Księga Urantii

Recorded by permission of Urantia Foundation
© Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved

Nagrania zostały wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do treści zawartych w Księdze Urantii.

Kategorie:
Książki Kultura

Odcinki od najnowszych:

Przekaz 129; Jezus jako człowiek dorosły
2021-04-28 13:37:39

Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 129 należy do części IV, Życie i Nauki Jezusa. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest pośredni wtórny pod nadzorem Komisji pośrednich oraz Mantutii Melchizedeka.
Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 129 należy do części IV, Życie i Nauki Jezusa. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest pośredni wtórny pod nadzorem Komisji pośrednich oraz Mantutii Melchizedeka.

Przekaz 128; Wczesny wiek męski Jezusa
2021-04-15 01:12:15

Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 128 należy do części IV, Życie i Nauki Jezusa. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest pośredni wtórny pod nadzorem Komisji pośrednich oraz Mantutii Melchizedeka.
Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 128 należy do części IV, Życie i Nauki Jezusa. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest pośredni wtórny pod nadzorem Komisji pośrednich oraz Mantutii Melchizedeka.

Przekaz 7; Stosunek Wiecznego Syna do wszechświata
2021-04-10 13:40:13

Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 7 należy do części I, Wszechświat Centralny i Superwszechświaty. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest Niebiański Radca
Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 7 należy do części I, Wszechświat Centralny i Superwszechświaty. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest Niebiański Radca

Przekaz 6; Wieczny Syn
2021-04-03 12:58:29

Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 6 należy do części I, Wszechświat Centralny i Superwszechświaty. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest Niebiański Radca
Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 6 należy do części I, Wszechświat Centralny i Superwszechświaty. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest Niebiański Radca

Przekaz 5; Stosunek Boga do jednostki
2021-03-20 14:01:12

Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 5 należy do części I, Wszechświat Centralny i Superwszechświaty. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest Niebiański Radca
Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 5 należy do części I, Wszechświat Centralny i Superwszechświaty. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest Niebiański Radca

Przekaz 4; Stosunek Boga do wszechświata
2021-02-02 21:50:01

Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 4 należy do części I, Wszechświat Centralny i Superwszechświaty. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest Niebiański Radca
Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 4 należy do części I, Wszechświat Centralny i Superwszechświaty. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest Niebiański Radca

Przekaz 3; Atrybuty Boga
2021-01-07 17:38:12

Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 3 należy do części I, Wszechświat Centralny i Superwszechświaty. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest Niebiański Radca
Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 3 należy do części I, Wszechświat Centralny i Superwszechświaty. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest Niebiański Radca

Przekaz 2; Natura Boga
2020-11-27 08:54:24

Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 2 należy do części I, Wszechświat Centralny i Superwszechświaty. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest Niebiański Radca
Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 2 należy do części I, Wszechświat Centralny i Superwszechświaty. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest Niebiański Radca

Przekaz 1; Ojciec Uniwersalny
2020-11-10 08:40:54

Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 1 należy do części I, Wszechświat Centralny i Superwszechświaty. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest Niebiański Radca
Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 1 należy do części I, Wszechświat Centralny i Superwszechświaty. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest Niebiański Radca

Przekaz 127; Lata młodzieńcze
2020-10-01 16:49:09

Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 127 należy do części IV, Życie i Nauki Jezusa. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest pośredni wtórny pod nadzorem Komisji pośrednich oraz Mantutii Melchizedeka.
Recorded by permission of Urantia Foundation © Copyright 2010 Urantia Foundation. All rights reserved Nagranie zostało wykonane za zgodą Urantia Foundation, która posiada prawa autorskie do Księgi Urantii. Przekaz 127 należy do części IV, Życie i Nauki Jezusa. Istotą niebiańska będącą autorem przekazu jest pośredni wtórny pod nadzorem Komisji pośrednich oraz Mantutii Melchizedeka.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie