Maciej Klimarczyk - psychiatra, seksuolog

W sposób przystępny o problemach z kręgu psychiatrii i seksuologii - zaburzenia, choroby, fizjologia oraz sposoby leczenia.

Jestem lekarzem psychiatrą i seksuologiem, prowadzę praktykę lekarską w Bydgoszczy i Mogilnie. Niniejsze audycje są wersją dźwiękową mojego kanału na youtube, w którym wykorzystując swoje doświadczenia w pracy z pacjentami, propaguję wiedzę o tych ważnych sferach życia.
Podcast ma charakter edukacyjny, nie leczniczy. Stawianie diagnoz oraz leczenie pacjentów powinno być prowadzone tylko po osobistym zbadaniu przez lekarza.

www.psychiatrabydgoszcz.pl


Odcinki od najnowszych:

27. Transpłciowość - różnicowanie się płci mózgu
2020-09-24 11:48:39

Jakie są determinanty płci człowieka? Jak kształtuje się płeć mózgu mózgu w życiu płodowym? Co to jest i od czego zależy tożsamość płciowa? Co to jest transpłciowość i niebinarność płci? Na te pytania odpowiem w tym odcinku.   Źródła:  DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), American Psychiatric Association, 2013  Podstawy seksuologii – Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec-Plinta. PZWL, 2015.   Zaburzenia cielesno-płciowe w przypadkach deficytu 5-α-reduktazy. A. Dąbkowska-Huć , P. Skałba , Ż. Kasilovskiene Ginekologia Praktyczna 2003, 11, 4, 7-11 Practical Guidelines for Transgender Hormone Treatment, Gardner, Ivy and Safer, Joshua D. 2013.  Progress on the road to better medical care for transgender patients. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity 20(6): 553-558.   Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl   Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

Jakie są determinanty płci człowieka? Jak kształtuje się płeć mózgu mózgu w życiu płodowym? Co to jest i od czego zależy tożsamość płciowa? Co to jest transpłciowość i niebinarność płci? Na te pytania odpowiem w tym odcinku.  

Źródła:  DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), American Psychiatric Association, 2013  Podstawy seksuologii – Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec-Plinta. PZWL, 2015.   Zaburzenia cielesno-płciowe w przypadkach deficytu 5-α-reduktazy. A. Dąbkowska-Huć , P. Skałba , Ż. Kasilovskiene Ginekologia Praktyczna 2003, 11, 4, 7-11 Practical Guidelines for Transgender Hormone Treatment, Gardner, Ivy and Safer, Joshua D. 2013.  Progress on the road to better medical care for transgender patients. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity 20(6): 553-558.  

Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl 

Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

26. Dystymia
2020-09-19 10:08:49

Dystymia to przewlekle obniżony nastrój, ale o mniejszym nasileniu niż depresja. Moim zdaniem to jeden z najbardziej niedocenianych problemów zdrowia psychicznego. Większość pacjentów z dystymią radzi sobie sama, napotykając na różne problemy. Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

Dystymia to przewlekle obniżony nastrój, ale o mniejszym nasileniu niż depresja. Moim zdaniem to jeden z najbardziej niedocenianych problemów zdrowia psychicznego. Większość pacjentów z dystymią radzi sobie sama, napotykając na różne problemy.

Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl

Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

25. Depresja / Mania - choroba afektywna dwubiegunowa
2020-09-18 18:50:50

Choroba afektywna dwubiegunowa charakteryzuje się występowaniem depresji, manii, hipomanii i tzw. epizodów mieszanych. W tym odcinku omówię objawy i przebieg tej choroby oraz najczęstsze problemy pacjentów Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

Choroba afektywna dwubiegunowa charakteryzuje się występowaniem depresji, manii, hipomanii i tzw. epizodów mieszanych. W tym odcinku omówię objawy i przebieg tej choroby oraz najczęstsze problemy pacjentów

Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl

Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

24. Zaburzenia osobowości cz. 3
2020-09-18 18:11:41

W tym odcinku opowiadam o charakterystycznych cechach osobowości: histrionicznej, bierno-agresywnej, zależnej, narcystycznej i anankastycznej.   Podcast ma charakter edukacyjny, nie leczniczy. Stawianie diagnoz i prowadzenie leczenia jest możliwe tylko po osobistym zbadaniu przez lekarza.   Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

W tym odcinku opowiadam o charakterystycznych cechach osobowości: histrionicznej, bierno-agresywnej, zależnej, narcystycznej i anankastycznej.   Podcast ma charakter edukacyjny, nie leczniczy. Stawianie diagnoz i prowadzenie leczenia jest możliwe tylko po osobistym zbadaniu przez lekarza.  

Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl

Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

23. Zaburzenia osobowości cz. 2 - Osobowość paranoiczna, dyssocjalna, psychopatyczna, borderline
2020-09-18 18:11:10

W tym odcinku opowiadam o charakterystycznych cechach osobowości: paranoicznej, dyssocjalnej, psychopatycznej i borderline. Podcast ma charakter edukacyjny, nie leczniczy. Stawianie diagnoz i prowadzenie leczenia jest możliwe tylko po osobistym zbadaniu przez lekarza.  Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

W tym odcinku opowiadam o charakterystycznych cechach osobowości: paranoicznej, dyssocjalnej, psychopatycznej i borderline. Podcast ma charakter edukacyjny, nie leczniczy. Stawianie diagnoz i prowadzenie leczenia jest możliwe tylko po osobistym zbadaniu przez lekarza. 

Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl

Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

22. Zaburzenia osobowości cz. 1
2020-09-18 18:10:42

Co to jest osobowość oraz temperament? Kiedy mówimy o zaburzaniach osobowości? Jakie są przyczyny zaburzeń osobowości? M. in. na te pytanie odpowiem w tym odcinku. Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl

Co to jest osobowość oraz temperament? Kiedy mówimy o zaburzaniach osobowości? Jakie są przyczyny zaburzeń osobowości? M. in. na te pytanie odpowiem w tym odcinku.

Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl

21. Fobia społeczna - psychoterapia i leki
2020-09-18 18:10:13

W tym odcinku omówię sposoby leczenia fobii społecznej - założenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz główne grupy leków stosowanych w tym zaburzeniu lękowym. Podcast ma charakter edukacyjny, nie leczniczy. Stawianie diagnoz i prowadzenie leczenia jest możliwe tylko po osobistym zbadaniu przez lekarza. Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

W tym odcinku omówię sposoby leczenia fobii społecznej - założenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz główne grupy leków stosowanych w tym zaburzeniu lękowym. Podcast ma charakter edukacyjny, nie leczniczy. Stawianie diagnoz i prowadzenie leczenia jest możliwe tylko po osobistym zbadaniu przez lekarza.

Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl

Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

20. Fobia społeczna
2020-09-18 18:09:43

Istotą fobii społecznej jest obawa przed oceną innych. Dlaczego tak jest, że niektórzy z powodu lęku w sytuacjach społecznych wycofują się z wielu sfer życia? Podcast ma charakter edukacyjny, nie leczniczy. Stawianie diagnoz i prowadzenie leczenia jest możliwe tylko po osobistym zbadaniu przez lekarza. Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

Istotą fobii społecznej jest obawa przed oceną innych. Dlaczego tak jest, że niektórzy z powodu lęku w sytuacjach społecznych wycofują się z wielu sfer życia? Podcast ma charakter edukacyjny, nie leczniczy. Stawianie diagnoz i prowadzenie leczenia jest możliwe tylko po osobistym zbadaniu przez lekarza.

Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl

Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

19. Normy w seksie
2020-09-18 18:08:45

Seksualność człowieka od zarania dziejów jest regulowana przez wiele różnych norm: religijnych, moralnych, obyczajowych, prawnych i in. Normy te, w zależności od kręgu kulturowego czasem znacznie się od siebie różnią.  Normy w seksie nie są niezmienne - podam przykłady norm, które przeszły do historii.  Bardzo ważną, ale niedopowiedzianą normą w seksie jest norma partnerska i indywidualna. W gabinecie seksuologa podczas pracy terapeutycznej z pacjentem lub parą bardzo ważne jest jej zdefiniowanie.   Źródła wykorzystane w materiale:  „Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii”, Z. Lew-Starowicz, A. Przyłuska-Fiszer, J. Stusiński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2014 r.  „Seks w religiach świata”, Z. Lew-Starowicz, IWZZ 1990 „Seks w kulturach świata” Z. Lew-Starowicz, Ossolineum, 1987  Wykorzystano również wyniki badań prowadzonych pod kierunkiem prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza w latach 2005 i 2016. Pierwsze badanie przeprowadziła firma SMG/KRC, drugie badanie - firma Zymetria.  Oba badania obejmowały próby reprezentatywne dla grupy dorosłych.    Materiał ma charakter edukacyjny, nie terapeutyczny. Diagnozę oraz leczenie pacjenta można prowadzić tylko po osobistym zbadaniu przez lekarza.   Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

Seksualność człowieka od zarania dziejów jest regulowana przez wiele różnych norm: religijnych, moralnych, obyczajowych, prawnych i in. Normy te, w zależności od kręgu kulturowego czasem znacznie się od siebie różnią.  Normy w seksie nie są niezmienne - podam przykłady norm, które przeszły do historii.  Bardzo ważną, ale niedopowiedzianą normą w seksie jest norma partnerska i indywidualna. W gabinecie seksuologa podczas pracy terapeutycznej z pacjentem lub parą bardzo ważne jest jej zdefiniowanie.  

Źródła wykorzystane w materiale: 

„Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii”, Z. Lew-Starowicz, A. Przyłuska-Fiszer, J. Stusiński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2014 r. 

„Seks w religiach świata”, Z. Lew-Starowicz, IWZZ 1990 „Seks w kulturach świata” Z. Lew-Starowicz, Ossolineum, 1987 

Wykorzystano również wyniki badań prowadzonych pod kierunkiem prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza w latach 2005 i 2016. Pierwsze badanie przeprowadziła firma SMG/KRC, drugie badanie - firma Zymetria.  Oba badania obejmowały próby reprezentatywne dla grupy dorosłych.   

Materiał ma charakter edukacyjny, nie terapeutyczny. Diagnozę oraz leczenie pacjenta można prowadzić tylko po osobistym zbadaniu przez lekarza.  

Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl

Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

18. Zdrowie seksualne - norma i patologia
2020-09-18 18:03:25

W tym odcinku opowiem o medycznych aspektach zdrowia seksualnego. Jakie warunki powinny być spełnione, aby mówić, że zachowanie seksualne jest zdrowe? Podam przykłady ewoluowania poglądów na temat seksualności człowieka. Powiem, jakie zachowania kiedyś traktowano jak patologię, a dziś są uznawane jako całkowicie prawidłowe. Podcast ma charakter edukacyjny, nie leczniczy. Stawianie diagnoz i prowadzenie leczenia jest możliwe tylko po osobistym zbadaniu przez lekarza. Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

W tym odcinku opowiem o medycznych aspektach zdrowia seksualnego. Jakie warunki powinny być spełnione, aby mówić, że zachowanie seksualne jest zdrowe? Podam przykłady ewoluowania poglądów na temat seksualności człowieka. Powiem, jakie zachowania kiedyś traktowano jak patologię, a dziś są uznawane jako całkowicie prawidłowe. Podcast ma charakter edukacyjny, nie leczniczy. Stawianie diagnoz i prowadzenie leczenia jest możliwe tylko po osobistym zbadaniu przez lekarza.

Moja strona: http://www.psychiatrabydgoszcz.pl

Instagram: https://www.instagram.com/dr_klimarczyk/

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie