Edycja Świętego Pawła

Prezentujemy najciekawsze pozycje wydawnicze i materiały edukacyjne Edycji Świętego Pawła.

Kategorie:
Nauka Nauki społeczne

Odcinki od najnowszych:

Rekolekcje dla dorosłych Rozważania o wierze-Modlitwa ks.Przemysław Kosior #walczyMYdlaPana
2023-03-29 09:54:37

Niezwykle głębokie, wartościowe, które chce się nie tyle przeżyć, co przemodlić - rozważyć. Rozbudź MY wspólnie pragnienie doświadczenia Boga poprzez osobiste zaangażowanie by wkroczyć na drogę świętości. Rozważ MY sakrament niesamowitej obecności Boga pośród naszych rozlicznych spraw, którym jest Eucharystia. Naucz MY się wdzięczności za dar wiary. Wygraj MY tę walkę dla Pana! #WielkiPost #katolik #walczy MY dlaPana

Niezwykle głębokie, wartościowe, które chce się nie tyle przeżyć, co przemodlić - rozważyć. RozbudźMY wspólnie pragnienie doświadczenia Boga poprzez osobiste zaangażowanie by wkroczyć na drogę świętości. RozważMY sakrament niesamowitej obecności Boga pośród naszych rozlicznych spraw, którym jest Eucharystia. NauczMY się wdzięczności za dar wiary. WygrajMY tę walkę dla Pana! #WielkiPost #katolik #walczyMYdlaPana


• Słowo Boże na 5. niedzielę Wielkiego Postu • ks. Cyprian Kostrzewa SSP • #walczyMYdlaPana
2023-03-26 00:00:46

Wzmocnij MY relację z Jezusem i spraw MY , by nasza modlitwa nabrała głębi i  ducha. Razem z księdzem Cyprianem Kostrzewą SSP, autorem książek Edycji  Świętego Pawła i doniedawna misjonarzem pracującym na Ukrainie oddaj MY  się refleksji nad Ewangelią i dzięki wspólnym rozważaniom znajdź MY  odniesienie do naszego życia i toczonej w nim walki duchowej.  Wygraj MY tę walkę dla Pana!

WzmocnijMY relację z Jezusem i sprawMY, by nasza modlitwa nabrała głębi i  ducha. Razem z księdzem Cyprianem Kostrzewą SSP, autorem książek Edycji  Świętego Pawła i doniedawna misjonarzem pracującym na Ukrainie oddajMY  się refleksji nad Ewangelią i dzięki wspólnym rozważaniom znajdźMY  odniesienie do naszego życia i toczonej w nim walki duchowej. 

WygrajMY tę walkę dla Pana!

Rekolekcje dla dorosłych • Rozważania o wierze - Słowo Boże • ks. Przemysław Kosior #walczyMYdlaPana
2023-03-22 10:25:54

Niezwykle głębokie, wartościowe, które chce się nie tyle przeżyć, co  przemodlić – rozważyć. Rozbudź MY wspólnie pragnienie doświadczenia Boga  poprzez osobiste zaangażowanie by wkroczyć na drogę świętości. Rozważ MY  sakrament niesamowitej obecności Boga pośród naszych rozlicznych spraw,  którym jest Eucharystia. Naucz MY się wdzięczności za dar wiary.  WygrajMY tę walkę dla Pana!

Niezwykle głębokie, wartościowe, które chce się nie tyle przeżyć, co  przemodlić – rozważyć. RozbudźMY wspólnie pragnienie doświadczenia Boga  poprzez osobiste zaangażowanie by wkroczyć na drogę świętości. RozważMY  sakrament niesamowitej obecności Boga pośród naszych rozlicznych spraw,  którym jest Eucharystia. NauczMY się wdzięczności za dar wiary.  WygrajMY tę walkę dla Pana!

Rekolekcje dla dorosłych • Rozważania o wierze - Eucharystia • ks. Przemysław Kosior #walczyMYdlaPana
2023-03-15 10:34:03

Niezwykle głębokie, wartościowe, które chce się nie tyle przeżyć, co  przemodlić – rozważyć. Rozbudź MY wspólnie pragnienie doświadczenia Boga  poprzez osobiste zaangażowanie by wkroczyć na drogę świętości. Rozważ MY  sakrament niesamowitej obecności Boga pośród naszych rozlicznych spraw,  którym jest Eucharystia. Naucz MY się wdzięczności za dar wiary.  WygrajMY tę walkę dla Pana!

Niezwykle głębokie, wartościowe, które chce się nie tyle przeżyć, co  przemodlić – rozważyć. RozbudźMY wspólnie pragnienie doświadczenia Boga  poprzez osobiste zaangażowanie by wkroczyć na drogę świętości. RozważMY  sakrament niesamowitej obecności Boga pośród naszych rozlicznych spraw,  którym jest Eucharystia. NauczMY się wdzięczności za dar wiary.  WygrajMY tę walkę dla Pana!

• Słowo Boże na 3. niedzielę Wielkiego Postu • ks. Cyprian Kostrzewa SSP • #walczyMYdlaPana
2023-03-12 00:00:47

Wzmocnij MY  relację z Jezusem i spraw MY , by nasza modlitwa nabrała głębi i ducha.  Razem z księdzem Cyprianem Kostrzewą SSP, autorem książek Edycji Świętego  Pawła i doniedawna misjonarzem pracującym na Ukrainie oddaj MY się  refleksji nad Ewangelią i dzięki wspólnym rozważaniom znajdź MY  odniesienie do naszego życia i toczonej w nim walki duchowej. Wygraj MY  tę walkę dla Pana! #WielkiPost #katolik #walczy MY dlaPana

WzmocnijMY  relację z Jezusem i sprawMY, by nasza modlitwa nabrała głębi i ducha.  Razem z księdzem Cyprianem Kostrzewą SSP, autorem książek Edycji

Świętego  Pawła i doniedawna misjonarzem pracującym na Ukrainie oddajMY się  refleksji nad Ewangelią i dzięki wspólnym rozważaniom znajdźMY  odniesienie do naszego życia i toczonej w nim walki duchowej. WygrajMY  tę walkę dla Pana! #WielkiPost #katolik #walczyMYdlaPana

Rekolekcje dla dorosłych cz. #walczyMYdlaPana BIERZMOWANIE
2023-03-08 00:00:46

Rekolekcje dla dorosłych Niezwykle głębokie, wartościowe, które chce się nie tyle przeżyć, co przemodlić – rozważyć. Rozbudź MY wspólnie pragnienie doświadczenia Boga poprzez osobiste zaangażowanie by wkroczyć na drogę świętości. Rozważ MY sakrament niesamowitej obecności Boga pośród naszych rozlicznych spraw, którym jest Eucharystia. Naucz MY się wdzięczności za dar wiary.

Rekolekcje dla dorosłych

Niezwykle głębokie, wartościowe, które chce się nie tyle przeżyć, co przemodlić – rozważyć. RozbudźMY wspólnie pragnienie doświadczenia Boga poprzez osobiste zaangażowanie by wkroczyć na drogę świętości. RozważMY sakrament niesamowitej obecności Boga pośród naszych rozlicznych spraw, którym jest Eucharystia. NauczMY się wdzięczności za dar wiary.

Słowo Boże na 2. niedzielę Wielkiego Postu #walczyMYdlaPana
2023-03-05 00:00:26

Wzmocnij MY relację z Jezusem i spraw MY , by nasza modlitwa nabrała głębi i ducha. Razem z księdzem Cyprianem Kostrzewą SSP, autorem książek Edycji  Świętego Pawła i doniedawna misjonarzem pracującym na Ukrainie oddaj MY się refleksji nad Ewangelią i dzięki wspólnym rozważaniom znajdź MY odniesienie do naszego życia i toczonej w nim walki duchowej. Wygraj MY tę walkę dla Pana! #WielkiPost #katolik #walczyMYdlaPana

WzmocnijMY relację z Jezusem i sprawMY, by nasza modlitwa nabrała głębi i ducha.

Razem z księdzem Cyprianem Kostrzewą SSP, autorem książek Edycji  Świętego Pawła i doniedawna misjonarzem pracującym na Ukrainie oddajMY się refleksji nad Ewangelią i dzięki wspólnym rozważaniom znajdźMY odniesienie do naszego życia i toczonej w nim walki duchowej.

WygrajMY tę walkę dla Pana!

#WielkiPost #katolik #walczyMYdlaPana

Rekolekcje dla dorosłych #walczyMYdlaPana CHRZEST
2023-03-01 00:00:28

Rekolekcje dla dorosłych Niezwykle głębokie, wartościowe, które chce się nie tyle przeżyć, co przemodlić – rozważyć. Rozbudź MY wspólnie pragnienie doświadczenia Boga poprzez osobiste zaangażowanie by wkroczyć na drogę świętości. Rozważ MY sakrament niesamowitej obecności Boga pośród naszych rozlicznych spraw, którym jest Eucharystia. Naucz MY się wdzięczności za dar wiary.

Rekolekcje dla dorosłych

Niezwykle głębokie, wartościowe, które chce się nie tyle przeżyć, co przemodlić – rozważyć. RozbudźMY wspólnie pragnienie doświadczenia Boga poprzez osobiste zaangażowanie by wkroczyć na drogę świętości. RozważMY sakrament niesamowitej obecności Boga pośród naszych rozlicznych spraw, którym jest Eucharystia. NauczMY się wdzięczności za dar wiary.

Słowo Boże na 1. niedzielę Wielkiego Postu #walczyMYdlaPana
2023-02-26 00:00:57

Wzmocnij MY relację z Jezusem i spraw MY , by nasza modlitwa nabrała głębi i ducha. Razem z księdzem Cyprianem Kostrzewą SSP, autorem książek Edycji Świętego Pawła i doniedawna misjonarzem pracującym na Ukrainie oddaj MY się refleksji nad Ewangelią i dzięki wspólnym rozważaniom znajdź MY odniesienie do naszego życia i toczonej w nim walki duchowej. Wygraj MY tę walkę dla Pana! #WielkiPost #katolik #walczyMYdlaPana

WzmocnijMY relację z Jezusem i sprawMY, by nasza modlitwa nabrała głębi i ducha.

Razem z księdzem Cyprianem Kostrzewą SSP, autorem książek Edycji Świętego Pawła i doniedawna misjonarzem pracującym na Ukrainie oddajMY się refleksji nad Ewangelią i dzięki wspólnym rozważaniom znajdźMY odniesienie do naszego życia i toczonej w nim walki duchowej.

WygrajMY tę walkę dla Pana!

#WielkiPost #katolik #walczyMYdlaPana

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie