszpania zawdzięcza genarałowi Franco? Dlaczego Stalin i Hitler chcieli znaleźć się w Hiszpanii? Rozważaja profesor Zygmunt Woźniczka i Wjciech Jerzy Poczachowski.
Jak wygladał okres pomiedzy końcem Pierwszej Wojny Światowej a wybuchem Drugiej Wojny Światowej? Jak ruch komunistyczny rozprzestrzeniał sie po ówczesnej Europie? Co Hiszpania zawdzięcza genarałowi Franco? Dlaczego Stalin i Hitler chcieli znaleźć się w Hiszpanii? Rozważaja profesor Zygmunt Woźniczka i Wjciech Jerzy Poczachowski.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie