ToMasz w Krakowie

Podcast by ToMasz w Krakowie


Odcinki od najnowszych:

Czujesz, że to już koniec? Klimat, emocje, depresja. | Dyskusja w ramach Science First #25
2021-07-06 13:56:26

Finał trzeciego sezonu cyklu "Science First - poznaj praktyczny wymiar nauki" poświęciliśmy podobnej tematyce co pierwsze spotkanie tego roku. W dyskusji "Czujesz, że to już koniec? Klimat, emocje, depresja" wzięła udział socjolożka prof. Katarzyna Jasikowska oraz psycholożka dr Weronika Kałwak. Zapis wideo z rozmowy dostępny jest od linkiem: https://youtu.be/-YXgbL0jTnc
Finał trzeciego sezonu cyklu "Science First - poznaj praktyczny wymiar nauki" poświęciliśmy podobnej tematyce co pierwsze spotkanie tego roku. W dyskusji "Czujesz, że to już koniec? Klimat, emocje, depresja" wzięła udział socjolożka prof. Katarzyna Jasikowska oraz psycholożka dr Weronika Kałwak. Zapis wideo z rozmowy dostępny jest od linkiem: https://youtu.be/-YXgbL0jTnc

Śpiący mózg, śniący umysł? | Dyskusja w ramach Science First #23
2021-04-15 14:26:44

Kwietniowa dyskusja Science First była już 23. spotkaniem w ramach naszego cyklu. W różnym stopniu wyspani goście rozmawiali o śpiącym mózgu, śniących umysłach, śpiączce i badaniach prowadzonych w Instytucie Psychologii UJ. W dyskusji udział wziął dr hab. Marek Binder, prof. UJ z Zakładu Psychofizjologii w IPs UJ, oraz dr Małgorzata Hołda z Pracowni Psychologii Snu w IPs UJ. Zapis wideo z rozmowy dostępny jest od linkiem: https://youtu.be/Uzu_ccjLox4
Kwietniowa dyskusja Science First była już 23. spotkaniem w ramach naszego cyklu. W różnym stopniu wyspani goście rozmawiali o śpiącym mózgu, śniących umysłach, śpiączce i badaniach prowadzonych w Instytucie Psychologii UJ. W dyskusji udział wziął dr hab. Marek Binder, prof. UJ z Zakładu Psychofizjologii w IPs UJ, oraz dr Małgorzata Hołda z Pracowni Psychologii Snu w IPs UJ. Zapis wideo z rozmowy dostępny jest od linkiem: https://youtu.be/Uzu_ccjLox4

Za wszelką cenę, różne oblicza ekstremizmu. | Start cyklu Punkt krytyczny oraz Science First #22
2021-04-15 14:18:16

22. spotkanie Science First wystartowało nowy cykl "Punkt krytyczny" realizowany dla Priorytetowego Obszaru Badawczego UJ Future Society. Dyskusja została zrealizowana z dużym rozmachem, zapis wideo dostępny jest tutaj: https://youtu.be/gtk6MHuYwO4 W dyskusji "Za wszelką cenę. Różne oblicza ekstremizmu" wzięła udział dr Ewa Szumowska z Centre for Social Cognitive Studies Instytutu Psychologii UJ oraz dr hab. Katarzyna Zielińska prof. UJ z Instytutu Socjologii UJ, która kieruje Social (r)Evolutions Lab (SocRevLab) w POB FutureSoc. W wielowątkowej rozmowie poruszyliśmy i omówiliśmy różne skrajne zachowania, model ich powstawania i czynniki sprzyjające do występowania. Zastanowiliśmy się również jak prowadzić dialog w spolaryzowanych grupach społecznych.
22. spotkanie Science First wystartowało nowy cykl "Punkt krytyczny" realizowany dla Priorytetowego Obszaru Badawczego UJ Future Society. Dyskusja została zrealizowana z dużym rozmachem, zapis wideo dostępny jest tutaj: https://youtu.be/gtk6MHuYwO4 W dyskusji "Za wszelką cenę. Różne oblicza ekstremizmu" wzięła udział dr Ewa Szumowska z Centre for Social Cognitive Studies Instytutu Psychologii UJ oraz dr hab. Katarzyna Zielińska prof. UJ z Instytutu Socjologii UJ, która kieruje Social (r)Evolutions Lab (SocRevLab) w POB FutureSoc. W wielowątkowej rozmowie poruszyliśmy i omówiliśmy różne skrajne zachowania, model ich powstawania i czynniki sprzyjające do występowania. Zastanowiliśmy się również jak prowadzić dialog w spolaryzowanych grupach społecznych.

Supermózg? Czym różnią się mózgi istot innych niż zwierząt? - dyskusja w ramach Science First #21
2021-03-27 01:06:46

Kolejna rozmowa Science First krążyła wokół zagadnień psychologicznych, neurologicznych i filozoficznych. O mózgach istot żywych, języku i przyszłości ewolucji dyskutowaliśmy z naszymi gośćmi. W dyskusji wzięła udział dr hab. Joanna Hańderek wykładowczyni w Instytucie Filozofii UJ. Działaczka społeczna. Zajmuje się: filozofią kultury i filozofią współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem postkolonializmu, globalizacji, gender, multikulturalizmu i ekoetyki. Oraz dr hab. Piotr Wolski z Zakładu Psychologii Eksperymentalnej w Instytucie Psychologii UJ, badacz w Laboratorium Neuropsychologii Eksperymentalnej.
Kolejna rozmowa Science First krążyła wokół zagadnień psychologicznych, neurologicznych i filozoficznych. O mózgach istot żywych, języku i przyszłości ewolucji dyskutowaliśmy z naszymi gośćmi. W dyskusji wzięła udział dr hab. Joanna Hańderek wykładowczyni w Instytucie Filozofii UJ. Działaczka społeczna. Zajmuje się: filozofią kultury i filozofią współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem postkolonializmu, globalizacji, gender, multikulturalizmu i ekoetyki. Oraz dr hab. Piotr Wolski z Zakładu Psychologii Eksperymentalnej w Instytucie Psychologii UJ, badacz w Laboratorium Neuropsychologii Eksperymentalnej.

Trauma, pamięć, postpamięć. Jak żyjemy po wielkiej traumie? - dyskusja w ramach Science First #20
2021-02-01 11:14:30

Na tydzień przed obchodami Międzynarodowego Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu zorganizowaliśmy #20 spotkanie naszego cyklu, w którym od traumatycznej pamięci z czasu II WŚ wyszliśmy do dyskusji o traumie i jej współczesnym pojmowaniu i odczuwaniu. W rozmowie wzięło udział troje naukowców reprezentujących trzy wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Bartosz Kwieciński adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Międzynarodowych UJ. Historyk filmu, medioznawca, badacz propagandy antysemickiej. Przez lata związany z Centrum Badań Holokaustu UJ. Dr Maria Kobielska adiunktka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Współzałożycielka Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci na WP UJ. Dr Weronika Kałwak pracowniczka Zakładu Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii UJ. Realizuje grant NCN poświęcony psychologicznego znaczenia pojęcia depresji klimatycznej.
Na tydzień przed obchodami Międzynarodowego Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu zorganizowaliśmy #20 spotkanie naszego cyklu, w którym od traumatycznej pamięci z czasu II WŚ wyszliśmy do dyskusji o traumie i jej współczesnym pojmowaniu i odczuwaniu. W rozmowie wzięło udział troje naukowców reprezentujących trzy wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Bartosz Kwieciński adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Międzynarodowych UJ. Historyk filmu, medioznawca, badacz propagandy antysemickiej. Przez lata związany z Centrum Badań Holokaustu UJ. Dr Maria Kobielska adiunktka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Współzałożycielka Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci na WP UJ. Dr Weronika Kałwak pracowniczka Zakładu Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii UJ. Realizuje grant NCN poświęcony psychologicznego znaczenia pojęcia depresji klimatycznej.

Harder, faster, stronger! Psychologia & sporty ekstremalne -- dyskusja w ramach Science First #19
2021-01-20 21:45:51

trzeci odcinek trzeciego sezonu naszego cyklu poświęciliśmy psychologii i sportom ekstremalnym. Wszyscy nasi prelegenci mogli wypowiadać się z pozycji praktyka, gdyż dwoje z nich skacze na spadochronie, a jedna z uczestniczek jest skialpinistką szykującą wyprawę w Himalaje. W dyskusji wzięła udział prof. Aleksandra Gruszka-Gosiewska zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii UJ, autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu m.in. psychologii twórczości, psychologii poznawczej i neuropsychologii, Generał Mieczysław Bieniek, instruktor spadochronowy klasy mistrzowskiej z ponad 3500 skokami na koncie oraz Anna Tybor, skiaplnistka. Reprezentuje Polskę w zawodach krajowych i międzynarodowych.
trzeci odcinek trzeciego sezonu naszego cyklu poświęciliśmy psychologii i sportom ekstremalnym. Wszyscy nasi prelegenci mogli wypowiadać się z pozycji praktyka, gdyż dwoje z nich skacze na spadochronie, a jedna z uczestniczek jest skialpinistką szykującą wyprawę w Himalaje. W dyskusji wzięła udział prof. Aleksandra Gruszka-Gosiewska zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii UJ, autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu m.in. psychologii twórczości, psychologii poznawczej i neuropsychologii, Generał Mieczysław Bieniek, instruktor spadochronowy klasy mistrzowskiej z ponad 3500 skokami na koncie oraz Anna Tybor, skiaplnistka. Reprezentuje Polskę w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Coaching: narzędzie spełnienia czy pacyfikacji? - dyskusja w ramach Science First #18
2020-12-02 11:34:44

Drugi odcinek trzeciego sezonu naszego cyklu poświęciliśmy coachingowi. Zagadnieniu przyjrzeliśmy się z punktu widzenia antropologicznego i psychologicznego. W dyskusji wzięła udział dr Diana Kusik z Pracowni Emocji i Motywacji w Instytucie Psychologii UJ, autorka licznych artykułów z zakresu psychologii środowiska pracy i motywacji oraz dr Michał Mokrzan z Katedry Etnologii Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książki "Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania" (2019).
Drugi odcinek trzeciego sezonu naszego cyklu poświęciliśmy coachingowi. Zagadnieniu przyjrzeliśmy się z punktu widzenia antropologicznego i psychologicznego. W dyskusji wzięła udział dr Diana Kusik z Pracowni Emocji i Motywacji w Instytucie Psychologii UJ, autorka licznych artykułów z zakresu psychologii środowiska pracy i motywacji oraz dr Michał Mokrzan z Katedry Etnologii Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książki "Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania" (2019).

Przewodnicy zmysłów. O współpracy nauki, sztuki i technologii - dyskusja w ramach Science First #16
2020-11-09 00:59:18

Nagranie rozmowy wieńczącej drugi sezony cyklu Science First - poznaj praktyczny wymiar nauki. Dyskusja "Przewodnicy zmysłów. O współpracy nauki, sztuki i technologii" odbyła się na scenie Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Gośćmi byli twórcy teatralni Justyna Łagowska i Marcin Wierzchowski oraz Paweł Gwiaździński pracownik C-LAB w Instytucie Psychologii UJ. W rozmowie poruszyliśmy wiele tematów dotyczących przenikania się nauki i sztuki oraz omówiliśmy ciekawe projekty naszych rozmówców.
Nagranie rozmowy wieńczącej drugi sezony cyklu Science First - poznaj praktyczny wymiar nauki. Dyskusja "Przewodnicy zmysłów. O współpracy nauki, sztuki i technologii" odbyła się na scenie Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Gośćmi byli twórcy teatralni Justyna Łagowska i Marcin Wierzchowski oraz Paweł Gwiaździński pracownik C-LAB w Instytucie Psychologii UJ. W rozmowie poruszyliśmy wiele tematów dotyczących przenikania się nauki i sztuki oraz omówiliśmy ciekawe projekty naszych rozmówców.

LGBT+ potrzeby, możliwości, wyzwania - debata All In UJ
2020-06-19 14:46:41

Zapis debaty organizowanej przez Stowarzyszenie All In UJ w Auditorium Maximum UJ 17 października 2019 roku. W dyskusji udział wzięli dr n. med. Bartosz Grabski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Joanna Grzymała-Moszczyńska z Instytut Psychologii UJ Dawid Wojtyczka z DOM EQ - Krakowskie Centrum Równości Artur Barbara Kapturkiewicz z Fundacja Wiara i Tęcza Nina Gabryś z Rady Miasta Krakowa oraz Rady ds. równego traktowania Rozmowę poprowadziła Aleksandra Rogalińska i ToMasz w Krakowie Nagranie nie podlegało żadnej modyfikacji i edycji wypowiedzi.
Zapis debaty organizowanej przez Stowarzyszenie All In UJ w Auditorium Maximum UJ 17 października 2019 roku. W dyskusji udział wzięli dr n. med. Bartosz Grabski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Joanna Grzymała-Moszczyńska z Instytut Psychologii UJ Dawid Wojtyczka z DOM EQ - Krakowskie Centrum Równości Artur Barbara Kapturkiewicz z Fundacja Wiara i Tęcza Nina Gabryś z Rady Miasta Krakowa oraz Rady ds. równego traktowania Rozmowę poprowadziła Aleksandra Rogalińska i ToMasz w Krakowie Nagranie nie podlegało żadnej modyfikacji i edycji wypowiedzi.

Pasje, zaburzenia czy uzależnienia? - rozmowa w ramach Science First #15
2020-06-09 20:38:51

Nagranie rozmowy w ramach cyklu Science First - poznaj praktyczny wymiar nauki. Dyskusja "Pasje, zaburzenia czy uzależnienia?" odbyła się online, zapis wideo znajdziecie tutaj #FB: https://www.facebook.com/AllInUJ/videos/3090318964393019/ #YT: https://www.youtube.com/watch?v=M1lYW3uvdNs Rozmówczyniami była dr Joanna Kłosowska z Zakładu Psychologii Klinicznej Instytut Psychologii UJ i Zuzanna Kasprzak, superwizor, adiunkt i Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Nasza rozmowa dotyczyła uzależnień behawioralnych, radzenia sobie z nimi, form terapii, sporo pytań zadali widzowie.
Nagranie rozmowy w ramach cyklu Science First - poznaj praktyczny wymiar nauki. Dyskusja "Pasje, zaburzenia czy uzależnienia?" odbyła się online, zapis wideo znajdziecie tutaj #FB: https://www.facebook.com/AllInUJ/videos/3090318964393019/ #YT: https://www.youtube.com/watch?v=M1lYW3uvdNs Rozmówczyniami była dr Joanna Kłosowska z Zakładu Psychologii Klinicznej Instytut Psychologii UJ i Zuzanna Kasprzak, superwizor, adiunkt i Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Nasza rozmowa dotyczyła uzależnień behawioralnych, radzenia sobie z nimi, form terapii, sporo pytań zadali widzowie.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie