Podcasty Stratpoints

"Zobacz. Przyszłość zaczyna się wczoraj."

Naszym celem jest promowanie strategicznego myślenia o bezpieczeństwie oraz działanie na rzecz weteranów i ich rodzin.


Odcinki od najnowszych:

Strefa zwodniczego spokoju. Polscy żołnierze w Libanie
2021-03-18 14:55:55

Płk rez. Marek Napierała służył w polskim kontyngencie w Południowym Libanie. W 2007 r. widział tragiczne skutki ataku na żołnierzy UNIFIL.  Dzieli się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, na temat celowości tej misji, ale także związanych z nią zagrożeń. W 2019 r., po dziesięcioletniej przerwie  Polacy wrócili nad "Niebieską Linię" rozdzielającą Izrael od Libanu. Żołnierze ONZ niejednokrotnie fizycznie znajdują się tam pomiędzy  IDF a siłami libańskimi, w tym Hezbollahem. 

Płk rez. Marek Napierała służył w polskim kontyngencie w Południowym Libanie. W 2007 r. widział tragiczne skutki ataku na żołnierzy UNIFIL.  Dzieli się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, na temat celowości tej misji, ale także związanych z nią zagrożeń. W 2019 r., po dziesięcioletniej przerwie  Polacy wrócili nad "Niebieską Linię" rozdzielającą Izrael od Libanu. Żołnierze ONZ niejednokrotnie fizycznie znajdują się tam pomiędzy  IDF a siłami libańskimi, w tym Hezbollahem. 

Wojska inżynieryjne są potrzebne i... niedoinwestowane
2021-03-05 20:25:50

Współczesnego pola walki nie można wyobrazić sobie bez żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Niektóre armie inwestują ogromne środki w ich szkolenie i sprzęt, taki jak opancerzone i uzbrojone, izraelskie buldożery D9. Polscy saperzy mogą liczyć najwyżej na pomalowany na zielono sprzęt znany z placów budowy. Z kolei mosty pontonowe i amfibie pamiętają jeszcze lata 60. ubiegłego wieku. Płk. rez. Ireneusz Panek zaznacza, że znacznie lepiej wygląda wyposażenie i organizacja pracy saperów zajmujących się rozminowaniem.  Problem stanu wojsk inżynieryjnych nie tylko odbija się na potencjale obronnym kraju, ale także wpływa na możliwości niesienia pomocy w przypadku katastrof naturalnych czy wypadków. Sprzęt saperski nie jest jednak tak spektakularny jak samoloty bojowe, czołgi czy rakiety i to zapewne jest jednym z powodów, dla których nie jest traktowany priorytetowo. 

Współczesnego pola walki nie można wyobrazić sobie bez żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Niektóre armie inwestują ogromne środki w ich szkolenie i sprzęt, taki jak opancerzone i uzbrojone, izraelskie buldożery D9. Polscy saperzy mogą liczyć najwyżej na pomalowany na zielono sprzęt znany z placów budowy. Z kolei mosty pontonowe i amfibie pamiętają jeszcze lata 60. ubiegłego wieku. Płk. rez. Ireneusz Panek zaznacza, że znacznie lepiej wygląda wyposażenie i organizacja pracy saperów zajmujących się rozminowaniem. 

Problem stanu wojsk inżynieryjnych nie tylko odbija się na potencjale obronnym kraju, ale także wpływa na możliwości niesienia pomocy w przypadku katastrof naturalnych czy wypadków. Sprzęt saperski nie jest jednak tak spektakularny jak samoloty bojowe, czołgi czy rakiety i to zapewne jest jednym z powodów, dla których nie jest traktowany priorytetowo. 

Wywiad i kontrwywiad są na wojnie
2021-02-17 12:52:06

Głównymi przeciwnikami służb NATO, w tym Polski, są Rosjanie, ale także Chińczycy i inni. To walka na informacje i o informacje, która toczy się bez przerwy i nigdy się nie zakończy.  Służby są od tego, żeby zwracać uwagę na problemy i wyzwania, a nie poprawiać humor decydentów.  Politycy decydujący o bezpieczeństwie kraju zawsze będą potrzebować wiarygodnych informacji. Umiejętność ich wykorzystania jest już ich odpowiedzialnością.  Płk rez. Maciej Matysiak, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego zajmował się  przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości zorganizowanej. Teraz dzieli się swoimi doświadczeniami i refleksjami na temat służby, jej zadań,  Opowiada o szkoleniu i przebiegu kariery, która często odbiega od popularnych wyobrażeń.

Głównymi przeciwnikami służb NATO, w tym Polski, są Rosjanie, ale także Chińczycy i inni. To walka na informacje i o informacje, która toczy się bez przerwy i nigdy się nie zakończy.  Służby są od tego, żeby zwracać uwagę na problemy i wyzwania, a nie poprawiać humor decydentów.  Politycy decydujący o bezpieczeństwie kraju zawsze będą potrzebować wiarygodnych informacji. Umiejętność ich wykorzystania jest już ich odpowiedzialnością. 

Płk rez. Maciej Matysiak, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego zajmował się  przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości zorganizowanej. Teraz dzieli się swoimi doświadczeniami i refleksjami na temat służby, jej zadań,  Opowiada o szkoleniu i przebiegu kariery, która często odbiega od popularnych wyobrażeń.

Przyszłość lotnictwa. Rola pilota zmienia się
2021-02-04 12:29:35

Trwają intensywne prace nad nowymi typami dronów. Maszyny bezzałogowe mają towarzyszyć pilotom w powietrzu. Będą przenosić broń, ale same nie podejmą decyzji o zestrzeleniu wroga. Zmienia się też rola i szkolenie pilotów, czego przykładem jest obniżanie wymagań zdrowotnych. Równocześnie rośnie  znaczenie sprawności przetwarzania dużej ilości danych przez mózg człowieka za sterami maszyny takiej jak F-35. Gen. pilot rez. Tomasz Drewniak mówi, że zakup F-35 stwarza Polsce szansę dołączenia do technologicznej i jakościowej zmiany światowego lotnictwa. Same samoloty jednak nie wystarczą. Potrzebny jest cały system wsparcia i wykorzystania tych maszyn. Jeżeli tak się nie stanie, ogromne pieniądze zostaną zmarnowane, a  wielkie nadzieje zajmie rozczarowanie.

Trwają intensywne prace nad nowymi typami dronów. Maszyny bezzałogowe mają towarzyszyć pilotom w powietrzu. Będą przenosić broń, ale same nie podejmą decyzji o zestrzeleniu wroga. Zmienia się też rola i szkolenie pilotów, czego przykładem jest obniżanie wymagań zdrowotnych. Równocześnie rośnie  znaczenie sprawności przetwarzania dużej ilości danych przez mózg człowieka za sterami maszyny takiej jak F-35.

Gen. pilot rez. Tomasz Drewniak mówi, że zakup F-35 stwarza Polsce szansę dołączenia do technologicznej i jakościowej zmiany światowego lotnictwa. Same samoloty jednak nie wystarczą. Potrzebny jest cały system wsparcia i wykorzystania tych maszyn. Jeżeli tak się nie stanie, ogromne pieniądze zostaną zmarnowane, a  wielkie nadzieje zajmie rozczarowanie.

Co Joe Biden przyniesie Polsce i NATO
2021-01-20 08:44:01

Joe Biden zastąpił Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta USA. Gen. Jarosław Stróżyk zaznacza, że nowa administracja to powrót na wysokie stanowiska doświadczonych urzędników. Po nowym gospodarzu Białego Domu można spodziewać się powrotu Ameryki do polityki bilateralnej, co jest dobrą wiadomością dla sojuszników z NATO. Biden zapewne podejmie próbę zbliżenia z Rosją, ale Kreml nie powinien liczyć na reset.  Pragmatyczna polityka oznacza, że pomimo jednoznacznego postawienia przez Polskę na Donalda Trumpa, Waszyngton nie odwróci się od Warszawy. Wynikające z sojuszniczych zobowiązań programy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa będą kontynuowane, tak samo jak nie naruszyła ich prezydentura Trumpa. Niemniej polskiemu rządowi trudno będzie już powoływać się na wyjątkowość relacji z USA, nie wspominając już o ostatecznym zakończeniu opowieści o "Forcie Trump".

Joe Biden zastąpił Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta USA. Gen. Jarosław Stróżyk zaznacza, że nowa administracja to powrót na wysokie stanowiska doświadczonych urzędników. Po nowym gospodarzu Białego Domu można spodziewać się powrotu Ameryki do polityki bilateralnej, co jest dobrą wiadomością dla sojuszników z NATO. Biden zapewne podejmie próbę zbliżenia z Rosją, ale Kreml nie powinien liczyć na reset. 

Pragmatyczna polityka oznacza, że pomimo jednoznacznego postawienia przez Polskę na Donalda Trumpa, Waszyngton nie odwróci się od Warszawy. Wynikające z sojuszniczych zobowiązań programy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa będą kontynuowane, tak samo jak nie naruszyła ich prezydentura Trumpa. Niemniej polskiemu rządowi trudno będzie już powoływać się na wyjątkowość relacji z USA, nie wspominając już o ostatecznym zakończeniu opowieści o "Forcie Trump".

Siły specjalne w nowoczesnej wojnie. Lekcje z Górskiego Karabachu
2020-11-19 10:02:38

Azerscy specjalsi infiltrowali obronę Ormian. Naprowadzali  uderzenia dronów i  artyleryjskie. Wspierali atakujące siły główne, a w wielu przypadkach byli pierwszymi, którzy wywieszali flagi Azerbejdżanu w zdobywanych miejscowościach w Górskim Karabachu. Płk rez. Piotr Gąstał, były dowódca jednostki wojskowej Grom, mówi o roli sił specjalnych i koordynacji działań z innymi rodzajami sił zbrojnych na współczesnym polu walki. Podkreśla  zmiany w  sposobie działania  specjalsów oraz znaczenie szkolenia i współpracy także z krajami, które nie należą do NATO. 

Azerscy specjalsi infiltrowali obronę Ormian. Naprowadzali  uderzenia dronów i  artyleryjskie. Wspierali atakujące siły główne, a w wielu przypadkach byli pierwszymi, którzy wywieszali flagi Azerbejdżanu w zdobywanych miejscowościach w Górskim Karabachu.

Płk rez. Piotr Gąstał, były dowódca jednostki wojskowej Grom, mówi o roli sił specjalnych i koordynacji działań z innymi rodzajami sił zbrojnych na współczesnym polu walki. Podkreśla  zmiany w  sposobie działania  specjalsów oraz znaczenie szkolenia i współpracy także z krajami, które nie należą do NATO. 

Prezydentura Donalda Trumpa przyspieszyła proces "dorastania" NATO
2020-11-05 19:08:46

USA są niekwestionowanym liderem NATO. Z tego powodu osobowość prezydenta ma znaczenie. "Kowbojskie", a czasem obraźliwe zachowania Donalda Trumpa nie zawsze wychodziły sojuszowi na dobre, choć w połączeniu z agresywną postawą Rosji spowodowały realne zmiany.  Zdaniem gen. rez. Jarosława Stróżyka NATO skupi się na swoim najbliższym otoczeniu, gdzie napotyka wyzwania ze wschodu i z południa. Co więcej, musi także nadrobić braki w obszarze wojny informacyjnej. W cyberprzestrzeni nie musi pozostać bierne w myśl zasady, iż najlepszą obroną jest atak.

USA są niekwestionowanym liderem NATO. Z tego powodu osobowość prezydenta ma znaczenie. "Kowbojskie", a czasem obraźliwe zachowania Donalda Trumpa nie zawsze wychodziły sojuszowi na dobre, choć w połączeniu z agresywną postawą Rosji spowodowały realne zmiany. 

Zdaniem gen. rez. Jarosława Stróżyka NATO skupi się na swoim najbliższym otoczeniu, gdzie napotyka wyzwania ze wschodu i z południa. Co więcej, musi także nadrobić braki w obszarze wojny informacyjnej. W cyberprzestrzeni nie musi pozostać bierne w myśl zasady, iż najlepszą obroną jest atak.

Różański o lekcji z Górskiego Karabachu. Wojna wyraźnie zmienia oblicze
2020-10-21 08:40:59

Drony niszczące czołgi, pozycje artylerii, a nawet systemy obrony przeciwlotniczej, stały się charakterystycznym obrazem wojny w Górskim Karabachu. W materiałach telewizyjnych prasowych często w tle słychać dźwięk ich silników. Maszyny bezzałogowe zmieniają kształt pola walki. Gen. rez. Mirosław Różański  opisuje zachodzące zmiany. Mówi o lekcjach także dla polityków i wojskowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski i namawia do poważnego przeanalizowania programów modernizacyjnych.

Drony niszczące czołgi, pozycje artylerii, a nawet systemy obrony przeciwlotniczej, stały się charakterystycznym obrazem wojny w Górskim Karabachu. W materiałach telewizyjnych prasowych często w tle słychać dźwięk ich silników. Maszyny bezzałogowe zmieniają kształt pola walki.

Gen. rez. Mirosław Różański  opisuje zachodzące zmiany. Mówi o lekcjach także dla polityków i wojskowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski i namawia do poważnego przeanalizowania programów modernizacyjnych.

Wojsko powinno pomóc w walce z koronawirusem. Niestety, nie może
2020-10-08 12:08:54

Płk. rez. Marcin Buszko , specjalista epidemiologii i ekspert Stratpoints, podkreśla, że w czasie pokoju wojsko powinno wspierać cywilów. W czasie wojny to cywile pomagają armii. Jednak stan  stan wojskowych służb medycznych jest fatalny. W rezultacie żołnierze w niewielkim stopniu mogą pomóc w walce z koronawirusem. Dzieje się tam mimo tego, że epidemia jest jednym z 19 zagrożeń, do których teoretycznie Polska się przygotowuje. 

Płk. rez. Marcin Buszko, specjalista epidemiologii i ekspert Stratpoints, podkreśla, że w czasie pokoju wojsko powinno wspierać cywilów. W czasie wojny to cywile pomagają armii. Jednak stan  stan wojskowych służb medycznych jest fatalny. W rezultacie żołnierze w niewielkim stopniu mogą pomóc w walce z koronawirusem. Dzieje się tam mimo tego, że epidemia jest jednym z 19 zagrożeń, do których teoretycznie Polska się przygotowuje. 

Rząd wydaje krocie na broń. Same pieniądze nie uratują polskiej zbrojeniówki
2020-09-24 16:10:06

Kłopoty polskiego przemysłu zbrojeniowego sięgają czasów rozpadu Układu Warszawskiego. Michał Świtalski , ekspert Stratpoints, uważa, że samo zwiększanie wydatków na obronność nie wystarczy. Przede wszystkim potrzebny jest pomysł na zbrojeniówkę i zmiana sposobu myślenia o zakupach sprzętu dla wojska.

Kłopoty polskiego przemysłu zbrojeniowego sięgają czasów rozpadu Układu Warszawskiego. Michał Świtalski, ekspert Stratpoints, uważa, że samo zwiększanie wydatków na obronność nie wystarczy. Przede wszystkim potrzebny jest pomysł na zbrojeniówkę i zmiana sposobu myślenia o zakupach sprzętu dla wojska.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie