SalveNET w podcastach

Prezentujemy wybrane serie SalveNET przeniesione do formatu podcastów. Dzięki temu w każdych warunkach będziesz mógł sięgnąć po interesujące treści naszego kanału!


Odcinki od najnowszych:

Co w liturgii oznaczają kolory? - Tajemnice Liturgii #14
2022-02-21 13:47:31

Co oznaczają kolory szat liturgicznych? Po co podczas liturgii pojawiają się różne kolory? Zielony, biały, czerwony, fioletowy, różowy - skąd ta mnogość? Świat liturgii to także świat zewnętrznych znaków, które pojawiają się nieprzypadkowo, które wyrażają konkretną treść i które mają nam pomóc w przeżywaniu liturgii. Takim znakiem są również kolory, występujące w liturgii. Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.

Co oznaczają kolory szat liturgicznych? Po co podczas liturgii pojawiają się różne kolory? Zielony, biały, czerwony, fioletowy, różowy - skąd ta mnogość?

Świat liturgii to także świat zewnętrznych znaków, które pojawiają się nieprzypadkowo, które wyrażają konkretną treść i które mają nam pomóc w przeżywaniu liturgii. Takim znakiem są również kolory, występujące w liturgii.

Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.


Jak wygląda rok liturgiczny? - Tajemnice Liturgii #13
2022-02-21 13:44:09

Jak wygląda rok liturgiczny? Na jakie okresy dzielimy czas w Kościele? Po co nam święta, uroczystości i wspomnienia? Uporządkowany czas w liturgii Kościoła nazywamy rokiem liturgicznym. W odróżnieniu od roku kalendarzowego, który - tak jak wiemy - rozpoczyna się 1 stycznia i oznacza zawsze jakiś nowy etap, a jednocześnie zakończenie minionego roku, w naszej pobożności chrześcijańskiej, w liturgii rzymskiej, punktem, który rozpoczyna nowy rok liturgiczny, jest Pierwsza Niedziela Adwentu. Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.

Jak wygląda rok liturgiczny? Na jakie okresy dzielimy czas w Kościele? Po co nam święta, uroczystości i wspomnienia?

Uporządkowany czas w liturgii Kościoła nazywamy rokiem liturgicznym. W odróżnieniu od roku kalendarzowego, który - tak jak wiemy - rozpoczyna się 1 stycznia i oznacza zawsze jakiś nowy etap, a jednocześnie zakończenie minionego roku, w naszej pobożności chrześcijańskiej, w liturgii rzymskiej, punktem, który rozpoczyna nowy rok liturgiczny, jest Pierwsza Niedziela Adwentu.

Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.

Co o liturgii mówi historia? - Tajemnice Liturgii #12
2022-02-21 13:41:56

Co o liturgii mówi nam jej historia? Jak będzie wyglądała liturgia w przyszłości? W jaki sposób rozwija się forma liturgii? Historia liturgii jest dla nas doświadczeniem bardzo cennym, które pozwala nam też zrozumieć, że w Kościele - jeśli chodzi o liturgię - mamy do czynienia z żywą tradycją, która się kształtuje, która też podlega określonym zmianom w danych epokach. Nie wiem, jak konkretnie będzie wyglądała liturgia za sto, za dwieście lat. My jako wspólnota przeżywamy ją w konkretnym momencie. Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.

Co o liturgii mówi nam jej historia? Jak będzie wyglądała liturgia w przyszłości? W jaki sposób rozwija się forma liturgii?

Historia liturgii jest dla nas doświadczeniem bardzo cennym, które pozwala nam też zrozumieć, że w Kościele - jeśli chodzi o liturgię - mamy do czynienia z żywą tradycją, która się kształtuje, która też podlega określonym zmianom w danych epokach. Nie wiem, jak konkretnie będzie wyglądała liturgia za sto, za dwieście lat. My jako wspólnota przeżywamy ją w konkretnym momencie.

Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.

Jak przyjmować komunię świętą? - Tajemnice Liturgii #11
2022-02-21 13:37:56

Jaki gest wykonać podczas przyjmowania komunii świętej? Jak komunia święta wyglądała w historii? Jeśli liturgia jest czymś, co ma nas jednoczyć - a tak jest i tak być powinno! - to w momencie przyjmowania komunii świętej, która jest obrzędem jednoczącym całą wspólnotę, dyskusje, nieporozumienia, oceny byłby czymś, co zaburza samo rozumienie liturgii i zniekształca obraz tego, co powinno dokonywać się w czasie przyjmowania komunii świętej.   T ajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.

Jaki gest wykonać podczas przyjmowania komunii świętej? Jak komunia święta wyglądała w historii?

Jeśli liturgia jest czymś, co ma nas jednoczyć - a tak jest i tak być powinno! - to w momencie przyjmowania komunii świętej, która jest obrzędem jednoczącym całą wspólnotę, dyskusje, nieporozumienia, oceny byłby czymś, co zaburza samo rozumienie liturgii i zniekształca obraz tego, co powinno dokonywać się w czasie przyjmowania komunii świętej.  

Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.

Co oznaczają nasze gesty? - Tajemnice Liturgii #10
2022-02-21 13:34:33

Co oznaczają nasze gesty? Kiedy pochylić głowę podczas liturgii? W jaki sposób okazać Bogu szacunek? W liturgii jest szereg gestów, które wykonujemy i często nawet nie wiemy, co one oznaczają. Albo też wykonujemy je w sposób mechaniczny, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, nie zwracając większej uwagi na to, czym jest ten gest, po co go wykonujemy. Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.

Co oznaczają nasze gesty? Kiedy pochylić głowę podczas liturgii? W jaki sposób okazać Bogu szacunek?

W liturgii jest szereg gestów, które wykonujemy i często nawet nie wiemy, co one oznaczają. Albo też wykonujemy je w sposób mechaniczny, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, nie zwracając większej uwagi na to, czym jest ten gest, po co go wykonujemy.

Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.

Co dzieje się podczas konsekracji? - Tajemnice Liturgii #09
2022-02-21 13:32:27

Co dzieje się podczas konsekracji chleba i wina? Jaką postawę zachować? Co zrobić, kiedy kapłan podnosi hostię? Czymś jak najbardziej uzasadnionym jest to, aby w trakcie konsekracji patrzeć na przemienionego Chrystusa - patrzeć na hostię, patrzeć na kielich, widzieć w tym Zbawiciela, który przychodzi. To spojrzenie wyraża naszą wiarę, naszą miłość, ale przede wszystkim pomaga nam później uczestniczyć w przyjmowaniu Komunii Świętej. T ajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.

Co dzieje się podczas konsekracji chleba i wina? Jaką postawę zachować? Co zrobić, kiedy kapłan podnosi hostię?

Czymś jak najbardziej uzasadnionym jest to, aby w trakcie konsekracji patrzeć na przemienionego Chrystusa - patrzeć na hostię, patrzeć na kielich, widzieć w tym Zbawiciela, który przychodzi. To spojrzenie wyraża naszą wiarę, naszą miłość, ale przede wszystkim pomaga nam później uczestniczyć w przyjmowaniu Komunii Świętej.

Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.


Co oznaczają postawy podczas liturgii? - Tajemnice Liturgii #08
2022-02-21 13:30:02

Kiedy podczas liturgii powinniśmy stać, siedzieć, klęczeć, czy iść? Co oznaczają poszczególne postawy? Co nasze ciało mówi Panu Bogu? Kiedy człowiek przychodzi na liturgię, kiedy człowiek w tej liturgii uczestniczy, to jest zaangażowana nie tylko jego dusza, ale angażuje się też ciało. A ciało wyraża się poprzez określony język, którym są gesty. W liturgii mamy kilka ważnych postaw. T ajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.  

Kiedy podczas liturgii powinniśmy stać, siedzieć, klęczeć, czy iść? Co oznaczają poszczególne postawy? Co nasze ciało mówi Panu Bogu?

Kiedy człowiek przychodzi na liturgię, kiedy człowiek w tej liturgii uczestniczy, to jest zaangażowana nie tylko jego dusza, ale angażuje się też ciało. A ciało wyraża się poprzez określony język, którym są gesty. W liturgii mamy kilka ważnych postaw.

Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.  

Jak wygląda liturgia słowa? - Tajemnice Liturgii #07
2022-02-21 13:26:17

Kim jest lektor? Psałterzysta? Kto może czytać Ewangelię podczas liturgii słowa? Po co jest homilia?  Lektor to ktoś, kto do tej posługi został odpowiednio przygotowany - nie tylko od strony technicznej związanej z poprawną dykcją i właściwymi zasadami czytania jakiegoś tekstu w zgromadzeniu - to także osoba, która miała otrzymać wiedzę dotyczącą Pisma Świętego. I bardzo ważne, aby lektor czytał ze zrozumieniem, żeby najpierw sam rozumiał Słowo, które przygotowuje, bo to pomoże u odczytać to Słowo tak, aby stało się ono zrozumiałe dla pozostałych uczestników liturgii. Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.

Kim jest lektor? Psałterzysta? Kto może czytać Ewangelię podczas liturgii słowa? Po co jest homilia?

 Lektor to ktoś, kto do tej posługi został odpowiednio przygotowany - nie tylko od strony technicznej związanej z poprawną dykcją i właściwymi zasadami czytania jakiegoś tekstu w zgromadzeniu - to także osoba, która miała otrzymać wiedzę dotyczącą Pisma Świętego. I bardzo ważne, aby lektor czytał ze zrozumieniem, żeby najpierw sam rozumiał Słowo, które przygotowuje, bo to pomoże u odczytać to Słowo tak, aby stało się ono zrozumiałe dla pozostałych uczestników liturgii.

Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik.

Gdzie w liturgii szukać Słowa Bożego? - Tajemnice Liturgii #06
2022-02-21 13:22:20

Co dzieje się podczas liturgii słowa? Dlaczego wygląda ona tak, a nie inaczej? Co oznaczają jej kolejne elementy? Aby rozmieć, co dzieje się w Eucharystii, aby w niej właściwie uczestniczyć, potrzebne jest, aby najpierw usłyszeć słowo, przez które Pan Bóg zwraca się do każdego z nas osobiście, przez które Kościół jednocześnie tłumaczy nam wszystko to, co danego dnia dzieje się każdego dnia w liturgii.   Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik

Co dzieje się podczas liturgii słowa? Dlaczego wygląda ona tak, a nie inaczej? Co oznaczają jej kolejne elementy?

Aby rozmieć, co dzieje się w Eucharystii, aby w niej właściwie uczestniczyć, potrzebne jest, aby najpierw usłyszeć słowo, przez które Pan Bóg zwraca się do każdego z nas osobiście, przez które Kościół jednocześnie tłumaczy nam wszystko to, co danego dnia dzieje się każdego dnia w liturgii.  

Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik

Czym jest liturgia? - Tajemnice Liturgii #05
2022-02-21 13:19:34

Po co w Kościele obrządki liturgiczne, rytuały? Czym jest liturgia?  Kościół sprawuje liturgię, ponieważ jest posłuszny poleceniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Sprawowanie liturgii jest związane z konkretną jej formą, którą tworzy określony rytuał - tłumaczył ks. dr Paweł Cieślik Ryt nie jest czymś co nas ogranicza, ani tym bardziej czymś co nam przeszkadza w kontakcie z Panem Bogiem - dodawał Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik

Po co w Kościele obrządki liturgiczne, rytuały? Czym jest liturgia? 

Kościół sprawuje liturgię, ponieważ jest posłuszny poleceniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Sprawowanie liturgii jest związane z konkretną jej formą, którą tworzy określony rytuał - tłumaczył ks. dr Paweł Cieślik

Ryt nie jest czymś co nas ogranicza, ani tym bardziej czymś co nam przeszkadza w kontakcie z Panem Bogiem - dodawał

Tajemnice Liturgii przedstawia ks. dr Paweł Cieślik

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie