Tu Sympozjum

"Tu Sympozjum" to audycja przygotowana przez grupę roboczą Sympozjum Wrocław 70/20 - podkast oparty o spotkania zaangażowanych w nią kuratorów i krytyczek, artystek i edukatorów, akademików i animatorek, aktywistek i menedżerów kultury. W kolejnych odcinkach "Tu Sympozjum" rozmawiają oni o genezie i przebiegu Sympozjum Plastycznego Wrocław '70; jego kontekście artystycznym, politycznym i społecznym; projektach zgłoszonych w toku sympozjalnych prac i sylwetkach samych zgłaszających; wreszcie o dziedzictwie Sympozjum i tym, dlaczego do dziś pozostaje ono żywym źródłem inspiracji.


Odcinki od najnowszych:

Finał: DYSKUSJA "DUŻA SPRAWA"
2021-03-24 15:27:51

Już w 1970 roku, podczas dyskusji na Sympozjum Plastycznym Wrocław '70, jeden z jego uczestników, Kajetan Sosnowski, wskazywał: „Najcenniejszą jest rzeczą, że zgromadziliśmy się (...) i można proponować, żeby to istniało jako proces stały we Wrocławiu. (...) Myślę, że doczekamy się momentu, że wszyscy będą widzieli, że takie rzeczy można robić we Wrocławiu (...) i to może urosnąć w dużą sprawę”. Ponadinstytucjonalne spotkanie i interdyscyplinarna współpraca twórców oraz twórczyń środowiska artystycznego stały się też jednym z najcenniejszych aspektów działalności grupy roboczej Sympozjum Wrocław 70/20. Podczas organizowanej 17 marca, na finał roku obchodów, dyskusji wydobywczej "Duża sprawa - w poszukiwaniu modelu sieciowania w ramach Sympozjum Wrocław 70/20" członkinie i członkowie grupy porozmawiali o procesie sieciowania – instytucji, organizacji, niezależnych inicjatyw, artystek i artystów – które nastąpiło w ramach programu, na różnych poziomach i w zakresie realizacji różnych części programu, a w toku tej rozmowy próbowali wypracować rekomendacje do realizacji podobnych sieciujących projektów. Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Maciej Bujko, Piotr Lisowski, Karina Marusińska, Zofia Reznik, Kuba Żary Moderacja: Aleksandra Jach Produkcja dyskusji: Krzysztof Bielaszka, Maciej Bujko, Magdalena Kreis Realizacja dyskusji: PIK.wrocław.pl Montaż odcinka: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal)

Finał: KOMITET DS. ARCHIWALIÓW I BADAŃ
2021-03-17 15:42:04

Jeden ze specjalnych odcinków audycji “Ty Sympozjum” został poświęcony temu co udało się osiągnąć jednemu z komitetów wchodzących w grupę roboczą Sympozjum 70/20. Przedstawiciele komitetu ds. archiwaliów i badań w składzie Iwona Kałuża (BWA Wrocław), Piotr Lisowski (Muzeum Współczesne Wrocław), dr Małgorzata Miśniakiewicz oraz Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, Contemporary Lynx) zastanawiają się z jakim bagażem wiedzy weszli w mijające obchody, co udało się im wypracować, a także co jeszcze zostało do odkrycia. Czy to co przedstawia “ikonografia” pokrywa się z tym jak organizatorzy, czy artyści/tki pamiętają to wydarzenie? Dlaczego Sympozjum nazywane jest manifestacją konceptualizmu? I czy do końca jest to słuszne określenie? Na przykładzie ubiegłorocznych realizacji próbują prześledzić zmiany jakie udało się wprowadzić w badania wokół tego zagadnienia. Naprowadzają też na jeszcze nieodkryte wątki, które wymagają uściślenia i dopracowania. Rozmówcy/czynie: Iwona Kałuża, Piotr Lisowski, Małgorzata Miśniakiewicz, Kuba Żary. Produkcja: Kuba Żary, Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) W odcinku wykorzystano fragmenty: ◾ Wypowiedzi Zbigniewa Makarewicza podczas seminarium “Wrocław ‘70 - Osieki ‘70” organizowanego przez Uniwersytet SWPS ◾ Rozmowy Iwony Kałuży z Marią Berny ◾ Filmu “Wrocław ‘70. Sympozjum Plastyczne” (reż. Antoni Dzieduszycki, 1970)

Finał: OTWARTY NABÓR PROJEKTÓW
2021-03-17 15:41:42

Jeden ze specjalnych odcinków audycji „Tu Sympozjum” poświęcony jest trzem projektom zrealizowanym w ramach otwartego naboru projektów w roku 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70. Autorkami projektów i rozmówczyniami były artystki: Karina Marusińska, Kamila Wolszczak (Elka) oraz Iza Opiełka. Rozmowę prowadziła Katarzyna Młyńczak-Sachs, jednak z członkiń jury i opiekunka zrealizowanych projektów. Rozmowa toczy się wokół inspiracji do stworzenia projektów i okoliczności ich realizacji w pandemicznych warunkach. Mówimy o tym, co dzieli te trzy projekty i dochodzimy do tego, co je wszystkie łączy. Rozmówczynie: Karina Marusińska, Katarzyna Młyńczak-Sachs, Iza Opiełka, Kamila Wolszczak Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis, Jan Chrzan (wokal)

Finał: KOMITET DS. INTERWENCJI I REALIZACJI
2021-03-17 15:41:21

W specjalnym odcinku audycji “Tu Sympozjum” rozmawiamy o roku Sympozjum Wrocław 70/20 z perspektywy komitetu ds. interwencji i realizacji. W formule sztafetowej kolejni rozmówcy i rozmówczynie pytają siebie nawzajem o rezultaty projektów zrealizowanych w ramach jubileuszowego roku 50-lecia Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70.  W luźnej formule rozmowy przy wirtualnym stoliku wspominamy, opowiadamy zakulisowe anegdoty, tworząc obraz-mozaikę tego, co zadziało się w latach 2020 i 2021. Rozmówcy/czynie (w kolejności występowania): Kuba Żary, Alicja Jodko, Kinga Bartniak, Magdalena Kreis, Daniel Brożek, Piotr Lisowski, Karolina Bieniek, Katarzyna Młyńczak, Maciej Bujko. Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal). Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.

Finał: KOMITET DS. EDUKACJI
2021-03-17 15:40:48

Specjalny odcinek audycji "Tu Sympozjum" pozwala na podsumowanie całorocznych działań komitetu ds. edukacji, który ma na swoim koncie nie tylko inicjatywy upowszechniające i pozwalające pogłębiać wiedzę o Sympozjum Plastycznym Wrocław ‘70, ale również sporo akcji w terenie i na żywo, co w pandemicznym roku stanowiło niemałe wyzwanie. Reprezentacja komitetu: Anka Bieliz (Fundacja Ładne Historie), Krzysztof Bielaszka (Fundacja Ładne Historie), Magdalena Kreis (ZŁOTY KIOSK) oraz Anna Krukowska (Muzeum Współczesne Wrocław) przyglądają się przeprowadzonym działaniom i ich efektom - zarówno tym zaplanowanym, jak i pozytywnym ubocznym skutkom spotkania się w licznym gronie animatorek i edukatorów związanych z różnymi instytucjami i organizacjami we Wrocławiu. Zastanawiają się, co można było zrobić inaczej, a które z praktyk mogłyby stać się wzorem dla innych zespołów pracujących w edukacji. Wskazują też swoje subiektywne hity roku obchodów 50. rocznicy Sympozjum. Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Krzysztof Bielaszka, Magdalena Kreis, Anna Krukowska Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) W odcinku wykorzystano: ◾ Wypowiedź Agaty Izykowskiej-Uszczyk (Muzeum Narodowe we Wrocławiu - Pawilon Czterech Kopuł) ◾ fragmenty wypowiedzi Uczestników i uczestniczek cyklu „Niewidzialny Manhattan. Alternatywna topografia osiedla Plac Grunwaldzki”: Lucyna Borowiecka, Piotr Malkowski, Magdalena Orłoś, Anita Sklenicka, Marek Wilczyński

Odcinek 14: BADANIA ARTYSTYCZNE
2020-11-22 17:32:15

W czternastym odcinku audycji Tu Sympozjum z polskiej perspektywy przyglądamy się badaniom artystycznym. Paulina Brelińska (ASP Wrocław, Strefa Kultury Wrocław), Zofia Małkowicz-Daszkowska (UAM), Małgorzata Miśniakiewicz i Zofia Reznik (ASP Wrocław, UWr) starają się prześledzić rodowód i tradycje lokalnych związków między badaniami a działaniami artystycznymi, także w kontekście inicjatyw podejmowanych podczas Sympozjum Plastycznego Wrocław '70 - choćby koncepcje Centrum Badań Artystycznych autorstwa Jerzego Ludwińskiego czy Centrum Poszukiwań Artystycznych projektu Wiesława Borowskiego, Włodzimierza Borowskiego i Andrzeja Turowskiego.  Rozmówcy/czynie: Paulina Brelińska, Zofia Małkowicz-Daszkowska, Małgorzata Miśniakiewicz i Zofia Reznik Produkcja: Jan Chrzan, sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal). Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.

Odcinek 13: DOŚWIADCZENIE I ODBIÓR
2020-10-24 12:17:03

Trzynasty odcinek poświęcamy tematowi doświadczania i odbioru działań sympozjalnych - zarówno tych podejmowanych w roku 1970, jak i tych prowadzonych w jubileuszowym roku 2020. Anka Bieliz (Fundacja Ładne Historie), Iwona Kałuża (BWA Wrocław) oraz Zośka Reznik (Kolektyw Kariatyda) dyskutują o archiwalnych materiałach - zdjęciach, wycinkach z gazet, przekazach pisanych, ale też relacjach ustnych, z których próbują ułożyć obraz wydarzenia - na pewno nie spójny i łatwy w ukształtowaniu, ale bardzo ciekawy, różnorodny i pełen sprzeczności. Z jakimi problemami spotykają się członkinie i członkowie komitetu ds. archiwaliów i badań? Czemu tak trudno znaleźć jest świadków i świadkinie wydarzeń w roku 1970? Jak inicjatywa odbierana jest po 50 latach przez uczestników i uczestniczki wydarzeń przez nas organizowanych? W rozmowie przyglądamy się "faktom i mitom" o Sympozjum, pytamy też o sens i skuteczność działań interwencyjnych, edukacyjnych i archiwizacyjnych podejmowanych przez nas - grupę roboczą. Goście specjalni: Katarzyna Chierowska, Joanna Klima, Władysław Misiak, Anna Płotnicka, Katarzyna Roj Wykorzystano fragmenty: ◾ rozmowy Zofii Reznik z Katarzyną Chierowską ◾ rozmowy Anki Bieliz z Joanną Klimą ◾ rozmowy Iwony Kałuży z Anną Płotnicką ◾ rozmowy Mariana Misiaka z Władysławem Misiakiem ◾ rozmowy Zofii Reznik z Katarzyną Roj Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Iwona Kałuża, Zośka Reznik Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.

Odcinek 12: PROJEKTY DŹWIĘKOWE
2020-10-11 13:55:46

Dwunasty odcinek audycji "Tu Sympozjum" poświęcony jest sympozjalnym projektom dźwiękowym. Daniel Brożek (Canti Spazializzati), Jan Chrzan (Canti Spazializzati), dr Małgorzata Miśniakiewicz i Paweł Szroniak (Muzeum Współczesne Wrocław) rozmawiają o wykorzystujących dźwięk dziełach zgłoszonych w toku Sympozjum Plastycznego Wrocław '70, choćby propozycjach Jerzego Rosołowicza czy Barbary Kozłowskiej, ale i o współczesnych realizacjach z dziedziny sztuki dźwięku, które zainspirowane zostały wydarzeniem sprzed 50 lat. Rozmówcy/czynie: Daniel Brożek, Jan Chrzan, Małgorzata Miśniakiewicz, Paweł Szroniak Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis, Jan Chrzan (wokal)

Odcinek 11: PROJEKTY NIEZREALIZOWANE (CZ. 2)
2020-10-03 13:26:09

W jedenastym odcinku audycji "Tu Sympozjum" kontynuujemy wątek projektów niezrealizowanych - ani w trakcie 1970 roku, ani w latach późniejszych. Anka Bieliz (Fundacja Ładne Historie), Maciej Bujko (BWA Wrocław) i Magdalena Kreis (Złoty Kiosk) omawiają wybrane prace według stworzonej przez siebie roboczo "luźnej" typologii, analizują w kontekście dzisiejszych czasów pojawiające się w projektach wątki, a także w odwołaniu do współczesnych prac autorstwa artystek nowego pokolenia, zastanawiają się nad kategorią sukcesu i porażki - oczywiście również w nawiązaniu do wydarzenia Sympozjum Plastycznego Wrocław 70. Gość specjalny: Irmina Rusicka. Wykorzystano fragmenty: ◾ filmu “Wrocław 70 Sympozjum Plastyczne” (reż Antoni Dzieduszycki, 1970) ◾ rozmowy Jolanty Nowaczyk z Anną Szpakowską-Kujawską z pracy “Sink or Swim” Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Maciej Bujko, Magdalena Kreis Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal)

Odcinek 10: REALIZACJE POZA WROCŁAWIEM / PROJEKTY NIEZREALIZOWANE
2020-09-12 17:39:00

W dziesiątym odcinku audycji "Tu Sympozjum" przyglądamy się sympozjalnym pracom, które realizacji doczekały się poza Wrocławiem oraz tym projektom, które nie zostały zrealizowane nigdy. Odwołując się do klasyfikacji zgłoszonych propozycji zaproponowanej w 1971 roku przez Antoniego Dzieduszyckiego, Iwona Kałuża (BWA Wrocław), Piotr Lisowski (Muzeum Współczesne Wrocław) i Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, Contemporary Lynx) zastanawiają się: czy Sympozjum Plastyczne Wrocław '70 jest bardziej niezrealizowaną nigdy "niezniszczalna wystawa" czy zakończonymi sukcesem "ćwiczeniami z wyobraźni"? Gość specjalny: Zbigniew Makarewicz. Rozmówcy/czynie: Iwona Kałuża, Piotr Lisowski, Kuba Żary Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) W odcinku wykorzystano: ◾ wypowiedź prof. Zbigniewa Makarewicza z rozmowy z Iwoną Kałużą ◾ fragmenty filmu “Wrocław 70 Sympozjum Plastyczne” (reż Antoni Dzieduszycki, 1970) Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie