Centrum Chrześcijańskie TYLKO JEZUS Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach

Witaj na podcaście Centrum Chrześcijańskiego TYLKO JEZUS z Krapkowic. Wierzymy, że te słowa będą dla Ciebie inspiracją do zbliżenia się do Boga. Zaczynajmy!


Odcinki od najnowszych:

Od Janka do Jana - pastor Andrzej Krajka
2024-02-18 10:45:00

Janek był synem Zebedeusza i Salome. W pewnym momencie usłyszał od Jana Chrzciciela, swojego mentora, że już czas, aby poszedł za Barankiem Bożym. W swoim życiu zawsze mamy jakieś relacje z ludźmi, ale przychodzi czas, że trzeba w te relację zaprosić Boga. Jezus chce byś był blisko Niego. Czy dopuszczasz do siebie myśl, że masz tylko częściowe poznanie, że możesz się mylić, że może być inaczej? Nie szukaj interesu w Bogu, ale szukaj Jego Samego, a wszystko inne będzie Ci dodane. Dlaczego w Ew. Jana zostało wspomniane, że “uczeń kładł swoją głowę na piersi Jezusa”? Dlaczego Jakub i Jan chcieli zrzucić ogień z nieba na Jerozolimę? Dlaczego Jezus poprosił Jana, aby zaopiekował się Jego matką? Odpowiedź na te i inne pytania usłyszysz w dzisiejszym nauczaniu. Zapraszamy wysłuchania kazania Pastora Andrzeja Krajki.

Janek był synem Zebedeusza i Salome. W pewnym momencie usłyszał od Jana Chrzciciela, swojego mentora, że już czas, aby poszedł za Barankiem Bożym. W swoim życiu zawsze mamy jakieś relacje z ludźmi, ale przychodzi czas, że trzeba w te relację zaprosić Boga. Jezus chce byś był blisko Niego. Czy dopuszczasz do siebie myśl, że masz tylko częściowe poznanie, że możesz się mylić, że może być inaczej? Nie szukaj interesu w Bogu, ale szukaj Jego Samego, a wszystko inne będzie Ci dodane. Dlaczego w Ew. Jana zostało wspomniane, że “uczeń kładł swoją głowę na piersi Jezusa”? Dlaczego Jakub i Jan chcieli zrzucić ogień z nieba na Jerozolimę? Dlaczego Jezus poprosił Jana, aby zaopiekował się Jego matką? Odpowiedź na te i inne pytania usłyszysz w dzisiejszym nauczaniu. Zapraszamy wysłuchania kazania Pastora Andrzeja Krajki.

Co z Twoją Kuźnią? - pastor Andrzej Krajka
2024-02-04 10:55:00

1 Księga Samuela 13, 19-23 "W całej ziemi izraelskiej nie było [wtedy] żadnego kowala, dlatego że mówili Filistyni: «Niech Hebrajczycy nie sporządzają sobie mieczów i włóczni!» Wszyscy Izraelici chodzili do Filistynów ostrzyć swój lemiesz, topór, siekierę lub motykę. Potem płacili za ostrzenie lemiesza i topora dwie trzecie sykla, a jedną trzecią sykla za siekierę lub motykę. Tak się więc stało, że w czasie wojny nikt z ludzi, którzy byli z Saulem i Jonatanem, nie miał ani miecza, ani włóczni; mieli je tylko Saul i syn jego, Jonatan. Straże filistyńskie wyruszyły ku wąwozowi koło Mikmas." W tamtym czasie Izraelici byli bez własnej kuźni i stanęli do walki praktycznie bez broni. Obraz w 1 Księdze Samuela jest przedstawieniem bezsilności (samego) człowieka wobec diabła. Sytuacja odwraca się gdy człowiek chodzi w przyjaźni z Bogiem - wtedy to, czym władasz, nie ma znaczenia, a wygraną i bezpieczeństwo zapewnia ufność, wierność i posłuszeństwo Bogu. Sam Bóg wyposaża nas we wszystko co potrzebne. Mówi o nas że jesteśmy kowalami i niszczycielami dzieł diabła (Iz 54,16-17) - czas uderzyć, czas wykuwać i iść do walki. Żeby móc zaopatrzyć się w broń trzeba mieć ją gdzie wykuć oraz musi być ktoś, kto ją wykuje. Wszystko zaczyna się od bliskości z Bogiem. Pierwszym etapem jest oddanie życia Jezusowi - jest On ogniem, który czyni nas bardziej plastycznymi. Kolejnym etapem jest otrzymanie licencji kowala i pracy, służbę w kuźni- gdzie wykuwa się ostry, niebiański oręż skuteczny w walce z ciemnością. Czy jesteś licencjonowanym kowalem? Czy masz swoją kuźnię? Czy masz najnowocześniejszą broń do stoczenia walk duchowych? Zapraszamy do odsłuchania słowa zatytułowanego "Co z Twoją Kuźnią?" i odpowiedzenia sobie na powyższe pytania.

1 Księga Samuela 13, 19-23 "W całej ziemi izraelskiej nie było [wtedy] żadnego kowala, dlatego że mówili Filistyni: «Niech Hebrajczycy nie sporządzają sobie mieczów i włóczni!» Wszyscy Izraelici chodzili do Filistynów ostrzyć swój lemiesz, topór, siekierę lub motykę. Potem płacili za ostrzenie lemiesza i topora dwie trzecie sykla, a jedną trzecią sykla za siekierę lub motykę. Tak się więc stało, że w czasie wojny nikt z ludzi, którzy byli z Saulem i Jonatanem, nie miał ani miecza, ani włóczni; mieli je tylko Saul i syn jego, Jonatan. Straże filistyńskie wyruszyły ku wąwozowi koło Mikmas." W tamtym czasie Izraelici byli bez własnej kuźni i stanęli do walki praktycznie bez broni. Obraz w 1 Księdze Samuela jest przedstawieniem bezsilności (samego) człowieka wobec diabła. Sytuacja odwraca się gdy człowiek chodzi w przyjaźni z Bogiem - wtedy to, czym władasz, nie ma znaczenia, a wygraną i bezpieczeństwo zapewnia ufność, wierność i posłuszeństwo Bogu. Sam Bóg wyposaża nas we wszystko co potrzebne. Mówi o nas że jesteśmy kowalami i niszczycielami dzieł diabła (Iz 54,16-17) - czas uderzyć, czas wykuwać i iść do walki. Żeby móc zaopatrzyć się w broń trzeba mieć ją gdzie wykuć oraz musi być ktoś, kto ją wykuje. Wszystko zaczyna się od bliskości z Bogiem. Pierwszym etapem jest oddanie życia Jezusowi - jest On ogniem, który czyni nas bardziej plastycznymi. Kolejnym etapem jest otrzymanie licencji kowala i pracy, służbę w kuźni- gdzie wykuwa się ostry, niebiański oręż skuteczny w walce z ciemnością. Czy jesteś licencjonowanym kowalem? Czy masz swoją kuźnię? Czy masz najnowocześniejszą broń do stoczenia walk duchowych? Zapraszamy do odsłuchania słowa zatytułowanego "Co z Twoją Kuźnią?" i odpowiedzenia sobie na powyższe pytania.

Trzy wymiary Bożego uzdrowienia - Danka i Piotr Witkowscy
2024-01-28 10:45:00

Uzdrowienie jest procesem, które może dotyczyć nie tylko naszego ciała, ale także ducha czy myślenia. Uzdrowienie ducha łączy się z naszym wyborem pójścia za Jezusem, życia z Nim, na Jego zasadach, które może być jednorazowym postanowieniem, krótką modlitwą, a nie raz codziennie odnawianą decyzją. Często z nawróceniem potrzebujemy także uzdrowienia naszego myślenia. Kluczem do tego jest świadomość, że Bóg jest w stanie zrobić to, czego my nie jesteśmy w stanie zmienić. Wymaga to czasu, a Bóg powoli, ale konsekwentnie może poszerzać naszą perspektywę czy zmieniać schematy. On wie, jacy powinniśmy być. Stawia na naszej drodze odpowiednie sytuacje i ludzi. Bóg dokonuje także uzdrowienia naszego ciała. On nie chce żebyśmy cierpieli, jednak czasem musi sięgnąć do korzenia jakiegoś problemu i uzdrowić najpierw nasze wnętrze. Działa na różne sposoby, może uzdrawiać nas natychmiastowo, w modlitwie, czasem posyła ludzi, lekarzy, możliwości, z których możemy korzystać. Bóg uzdrawia, jednak będzie robić to w swój, a nie nasz sposób i w swoim czasie. Uzdrowienie może przyjść od razu, w modlitwie, czasem jednak wymaga cierpliwości. Świadectwo Danusi i Piotra Witkowskich

Uzdrowienie jest procesem, które może dotyczyć nie tylko naszego ciała, ale także ducha czy myślenia. Uzdrowienie ducha łączy się z naszym wyborem pójścia za Jezusem, życia z Nim, na Jego zasadach, które może być jednorazowym postanowieniem, krótką modlitwą, a nie raz codziennie odnawianą decyzją. Często z nawróceniem potrzebujemy także uzdrowienia naszego myślenia. Kluczem do tego jest świadomość, że Bóg jest w stanie zrobić to, czego my nie jesteśmy w stanie zmienić. Wymaga to czasu, a Bóg powoli, ale konsekwentnie może poszerzać naszą perspektywę czy zmieniać schematy. On wie, jacy powinniśmy być. Stawia na naszej drodze odpowiednie sytuacje i ludzi. Bóg dokonuje także uzdrowienia naszego ciała. On nie chce żebyśmy cierpieli, jednak czasem musi sięgnąć do korzenia jakiegoś problemu i uzdrowić najpierw nasze wnętrze. Działa na różne sposoby, może uzdrawiać nas natychmiastowo, w modlitwie, czasem posyła ludzi, lekarzy, możliwości, z których możemy korzystać. Bóg uzdrawia, jednak będzie robić to w swój, a nie nasz sposób i w swoim czasie. Uzdrowienie może przyjść od razu, w modlitwie, czasem jednak wymaga cierpliwości. Świadectwo Danusi i Piotra Witkowskich

Gdzie możesz spotkać Jezusa? - pastor Andrzej Krajka
2024-01-14 10:45:00

Zadaj sobie pewne hipotetyczne pytanie: Co odpowiedziałbyś gdyby ktoś zadałby Ci pytanie: Gdzie można spotkać Jezusa? Czy są do tego potrzebne specjalne okoliczności i/lub miejsca? Kilkoma z takich miejsc są: ➡️ J 1,1-5 (Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła.) - Jeżeli chcesz spotkać się z Jezusem czytaj Słowo Boże, zagłębiaj się w nim, rozmyślaj nad nim... czytaj je tak długo, aż przemówi do Ciebie. ➡️ J 1, 6-7 (Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli.) - Znajdziesz Jezusa tam, gdzie ludzie ze szczerego serca służą Jemu. ➡️ J 3,1-2 (Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu! Wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie było z nim Boga.) - Ciekawość jest miejscem, które doprowadzi Cię do Jezusa. Pytaj, wołaj, wsłuchuj się, przychodź do Jezusa w różnych porach dnia czy sytuacjach. Nie spoczywaj na laurach, bądź ciekaw, co jest dalej, chciej więcej (Łk 11,9-10). ➡️ J 4,5-7 (Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił: Daj mi pić ) - Możesz spotkać Go w swojej samotności - tam gdzie pozostaniesz tylko Ty. Jezus czeka na nas tam, gdzie się ukrywamy. ➡️ J 8, 3-4 (Wtedy znawcy Prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła.) - Jezusa znajdziemy także w miejscu naszego zawstydzenia, w naszych słabościach. Jeżeli sam się bronisz i usprawiedliwiasz, to z czego ma Cię wyciągnąć Bóg? Znajdziesz Go w miejscu uniżenia, w miejscach niewygodnych i niekomfortowych. On tam jest, żeby nas stamtąd uratować

Zadaj sobie pewne hipotetyczne pytanie: Co odpowiedziałbyś gdyby ktoś zadałby Ci pytanie: Gdzie można spotkać Jezusa? Czy są do tego potrzebne specjalne okoliczności i/lub miejsca? Kilkoma z takich miejsc są: ➡️ J 1,1-5 (Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła.) - Jeżeli chcesz spotkać się z Jezusem czytaj Słowo Boże, zagłębiaj się w nim, rozmyślaj nad nim... czytaj je tak długo, aż przemówi do Ciebie. ➡️ J 1, 6-7 (Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli.) - Znajdziesz Jezusa tam, gdzie ludzie ze szczerego serca służą Jemu. ➡️ J 3,1-2 (Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu! Wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie było z nim Boga.) - Ciekawość jest miejscem, które doprowadzi Cię do Jezusa. Pytaj, wołaj, wsłuchuj się, przychodź do Jezusa w różnych porach dnia czy sytuacjach. Nie spoczywaj na laurach, bądź ciekaw, co jest dalej, chciej więcej (Łk 11,9-10). ➡️ J 4,5-7 (Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił: Daj mi pić ) - Możesz spotkać Go w swojej samotności - tam gdzie pozostaniesz tylko Ty. Jezus czeka na nas tam, gdzie się ukrywamy. ➡️ J 8, 3-4 (Wtedy znawcy Prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła.) - Jezusa znajdziemy także w miejscu naszego zawstydzenia, w naszych słabościach. Jeżeli sam się bronisz i usprawiedliwiasz, to z czego ma Cię wyciągnąć Bóg? Znajdziesz Go w miejscu uniżenia, w miejscach niewygodnych i niekomfortowych. On tam jest, żeby nas stamtąd uratować

Jedność w różnorodności - Monika i Grzegorz Kasiura
2024-01-07 10:45:00

Nauczanie prowadzone przez małżeństwo: Grzegorza i Monikę Kasiura, to niezwykłe świadectwo jedności w różnorodności. Podkreślają oni, że pomimo różnic, razem jesteśmy w stanie osiągnąć o wiele więcej, niż w pojedynkę. Zjednoczeni nie tylko z Bogiem, ale również w małżeństwie, z dziećmi czy w Kościele. Czasami warto zadać sobie pytanie, co jest dla ciebie ważniejsze, racja czy relacja? W Biblii jest wielokrotnie napisane, że jedność między braćmi i siostrami, jest dla nas dobra. Pięknym tego przykładem, jest Psalm 133. Mówi on o radości i błogosławieństwie, jakie płyną z tego, że bracia są razem.

Nauczanie prowadzone przez małżeństwo: Grzegorza i Monikę Kasiura, to niezwykłe świadectwo jedności w różnorodności. Podkreślają oni, że pomimo różnic, razem jesteśmy w stanie osiągnąć o wiele więcej, niż w pojedynkę. Zjednoczeni nie tylko z Bogiem, ale również w małżeństwie, z dziećmi czy w Kościele. Czasami warto zadać sobie pytanie, co jest dla ciebie ważniejsze, racja czy relacja? W Biblii jest wielokrotnie napisane, że jedność między braćmi i siostrami, jest dla nas dobra. Pięknym tego przykładem, jest Psalm 133. Mówi on o radości i błogosławieństwie, jakie płyną z tego, że bracia są razem.

Dwa Słowa na rok 2024 - pastor Andrzej Krajka
2024-01-01 10:45:00

Przesłanie na 2024 rok Pastora Andrzeja Krajki z nocy Sylwestrowej 2023/2024. Niech Nowy 2024 Rok będzie dla Was czasem mocy Ducha Świętego. Dajmy się poprowadzić Temu, który najlepiej nas zna. Bądźmy jak żaglówka zawsze gotowa do rejsu. Niech nasze żagle przyjmują wiatr Ducha i nie bójmy się wypływać na głębokie wody. Życzymy Wam aby ten rok był przygodą, której Kapitanem jest sam Jezus Chrystus. Błogosławionego Nowego Roku!

Przesłanie na 2024 rok Pastora Andrzeja Krajki z nocy Sylwestrowej 2023/2024. Niech Nowy 2024 Rok będzie dla Was czasem mocy Ducha Świętego. Dajmy się poprowadzić Temu, który najlepiej nas zna. Bądźmy jak żaglówka zawsze gotowa do rejsu. Niech nasze żagle przyjmują wiatr Ducha i nie bójmy się wypływać na głębokie wody. Życzymy Wam aby ten rok był przygodą, której Kapitanem jest sam Jezus Chrystus. Błogosławionego Nowego Roku!

Cena przyjaźni - pastor Andrzej Krajka
2023-12-25 10:45:00

Czy jesteś przyjacielem Boga? Ze względu na pochodzenie każdy człowiek jest dzieckiem Bożym. Bóg jest dawcą życia. Jesteśmy stworzeni dla Niego, z Niego i przez Niego. Jednak ze względu na decyzje naszych przodków i nasze codzienne wybory możemy znaleźć się pod opieką Niszczyciela. Czy masz w sobie Bożą nieprzyjaźń do zła? Bóg ze swojej łaski każdego dnia może pokazywać nam ciemne miejsca w naszym życiu, którym możemy się przeciwstawiać. Dzięki miłości do Boga i pielęgnowaniu relacji z Nim, możemy stale odnawiać naszą więź. Stając się przyjacielem Boga, stajemy się nieprzyjacielem diabła i tego, co nam proponuje. Jednak nawet będąc dziś dzieckiem Bożym musimy pamiętać, że nie jest pewne to, co będzie jutro, za tydzień czy za rok. Jeżeli Duch Św. pokazuje Ci rzeczy, które nie pochodzą od Niego, nie ignoruj ich, przeciwstaw się im. Zerwij swoje więzy, przyjaźnie, upodobania z ciemnością, a wtedy będziesz mógł w pełni korzystać z miłości Boga do Ciebie.

Czy jesteś przyjacielem Boga? Ze względu na pochodzenie każdy człowiek jest dzieckiem Bożym. Bóg jest dawcą życia. Jesteśmy stworzeni dla Niego, z Niego i przez Niego. Jednak ze względu na decyzje naszych przodków i nasze codzienne wybory możemy znaleźć się pod opieką Niszczyciela. Czy masz w sobie Bożą nieprzyjaźń do zła? Bóg ze swojej łaski każdego dnia może pokazywać nam ciemne miejsca w naszym życiu, którym możemy się przeciwstawiać. Dzięki miłości do Boga i pielęgnowaniu relacji z Nim, możemy stale odnawiać naszą więź. Stając się przyjacielem Boga, stajemy się nieprzyjacielem diabła i tego, co nam proponuje. Jednak nawet będąc dziś dzieckiem Bożym musimy pamiętać, że nie jest pewne to, co będzie jutro, za tydzień czy za rok. Jeżeli Duch Św. pokazuje Ci rzeczy, które nie pochodzą od Niego, nie ignoruj ich, przeciwstaw się im. Zerwij swoje więzy, przyjaźnie, upodobania z ciemnością, a wtedy będziesz mógł w pełni korzystać z miłości Boga do Ciebie.

Uczniostwo - Pastor Leszek Korzeniecki
2023-12-10 10:45:00

Jak często wprowadzasz w życie to, co słyszysz? Na co dzień pełnimy różne role w domu, pracy, wśród znajomych, ale czy kiedykolwiek myślałeś o sobie jako o uczniu? Uczniostwo nie jest elementem przypadku, ale naszej decyzji. Nazywanie się uczniem Chrystusa jest ściśle związane z tym, czy dajemy się prowadzić Bogu. Oznacza to, że nie tylko uwierzyliśmy, ale urzeczywistniliśmy naszą wiarę poprzez posłuszeństwo. Jezus miał ogromną wiarę myśląc o Tobie i o mnie, dał nam wszystko, co potrzebne, aby za Nim podążać. To od nas zależy, czy zdecydujemy się przy Nim trwać i się rozwijać. W Ew. Jana Jezus mówi o tym, że jeśli będziemy w Nim trwać, wydamy obfity owoc. To po owocach poznamy, w jakim kierunku dążymy. Nie da się trwać przy Jezusie w sposób bezowocny. To Ty decydujesz o tym, jak blisko będziesz Boga, jaki udział będzie On mógł mieć w Twoim życiu, bo Bóg działa niesamowite rzeczy w sercach tych, którzy chcą, dążą i są zaangażowani. Posłuchaj inspirującego kazania Leszka Korzenieckiego o tym, jaki jest prawdziwy uczeń Chrystusa! To fundamentalna prawda. Leszek Korzeniecki - pastor, dyrektor Misji ZOE, twórca, autor wielu projektów np. profilaktyka uzależnień. Do działań Misji ZOE należy budowanie Królestwa Bożego poprzez wyposażanie ciała Chrystusowego do dzieła posługiwania. Od ponad dwudziestu lat Bóg szczególnie używa go w służbie uzdrowienia. W jego służbie dokonało się wiele spektakularnych uzdrowień i uwolnień – zarówno ludzi jak i miejsc. Pastor Korzeniecki wziął udział w popularnym programie emitowanym w TVP: “OCALENI”. Bóg jego samego uwolnił z uzależnień i nałogów: narkotyków, alkoholu, papierosów. Leszek Korzeniecki jest też współzałożycielem i ojcem duchowym wielu społeczności w Polsce i zagranicą. Pastor Korzeniecki to także autor wielu książek o tematyce chrześcijańskiej. Od kilku lat organizuje popularne i ciekawe ponad denominacyjne obozy chrześcijańskie dla wierzących.

Jak często wprowadzasz w życie to, co słyszysz? Na co dzień pełnimy różne role w domu, pracy, wśród znajomych, ale czy kiedykolwiek myślałeś o sobie jako o uczniu? Uczniostwo nie jest elementem przypadku, ale naszej decyzji. Nazywanie się uczniem Chrystusa jest ściśle związane z tym, czy dajemy się prowadzić Bogu. Oznacza to, że nie tylko uwierzyliśmy, ale urzeczywistniliśmy naszą wiarę poprzez posłuszeństwo. Jezus miał ogromną wiarę myśląc o Tobie i o mnie, dał nam wszystko, co potrzebne, aby za Nim podążać. To od nas zależy, czy zdecydujemy się przy Nim trwać i się rozwijać. W Ew. Jana Jezus mówi o tym, że jeśli będziemy w Nim trwać, wydamy obfity owoc. To po owocach poznamy, w jakim kierunku dążymy. Nie da się trwać przy Jezusie w sposób bezowocny. To Ty decydujesz o tym, jak blisko będziesz Boga, jaki udział będzie On mógł mieć w Twoim życiu, bo Bóg działa niesamowite rzeczy w sercach tych, którzy chcą, dążą i są zaangażowani. Posłuchaj inspirującego kazania Leszka Korzenieckiego o tym, jaki jest prawdziwy uczeń Chrystusa! To fundamentalna prawda. Leszek Korzeniecki - pastor, dyrektor Misji ZOE, twórca, autor wielu projektów np. profilaktyka uzależnień. Do działań Misji ZOE należy budowanie Królestwa Bożego poprzez wyposażanie ciała Chrystusowego do dzieła posługiwania. Od ponad dwudziestu lat Bóg szczególnie używa go w służbie uzdrowienia. W jego służbie dokonało się wiele spektakularnych uzdrowień i uwolnień – zarówno ludzi jak i miejsc. Pastor Korzeniecki wziął udział w popularnym programie emitowanym w TVP: “OCALENI”. Bóg jego samego uwolnił z uzależnień i nałogów: narkotyków, alkoholu, papierosów. Leszek Korzeniecki jest też współzałożycielem i ojcem duchowym wielu społeczności w Polsce i zagranicą. Pastor Korzeniecki to także autor wielu książek o tematyce chrześcijańskiej. Od kilku lat organizuje popularne i ciekawe ponad denominacyjne obozy chrześcijańskie dla wierzących.

Laska Mojżesza - Andrzej Nędzusiak
2023-12-03 10:45:00

Kiedy jesteśmy pełni pasji dla Boga, ale coś nam nie wyjdzie, może w nas zostać trauma. Może nam się wydawać, że jesteśmy niewystarczający, że inni poradzą sobie lepiej z zadaniem, które Bóg położył nam na sercu. Istnieje pokusa, aby ułożyć sobie wygodne życie, z dala od problemów, ale to droga donikąd. Bogu wystarczy to co mamy, żeby na tym zbudował coś niesamowitego. O lasce Mojżesza i o tym co za nią stało opowiada nasz gość specjalny. Niezwykle mądre nauczanie o przywództwie w kościele i nie tylko. Posłuchaj! Pastor Andrzej Nędzusiak - Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie.

Kiedy jesteśmy pełni pasji dla Boga, ale coś nam nie wyjdzie, może w nas zostać trauma. Może nam się wydawać, że jesteśmy niewystarczający, że inni poradzą sobie lepiej z zadaniem, które Bóg położył nam na sercu. Istnieje pokusa, aby ułożyć sobie wygodne życie, z dala od problemów, ale to droga donikąd. Bogu wystarczy to co mamy, żeby na tym zbudował coś niesamowitego. O lasce Mojżesza i o tym co za nią stało opowiada nasz gość specjalny. Niezwykle mądre nauczanie o przywództwie w kościele i nie tylko. Posłuchaj! Pastor Andrzej Nędzusiak - Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie.

Jesteśmy w drodze - świadectwo - Artur i Regina Mazurek
2023-11-26 10:45:00

ak a propos drogi, to wszyscy jesteśmy w drodze. Nasze życie to taka droga, ciągłe wybory, decyzje, doświadczenia oraz różne emocje im towarzyszące. Czasami droga wydaje się być równa, prosta i przyjemna, zwłaszcza kiedy towarzyszy nam dobra pogoda i mamy dobre nastawienie

ak a propos drogi, to wszyscy jesteśmy w drodze. Nasze życie to taka droga, ciągłe wybory, decyzje, doświadczenia oraz różne emocje im towarzyszące. Czasami droga wydaje się być równa, prosta i przyjemna, zwłaszcza kiedy towarzyszy nam dobra pogoda i mamy dobre nastawienie

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie