40. ROCZNICA POWSTANIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W sierpniu 1980 roku, po lipcowych protestach robotników w zakładach pracy w Lublinie i Świdniku, wybuchła fala strajków w tysiącach zakładów w całej Polsce. Te wydarzenia były bezpośrednią przyczyną podpisania porozumień sierpniowych (31 sierpnia) i powstania NSZZ „Solidarność” - pierwszej w krajach bloku sowieckiego niezależnej od władzy, legalnej organizacji związkowej. Statut Związku został przyjęty 17 września. NSZZ "Solidarność" został zarejestrowany przez Sąd Najwyższy 10 listopada. Związek zrzeszał blisko 10 milionów członków, czyli 80 procent pracowników w Polsce. Zapraszamy do słuchania podcastów poświęconych historii NSZZ Solidarność.

[podcast archiwalny, nie będzie kolejnych odcinków]

Kategorie:
Historia

Odcinki od najnowszych:

„Stanowiliśmy jedno” - dokument z okazji rocznicy 40-lecia Solidarności
2020-08-31 10:07:40

40 lat temu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Z tej okazji w wieczorze z reportażem w Radiu Kielce wyemitowaliśmy dokument pokazujący najważniejsze wydarzenia od powstania związku aż do wyborów w 1989 roku. Pokazaliśmy je oczami ludzi świętokrzyskiej Solidarności. W dokumencie „Stanowiliśmy jedno” można usłyszeć wypowiedzi Ewy Markowskiej, Stanisławy Gawlik, Waldemara Bartosza, Bogdana Rysia, Jerzego Jabłońskiego, Stanisława Bieńka i Pawła Perchela.
40 lat temu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Z tej okazji w wieczorze z reportażem w Radiu Kielce wyemitowaliśmy dokument pokazujący najważniejsze wydarzenia od powstania związku aż do wyborów w 1989 roku. Pokazaliśmy je oczami ludzi świętokrzyskiej Solidarności. W dokumencie „Stanowiliśmy jedno” można usłyszeć wypowiedzi Ewy Markowskiej, Stanisławy Gawlik, Waldemara Bartosza, Bogdana Rysia, Jerzego Jabłońskiego, Stanisława Bieńka i Pawła Perchela.

Solidarność to nie tylko związek zawodowy
2020-08-31 08:52:01

Solidarność to nie tylko związek zawodowy. Solidarność to nie tylko wyraz buntu przeciwko ustrojowi socjalistycznemu i powojennemu „porządkowi” w Polsce. Solidarność przyczyniła się też do zmian na mapie Europy i do rozpadu bloku wschodniego. Jak mówi Waldemar Bartosz, przewodniczący regionu świętokrzyskiego NSZZ Solidarność, stało się tak m.in. dzięki zaangażowaniu w wybory do sejmu i utworzeniu Komitetów Obywatelskich.
Solidarność to nie tylko związek zawodowy. Solidarność to nie tylko wyraz buntu przeciwko ustrojowi socjalistycznemu i powojennemu „porządkowi” w Polsce. Solidarność przyczyniła się też do zmian na mapie Europy i do rozpadu bloku wschodniego. Jak mówi Waldemar Bartosz, przewodniczący regionu świętokrzyskiego NSZZ Solidarność, stało się tak m.in. dzięki zaangażowaniu w wybory do sejmu i utworzeniu Komitetów Obywatelskich.

Solidarność wychodzi z podziemia
2020-08-24 09:38:48

40 lat temu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Z tej okazji w Radiu Kielce przypominamy najważniejsze wydarzenia i postaci świętokrzyskiej Solidarności, od momentu utworzenia do wyborów w 1989 roku. Dziś o tym jak Solidarność, zdelegalizowana i tłumiona od momentu wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku, stopniowo wychodziła z podziemia. Opowiada Bogdan Ryś.
40 lat temu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Z tej okazji w Radiu Kielce przypominamy najważniejsze wydarzenia i postaci świętokrzyskiej Solidarności, od momentu utworzenia do wyborów w 1989 roku. Dziś o tym jak Solidarność, zdelegalizowana i tłumiona od momentu wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku, stopniowo wychodziła z podziemia. Opowiada Bogdan Ryś.

Podziemna działalność poligraficzna
2020-08-17 09:34:23

Ruch opozycyjny, który działał w latach 80-tych minionego wieku, nie byłby tak sprawny i skuteczny, gdyby nie podziemna działalność poligraficzna. To ulotki, pisma i gazetki były sposobem dotarcia do społeczeństwa. To one informowały o bieżącej sytuacji, o istnieniu opozycji, ale także były źródłem wiedzy historycznej, przypominały o rocznicach i o wydarzeniach zatajanych przez władze. Jedną z osób, które pracowały przy redagowaniu i druku podziemnej prasy w Starachowicach był Paweł Perchel - założyciel, drukarz i kolporter podziemnego wydawnictwa Lud, ulotek kolportowanych w Starachowicach, a także redaktor i drukarz podziemnego pisma „Pro Kontra” i pisma „Nasze Sprawy”.
Ruch opozycyjny, który działał w latach 80-tych minionego wieku, nie byłby tak sprawny i skuteczny, gdyby nie podziemna działalność poligraficzna.
To ulotki, pisma i gazetki były sposobem dotarcia do społeczeństwa. To one informowały o bieżącej sytuacji, o istnieniu opozycji, ale także były źródłem wiedzy historycznej, przypominały o rocznicach i o wydarzeniach zatajanych przez władze. Jedną z osób, które pracowały przy redagowaniu i druku podziemnej prasy w Starachowicach był Paweł Perchel - założyciel, drukarz i kolporter podziemnego wydawnictwa Lud, ulotek kolportowanych w Starachowicach, a także redaktor i drukarz podziemnego pisma „Pro Kontra” i pisma „Nasze Sprawy”.

Protest młodzieży w obronie krzyży
2020-08-10 10:47:54

40 lat temu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Z tej okazji w Radiu Kielce przypominamy najważniejsze wydarzenia i postaci świętokrzyskiej Solidarności, od momentu utworzenia do wyborów w 1989 roku. Dziś o wydarzeniu, które zyskało duży rozgłos - proteście młodzieży we Włoszczowie w obronie krzyży. O wydarzeniach, które miały miejsce od 3 do 16 grudnia 1984 roku opowiada Zbigniew Żesławski.
40 lat temu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Z tej okazji w Radiu Kielce przypominamy najważniejsze wydarzenia i postaci świętokrzyskiej Solidarności, od momentu utworzenia do wyborów w 1989 roku. Dziś o wydarzeniu, które zyskało duży rozgłos - proteście młodzieży we Włoszczowie w obronie krzyży. O wydarzeniach, które miały miejsce od 3 do 16 grudnia 1984 roku opowiada Zbigniew Żesławski.

Demonstracje w Starachowicach
2020-08-03 10:13:00

40 lat temu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Z tej okazji w Radiu Kielce przypominamy najważniejsze wydarzenia i postaci świętokrzyskiej Solidarności, od momentu utworzenia związku do wyborów w 1989 roku. O demonstracji, która odbyła się w Starachowicach 31 sierpnia 1982 roku, opowiada Ewa Markowska.
40 lat temu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Z tej okazji w Radiu Kielce przypominamy najważniejsze wydarzenia i postaci świętokrzyskiej Solidarności, od momentu utworzenia związku do wyborów w 1989 roku. O demonstracji, która odbyła się w Starachowicach 31 sierpnia 1982 roku, opowiada Ewa Markowska.

Głodówka w kieleckim areszcie
2020-07-27 12:02:24

40 lat temu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Z tej okazji w Radiu Kielce przez całe wakacje, w każdy poniedziałek przypominamy najważniejsze wydarzenia i postaci świętokrzyskiej Solidarności, od momentu utworzenia do wyborów w 1989 roku. Dziś posłuchamy o zbiorowej głodówce osób internowanych w kieleckim areszcie. Strajk głodowy trwał od 13 do 22 czerwca 1982 roku. Opowiada Waldemar Bartosz.
40 lat temu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Z tej okazji w Radiu Kielce przez całe wakacje, w każdy poniedziałek przypominamy najważniejsze wydarzenia i postaci świętokrzyskiej Solidarności, od momentu utworzenia do wyborów w 1989 roku.
Dziś posłuchamy o zbiorowej głodówce osób internowanych w kieleckim areszcie. Strajk głodowy trwał od 13 do 22 czerwca 1982 roku. Opowiada Waldemar Bartosz.

Strajk w ostrowieckiej hucie
2020-07-20 09:40:35

13 grudnia 1981 roku dobiegł końca pierwszy etap funkcjonowania NSZZ „Solidarność” polegający na pokojowej koegzystencji potężnego, reprezentującego szeroko rozumiane interesy społeczne związku zawodowego i kurczowo broniącej monopolu władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 13 i 14 grudnia 1981 roku w obronie związku i w proteście przeciw stanowi wojennemu podjęto strajk w wielu zakładach pracy na terenie całego kraju. W Ostrowcu Świętokrzyskim największym pracodawcą, a jednocześnie najpotężniejszym ogniwem w strukturze NSZZ „Solidarność”, była Huta im. Marcelego Nowotki. W leżących na przeciwległych krańcach miasta zakładach huty związek skupiał około 16 tysięcy członków, co sprawiało, że Ostrowiec był obok Kielc najprężniejszym ośrodkiem funkcjonowania „Solidarności” w regionie świętokrzyskim. O strajku w ostrowieckiej hucie, który był jedynym większym aktem oporu przeciw wprowadzeniu stanu wojennego w regionie, opowiada Jerzy Jabłoński, działacz Solidarności.
13 grudnia 1981 roku dobiegł końca pierwszy etap funkcjonowania NSZZ „Solidarność” polegający na pokojowej koegzystencji potężnego, reprezentującego szeroko rozumiane interesy społeczne związku zawodowego i kurczowo broniącej monopolu władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
13 i 14 grudnia 1981 roku w obronie związku i w proteście przeciw stanowi wojennemu podjęto strajk w wielu zakładach pracy na terenie całego kraju. W Ostrowcu Świętokrzyskim największym pracodawcą, a jednocześnie najpotężniejszym ogniwem w strukturze NSZZ „Solidarność”, była Huta im. Marcelego Nowotki. W leżących na przeciwległych krańcach miasta zakładach huty związek skupiał około 16 tysięcy członków, co sprawiało, że Ostrowiec był obok Kielc najprężniejszym ośrodkiem funkcjonowania „Solidarności” w regionie świętokrzyskim.
O strajku w ostrowieckiej hucie, który był jedynym większym aktem oporu przeciw wprowadzeniu stanu wojennego w regionie, opowiada Jerzy Jabłoński, działacz Solidarności.

Internowanie
2020-07-13 09:37:22

40 lat temu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Z tej okazji w Radiu Kielce przez całe wakacje, w każdy poniedziałek przypominamy najważniejsze wydarzenia i postaci świętokrzyskiej Solidarności, od momentu utworzenia do wyborów w 1989 roku. Dziś o internowaniu działaczy Solidarności po wprowadzeniu stanu wojennego opowiada Stanisława Gawlik.
40 lat temu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Z tej okazji w Radiu Kielce przez całe wakacje, w każdy poniedziałek przypominamy najważniejsze wydarzenia i postaci świętokrzyskiej Solidarności, od momentu utworzenia do wyborów w 1989 roku. Dziś o internowaniu działaczy Solidarności po wprowadzeniu stanu wojennego opowiada Stanisława Gawlik.

Strajk w Fabryce Łożysk Tocznych Iskra w Kielcach
2020-07-06 09:45:22

40 lat temu cała Polska śledziła strajki na Śląsku, w Stoczni Szczecińskiej i Gdańskiej. W regionie świętokrzyskim również odbywały się protesty oraz tak zwane przez ówczesną władzę „nieuzasadnione przerwy w pracy”. Jednym z zakładów, w których robotnicy walczyli o lepszy byt i o wolne związki zawodowe była Fabryka Łożysk Tocznych Iskra w Kielcach. O wydarzeniach z 29 sierpnia 1980 roku i o wybuchu strajku opowiada Stanisław Bieniek, działacz związkowy, członek zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Stanisław Bieniek w czasach PRL był działaczem opozycji demokratycznej. W stanie wojennym został internowany, karę odbywał w czterech ośrodkach odosobnienia. Potem wyemigrował do USA, gdzie spędził prawie 30 lat swojego życia. Stanisław Bieniek jest fundatorem tablicy upamiętniającej strajk pracowników FŁT Iskra z września 1980 roku.
40 lat temu cała Polska śledziła strajki na Śląsku, w Stoczni Szczecińskiej i Gdańskiej. W regionie świętokrzyskim również odbywały się protesty oraz tak zwane przez ówczesną władzę „nieuzasadnione przerwy w pracy”. Jednym z zakładów, w których robotnicy walczyli o lepszy byt i o wolne związki zawodowe była Fabryka Łożysk Tocznych Iskra w Kielcach.
O wydarzeniach z 29 sierpnia 1980 roku i o wybuchu strajku opowiada Stanisław Bieniek, działacz związkowy, członek zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Stanisław Bieniek w czasach PRL był działaczem opozycji demokratycznej. W stanie wojennym został internowany, karę odbywał w czterech ośrodkach odosobnienia. Potem wyemigrował do USA, gdzie spędził prawie 30 lat swojego życia. Stanisław Bieniek jest fundatorem tablicy upamiętniającej strajk pracowników FŁT Iskra z września 1980 roku.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie