Tu Sympozjum

"Tu Sympozjum" to audycja przygotowana przez grupę roboczą Sympozjum Wrocław 70/20 - podkast oparty o spotkania zaangażowanych w nią kuratorów i krytyczek, artystek i edukatorów, akademików i animatorek, aktywistek i menedżerów kultury. W kolejnych odcinkach "Tu Sympozjum" rozmawiają oni o genezie i przebiegu Sympozjum Plastycznego Wrocław '70; jego kontekście artystycznym, politycznym i społecznym; projektach zgłoszonych w toku sympozjalnych prac i sylwetkach samych zgłaszających; wreszcie o dziedzictwie Sympozjum i tym, dlaczego do dziś pozostaje ono żywym źródłem inspiracji.


Odcinki od najnowszych:

Finał: DYSKUSJA "DUŻA SPRAWA"
2021-03-24 15:27:51

Już w 1970 roku, podczas dyskusji na Sympozjum Plastycznym Wrocław '70, jeden z jego uczestników, Kajetan Sosnowski, wskazywał: „Najcenniejszą jest rzeczą, że zgromadziliśmy się (...) i można proponować, żeby to istniało jako proces stały we Wrocławiu. (...) Myślę, że doczekamy się momentu, że wszyscy będą widzieli, że takie rzeczy można robić we Wrocławiu (...) i to może urosnąć w dużą sprawę”. Ponadinstytucjonalne spotkanie i interdyscyplinarna współpraca twórców oraz twórczyń środowiska artystycznego stały się też jednym z najcenniejszych aspektów działalności grupy roboczej Sympozjum Wrocław 70/20. Podczas organizowanej 17 marca, na finał roku obchodów, dyskusji wydobywczej "Duża sprawa - w poszukiwaniu modelu sieciowania w ramach Sympozjum Wrocław 70/20" członkinie i członkowie grupy porozmawiali o procesie sieciowania – instytucji, organizacji, niezależnych inicjatyw, artystek i artystów – które nastąpiło w ramach programu, na różnych poziomach i w zakresie realizacji różnych części programu, a w toku tej rozmowy próbowali wypracować rekomendacje do realizacji podobnych sieciujących projektów. Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Maciej Bujko, Piotr Lisowski, Karina Marusińska, Zofia Reznik, Kuba Żary Moderacja: Aleksandra Jach Produkcja dyskusji: Krzysztof Bielaszka, Maciej Bujko, Magdalena Kreis Realizacja dyskusji: PIK.wrocław.pl Montaż odcinka: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal)

Już w 1970 roku, podczas dyskusji na Sympozjum Plastycznym Wrocław '70, jeden z jego uczestników, Kajetan Sosnowski, wskazywał: „Najcenniejszą jest rzeczą, że zgromadziliśmy się (...) i można proponować, żeby to istniało jako proces stały we Wrocławiu. (...) Myślę, że doczekamy się momentu, że wszyscy będą widzieli, że takie rzeczy można robić we Wrocławiu (...) i to może urosnąć w dużą sprawę”. Ponadinstytucjonalne spotkanie i interdyscyplinarna współpraca twórców oraz twórczyń środowiska artystycznego stały się też jednym z najcenniejszych aspektów działalności grupy roboczej Sympozjum Wrocław 70/20. Podczas organizowanej 17 marca, na finał roku obchodów, dyskusji wydobywczej "Duża sprawa - w poszukiwaniu modelu sieciowania w ramach Sympozjum Wrocław 70/20" członkinie i członkowie grupy porozmawiali o procesie sieciowania – instytucji, organizacji, niezależnych inicjatyw, artystek i artystów – które nastąpiło w ramach programu, na różnych poziomach i w zakresie realizacji różnych części programu, a w toku tej rozmowy próbowali wypracować rekomendacje do realizacji podobnych sieciujących projektów.


Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Maciej Bujko, Piotr Lisowski, Karina Marusińska, Zofia Reznik, Kuba Żary
Moderacja: Aleksandra Jach
Produkcja dyskusji: Krzysztof Bielaszka, Maciej Bujko, Magdalena Kreis
Realizacja dyskusji: PIK.wrocław.pl
Montaż odcinka: Jan Chrzan
Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal)

Finał: KOMITET DS. ARCHIWALIÓW I BADAŃ
2021-03-17 15:42:04

Jeden ze specjalnych odcinków audycji “Ty Sympozjum” został poświęcony temu co udało się osiągnąć jednemu z komitetów wchodzących w grupę roboczą Sympozjum 70/20. Przedstawiciele komitetu ds. archiwaliów i badań w składzie Iwona Kałuża (BWA Wrocław), Piotr Lisowski (Muzeum Współczesne Wrocław), dr Małgorzata Miśniakiewicz oraz Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, Contemporary Lynx) zastanawiają się z jakim bagażem wiedzy weszli w mijające obchody, co udało się im wypracować, a także co jeszcze zostało do odkrycia. Czy to co przedstawia “ikonografia” pokrywa się z tym jak organizatorzy, czy artyści/tki pamiętają to wydarzenie? Dlaczego Sympozjum nazywane jest manifestacją konceptualizmu? I czy do końca jest to słuszne określenie? Na przykładzie ubiegłorocznych realizacji próbują prześledzić zmiany jakie udało się wprowadzić w badania wokół tego zagadnienia. Naprowadzają też na jeszcze nieodkryte wątki, które wymagają uściślenia i dopracowania. Rozmówcy/czynie: Iwona Kałuża, Piotr Lisowski, Małgorzata Miśniakiewicz, Kuba Żary. Produkcja: Kuba Żary, Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) W odcinku wykorzystano fragmenty: ◾ Wypowiedzi Zbigniewa Makarewicza podczas seminarium “Wrocław ‘70 - Osieki ‘70” organizowanego przez Uniwersytet SWPS ◾ Rozmowy Iwony Kałuży z Marią Berny ◾ Filmu “Wrocław ‘70. Sympozjum Plastyczne” (reż. Antoni Dzieduszycki, 1970)

Jeden ze specjalnych odcinków audycji “Ty Sympozjum” został poświęcony temu co udało się osiągnąć jednemu z komitetów wchodzących w grupę roboczą Sympozjum 70/20. Przedstawiciele komitetu ds. archiwaliów i badań w składzie Iwona Kałuża (BWA Wrocław), Piotr Lisowski (Muzeum Współczesne Wrocław), dr Małgorzata Miśniakiewicz oraz Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, Contemporary Lynx) zastanawiają się z jakim bagażem wiedzy weszli w mijające obchody, co udało się im wypracować, a także co jeszcze zostało do odkrycia. Czy to co przedstawia “ikonografia” pokrywa się z tym jak organizatorzy, czy artyści/tki pamiętają to wydarzenie? Dlaczego Sympozjum nazywane jest manifestacją konceptualizmu? I czy do końca jest to słuszne określenie? Na przykładzie ubiegłorocznych realizacji próbują prześledzić zmiany jakie udało się wprowadzić w badania wokół tego zagadnienia. Naprowadzają też na jeszcze nieodkryte wątki, które wymagają uściślenia i dopracowania.

Rozmówcy/czynie: Iwona Kałuża, Piotr Lisowski, Małgorzata Miśniakiewicz, Kuba Żary. Produkcja: Kuba Żary, Jan Chrzan

Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal)

W odcinku wykorzystano fragmenty:

◾ Wypowiedzi Zbigniewa Makarewicza podczas seminarium “Wrocław ‘70 - Osieki ‘70” organizowanego przez Uniwersytet SWPS

◾ Rozmowy Iwony Kałuży z Marią Berny

◾ Filmu “Wrocław ‘70. Sympozjum Plastyczne” (reż. Antoni Dzieduszycki, 1970)

Finał: OTWARTY NABÓR PROJEKTÓW
2021-03-17 15:41:42

Jeden ze specjalnych odcinków audycji „Tu Sympozjum” poświęcony jest trzem projektom zrealizowanym w ramach otwartego naboru projektów w roku 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70. Autorkami projektów i rozmówczyniami były artystki: Karina Marusińska, Kamila Wolszczak (Elka) oraz Iza Opiełka. Rozmowę prowadziła Katarzyna Młyńczak-Sachs, jednak z członkiń jury i opiekunka zrealizowanych projektów. Rozmowa toczy się wokół inspiracji do stworzenia projektów i okoliczności ich realizacji w pandemicznych warunkach. Mówimy o tym, co dzieli te trzy projekty i dochodzimy do tego, co je wszystkie łączy. Rozmówczynie: Karina Marusińska, Katarzyna Młyńczak-Sachs, Iza Opiełka, Kamila Wolszczak Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis, Jan Chrzan (wokal)

Jeden ze specjalnych odcinków audycji „Tu Sympozjum” poświęcony jest trzem projektom zrealizowanym w ramach otwartego naboru projektów w roku 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70. Autorkami projektów i rozmówczyniami były artystki: Karina Marusińska, Kamila Wolszczak (Elka) oraz Iza Opiełka. Rozmowę prowadziła Katarzyna Młyńczak-Sachs, jednak z członkiń jury i opiekunka zrealizowanych projektów. Rozmowa toczy się wokół inspiracji do stworzenia projektów i okoliczności ich realizacji w pandemicznych warunkach. Mówimy o tym, co dzieli te trzy projekty i dochodzimy do tego, co je wszystkie łączy.

Rozmówczynie: Karina Marusińska, Katarzyna Młyńczak-Sachs, Iza Opiełka, Kamila Wolszczak

Produkcja: Jan Chrzan

Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis, Jan Chrzan (wokal)

Finał: KOMITET DS. INTERWENCJI I REALIZACJI
2021-03-17 15:41:21

W specjalnym odcinku audycji “Tu Sympozjum” rozmawiamy o roku Sympozjum Wrocław 70/20 z perspektywy komitetu ds. interwencji i realizacji. W formule sztafetowej kolejni rozmówcy i rozmówczynie pytają siebie nawzajem o rezultaty projektów zrealizowanych w ramach jubileuszowego roku 50-lecia Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70.  W luźnej formule rozmowy przy wirtualnym stoliku wspominamy, opowiadamy zakulisowe anegdoty, tworząc obraz-mozaikę tego, co zadziało się w latach 2020 i 2021. Rozmówcy/czynie (w kolejności występowania): Kuba Żary, Alicja Jodko, Kinga Bartniak, Magdalena Kreis, Daniel Brożek, Piotr Lisowski, Karolina Bieniek, Katarzyna Młyńczak, Maciej Bujko. Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal). Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.

W specjalnym odcinku audycji “Tu Sympozjum” rozmawiamy o roku Sympozjum Wrocław 70/20 z perspektywy komitetu ds. interwencji i realizacji. W formule sztafetowej kolejni rozmówcy i rozmówczynie pytają siebie nawzajem o rezultaty projektów zrealizowanych w ramach jubileuszowego roku 50-lecia Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70.  W luźnej formule rozmowy przy wirtualnym stoliku wspominamy, opowiadamy zakulisowe anegdoty, tworząc obraz-mozaikę tego, co zadziało się w latach 2020 i 2021.

Rozmówcy/czynie (w kolejności występowania): Kuba Żary, Alicja Jodko, Kinga Bartniak, Magdalena Kreis, Daniel Brożek, Piotr Lisowski, Karolina Bieniek, Katarzyna Młyńczak, Maciej Bujko.

Produkcja: Jan Chrzan

Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal). Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.

Finał: KOMITET DS. EDUKACJI
2021-03-17 15:40:48

Specjalny odcinek audycji "Tu Sympozjum" pozwala na podsumowanie całorocznych działań komitetu ds. edukacji, który ma na swoim koncie nie tylko inicjatywy upowszechniające i pozwalające pogłębiać wiedzę o Sympozjum Plastycznym Wrocław ‘70, ale również sporo akcji w terenie i na żywo, co w pandemicznym roku stanowiło niemałe wyzwanie. Reprezentacja komitetu: Anka Bieliz (Fundacja Ładne Historie), Krzysztof Bielaszka (Fundacja Ładne Historie), Magdalena Kreis (ZŁOTY KIOSK) oraz Anna Krukowska (Muzeum Współczesne Wrocław) przyglądają się przeprowadzonym działaniom i ich efektom - zarówno tym zaplanowanym, jak i pozytywnym ubocznym skutkom spotkania się w licznym gronie animatorek i edukatorów związanych z różnymi instytucjami i organizacjami we Wrocławiu. Zastanawiają się, co można było zrobić inaczej, a które z praktyk mogłyby stać się wzorem dla innych zespołów pracujących w edukacji. Wskazują też swoje subiektywne hity roku obchodów 50. rocznicy Sympozjum. Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Krzysztof Bielaszka, Magdalena Kreis, Anna Krukowska Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) W odcinku wykorzystano: ◾ Wypowiedź Agaty Izykowskiej-Uszczyk (Muzeum Narodowe we Wrocławiu - Pawilon Czterech Kopuł) ◾ fragmenty wypowiedzi Uczestników i uczestniczek cyklu „Niewidzialny Manhattan. Alternatywna topografia osiedla Plac Grunwaldzki”: Lucyna Borowiecka, Piotr Malkowski, Magdalena Orłoś, Anita Sklenicka, Marek Wilczyński

Specjalny odcinek audycji "Tu Sympozjum" pozwala na podsumowanie całorocznych działań komitetu ds. edukacji, który ma na swoim koncie nie tylko inicjatywy upowszechniające i pozwalające pogłębiać wiedzę o Sympozjum Plastycznym Wrocław ‘70, ale również sporo akcji w terenie i na żywo, co w pandemicznym roku stanowiło niemałe wyzwanie. Reprezentacja komitetu: Anka Bieliz (Fundacja Ładne Historie), Krzysztof Bielaszka (Fundacja Ładne Historie), Magdalena Kreis (ZŁOTY KIOSK) oraz Anna Krukowska (Muzeum Współczesne Wrocław) przyglądają się przeprowadzonym działaniom i ich efektom - zarówno tym zaplanowanym, jak i pozytywnym ubocznym skutkom spotkania się w licznym gronie animatorek i edukatorów związanych z różnymi instytucjami i organizacjami we Wrocławiu. Zastanawiają się, co można było zrobić inaczej, a które z praktyk mogłyby stać się wzorem dla innych zespołów pracujących w edukacji. Wskazują też swoje subiektywne hity roku obchodów 50. rocznicy Sympozjum.

Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Krzysztof Bielaszka, Magdalena Kreis, Anna Krukowska

Produkcja: Jan Chrzan

Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal)

W odcinku wykorzystano:

◾ Wypowiedź Agaty Izykowskiej-Uszczyk (Muzeum Narodowe we Wrocławiu - Pawilon Czterech Kopuł)

◾ fragmenty wypowiedzi Uczestników i uczestniczek cyklu „Niewidzialny Manhattan. Alternatywna topografia osiedla Plac Grunwaldzki”: Lucyna Borowiecka, Piotr Malkowski, Magdalena Orłoś, Anita Sklenicka, Marek Wilczyński

Odcinek 14: BADANIA ARTYSTYCZNE
2020-11-22 17:32:15

W czternastym odcinku audycji Tu Sympozjum z polskiej perspektywy przyglądamy się badaniom artystycznym. Paulina Brelińska (ASP Wrocław, Strefa Kultury Wrocław), Zofia Małkowicz-Daszkowska (UAM), Małgorzata Miśniakiewicz i Zofia Reznik (ASP Wrocław, UWr) starają się prześledzić rodowód i tradycje lokalnych związków między badaniami a działaniami artystycznymi, także w kontekście inicjatyw podejmowanych podczas Sympozjum Plastycznego Wrocław '70 - choćby koncepcje Centrum Badań Artystycznych autorstwa Jerzego Ludwińskiego czy Centrum Poszukiwań Artystycznych projektu Wiesława Borowskiego, Włodzimierza Borowskiego i Andrzeja Turowskiego.  Rozmówcy/czynie: Paulina Brelińska, Zofia Małkowicz-Daszkowska, Małgorzata Miśniakiewicz i Zofia Reznik Produkcja: Jan Chrzan, sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal). Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.

W czternastym odcinku audycji Tu Sympozjum z polskiej perspektywy przyglądamy się badaniom artystycznym. Paulina Brelińska (ASP Wrocław, Strefa Kultury Wrocław), Zofia Małkowicz-Daszkowska (UAM), Małgorzata Miśniakiewicz i Zofia Reznik (ASP Wrocław, UWr) starają się prześledzić rodowód i tradycje lokalnych związków między badaniami a działaniami artystycznymi, także w kontekście inicjatyw podejmowanych podczas Sympozjum Plastycznego Wrocław '70 - choćby koncepcje Centrum Badań Artystycznych autorstwa Jerzego Ludwińskiego czy Centrum Poszukiwań Artystycznych projektu Wiesława Borowskiego, Włodzimierza Borowskiego i Andrzeja Turowskiego. 

Rozmówcy/czynie: Paulina Brelińska, Zofia Małkowicz-Daszkowska, Małgorzata Miśniakiewicz i Zofia Reznik
Produkcja: Jan Chrzan, sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal).

Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.

Odcinek 13: DOŚWIADCZENIE I ODBIÓR
2020-10-24 12:17:03

Trzynasty odcinek poświęcamy tematowi doświadczania i odbioru działań sympozjalnych - zarówno tych podejmowanych w roku 1970, jak i tych prowadzonych w jubileuszowym roku 2020. Anka Bieliz (Fundacja Ładne Historie), Iwona Kałuża (BWA Wrocław) oraz Zośka Reznik (Kolektyw Kariatyda) dyskutują o archiwalnych materiałach - zdjęciach, wycinkach z gazet, przekazach pisanych, ale też relacjach ustnych, z których próbują ułożyć obraz wydarzenia - na pewno nie spójny i łatwy w ukształtowaniu, ale bardzo ciekawy, różnorodny i pełen sprzeczności. Z jakimi problemami spotykają się członkinie i członkowie komitetu ds. archiwaliów i badań? Czemu tak trudno znaleźć jest świadków i świadkinie wydarzeń w roku 1970? Jak inicjatywa odbierana jest po 50 latach przez uczestników i uczestniczki wydarzeń przez nas organizowanych? W rozmowie przyglądamy się "faktom i mitom" o Sympozjum, pytamy też o sens i skuteczność działań interwencyjnych, edukacyjnych i archiwizacyjnych podejmowanych przez nas - grupę roboczą. Goście specjalni: Katarzyna Chierowska, Joanna Klima, Władysław Misiak, Anna Płotnicka, Katarzyna Roj Wykorzystano fragmenty: ◾ rozmowy Zofii Reznik z Katarzyną Chierowską ◾ rozmowy Anki Bieliz z Joanną Klimą ◾ rozmowy Iwony Kałuży z Anną Płotnicką ◾ rozmowy Mariana Misiaka z Władysławem Misiakiem ◾ rozmowy Zofii Reznik z Katarzyną Roj Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Iwona Kałuża, Zośka Reznik Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.

Trzynasty odcinek poświęcamy tematowi doświadczania i odbioru działań sympozjalnych - zarówno tych podejmowanych w roku 1970, jak i tych prowadzonych w jubileuszowym roku 2020. Anka Bieliz (Fundacja Ładne Historie), Iwona Kałuża (BWA Wrocław) oraz Zośka Reznik (Kolektyw Kariatyda) dyskutują o archiwalnych materiałach - zdjęciach, wycinkach z gazet, przekazach pisanych, ale też relacjach ustnych, z których próbują ułożyć obraz wydarzenia - na pewno nie spójny i łatwy w ukształtowaniu, ale bardzo ciekawy, różnorodny i pełen sprzeczności. Z jakimi problemami spotykają się członkinie i członkowie komitetu ds. archiwaliów i badań? Czemu tak trudno znaleźć jest świadków i świadkinie wydarzeń w roku 1970? Jak inicjatywa odbierana jest po 50 latach przez uczestników i uczestniczki wydarzeń przez nas organizowanych? W rozmowie przyglądamy się "faktom i mitom" o Sympozjum, pytamy też o sens i skuteczność działań interwencyjnych, edukacyjnych i archiwizacyjnych podejmowanych przez nas - grupę roboczą.

Goście specjalni: Katarzyna Chierowska, Joanna Klima, Władysław Misiak, Anna Płotnicka, Katarzyna Roj

Wykorzystano fragmenty:
◾ rozmowy Zofii Reznik z Katarzyną Chierowską
◾ rozmowy Anki Bieliz z Joanną Klimą
◾ rozmowy Iwony Kałuży z Anną Płotnicką
◾ rozmowy Mariana Misiaka z Władysławem Misiakiem
◾ rozmowy Zofii Reznik z Katarzyną Roj

Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Iwona Kałuża, Zośka Reznik
Produkcja: Jan Chrzan
Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal)

Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.

Odcinek 12: PROJEKTY DŹWIĘKOWE
2020-10-11 13:55:46

Dwunasty odcinek audycji "Tu Sympozjum" poświęcony jest sympozjalnym projektom dźwiękowym. Daniel Brożek (Canti Spazializzati), Jan Chrzan (Canti Spazializzati), dr Małgorzata Miśniakiewicz i Paweł Szroniak (Muzeum Współczesne Wrocław) rozmawiają o wykorzystujących dźwięk dziełach zgłoszonych w toku Sympozjum Plastycznego Wrocław '70, choćby propozycjach Jerzego Rosołowicza czy Barbary Kozłowskiej, ale i o współczesnych realizacjach z dziedziny sztuki dźwięku, które zainspirowane zostały wydarzeniem sprzed 50 lat. Rozmówcy/czynie: Daniel Brożek, Jan Chrzan, Małgorzata Miśniakiewicz, Paweł Szroniak Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis, Jan Chrzan (wokal)

Dwunasty odcinek audycji "Tu Sympozjum" poświęcony jest sympozjalnym projektom dźwiękowym. Daniel Brożek (Canti Spazializzati), Jan Chrzan (Canti Spazializzati), dr Małgorzata Miśniakiewicz i Paweł Szroniak (Muzeum Współczesne Wrocław) rozmawiają o wykorzystujących dźwięk dziełach zgłoszonych w toku Sympozjum Plastycznego Wrocław '70, choćby propozycjach Jerzego Rosołowicza czy Barbary Kozłowskiej, ale i o współczesnych realizacjach z dziedziny sztuki dźwięku, które zainspirowane zostały wydarzeniem sprzed 50 lat.

Rozmówcy/czynie: Daniel Brożek, Jan Chrzan, Małgorzata Miśniakiewicz, Paweł Szroniak
Produkcja: Jan Chrzan
Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis, Jan Chrzan (wokal)

Odcinek 11: PROJEKTY NIEZREALIZOWANE (CZ. 2)
2020-10-03 13:26:09

W jedenastym odcinku audycji "Tu Sympozjum" kontynuujemy wątek projektów niezrealizowanych - ani w trakcie 1970 roku, ani w latach późniejszych. Anka Bieliz (Fundacja Ładne Historie), Maciej Bujko (BWA Wrocław) i Magdalena Kreis (Złoty Kiosk) omawiają wybrane prace według stworzonej przez siebie roboczo "luźnej" typologii, analizują w kontekście dzisiejszych czasów pojawiające się w projektach wątki, a także w odwołaniu do współczesnych prac autorstwa artystek nowego pokolenia, zastanawiają się nad kategorią sukcesu i porażki - oczywiście również w nawiązaniu do wydarzenia Sympozjum Plastycznego Wrocław 70. Gość specjalny: Irmina Rusicka. Wykorzystano fragmenty: ◾ filmu “Wrocław 70 Sympozjum Plastyczne” (reż Antoni Dzieduszycki, 1970) ◾ rozmowy Jolanty Nowaczyk z Anną Szpakowską-Kujawską z pracy “Sink or Swim” Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Maciej Bujko, Magdalena Kreis Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal)

W jedenastym odcinku audycji "Tu Sympozjum" kontynuujemy wątek projektów niezrealizowanych - ani w trakcie 1970 roku, ani w latach późniejszych. Anka Bieliz (Fundacja Ładne Historie), Maciej Bujko (BWA Wrocław) i Magdalena Kreis (Złoty Kiosk) omawiają wybrane prace według stworzonej przez siebie roboczo "luźnej" typologii, analizują w kontekście dzisiejszych czasów pojawiające się w projektach wątki, a także w odwołaniu do współczesnych prac autorstwa artystek nowego pokolenia, zastanawiają się nad kategorią sukcesu i porażki - oczywiście również w nawiązaniu do wydarzenia Sympozjum Plastycznego Wrocław 70. Gość specjalny: Irmina Rusicka.

Wykorzystano fragmenty:
◾ filmu “Wrocław 70 Sympozjum Plastyczne” (reż Antoni Dzieduszycki, 1970)
◾ rozmowy Jolanty Nowaczyk z Anną Szpakowską-Kujawską z pracy “Sink or Swim”

Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Maciej Bujko, Magdalena Kreis
Produkcja: Jan Chrzan
Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal)

Odcinek 10: REALIZACJE POZA WROCŁAWIEM / PROJEKTY NIEZREALIZOWANE
2020-09-12 17:39:00

W dziesiątym odcinku audycji "Tu Sympozjum" przyglądamy się sympozjalnym pracom, które realizacji doczekały się poza Wrocławiem oraz tym projektom, które nie zostały zrealizowane nigdy. Odwołując się do klasyfikacji zgłoszonych propozycji zaproponowanej w 1971 roku przez Antoniego Dzieduszyckiego, Iwona Kałuża (BWA Wrocław), Piotr Lisowski (Muzeum Współczesne Wrocław) i Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, Contemporary Lynx) zastanawiają się: czy Sympozjum Plastyczne Wrocław '70 jest bardziej niezrealizowaną nigdy "niezniszczalna wystawa" czy zakończonymi sukcesem "ćwiczeniami z wyobraźni"? Gość specjalny: Zbigniew Makarewicz. Rozmówcy/czynie: Iwona Kałuża, Piotr Lisowski, Kuba Żary Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) W odcinku wykorzystano: ◾ wypowiedź prof. Zbigniewa Makarewicza z rozmowy z Iwoną Kałużą ◾ fragmenty filmu “Wrocław 70 Sympozjum Plastyczne” (reż Antoni Dzieduszycki, 1970) Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.

W dziesiątym odcinku audycji "Tu Sympozjum" przyglądamy się sympozjalnym pracom, które realizacji doczekały się poza Wrocławiem oraz tym projektom, które nie zostały zrealizowane nigdy. Odwołując się do klasyfikacji zgłoszonych propozycji zaproponowanej w 1971 roku przez Antoniego Dzieduszyckiego, Iwona Kałuża (BWA Wrocław), Piotr Lisowski (Muzeum Współczesne Wrocław) i Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, Contemporary Lynx) zastanawiają się: czy Sympozjum Plastyczne Wrocław '70 jest bardziej niezrealizowaną nigdy "niezniszczalna wystawa" czy zakończonymi sukcesem "ćwiczeniami z wyobraźni"?

Gość specjalny: Zbigniew Makarewicz.Rozmówcy/czynie: Iwona Kałuża, Piotr Lisowski, Kuba Żary

Produkcja: Jan Chrzan

Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal)


W odcinku wykorzystano:

◾ wypowiedź prof. Zbigniewa Makarewicza z rozmowy z Iwoną Kałużą

◾ fragmenty filmu “Wrocław 70 Sympozjum Plastyczne” (reż Antoni Dzieduszycki, 1970)


Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie