DevSpresso Podcast

Cotygodniowe wiadomości ze świata JS.

Kategorie:
Technologia

Odcinki od najnowszych:

Devspresso Lungo - Maj 2024
2024-05-24 08:41:53

Pierwszy odcinek dłuższego formatu Devspresso Lungo - prawdziwie podcastowo, trochę dłużej, mamy nadzieję z lepszą jakością dźwięku i niestety bez wideo.
Pierwszy odcinek dłuższego formatu Devspresso Lungo - prawdziwie podcastowo, trochę dłużej, mamy nadzieję z lepszą jakością dźwięku i niestety bez wideo.

JS News - #036 - JavaScript Signals standard proposal, Bun 1.1
2024-04-10 08:00:24

### Tematy 0:00 Intro 0:48 Bun 1.1 - https://bun.sh/blog/bun-v1.1 9:12 JavaScript Signals standard proposal - https://github.com/proposal-signals/proposal-signals 11:27 zx 8.0 - https://github.com/google/zx/releases/tag/8.0.0 14:10 Eslint 9.0 - https://eslint.org/blog/2024/04/eslint-v9.0.0-released/ 17:55 Playwright 1.43 - https://github.com/microsoft/playwright/releases/tag/v1.43.0 19:40 Hono 4.2 - https://github.com/honojs/hono/releases/tag/v4.2.0 21:12 Jotai 2.8 - https://github.com/pmndrs/jotai/releases/tag/v2.8.0 23:38 V8 Sandbox - https://v8.dev/blog/sandbox 25:56 Outro
### Tematy 0:00 Intro 0:48 Bun 1.1 - https://bun.sh/blog/bun-v1.1 9:12 JavaScript Signals standard proposal - https://github.com/proposal-signals/proposal-signals 11:27 zx 8.0 - https://github.com/google/zx/releases/tag/8.0.0 14:10 Eslint 9.0 - https://eslint.org/blog/2024/04/eslint-v9.0.0-released/ 17:55 Playwright 1.43 - https://github.com/microsoft/playwright/releases/tag/v1.43.0 19:40 Hono 4.2 - https://github.com/honojs/hono/releases/tag/v4.2.0 21:12 Jotai 2.8 - https://github.com/pmndrs/jotai/releases/tag/v2.8.0 23:38 V8 Sandbox - https://v8.dev/blog/sandbox 25:56 Outro

JS News - #035 - RSC w Redwood, Radix Themes 3.0, Deno 1.42 - wszystko pod JSR
2024-04-02 07:58:51

### Tematy Radix Themes 3.0 - generator palet - https://www.radix-ui.com/blog/themes-3 TypeChat 0.1 - https://microsoft.github.io/TypeChat/blog/announcing-typechat-0-1-0/ Redwood Bighorn - z RSC - https://redwoodjs.com/blog/rsc-now-in-redwoodjs Vite 5.2 - https://twitter.com/vite_js/status/1770455259069968837 Docusaurus 3.2 - https://docusaurus.io/blog/releases/3.2 Deno 1.42 - wszystko pod JSR - https://deno.com/blog/v1.42 Waku 0.20 - https://waku.gg/blog/introducing-pages-router
### Tematy Radix Themes 3.0 - generator palet - https://www.radix-ui.com/blog/themes-3 TypeChat 0.1 - https://microsoft.github.io/TypeChat/blog/announcing-typechat-0-1-0/ Redwood Bighorn - z RSC - https://redwoodjs.com/blog/rsc-now-in-redwoodjs Vite 5.2 - https://twitter.com/vite_js/status/1770455259069968837 Docusaurus 3.2 - https://docusaurus.io/blog/releases/3.2 Deno 1.42 - wszystko pod JSR - https://deno.com/blog/v1.42 Waku 0.20 - https://waku.gg/blog/introducing-pages-router

JS News - #034 - Angular łączy się z Wiz, Redis zmienia licencję, VitePress 1.0
2024-03-26 08:00:11

### Tematy VitePress 1.0 - https://blog.vuejs.org/posts/vitepress-1.0 Rsbuild 0.5 - https://rsbuild.dev/community/releases/v0-5 Redis zmienia licencję - https://redis.com/blog/redis-adopts-dual-source-available-licensing/ Firebolt 0.3 - https://firebolt.dev/blog/introducing-firebolt AnalogJS 1.0 - https://dev.to/analogjs/announcing-analogjs-10-19an Angular łączy się z Wiz - https://twitter.com/sarah_edo/status/1770478763253379488 Nuxt 3.11 - https://nuxt.com/blog/v3-11
### Tematy VitePress 1.0 - https://blog.vuejs.org/posts/vitepress-1.0 Rsbuild 0.5 - https://rsbuild.dev/community/releases/v0-5 Redis zmienia licencję - https://redis.com/blog/redis-adopts-dual-source-available-licensing/ Firebolt 0.3 - https://firebolt.dev/blog/introducing-firebolt AnalogJS 1.0 - https://dev.to/analogjs/announcing-analogjs-10-19an Angular łączy się z Wiz - https://twitter.com/sarah_edo/status/1770478763253379488 Nuxt 3.11 - https://nuxt.com/blog/v3-11

JS News - #033 - WinterJS szybszy niż Bun?, MistCSS - JS-in-CSS, Astro DB na bazie libSQL
2024-03-19 08:00:29

### Tematy MistCSS - https://typicode.github.io/mistcss/ Pigment CSS - https://github.com/mui/material-ui/tree/master/packages/pigment-css-react Speedometer 3.0 - https://webkit.org/blog/15131/speedometer-3-0-the-best-way-yet-to-measure-browser-performance/ WinterJS- https://wasmer.io/posts/winterjs-v1 Astro DB - https://astro.build/blog/astro-db-deep-dive/ Astro 4.5 - https://astro.build/blog/astro-450/ Biome 1.6 - https://biomejs.dev/blog/biome-v1-6/ React Native Skia 1.0 - https://www.youtube.com/watch?v=eUbj_NxcgKg https://www.yogalayout.dev/blog/announcing-yoga-3.0 Storybook 8.0 - https://storybook.js.org/blog/storybook-8/
### Tematy MistCSS - https://typicode.github.io/mistcss/ Pigment CSS - https://github.com/mui/material-ui/tree/master/packages/pigment-css-react Speedometer 3.0 - https://webkit.org/blog/15131/speedometer-3-0-the-best-way-yet-to-measure-browser-performance/ WinterJS- https://wasmer.io/posts/winterjs-v1 Astro DB - https://astro.build/blog/astro-db-deep-dive/ Astro 4.5 - https://astro.build/blog/astro-450/ Biome 1.6 - https://biomejs.dev/blog/biome-v1-6/ React Native Skia 1.0 - https://www.youtube.com/watch?v=eUbj_NxcgKg https://www.yogalayout.dev/blog/announcing-yoga-3.0 Storybook 8.0 - https://storybook.js.org/blog/storybook-8/

JS News - #032 - AI SDK 3.0 - RSC od LLM, Million Lint, Rolldown - szybka alternatywa (p)od Vite
2024-03-12 01:00:00

### Tematy Million Lint - https://million.dev/blog/lint Rolldown - szybka alternatywa (p)od Vite - https://twitter.com/rolldown_rs/status/1766013359932297275 Node 21.7 - https://nodejs.org/en/blog/release/v21.7.0 drizzle-orm v0.31.1 - https://github.com/drizzle-team/drizzle-orm/releases Safari 17.4 - https://webkit.org/blog/15063/webkit-features-in-safari-17-4/ AI SDK 3.0 - RSC od LLM - https://vercel.com/blog/ai-sdk-3-generative-ui PixiJS 8.0 - https://pixijs.com/guides/migrations/v8 React Unforget - https://react-unforget.vercel.app/
### Tematy Million Lint - https://million.dev/blog/lint Rolldown - szybka alternatywa (p)od Vite - https://twitter.com/rolldown_rs/status/1766013359932297275 Node 21.7 - https://nodejs.org/en/blog/release/v21.7.0 drizzle-orm v0.31.1 - https://github.com/drizzle-team/drizzle-orm/releases Safari 17.4 - https://webkit.org/blog/15063/webkit-features-in-safari-17-4/ AI SDK 3.0 - RSC od LLM - https://vercel.com/blog/ai-sdk-3-generative-ui PixiJS 8.0 - https://pixijs.com/guides/migrations/v8 React Unforget - https://react-unforget.vercel.app/

JS News - #031 - JSR - konkurent dla NPM, Apple przywraca PWAs, $100k rachunku od Netlify
2024-03-05 01:00:00

### Tematy $100k rachunku od Netlify - https://www.reddit.com/r/webdev/comments/1b14bty/netlify_just_sent_me_a_104k_bill_for_a_simple/ Apple przywraca PWAs - https://appleinsider.com/articles/24/03/01/apple-reverses-course-on-death-of-progressive-web-apps-in-eu PGlite - https://github.com/electric-sql/pglite Chrome 122 - https://developer.chrome.com/blog/new-in-chrome-122 JSR - nowy rejestr dla JS - https://deno.com/blog/jsr_open_beta Parcel 2.12 - https://parceljs.org/blog/v2-12-0/ Playwright 1.42 - https://github.com/microsoft/playwright/releases/tag/v1.42.0 VSCode February 2024 - https://code.visualstudio.com/updates/v1_87
### Tematy $100k rachunku od Netlify - https://www.reddit.com/r/webdev/comments/1b14bty/netlify_just_sent_me_a_104k_bill_for_a_simple/ Apple przywraca PWAs - https://appleinsider.com/articles/24/03/01/apple-reverses-course-on-death-of-progressive-web-apps-in-eu PGlite - https://github.com/electric-sql/pglite Chrome 122 - https://developer.chrome.com/blog/new-in-chrome-122 JSR - nowy rejestr dla JS - https://deno.com/blog/jsr_open_beta Parcel 2.12 - https://parceljs.org/blog/v2-12-0/ Playwright 1.42 - https://github.com/microsoft/playwright/releases/tag/v1.42.0 VSCode February 2024 - https://code.visualstudio.com/updates/v1_87

JS News - #030 - (już naprawdę) uniwersalne aplikacje za pomocą Reacta i lepsze testy od Netflixa
2024-02-27 01:00:00

### Tematy React Strict DOM - https://github.com/facebook/react-strict-dom Remix 2.7.0 (z Vite) - https://remix.run/blog/remix-vite-stable Deno 1.4.1 - https://deno.com/blog/v1.41 Safetest - https://netflixtechblog.com/introducing-safetest-a-novel-approach-to-front-end-testing-37f9f88c152d?gi=7b09fa3a01f1 Redwood 7.0 - https://community.redwoodjs.com/t/redwood-v7-0-0-is-now-available/5777 Isograph 0.1 - https://isograph.dev/blog/2024/02/15/isograph-0.1.0/
### Tematy React Strict DOM - https://github.com/facebook/react-strict-dom Remix 2.7.0 (z Vite) - https://remix.run/blog/remix-vite-stable Deno 1.4.1 - https://deno.com/blog/v1.41 Safetest - https://netflixtechblog.com/introducing-safetest-a-novel-approach-to-front-end-testing-37f9f88c152d?gi=7b09fa3a01f1 Redwood 7.0 - https://community.redwoodjs.com/t/redwood-v7-0-0-is-now-available/5777 Isograph 0.1 - https://isograph.dev/blog/2024/02/15/isograph-0.1.0/

JS News - #029 - Nadchodzi nowy React, Angular się nie zatrzymuje, Apple kończy z PWAs?
2024-02-20 08:00:11

### Tematy React February 2024 update - https://react.dev/blog/2024/02/15/react-labs-what-we-have-been-working-on-february-2024 Angular 17.2 - https://blog.angular.io/angular-v17-2-is-now-available-596cbe96242d Apple i PWAs? - https://techcrunch.com/2024/02/15/apple-confirms-its-breaking-iphone-web-apps-in-the-eu-on-purpose/ Tempo 0.0.9 - https://tempo.formkit.com/ Kirimase 0.0.55 - https://kirimase.dev/ Vue Devtools 6.6 - https://github.com/vuejs/devtools/releases/tag/v6.6.0
### Tematy React February 2024 update - https://react.dev/blog/2024/02/15/react-labs-what-we-have-been-working-on-february-2024 Angular 17.2 - https://blog.angular.io/angular-v17-2-is-now-available-596cbe96242d Apple i PWAs? - https://techcrunch.com/2024/02/15/apple-confirms-its-breaking-iphone-web-apps-in-the-eu-on-purpose/ Tempo 0.0.9 - https://tempo.formkit.com/ Kirimase 0.0.55 - https://kirimase.dev/ Vue Devtools 6.6 - https://github.com/vuejs/devtools/releases/tag/v6.6.0

JS News - #028 - Powrót JQuery, Mario Kart w przeglądarce, i routing w Hono
2024-02-13 08:00:21

### Tematy Vite 5.1 - https://vitejs.dev/blog/announcing-vite5-1 MSW 2.2 - https://github.com/mswjs/msw/releases/tag/v2.2.0 Query 4.0 Beta - https://blog.jquery.com/2024/02/06/jquery-4-0-0-beta/ Storybook 8 Beta - https://storybook.js.org/blog/storybook-8-beta/ Hono 4.0 - https://github.com/honojs/hono/releases/tag/v4.0.0 Mario-Kart-3.js - https://github.com/Lunakepio/Mario-Kart-3.js
### Tematy Vite 5.1 - https://vitejs.dev/blog/announcing-vite5-1 MSW 2.2 - https://github.com/mswjs/msw/releases/tag/v2.2.0 Query 4.0 Beta - https://blog.jquery.com/2024/02/06/jquery-4-0-0-beta/ Storybook 8 Beta - https://storybook.js.org/blog/storybook-8-beta/ Hono 4.0 - https://github.com/honojs/hono/releases/tag/v4.0.0 Mario-Kart-3.js - https://github.com/Lunakepio/Mario-Kart-3.js

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie