5. Problem zła a nauka

V konferencja popularnonaukowa z cyklu EWOLUCJA a STWORZENIE pod tytułem "Problem zła a nauka"


Odcinki od najnowszych:

DODATEK - Czy możliwy jest świat bez zła - część 4
2022-06-26 18:15:02

Część pt. CZY MOŻLIWY JEST ŚWIAT BEZ ZŁA METAFIZYCZNEGO w ramach wykładu pt. Czy możliwy jest świat bez zła? Tego typu tytułowe pytanie można postawić jeszcze inaczej: czy żyjemy w najlepszym z możliwych światów? Pozytywną odpowiedź na nie przedstawił Leibniz. Także inni filozofowie, naukowcy i teologowie zastanawiali się nad problemem zła, które zwykle dzielono na trzy kategorie: zło moralne, zło fizyczne i zło metafizyczne. Pytanie zatem o zło mogłoby być pytaniem o rozstrzygnięcia etyczne lub religijne, o kwestie natury przyrodniczej oraz o sprawy metafizyczne (tj. filozoficzne). Podczas spotkania, spróbujemy dotknąć tych trzech perspektyw (filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej) w kwestii istnienia świata idealnego, tj. pozbawionego zła. Czy możliwy jest taki świat a jeśli tak, to jakie byłyby konsekwencje jego istnienia? Może jednak z jakichś powodów nie może istnieć świat idealny a jeśli nie może istnieć, to dlaczego? Spróbujemy odpowiedzieć na tego typu pytania z perspektywy filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej.
Część pt. CZY MOŻLIWY JEST ŚWIAT BEZ ZŁA METAFIZYCZNEGO w ramach wykładu pt. Czy możliwy jest świat bez zła?

Tego typu tytułowe pytanie można postawić jeszcze inaczej: czy żyjemy w najlepszym z możliwych światów? Pozytywną odpowiedź na nie przedstawił Leibniz. Także inni filozofowie, naukowcy i teologowie zastanawiali się nad problemem zła, które zwykle dzielono na trzy kategorie: zło moralne, zło fizyczne i zło metafizyczne. Pytanie zatem o zło mogłoby być pytaniem o rozstrzygnięcia etyczne lub religijne, o kwestie natury przyrodniczej oraz o sprawy metafizyczne (tj. filozoficzne).
Podczas spotkania, spróbujemy dotknąć tych trzech perspektyw (filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej) w kwestii istnienia świata idealnego, tj. pozbawionego zła. Czy możliwy jest taki świat a jeśli tak, to jakie byłyby konsekwencje jego istnienia? Może jednak z jakichś powodów nie może istnieć świat idealny a jeśli nie może istnieć, to dlaczego? Spróbujemy odpowiedzieć na tego typu pytania z perspektywy filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej.

DODATEK - Czy możliwy jest świat bez zła - część 3
2022-06-20 22:15:02

Część pt. CZY MOŻLIWY JEST ŚWIAT BEZ ZŁA FIZYCZNEGO w ramach wykładu pt. Czy możliwy jest świat bez zła? Tego typu tytułowe pytanie można postawić jeszcze inaczej: czy żyjemy w najlepszym z możliwych światów? Pozytywną odpowiedź na nie przedstawił Leibniz. Także inni filozofowie, naukowcy i teologowie zastanawiali się nad problemem zła, które zwykle dzielono na trzy kategorie: zło moralne, zło fizyczne i zło metafizyczne. Pytanie zatem o zło mogłoby być pytaniem o rozstrzygnięcia etyczne lub religijne, o kwestie natury przyrodniczej oraz o sprawy metafizyczne (tj. filozoficzne). Podczas spotkania, spróbujemy dotknąć tych trzech perspektyw (filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej) w kwestii istnienia świata idealnego, tj. pozbawionego zła. Czy możliwy jest taki świat a jeśli tak, to jakie byłyby konsekwencje jego istnienia? Może jednak z jakichś powodów nie może istnieć świat idealny a jeśli nie może istnieć, to dlaczego? Spróbujemy odpowiedzieć na tego typu pytania z perspektywy filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej.
Część pt. CZY MOŻLIWY JEST ŚWIAT BEZ ZŁA FIZYCZNEGO w ramach wykładu pt. Czy możliwy jest świat bez zła?

Tego typu tytułowe pytanie można postawić jeszcze inaczej: czy żyjemy w najlepszym z możliwych światów? Pozytywną odpowiedź na nie przedstawił Leibniz. Także inni filozofowie, naukowcy i teologowie zastanawiali się nad problemem zła, które zwykle dzielono na trzy kategorie: zło moralne, zło fizyczne i zło metafizyczne. Pytanie zatem o zło mogłoby być pytaniem o rozstrzygnięcia etyczne lub religijne, o kwestie natury przyrodniczej oraz o sprawy metafizyczne (tj. filozoficzne).
Podczas spotkania, spróbujemy dotknąć tych trzech perspektyw (filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej) w kwestii istnienia świata idealnego, tj. pozbawionego zła. Czy możliwy jest taki świat a jeśli tak, to jakie byłyby konsekwencje jego istnienia? Może jednak z jakichś powodów nie może istnieć świat idealny a jeśli nie może istnieć, to dlaczego? Spróbujemy odpowiedzieć na tego typu pytania z perspektywy filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej.

DODATEK - Czy możliwy jest świat bez zła - część 2
2022-06-12 19:30:02

Część pt. CZY MOŻLIWY JEST ŚWIAT BEZ ZŁA MORALNEGO w ramach wykładu pt. Czy możliwy jest świat bez zła? Tego typu tytułowe pytanie można postawić jeszcze inaczej: czy żyjemy w najlepszym z możliwych światów? Pozytywną odpowiedź na nie przedstawił Leibniz. Także inni filozofowie, naukowcy i teologowie zastanawiali się nad problemem zła, które zwykle dzielono na trzy kategorie: zło moralne, zło fizyczne i zło metafizyczne. Pytanie zatem o zło mogłoby być pytaniem o rozstrzygnięcia etyczne lub religijne, o kwestie natury przyrodniczej oraz o sprawy metafizyczne (tj. filozoficzne). Podczas spotkania, spróbujemy dotknąć tych trzech perspektyw (filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej) w kwestii istnienia świata idealnego, tj. pozbawionego zła. Czy możliwy jest taki świat a jeśli tak, to jakie byłyby konsekwencje jego istnienia? Może jednak z jakichś powodów nie może istnieć świat idealny a jeśli nie może istnieć, to dlaczego? Spróbujemy odpowiedzieć na tego typu pytania z perspektywy filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej.
Część pt. CZY MOŻLIWY JEST ŚWIAT BEZ ZŁA MORALNEGO w ramach wykładu pt. Czy możliwy jest świat bez zła?

Tego typu tytułowe pytanie można postawić jeszcze inaczej: czy żyjemy w najlepszym z możliwych światów? Pozytywną odpowiedź na nie przedstawił Leibniz. Także inni filozofowie, naukowcy i teologowie zastanawiali się nad problemem zła, które zwykle dzielono na trzy kategorie: zło moralne, zło fizyczne i zło metafizyczne. Pytanie zatem o zło mogłoby być pytaniem o rozstrzygnięcia etyczne lub religijne, o kwestie natury przyrodniczej oraz o sprawy metafizyczne (tj. filozoficzne).
Podczas spotkania, spróbujemy dotknąć tych trzech perspektyw (filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej) w kwestii istnienia świata idealnego, tj. pozbawionego zła. Czy możliwy jest taki świat a jeśli tak, to jakie byłyby konsekwencje jego istnienia? Może jednak z jakichś powodów nie może istnieć świat idealny a jeśli nie może istnieć, to dlaczego? Spróbujemy odpowiedzieć na tego typu pytania z perspektywy filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej.

DODATEK - Czy możliwy jest świat bez zła - część 1
2022-06-05 18:30:02

WPROWADZENIE do wykładu pt. Czy możliwy jest świat bez zła? Tego typu tytułowe pytanie można postawić jeszcze inaczej: czy żyjemy w najlepszym z możliwych światów? Pozytywną odpowiedź na nie przedstawił Leibniz. Także inni filozofowie, naukowcy i teologowie zastanawiali się nad problemem zła, które zwykle dzielono na trzy kategorie: zło moralne, zło fizyczne i zło metafizyczne. Pytanie zatem o zło mogłoby być pytaniem o rozstrzygnięcia etyczne lub religijne, o kwestie natury przyrodniczej oraz o sprawy metafizyczne (tj. filozoficzne). Podczas spotkania, spróbujemy dotknąć tych trzech perspektyw (filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej) w kwestii istnienia świata idealnego, tj. pozbawionego zła. Czy możliwy jest taki świat a jeśli tak, to jakie byłyby konsekwencje jego istnienia? Może jednak z jakichś powodów nie może istnieć świat idealny a jeśli nie może istnieć, to dlaczego? Spróbujemy odpowiedzieć na tego typu pytania z perspektywy filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej.
WPROWADZENIE do wykładu pt. Czy możliwy jest świat bez zła?

Tego typu tytułowe pytanie można postawić jeszcze inaczej: czy żyjemy w najlepszym z możliwych światów? Pozytywną odpowiedź na nie przedstawił Leibniz. Także inni filozofowie, naukowcy i teologowie zastanawiali się nad problemem zła, które zwykle dzielono na trzy kategorie: zło moralne, zło fizyczne i zło metafizyczne. Pytanie zatem o zło mogłoby być pytaniem o rozstrzygnięcia etyczne lub religijne, o kwestie natury przyrodniczej oraz o sprawy metafizyczne (tj. filozoficzne).
Podczas spotkania, spróbujemy dotknąć tych trzech perspektyw (filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej) w kwestii istnienia świata idealnego, tj. pozbawionego zła. Czy możliwy jest taki świat a jeśli tak, to jakie byłyby konsekwencje jego istnienia? Może jednak z jakichś powodów nie może istnieć świat idealny a jeśli nie może istnieć, to dlaczego? Spróbujemy odpowiedzieć na tego typu pytania z perspektywy filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej.

ZAKOŃCZENIE - Kreacjonizm i ewolucjonizm wobec zła
2020-04-09 18:30:01

Jak problem zła obecnego w świecie wyjaśnia: kreacjonizm fundamentalistyczny (naiwny), kreacjonizm „naukowy”, inteligentny projekt, kreacjonizm ewolucyjny (ewolucjonizm teistyczny), ewolucjonizm ateistyczny?
Jak problem zła obecnego w świecie wyjaśnia: kreacjonizm fundamentalistyczny (naiwny), kreacjonizm „naukowy”, inteligentny projekt, kreacjonizm ewolucyjny (ewolucjonizm teistyczny), ewolucjonizm ateistyczny?

CZĘŚĆ 2 - Problem zła z perspektywy naukowej
2020-04-06 18:30:06

Skąd wzięło się zło naturalne (fizyczne)? Kto jest odpowiedzialny za zło naturalne (fizyczne)? Czy świat mógłby być lepszy, tzn. pozbawiony zła naturalnego (fizycznego)?
Skąd wzięło się zło naturalne (fizyczne)?
Kto jest odpowiedzialny za zło naturalne (fizyczne)?
Czy świat mógłby być lepszy, tzn. pozbawiony zła naturalnego (fizycznego)?

CZĘŚĆ 1 - Problem zła z perspektywy religijnej
2020-04-02 18:30:13

Kto jest odpowiedzialny za zło moralne obecne w świecie? Czy Bóg każe za zło moralne (za grzech)? Czy możliwy jest świat bez zła moralnego (bez grzechu)?
Kto jest odpowiedzialny za zło moralne obecne w świecie?
Czy Bóg każe za zło moralne (za grzech)?
Czy możliwy jest świat bez zła moralnego (bez grzechu)?

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie