naRODOwy

Odpowiedzi na najciekawsze pytania dotyczące RODO. Przykłady absurdów i naruszeń. Powody, które do nich doprowadziły. Oprócz dawki teorii prowadzący odpowiadają na pytania przesyłane na punkt kontaktowy inspektora ochrony danych. Podcast stanowić może alternatywny sposób na zapoznanie personelu przetwarzającego dane osobowe z przepisami ochrony danych osobowych, szczególnie w tych podmiotach, gdzie nie każdy pracownik dysponuje dostępem do komputera.
Czekamy na Wasze pytania. Odpowiemy na nie w kolejnych odcinkach.

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

RODO - I wojna o dane osobowe
2020-05-04 16:08:11

No to mamy pierwszą wojnę o dane osobowe, która doprowadzi do upadku samorządy terytorialne i do odwołania polskiego organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Taki finał wieszczy były inspektor ochrony danych osobowych. Można nawet przewidywać sankcje Europy wobec Polski. A wszystko zaczęło się tak niewinnie, kto by przypuszczał, że finał zaskoczy wszystkich.
No to mamy pierwszą wojnę o dane osobowe, która doprowadzi do upadku samorządy terytorialne i do odwołania polskiego organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Taki finał wieszczy były inspektor ochrony danych osobowych. Można nawet przewidywać sankcje Europy wobec Polski. A wszystko zaczęło się tak niewinnie, kto by przypuszczał, że finał zaskoczy wszystkich.

RODO - inspektor ochrony danych
2020-04-16 14:55:32

W dzisiejszym odcinku omawiamy rolę, status i zadania inspektora ochrony danych. Przedstawione zostaną wymogi formalne, które winien spełniać kandydat na inspektora ochrony danych oraz prawne możliwości outsourcingu tej funkcji. Zapraszamy również na nasze bezpłatne szkolenia: https://www.facebook.com/abi.olsztyn/live https://rodo.clickmeeting.pl https://www.youtube.com/channel/UCa6LkZHFi7UV5sF6VmuiRmQ/
W dzisiejszym odcinku omawiamy rolę, status i zadania inspektora ochrony danych. Przedstawione zostaną wymogi formalne, które winien spełniać kandydat na inspektora ochrony danych oraz prawne możliwości outsourcingu tej funkcji.

Zapraszamy również na nasze bezpłatne szkolenia:
https://www.facebook.com/abi.olsztyn/live
https://rodo.clickmeeting.pl
https://www.youtube.com/channel/UCa6LkZHFi7UV5sF6VmuiRmQ/

RODO - obowiązki administratora danych
2020-04-05 12:19:42

W dzisiejszym odcinku usłyszycie o najważniejszych obowiązkach jakie nakłada na administratora danych RODO. W tym o art. 32 - bezpieczeństwo przetwarzania. Omówione zostaną podstawowe środki techniczne i organizacyjne, które mają zastosowanie zarówno w przetwarzaniu danych w formie tradycyjnej (papierowej) jak i w przestrzeni cyfrowej, w tym: a) pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych; b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. Przedstawimy również ocenę skutków dla ochrony danych oraz analizę ryzyka na podstawie wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapraszamy
W dzisiejszym odcinku usłyszycie o najważniejszych obowiązkach jakie nakłada na administratora danych RODO. W tym o art. 32 - bezpieczeństwo przetwarzania. Omówione zostaną podstawowe środki techniczne i organizacyjne, które mają zastosowanie zarówno w przetwarzaniu danych w formie tradycyjnej (papierowej) jak i w przestrzeni cyfrowej, w tym:
a) pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
Przedstawimy również ocenę skutków dla ochrony danych oraz analizę ryzyka na podstawie wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapraszamy

RODO - prawa osób, których dane dotyczą
2020-03-28 17:34:03

W dzisiejszym odcinku omówione zostały prawa osób, których dotyczą oraz zasady ich realizacji, w tym: Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą. Prawo do sprostowania danych. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Prawo do ograniczenia przetwarzania. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych. Prawo do sprzeciwu. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
W dzisiejszym odcinku omówione zostały prawa osób, których dotyczą oraz zasady ich realizacji, w tym:
Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą.
Prawo do sprostowania danych.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
Prawo do ograniczenia przetwarzania.
Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania.
Prawo do przenoszenia danych.
Prawo do sprzeciwu.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

RODO - obowiązek informacyjny
2020-03-14 12:43:00

Dzisiejszy odcinek omawia tzw. obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Tym samym kilka najbliższych odcinków zostanie poświęconych prawom osób, których dane dotyczą. Oczywiście prowadzący nie zapomina o art. 14 oraz zasadach, o których mowa w art. 12 RODO, czy jasności i prostocie języka, którym należy realizować prawa osób wynikające z RODO.
Dzisiejszy odcinek omawia tzw. obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Tym samym kilka najbliższych odcinków zostanie poświęconych prawom osób, których dane dotyczą. Oczywiście prowadzący nie zapomina o art. 14 oraz zasadach, o których mowa w art. 12 RODO, czy jasności i prostocie języka, którym należy realizować prawa osób wynikające z RODO.

RODO a koronawirus
2020-03-11 10:52:57

W dzisiejszym odcinku usłyszycie o koronawirusie, który zaatakował nawet RODO. A poważnie, odcinek poświęcony jest nadzorowi inspektora ochrony danych nad zmianami w przepisach, które wymagają dopasowania stosowanego systemu ochrony danych osobowych do wciąż zmieniającego się świata. Nawet ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych może przyprawić inspektora ochrony danych o kilka nowych, siwych włosów, o ile jeszcze jakieś włosy mu zostały.
W dzisiejszym odcinku usłyszycie o koronawirusie, który zaatakował nawet RODO. A poważnie, odcinek poświęcony jest nadzorowi inspektora ochrony danych nad zmianami w przepisach, które wymagają dopasowania stosowanego systemu ochrony danych osobowych do wciąż zmieniającego się świata. Nawet ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych może przyprawić inspektora ochrony danych o kilka nowych, siwych włosów, o ile jeszcze jakieś włosy mu zostały.

RODO - przesłanki legalności przetwarzania
2020-03-09 14:55:33

W dzisiejszym odcinku usłyszycie o przesłankach legalności przetwarzania danych osobowych wg RODO. Zarówno w przypadku przetwarzania zwykłych danych, ale również szczególnej kategorii danych. Dowiedzie się również o karach za złamanie zasady legalności przetwarzania, czyli przepisie art. 83 RODO.
W dzisiejszym odcinku usłyszycie o przesłankach legalności przetwarzania danych osobowych wg RODO. Zarówno w przypadku przetwarzania zwykłych danych, ale również szczególnej kategorii danych. Dowiedzie się również o karach za złamanie zasady legalności przetwarzania, czyli przepisie art. 83 RODO.

RODO - zasady ochrony danych osobowych
2020-03-06 17:02:31

W dzisiejszym odcinku usłyszycie o sześciu, a nawet siedmiu najważniejszych zasadach ochrony danych osobowych: - zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość - ograniczenie celu - minimalizacja danych - prawidłowość - ograniczenie przechowywania - integralność i poufność - rozliczalność To siedem przykazań administratora danych. Jak sądzicie, ilu administratorów przestrzega każdej z nich? Jeśli chcecie znać odpowiedź zapraszam do słuchania.
W dzisiejszym odcinku usłyszycie o sześciu, a nawet siedmiu najważniejszych zasadach ochrony danych osobowych:
- zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
- ograniczenie celu
- minimalizacja danych
- prawidłowość
- ograniczenie przechowywania
- integralność i poufność
- rozliczalność
To siedem przykazań administratora danych. Jak sądzicie, ilu administratorów przestrzega każdej z nich? Jeśli chcecie znać odpowiedź zapraszam do słuchania.

RODO - definicje
2020-03-02 14:41:48

Nie można dyskutować o normach określonych w prawie do ochrony danych osobowych bez znajomości choćby podstawowych znaczeń pojęć określonych w RODO, czy w ustawie o ochronie danych osobowych. Odcinek omawia najważniejsze z nich: dane osobowe, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, przetwarzanie, zbiór danych, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, zgoda, naruszenie ochrony danych osobowych.
Nie można dyskutować o normach określonych w prawie do ochrony danych osobowych bez znajomości choćby podstawowych znaczeń pojęć określonych w RODO, czy w ustawie o ochronie danych osobowych. Odcinek omawia najważniejsze z nich:
dane osobowe,
dane genetyczne,
dane biometryczne,
dane dotyczące zdrowia,
przetwarzanie,
zbiór danych,
administrator,
podmiot przetwarzający,
odbiorca,
zgoda,
naruszenie ochrony danych osobowych.

RODO - początek
2020-03-01 12:44:51

Od ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 2016 roku. Niemal dwie dekady w pigułce.
Od ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 2016 roku. Niemal dwie dekady w pigułce.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie